Kanseroloji

Kanser hakkında her şey

Hos Geldiniz

Kanseroloji.com Kanserde erken teshis cok onemlidir. Kanser turleri bireylerin bunyesine gore farkli etkilesimde bulunabilir. En onemlisi umutsuzluga kapilmadikca kanseri yenme ihtimaliniz her zaman vardir. Kanseri yendikten sonra da cok siki bir bakim gerekmektedir.

Karaciğer Kanseri Siroz

Yazan: Dafhne Tarih: Nis 20th, 2008 | Kategori:: Kanser, Karaciğer kanseri

Karaciğer Kanserleri ( Karaciğerin primer malign tümörleri – Siroz )

Karaciğerin kendine has malign (kötü huylu) tümörleri, bir başka deyişle kanserleri şunlardır: Hepatosellüler karsinom, intrahepatik kolanjiosellüler karsinom, hepatokolanjiokarsinom, hepatoblastom, anjiosarkom, epiteloid hemanjioepitelioma ve diğer sarkomlar (leiomyosarkom, rabdomyosarkom, indiferansiye embriyonel sarkom). Karaciğer kanserlerinin tümüne yakınını hepatosellüler karsinom (HSK) ve intrahepatik kolanjiosellüler karsinom oluşturur.

1- Hepatosellüler Karsinom (HSK) :

Karaciğerin en sık (%75) rastlanan primer tümörüdür. Diğer adı hepatomadır. Erkeklerde kadınlardan 5 misli daha fazla görülür. En sık 40-60 yaşlardadır. Kısacası en fazla orta yaş erkeklerde görülür. Dünyada en fazla Güneydoğu Asya ve Güney Afrika’da görülür. ABD’de ise seyrektir; tüm kanserlerin ancak %2,5′udur.

Etyolojisi bilinmemektedir. Ancak HSK için bazı risk faktörleri mevcuttur: Siroz HSK’li olguların büyük çoğunluğunda (%75-95′inde) risk faktörüdür. Hepatit B enfeksiyonu siroza neden olarak dünyadaki en önemli HSK sebebidir. Hepatit B enfeksiyonu olanlarda olmayanlara göre 20-200 kat daha fazla HSK oluşur. Ayrıca siroz yapan bütün hastalıklar, hepatit C enfeksiyonu, alkol kullanımı, vs. hastalıklar HSK’a yol açabilir.

Postnekrotik sirozlar, alkolik sirozlar, hemokromatosis, alfa-1-antitripsin eksikliğinde kanser olma riski yüksektir. Primer bilier siroz, kardiak siroz, Wilson hastalığında da orta derecede risk vardır. Aspergillus flavus adlı mantar tarafından üretiien Aflatoksin ile kontamine olmuş tahıl ve yer fıstığı yeme sonucu Aflatoksin alınmasıyla HSK gelişme riski vardır. Uzun süreli androjen kullanımında da HSK sıktır. Şistozomiazis ve klonorşiazis denen parazit hastalıklarının sık görülmesi de risk faktörüdür.

Klinik bulguları: Hepatomegali (karaciğer büyümesi) Karaciğer üzerinde üfürüm ve frotman olması Assit (karında sıvı birikmesi). Assit hastaların yarısında kanlıdır. Halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, karın ağrısı (her 3 hastadan birinde) Sirozu olan stabil bir hastada kliniğin aniden bozulması ve ALP artışı Karında kitle olması ve karında sağ üst kadranda ağrı ise karaciğer kanserinde en sık doktora başvurma sebepleridir.

Tanı : ALP (alkalen fosfataz) belirgin ölçüde artar. Transaminazlar ise (SGOT ve SGPT) hafif artar. AFP (alfa feto protein) artar. Galyum sintigrafisi (fokal dolma defekti olur). Ultrason ile kitle görülebilir, portal vene kitlenin invazyonu gösterilir. BT’de (bilgisayarlı tomografi) kitle görülür. Anjiografide hipervasküler ve tümör kızarıklığı gösteren kitle görülür. Karaciğer biyopsisi yapılarak kesin teşhis konur.

