Genetik etmenler – Kanseroloji

Genetik etmenler

Genetik etmenler

İnsanda soydan geçme kanserlerin varlığı olarak kanıtlanamamıştır,ama bazı urların kromozomlarda bozukluklara yol açtığı saptanmıştır.
Kalıtımla geçen kanserlere retinoblastom ve tiroit karsinomu örnek gösterilebilir.Ayrıca yine kalıtımla geçen ve kötücül urların ya da löseminin belirme riskini arttıran ama kanser kökenli olmayan hastalıklarda vardır.Bunlardan rektokolik polipoz,çok bezeli adenomatoz ve fakomatoz(kanser riski) başat yolla,kseroderma pigmentozum(kanser riski),fanconi anemisi ve bloom sendromu (lösemi riski)çekinik yolla geçebilir.

Buna karşın mongolizm(trizomi 21) gibi kromozom anormalliklerine bağlı bazı hastalıklara yakalanmış olanların lösemiye tutulma olasılığı sağlıklı insanlara göre 20 kat fazladır.Miyeloit lösemisel bir anomali olan Philadelphia kromozomunu bu kromuzom anomalilerinden ayrı tutmak gerekir.Kalıtımla geçen bir kanserin belirme riskini önceden belirleme olanağı veren bir test ilk olarak 1988 yılında ABD’de ortaya konmuştur.


Sosyal Medyada Paylaşın:
  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM