Akciğer Kanseri Belirtileri ve Tedavisi

Akciğer Kanseri Belirtileri ve Tedavisi

Akciğer Kanseri Belirtileri ve Tedavisi, Akciğerde başlayan kanserler iki ayrı tipe ayrılırlar. Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri ve küçük hücreli akciğer kanseri. Bu kanserlerin birbirinden ayırımı, hücrelerin mikroskoptaki görüntülerine göre yapılır. Her iki tip kanserde değişik şekillerde gelişip yayılır ve tedavi edilirler.

Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri

Küçük hücreli akciğer kanserlerinden daha yaygındır ve genel olarak daha yavaş gelişir ve yayılırlar. Bu kanserin 3 ana tipi vardır:Bu tipler arasında tedavi ve yaşam süresi açısından fark yoktur.

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri

Bu kansere bazen de yulaf yulaf hücresi kanseride de denir. Küçük hücreli olmayan akciğer kanserine göre daha az yaygındır. Bu tipdeki kanserler daha hızlı gelişir ve vücudun diğer organlarına yayılması da daha fazladır.

Akciğerlerde başlayan kanserler 2 tipe ayrılırlar. Mikroskop altında hücrelerin görüntüsüne göre küçük olmayan hücreli akciğer kanseri ve küçük hücreli akciğer kanseri. Her tip akciğer kanseri farklı şekilde büyür, gelişir ve tedavi edilir.

Akciğer Kanserinde Risk Elementleri

Akciğer kanser oluşumu tek bir sebebe bağlanamaz. Yapılan araştırmalar sonucu akciğer kanserinin bir çok nedeni bulunmuştur Çeşitli faktörler akciğer kanser oluşumunda rol oynayabilir. . Bunların çoğu tütün kullanımıyla ilişkilidir Kanser bulaşıcı değildir. Bazı insanların akciğer kanser olma riski diğerlerinden daha fazladır. Aşağıdaki durumlarda kanser riski artmaktadır.

Sigara içmek akciğer kanserine neden olur. Tütündeki zararlı maddeler (karsinojen) akciğerdeki hücrelere zarar verir. Zamanla bu zararlı etkiler hücrelerde kansere neden olabilirler. Bir sigara içicisinin akciğer kanseri olması; hangi yaşta sigara içmeye başladığı, ne kadar süredir sigara içtiği, günde içtiği sigara sayısı, sigarayı ne kadar derin içine çektiğiyle alakalıdır. Sigara içmeyi bırakmak bir kişinin akciğer kanseri olma riskini büyük ölçüde düşürür.

Puro ve pipo;puro ve pipo kullananlar bunları kullanmayanlara göre daha çok akciğer kanseri olma riskine sahiptirler. Kişinin kaç yıldır puro veya pipo içtiği , günde kaç adet içtiği ve ne kadar derin içine çektiği, kanser olma riskini etkileyen faktörlerdir. İçlerine çekmeseler de puro ve pipo içicileri akciğer ve ağız kanserinin diğer tipleri için de risk altındadırlar.
Pasif içiciler (tütün dumanına maruzkalanlar); akciğer kanseri olma riski pasif içicilik durumunda da artmaktadır.

Asbest; Belli bazı endüstrilerde kullanılan ve doğal olarak fiberlerde bulunan bir mineral grubudur. Asbest fiberleri partiküllere ayrılmaya meyillidirler ve havada dolaşıp kıyafetlere yapışırlar. Bu partiküller solunduğu zaman akciğerlere yerleşirler ve orada akciğer hücrelerini zarara uğratırlar ve böylece kanser gelişme riskini artırırlar. Çalışmalar asbeste maruz kalan işçilerde akciğer kanseri gelişme riskinin maruz kalmayanlara göre 3-4 kat daha fazla olduğunu göstermiştir. Bu artış gemi inşası, asbest madenleri, izolasyon işi ve fren tamiri gibi endüstrilerde çalışanlarda gösterilmiştir.
asbest
Akciğer kanseri olma riski asbest işçileri sigara içiyorlarsa daha fazladır. Asbest işçileri iş verenleri tarafından temin edilen koruyucu malzemeleri kullanmak ve tavsiye edilen iş ve güvenlik prosedürlerini takip etmek zorundadırlar.