Tedavi : Etkin bir tedavi yoktur. Tanıyı takiben ortalama yaşam süresi 6 aydır. Tümör karaciğerin tek bir lobunu tutmuşsa o lob ameliyatla çıkartılır. Bu şekilde hastaların %10′u en az 5 yıl yaşama şansına kavuşur. Lezyon bir odağa lokalize ve 3 cm’den küçük ise tümör çıkartıldıktan sonra hastaların yarısında kanser tekerrür etmez. Ana damarlarda tutulum yoksa karaciğer nakli ve kemoterapi denenebilir. Karaciğer kanserinde (HSK) radyoterapi ve kemoterapi tedavisi ile genellikle başarılı sonuçlar alınamaz. Bazı vakalarda radyoaktif işaretli transferin tedavisi yarar sağlamaktadır.

Metastaz : % 50 olguda metastaz (tümörün başka bir dokuya yayılması) olur. En çok hiler lenf ganglionlarına ve akciğere metastaz yapar.

2- İntrahepatik kolanjiosellüler karsinom :

Karaciğer içi safra kanallarının kanseridir. Karaciğer içi safra kanallarının herhangi bir yerinde oluşabilir. Karaciğerin hilusu veya periferik kısımlarında gelişebilir. Karaciğer primer tümörlerinin % 8-25′ini oluşturur.

Etyoloji : Nedeni büyük ölçüde bilinmemektedir. Hastaların % 10′unda tümör şu etmenlerle ilişkilidir: Kronik ülseratif kolit (tipik olarak primer sklerozan kolanjit ile birlikte oluşur), Caroli hastalığı (idiopatik intrahepatik safra kanalları genişlemesi), konjenital hepatik fibrozis, klonorşiazis, opistorşiazis, hemokromatozis, thorotrast uygulanması, vs. Bu tip kanserlilerin %10′unda siroz vardır. Ancak intrahepatik kolanjiokarsinom’un Hepatit B ile hiçbir ilişkisi yoktur.

Klinik bulguları : Karın ağrısı, halsizlik, ateş ve kilo kaybı olur. Tipik olarak 50-70 yaşlarında görülür.

Tanı : Ultrason, BT, ALP artışı ve biopsi (patolojik tanı).

Tedavi ve prognoz: Hastaların çoğu tanı konulduktan sonra en fazla 1 yıl yaşar. Tümör çıkartılırsa bu süre biraz daha uzayabilir.

Metastaz :
% 75 olguda metastaz olur. En çok lenf ganglionlarına, periton yüzeylerine ve akciğere metastaz yapar.

3- Hepatokolanjiokarsinom :

Bu tümörler hepatosellüler ve safra kanalı farklılaşması gösterir. Karaciğer primer tümörlerinin %5 ‘inden azını oluşturur. HSK’a benzer belirtiler olur.

4- Hepatoblastom :

Çok nadirdir. Çocuklarda en sık görülen karaciğer primer tümörüdür.Genellikle 3 yaşından önce oluşur. Erkeklerde kızlardan 2 misli daha fazladır. Doğuştan anomaliler ve hemidistrofi ile ilişkilidir.

En sık belirtiler (hepatomegali nedeniyle) karında kitle, büyüme geriliği ve kusmadır. Serum AFP değeri olguların %85′inde yükselir ve oldukça yüksek değerlere ulaşır.

Hepatoblastom soliter, iyi sınırlı, grimsi esmer renkte bir kitle şeklinde görülür. Değişik şekillerde olabilir. Ortalama lezyon çapı 10 cm dir. Bazen 20 cm ye kadar olabilir. Nekroz ve kanama sıktır. Siroz oldukça enderdir.

Tedavinin başarısı tümörün (hastaların %75′inde gerçekleşebilen) tamamen çıkartılmasına bağlıdır. Tümörün tamamen çıkartıldığı hastaların yarısı nda hayatta kalma süresi uzar. Ameliyattan önce kemoterapi uygulanarak tümörü çıkarılamayan hastalara da ameliyat olanağı sağlanabilir. Tümüyle fetal kaynaklı olan tümörler en iyi prognoza sahiptir, saf anaplastikler ise en kötü prognozlu olanıdır.

Olguların yarısında metastaz olur. Metastazları genellikle hiler lenf ganglionlarına ve akciğere yapar.

5- Anjiosarkom :

Genel anlamda karaciğer sarkomu enderdir. Karaciğer sarkomunun en sık görüleni ise anjiosarkomdur. Tipik olarak 50-70 yaşlarındaki erkeklerde görülür.

Etyoloji : Vinil klorid, arsenik ve Thorotrast (artık kullanılmayan bir radyolojik kontrast madde), anabolik steroid kullanımı ile yakın ilişkilidir. Tümör, bu maddelere maruz kalmadan 10-25 yıl sonra ortaya çıkar.

Klinik bulgular : Karın ağrısı, halsizlik, kilo kaybı, karında kitle bu hastaların en çok başvuru sebebidir. Hematolojik bozukluklar (anemi, DIC vs) sıktır.

Tanı : Ultrason ve BT’de kitlenin görülmesi, ALP atışı, anjiografide defektin gösterilmesi ile tanı konur. Kesin tanı için gerekli olan biyopsi açık yöntemlerle alınır. Zira kapalı karaciğer biyopsisi sonrası öldürücü kanama olabilir.

Patolojik bulgular : Olguların %75′inde çok sayıda tümör odağı karaciğerin her iki lobunu tutar. Odaklar tek tek, süngerimsi yapıda ve kanamalıdır; büyüklükleri farklıdır.

Tedavi ve prognoz :
Yararlı hiçbir tedavi bulunamamıştır. Hemen hemen tüm olgular tanıdan sonraki 2 yıl içinde (karaciğer yetmezliği ve karın içi kanama nedeniyle) ölürler.

Metastaz :
Olguların %60′ında metastaz olur.

6- Epiteloid hemanjioendotelyoma :

Ender görülen bu tümörün etyolojisi bilinmemektedir. Kadınlarda erkeklerden daha fazladır. Prognozu biraz daha iyidir; 5 yıllık survi (sağkalım) %30′dur. Yakın geçmişe kadar yapısı nedeniyle yanlışlıkla kolanjiokarsinom olarak tanı konulurdu.

7- Diğer sarkomlar :

Leiomyosarkom ve rabdomyosarkom gibi çeşitleri vardır. Oldukça enderdir. Bunlardan indiferansiye (embriyonel) sarkom erişkinlerde ender görülür ama çocuklardaki karaciğer tümörlerinin ancak %10′unu teşgil eder.


Bu yaziyla ilgili Kanseroloji.com'da bulunan diger yazilar

 • Karaciğer Kanseri Ve Belirtileri
 • Kadın ve Erkeklerde Kanser oranları
 • Turp karaciğer dostu
 • Günde 3 bardak çay meme kanseri olasılığını azaltıyor
 • Kanseri yendi, kitabını yazdı
 • Akciğer kanseri en büyük tehdit
 • Erkan Topuz kanserle ilgili tüm bilinmesi gerekenler
 • Erkekler de meme kanseri riski altında
 • Hakkında
 • Ordulu en çok cilt kanserine yakalanıyor


 • 65 Responses to “Karaciğer Kanseri Siroz”

  Sayfalar: [3] 2 1 » Show All

  1. 65
   ALPER Says:

   Bende Babamı karaciğer kanserinden kaybettim.
   öyle yada böyle insan hayatı birgün son bulacak.
   biz geride kalanlar mutlaka hepatit testlerimizi yaptırmalıyız ve bu konuda çevremizi orgütlemeliyiz.
   herkese acil şifalar..

  2. 64
   yunus altınay Says:

   merhaba yakup izgi Says acaba o dediğiniz karışımı hazırlayan hocayla nasıl iletişime geçebiliriz. sitede bi iletişim adresi yok sizde bi telefon numarası falan varmı acaba altinay-06@hotmail.com
   verebilirseniz çok sevinirim.rahatsızlıgımız aynı diyebilirim

