Alternatif tıbbın kanser tedavisine olası zararları

Kanserde alternatif tıp yöntemleri ve hasta yakınlarının umut arayışlarının sömürülmesi

Çoğunlukla geleneksel tıp uygulamalarını ret eden ve/veya ikinci planda tutan iyi klinik çalışmalar ile kanıtlanmamış, kanser tedavisinde başarılı olduğu iddiası ile hastalara sunulan yöntemlerdir. Bu uygulamalar tamamlayıcı tıp uygulamalarının aksine hastaları modern tıptan uzak tutmayı hedeflemektedir. Son yıllarda ülkemizde profesyonel gruplar (hekim ve hekim dışı) alternatif tıp alanındaki ekonomik rantı görmüş ve bu alanda adeta bir yatırım yarışına girmişlerdir. Bu gruplar hasta ve yakınlarının umut arayışlarını ve bilgisizliklerini de kullanıp rahatsız edici ve tepkileri üstlerine çekici deyim olan alternatif tedavi ürünleri yerine tamamlayıcı tedavi ürünleri adı altında ürünlerini ve yöntemlerini pazarlamaya başlamışlardır.

Amerikan İntegratif Onkoloji Derneği (SIO) tarafından 2007 yılında yayınlanan integratif (bütünleyici) tıp uygulamaları rehberi önerileri:

1. Hastaların hepsine TAT kullanıp kullanmadığı sorulmalı.
2. Hastaların hepsine TAT hakkında kanıta dayalı rehberler sunulmalı.
3. Beyin-Vucut modaliteleri anksiete, mood bozuklukları, kronik ağrı ve yaşam kalitesini artırmak için önerilmeli.
4. Kemoterapiye bağlı erken bulantı kusmada, yanıt alınamıyorsa akapunktur önerilmeli.
5. Radyoterapiye bağlı ağız kuruluğunda akapunktur önerilmeli.
6. Masaj onkoloji alanında eğitimli masaj uzmanlarının yapması koşulu ile önerilmeli (anksiete, ağrı, lenf drenajı).
7. Kanserli hastalarda sigara klasik yöntemler ile bırakılamıyorsa akupunktur önerilmeli
8. KT sırasında egzersiz fiziksel ve mental fonksiyonlara katkı sağlar, önerilmeli.
9. Yüksek doz C vitamini ve A vitamininden kaçınılmalı.

Kaynak : Tıbbi Onkoloji derneği

Sıkça kullanılan bazı bitkisel ürünlerin etkileştiği kanser tedavi ajanları

Sarımsak (Garlic)

Decarbazin ile kullanımından kaçınılmalı (CYP2E1 inhibisyonu)

Mabet ağacı (Gingko)

Çok sayıda kemoterapi ajanı ve EGFR-TKİ ile etkileşir
(CYP3A4 ve CYP2C19 inh.)

Mor koni çiçeği (Echinacea)

Çok sayıda kemoterapi ajanı ve EGFR-TKİ ile etkileşir.
(CYP3A4 induksiyon)

Soya

Tamoxifen (antagonism of tumor growth inhibition), ve ER pozitif meme kanseri ve endometrium kanserinde kullanılmamalı.

Ginseng

Çok sayıda kemoterapi ajanı ve EGFR-TKİ ile etkileşir (CYP3A4 inhibisyonu),
ER pozitif meme kanseri ve endometrium kanserinde kullanılmamalı.

Sarı kantaron (St. John Worth)

Neredeyse tüm kemoterapiler ile etkileşir. (CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2E1, CYP3A4, and P-glycoprotein indiksiyonu), irinotekanın aktif metabolitinin düzeyini azaltır ve siklofosfamid plazma konsantrasyonunu azaltır.

Kediotu (Valerian)

Çok sayıda kemoterapi ajanı ve tamoksifen ile etkileşir.
(CYP2C9 inhibisyonu, CYP2C19 indüksiyonu)

Kaya koruğu (Kava)

Çok sayıda kemoterapi ajanı ve EGFR-TKİ ile etkileşir. Hepatotoksisitede ciddi sorun yaratabilir. (CYP3A4 induksiyonu)

Üzüm Çekirdeği (GrapeS.)

Çok sayıda kemoterapi ajanı ve EGFR-TKİ ile etkileşir
(CYP3A4 indüksiyonu)

Sıkça kullanılan bitkisel ürünlerin gözlenen yan etkileri

Kantaron otu (St. John’s wort)

Bulantı, hipersensitivite

Kaya koruğu (Kava)

Cilt ve tırnaklarda renk değişikliği, hepatik fonksiyon bozukluğu

Koni çiçeği (Echinacea)

Hypersensitivite (anaflaksi dahil)

Saw palmetto

Diare, konstipasyon, baş ağrısıs, hipertansion, bulant, uriner reatnsiyon

Ginseng

Diare, baş ağrısı, hipertansiyon, insomnia, bulantı, kanamaya eğilim, hipoglisemi

Yeşil çay (green tea)

Bulantı, insomnia, diare, konfüsion

Hydrazine sulfate

Hepatorenal yetmezlik

Köpek balığı kıkırdağı (Shark cartilage)

Hepatit, bulantı, konstipasyon

Sarımsak

Kanamaya eğilim

Ökse otu (mistletoe)

Hepatotoksisite, anaflaktik şok

Antineoplaston

Somnolans, konfusion

Bu yararlı derleme için Tıbbi Onkoloji Derneği ne teşekkür ederim…