Hava Kirliliği; Akciğer kanseri ile hava kirliliğine maruz kalmak arasında bir ilişki bulunmuştur. Ama bu ilişki açıkca tarif edilememiştir ve daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.
Akciğer Hastalıkları; Verem gibi bazı akciğer hastalıkları kişinin kanser olma riskini artırırlar. Akciğer kanserinin veremle etkilenen bölgelerde daha fazla gelişme eğilimi vardır.

Radon gazı; Radon, renksiz, kokusuz, tatsız doğal olarak meydana gelen radyoaktif bir gazdır. Radon yine radyoaktif bir madde olan uranyumun bozunması sonucu oluşur. Kapalı mekanlarda radon girişinin birinci kaynağı yeraltındaki toprak, ikinci kaynağı ise binalarda kullanılan malzemelerdir. 

radon-gazi

Evlerimizin yapıldığı arazide bulunan doğal uranyumun miktarı ve uranyumdan oluşan radonun ev tabanında bulunan aralıklardan eve sızması, evdeki yapı malzemesinden kaynaklanan radonun havaya karışması maruziyeti etkileyen önemli etkenlerdir. Radon gazının havadaki miktarı bölgeden bölgeye ve ülkeden ülkeye göre değişim gösterir. 

Özellikle soğuk havalarda evlerin ısıtılması sonucu evdeki basınç az ve dışardaki basınç fazla olur ve bu nedenle içerdeki radon oranı yükselir. Aynı durum rüzgarlı havalar için de geçerli olduğu için radon oranı içerde artar. Yaz aylarında ise iyi havalandırılmış işyeri ve evlerde dışarısı ile basınç farkı olmayacağı için ortamdaki radon seviyesi azalır. 

Maruziyet süresi ve maruz kalınan radon seviyesi arttıça risk artar. Sigara içenlerde radona bağlı akciğer kanseri riski sigara içmeyenlere göre daha fazladır. Çocuklar ve yaşlılar yetişkinlere oranla radona karşı daha hassastır. Jeolojik olarak uranyum bulunan arazilerde yapılan evlerde radona maruziyet uranyum miktarı az olan bölgelere göre daha fazladır. Evlerin birinci ve zemin katlarında radon miktarı fazladır. 

ABD’de, her yıl 20 binden fazla insanın radon gazının sebep olduğu akciğer kanseri sonucu yaşamını yitirdiği belirlenmiştir.

Hastanın hikayesi; Bir kere akciğer kanseri olan kişinin tekrar ikinci akciğer kanseri olma riski, hiç kanser olmamış kişiye oranla daha fazladır. Akciğer kanseri tanısı aldıktan sonra sigara içmeyi bırakmak, ikinci bir akciğer kanseri gelişmesini önleyebilir.
Riskli meslekler; madenciler, tekstil, izolasyon ve tersane işçileri, petro-kimya, baca temizleyiciler, plastik sanayi işçileri, maden ve kaynak işçileri, çamaşır suyu üreticileri,cam seramik,muşamba ve batarya işçileri,boya,dökümhaneler,çelik işçileri

Akciğer kanserinden korunmanın en iyi yolu sigara içmeyi bırakmak veya hiç başlamamaktır.

Akciğer Kanseri Belirtileri

BULGULARIN FARKINA VARILMASI

Akciğer kanserinin belirti ve bulguları:

1- Bitmek bilmeyen ve zamanla daha kötüye giden bir öksürük
2- Kalıcı göğüs ağrısı
3- Kan tükürmek
4- Nefes darlığı
5- Hırıltılı nefes alıp-vermek.
6- Sık sık zatürre veya bronşit olması ve geçmemesi
7- Boyun ve yüzde şişkinlik
8- İştahsızlık ve kilo kaybı
9- Yorgunluk

Bu bulgular akciğer kanserinden veya daha az ciddi durumlardan kaynaklanabilir.Bulguların bir doktor tarafından değerlendirilmesi gerekir.

AKCİĞER KANSERİNİN TANI KONUMU

Belirtilerin nedenlerini bulmaya yardımcı olması için doktor kişinin geçirdiği hastalıkları, tütün kullanma ( sigara,pipo,puro vs.) durumunu, çevresel veya mesleki olarak maruz kaldığı maddeleri ve diğer aile fertlerinde kanser olup olmadığını sorgular. Göğüs röntgeni ve bazı testler isteyebilir. Eğer akciğer kanserinden şüpheleniyorsa balgam tetkiki (sputum sitoloji ; akciğerlerdeki mukozadan derin öksürükle çıkan materyalin mikroskopta incelenmesi) ister.Bu tetkik akciğer kanserini tespit etmek için basit ve yararlı bir testtir. Doktorun kanserden emin olmak için akciğer dokusunu incelemesi gerekebilir.
Biyopsi ile alınan küçük bir doku parçasının patolog doktor tarafından mikroskop altında incelenmesi kişinin kanser olup olmadığını gösterir.