  3. 63
   yakup izgi Says:

   merhabalar benimde babamın safra kesesinde kitle oluşumu tespit edilmişti pataloji sonucu kötüydü ameliyatla alınmıştı sonra kontrole gitdigimizde karacigere metastas yaptığı anlaşıldı kemoterapi gördü 4 kür sonra babam artık asla doktora gitmeyiceğim evimde öleyim ölüceksem diye tutdurdu yorulmuş ve asabileşmişti çaresizlik içindeydik artık yapılıcak bir şey yok gibiydi ,,kız kardeşimde çikolata kisti teşhisi konmuştu onada ameliyat denmişti herşey sanki üst üste geliyordu kardeşim bir arkadaşınında çikolata kisti teşhisi konmuşluğunu ve ameliyat olmadan bitkisel bir macun kullanıp kistinin kaybolduğunu öğrenmişti temin edip kullandı van ilinden gelmişti bu macun kardeşimin ameliyat denilen kisti tamamen kayboldu şiddetli ağrılarından ve kistinden kurtulmuştu acaba babam içinde bir şey varmı diye bu macunu yapan kişiye sorduk durumunu izah etdik babamada bir ürün gönderdi sonra yeniden yeniden derken babam 6,7 ay kullandı bu macunu başlamadan önce lavaboya gidicek takati olmayan babam şimdi sabah evden çıkıp akşam eve geliyor maşallah eskisi gibi gerçi yine doktora gitmeme ısrarı devam ediyor ama olsun gözle görülür kısmı bile mutlu ediyor insanı bu macunları yapan şahsın farklı bir rahatsızlık için oluşturmuş olduğu bir veb sitesi var çikolatakistiçözümkulübü.com diye uğur bey şahsın ismi ben mutlu oldum bana faydası oldu belki sizin hastalarınızada faydası olur ümidiyle paylaşmak istedim rabbim tüm hastalara şifa versin …

  4. 62
   Burhan Says:

   Herkese merhabalar canımdan çok sevdiğim 72 yaşındaki dedem karaciğer kanseri şuphesiyle hastanede kaldıktan sonra nakil için beklemeye aldılar lütfen bana bitkisel çözüm ve başka çözüm yolları söliyin… Lütfen !

  5. 61
   arzu Says:

   öncelikle herkeze çok geçmiş olsun.babamada siroz teşhisi kondu ve bu süreç çok yıpratıcı.hiçbişey yapamamak çok zor.Allahım kimseyi sevdiklerine karşı çaresiz bırakmasın.gönüllü bağışçılardan Allah rızası için bende yardım bekliyorum.kan grubu AB+
   arzukaranfil@hotmail.com

  6. 60
   öznur Says:

   iyi günler benim babama da siroz teşhisi konuldu nakil gerekiyo kan gurubu 0 pozitif uyanların bana müraacaat etmesini istiyorum hayat kurtarmak elinizde bana kavakyelleri_10@hotmail.com dan ulaşabilirsiniz tşkler

  7. 59
   derya Says:

   Merhaba,bende yaklasik 1,5 yil once annecigimi safra yollari kanserinden kaybettim.Karacigere metastas yapmıstı.Hastaligini ogrendikten 2 ay sonra kaybettik.Karacigerin nerdeyse %70 ine yayılmıstı hastalık.37 gun hastanede kaldik ve orada koptu bizden.Simdi dusunuyorum da o kadar cok seye kiziyorum ki.Annem olmeden yaklasik 1 yil once karin agrisi sikayetiyle birkac kez dr a gitmis,her seferinde agri kesici verip eve gondermisler.Oysaki agri karnin sag ust batinda idi,kilo kaybi ve halsizlik vardi,rengi de sari idi.Hic mi insan suphelenmez ya…hastaligin en onemli belirtileri,biz bile ogrendik ve bu adamlar bu isi okumus,bilen adamlar… neyse iste agrilar dinmeyince,bu sefer baska bi dr a gidiliyor ve orda endoskopi de suphelenilinceye ortaya cikiyor hersey.Cok aci cekti canim annem,biyopsi de iki defa parca alindi,zaten halsiz ve agrisi oldugu icin cok cani yanmisti.Sonra hastanede safrasindan suyu almak icin drenaj takildi,sira icin gitti geldi,bekledik,hergun sabah aksam kan alindi,damar yolu kalmadi artik..tabi ki bunlar artik hastanin son zamanlarinsa konforunu saglamak icin yapildi ama ne oldu kaybettik.Demek istedigim dr larin her dedigini yaptirmayin,eger sonunda olum varsa birakin bari daha fazla aci cekmesin.simdi ki aklim olsa biyopsiye bile izin vermezdim,drenaj da takdirmaz,hergun kan ornegi alinmasina musade etmezdim.cok pismanim,o anlardaki sersemlik ve umutsuzluk ile her mudahaleye bi umut deyip izin verdim.Canim annecigim seni kurtaramadim

  8. 58
   alper Says:

   karaciğerinizde kitle var ise ve nakil mümkün değilse.malesef sonu ölümle sonuçlanıyor.