Bu doku parçasını almak için bir çok yöntem vardır.

1)Bronkoskopi: İnce ve ışıklı bir tüp ( bronkoskop) hava yollarını görmek için ağızdan sokulur, hava yolları incelenir ve buradan küçük bir doku parçası alınır.
2)İğne aspirasyonu: Göğüsten bir iğne sokularak tümörden küçük bir doku parçası alınması işlemidir.
3)Torasentez: Bir iğne kullanılarak akciğerleri çevreleyen sıvıdan biraz alınıp bu örneğin incelenmesidir.
4)Torakotomi: Kanseri tanımak için tümörden bir parça almak amacıyla göğüs kafesinin cerrahi müdahale ile açılmasıdır.

HASTALIĞIN EVRELENDİRİLMESİ:

Yapılan tetkikler sonucu hastada kanser saptanırsa doktor hastalığın hangi evrede olduğunu öğrenmek isteyecektir. Bu evrelendirme kanserin yayılıp yayılmadığını yayılmış ise vücudun hangi bölgesine yayıldığını bulmak için yapılır.

Akciğer kanseri genellikle beyin ve kemiklere yayılır. Hastalığın evresini bilmek doktorun tedaviyi planlamasına yardımcı olur. Kanserin yayılıp yayılmadığını bulmak için kullanılan bazı tetkikler şunlardır:

Bilgisayarlı tomografi
Magnetik Rezonans İncelemesi
Kemik sintigrafisi; Kanserin kemiklere yayılıp yayılmadığını gösterir. Az bir radyoaktif madde kan dolaşımına verilir ve anormal kemik gelişimi olan yerde toplanır.Tarayıcı denilen alet bu alanlardaki radyo aktif seviyesini ölçer ve bunu röntgen filmine kaydeder.

Mediastinoskopi / Mediastinotomi: Mediastinoskopi kanserin göğüsteki lenf düğümlerine yayılıp yayılmadığını gösterir.

AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİ

Tedavi bir çok faktöre bağlıdır. Bunlar akciğer kanserinin tipi, hastalığın evresi ve hastanın genel sağlık durumudur. Bir çok değişik tedaviler ve tedavi kombinasyonları tedavide kullanılır.
Ameliyat sonrası gözle görünür, tespit edilecek düzeyde kanseri kalmayan hastalara verilen ek tedaviye adjuvan tedavi denir. Adjuvan tedavi ameliyat sonrası gözle görülmeyen ancak geride kalmış olması muhtemel az sayıdaki kanser hücrelerini öldürmek amacı ile verilir. Adjuvan tedavi verilip verilmeme kararı patoloji raporundaki özelliklere, hastanın yaşına, ve genel durumuna göre belirlenir. Hastalar ameliyat sonrası adjuvan tedavi olarak sadece kemoterapi veya sadece radyoterapi veya hem kemoterapi hem radyoterapi tedavisi alabilirler. Bazen, çok erken evrede olan hastalarda ameliyat sonrası adjuvan tedavi gerekmeyebilir.
Cerrahi Kanseri yok etmek için yapılan operasyondur. Cerrahi müdahalenin tipi kanserin akciğerdeki yerleşimine bağlıdır. Akciğerdeki küçük bir parçayı almak için yapılan operasyon ‘wedge’ veya ‘segmental’ rezeksiyon olarak adlandırılır.

Eğer cerrahi olarak tüm lob alınırsa (lobektomi), sağ veya sol akciğerin biri alınırsa (pnomonektomi) olarak adlandırılır. Bazı tümörler yerleşimi, büyüklüğü ve hastanın genel sağlık durumu nedeniyle ameliyat edilemez.