  9. 57
   ÖZNUR Says:

   gecmıs olsun.karacıgere gecıs yapalı nekadar oldu ve neden onlenmedı.yayılmasına ızınmı verıldı.kemo uygulamadılarmı.bize amelıyat yok kemo dedıler..

  10. 56
   mehmet ozbek Says:

   allah tum hastalara acıl sıfalar versın allah ıyılyık versın abım kolon kanserınden amelıyat oldu 26.09.2010 tarıhınde 6 ay kemoterapi aldı 3 ay sonradafıtıktan amelıyat oldu agrıları hıc kesılmedı ve sonra karacıgerıne sıcradısuan ıse vucudunun cogu yerınde uruyo ne yapabılırız nasıl bı tedavı yada amelıyat ettırebılırız lutfennn yardımcı olun

  11. 55
   yakup kera Says:

   ben ankaradan yakup öncelikle acil sifalar dilerim derdini veren allah şifasınıda verir ben 16 yasındayım annem karaciyer siros hastası hepatit C ye bağlı dedi doktor nakil olması lazım nakil icin karaciyer lazım aileden tutan olmadı karaciyer bulmak için nerelere başvurmam lazım lütfen yardımcı olun annem için cok korkuyorum ve onun iyileşmesi için elimden geleni yaraım yardımcı olmak isteyenler için mail aderesin sweemboy@hotmail.com şimdiden tesekkürler

  12. 54
   aaa Says:

   annemin burnunda 1 senedır gecmeyen bır yara var patalojıye yollandı bu neyın habercısı olabılır ??

  13. 53
   yasemin 07 Says:

   merhaba, öncelikle tüm hasta ve hasta yakınlarına allahtan acil şifalar diliyorum.
   antalya medikal park hastanesinde prof dr alper demirtaş ve ekibi tarafından yapılan organ naklinde inanılmaz sevinçler yaşanıyor.bende yaklaşık 1 ay önce dayıma karaciğerimin bir kısmnı verdim. yaşın ve kilonun verici için önemi çok. verici içinde hiçbir riski yok. sadece operasyon riski kadar.ben 1 ayda toparladım kendimi.ikinci ayda ağır kaldırabileceğimi ve üçüncü ayda ise karaciğerin eski halini alacağını söylediler.bakın ben karaciğerimin sağ lobunu verdim,%36 bende %60 kadarında dayıma nakil oldu.karnımda bir mercedes amblemini taşıyorum ewewt biraz büyük ama herşey yolunda. demek istediğim hiç korkmayın ve organ naklinde bulunun. bu nakilde yaş ve kiloda önmeli ben 24 yaşında ve 58 kilodayım. hiçbir sakıncası yok sadece enfeksiyon kapmamak için dikkat etmeniz gerekior. eğer bu yazdıklarımla faydalı olabildiysem ne mutlu bana…

  14. 52
   mert Says:

   selam öncelikle tüm hastalara allah tan şifa diliyorum. ögrendigime göre karaciyer vericisinin riskleri sadece operasyon riski kadarmıs ve 6 ay da kendini yeniliyormus.bu konuda ne yapmam lazım bılmıyorum ama ben karacigerimin bir kısmını bagıslamak isterim. mail: mertkan_035@hotmail.com

  15. 51
   sivasli recep Says:

   selamlar ben sivasli recep 9mayis 2010 da yorumumda babamin hastaligini yazmistim ben fransada yasiyan bir gurbetci babam bu sene turkiye izine gitti ama karaciger kanseri idi ama babam bilmiyordu hastaligini sonra turkiyede hastalandi ben babami sivas cumhuryet hastanesine yatirdim babam once 12 gun komada yatti sonra biraz duzeldi sonra da cok fenalasti agzindan ve makattan kan gelmeye basladi gittikce bu kanlar cogalmaya basladi sap sari idi gozlerinin ici bile sarardi karni cok sismisti ve sonra 27 07 2010 tarihinde ruhunu teslim etti allah kimseye gostermesin allah herkese acil sifalar versin amin

  Sayfalar: [3] 2 1 » Show All

  Leave a Reply