Kemoterapi kanser hücrelerinin ilaçlarla öldürülmesidir. Genellikle birden fazla ilaçtan oluşur. Kemoterapiyi yalnız bu konuda özel eğitimi olan hemşireler verir. Kemoterapinin verilme sayısı kür diye ifade edilir (1. kür, 2. kür gibi) ve genellikle aynı ilaçlar 21 veya 28 günde bir tekrarlanarak verilir. Kemoterapi çoğunlukla damardan sıvı şeklinde ayaktan tedavi merkezlerinde veya ağızdan hap olarak verilir. Bazen hastanın genel durumundaki bozukluk , verilen ilaçlar veya ilaçların veriliş şekillerine göre hastaların tedavilerini hastanede yatarak almaları gerekebilir. Her kür sonrası hastalar medikal onkoloji polikliniğinde kontrol edilirler. Bu kontrollerde hastalar muayene edilir, şikayetleri dinlenir, ilaçların yan etkileri sorgulanır ve vücuttaki diğer organlara bir zarar verip vermediğini araştırmak için bazı kan tetkikleri istenir. Her kür öncesi kan sayımının yapılması ve bu sayımın kemoterapiyi veren yetkili hemşirelere gösterilmesi gerekmektedir. Bir hastanın ameliyat sonrası kemoterapi alıp almayacağını, eğer alacaksa kaç kür alacağını patoloji raporundaki tümöre ait özellikler belirler. Ancak bu kararların verilmesinde hastanın yaşı, genel durumu da önemli rol oynar.
Bir gün içinde 12 saatten fazla zamanını yatarak geçirecek kadar genel durumu kötü olan hastalara kemoterapi verilmesi, yan etkilere tahammül edeme yeceklerinden uygun değildir. Kemoterapi yapılması planlanan hastalar, ameliyat olmuşlarsa ameliyattan sonraki 3 hafta içinde kemoterapinin başlanması tercih edilir.

Kemoterapi alan hastalar her kemoterapiden yaklaşık bir hafta kadar sonra medikal onkoloji polikliniğinde doktor kontrolünden geçmelidir. Bu kontrolde hastalar muayene edilir, şikayetleri dinlenir, kemoterapinin yaptığı yan etkiler değerlendirilerek gerekirse ilacın dozunda yeniden ayarlama yapılır.
Işın tedavisi:Aynı zamanda radyoterapi de denir. Kanser hücresini öldürmek için yüksek enerjili ışınlar kullanılmasıdır. Sınırlı her alana uygulanır ve bu alandaki kanser hücrelerini etkiler.Radyoterapi bir tümörü küçültmeye yönelik olarak cerrahiden önce veya kanser hücresini yok etmek için yapılan bir müdahaleden sonra uygulanabilir. Doktorlar radyoterapiyi genellikle kemoterapi ile birlikte cerrahi tedaviye karşı birinci alternatif olarak kullanırlar. Nefes darlığı gibi belirtilerin giderilmesi için de kullanılabilir.

Foto dinamik terapi Bu özel bir kimyasal maddenin kan dolaşımına verilmesi ve hücreler tarafından alınmasıdır. Bu kimyasal madde normal hücreleri hızla terk eder. Fakat kanserli hücrelerde daha uzun bir süre kalır. Daha sonra bu hücrelere lazer ışığı uygulanarak maddenin aktif hale geçmesi sağlanır ve hücreler öldürülür.

Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri tedavisi:

Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri hastaları bir çok değişik yolla tedavi edilebilirler. Tedavinin seçimi hastalığın yaygınlığı ile ilgilidir. Cerrahi müdahale en yaygın tedavi şeklidir. Radyoterapi ve kemoterapi de hastalığın süresini yavaşlatma ve semptomları kontrol etmede kullanılabilir.

Küçük hücreli Akciğer kanseri tedavisi:

Küçük hücreli akciğer kanseri hızlı yayılır. Bir çok vakada hastalık tanı konduğunda vücudun diğer bölümlerine de yayılmıştır. Doktorlar vücuda yayılmış kanser hücrelerine ulaşmak için hemen hemen her zaman kemoterapi kullanırlar. Kemoterapi içeren tedavi de akciğerdeki tümörler veya vücudun diğer bölümlerindeki tümörler hedeflenerek uygulanabilirler.Bazı hastalara beyine yönelik radyoterapi orada kanser olmasa da uygulanabilir. Bu tedaviye koruyucu beyin ışınlaması denir. Bu beyinde tümör oluşmasını engellemek için verilir. Cerrahi tedavi küçük hücreli akciğer kanserinde çok az uygulanır.

YAN ETKİLER

Kanser tedavisinin yan etkileri tedavi tipine bağlıdır ve her hasta için farklı olabilir. Doktor ve hemşireler tedavinin muhtemel yan etkilerini hastalara açıklarlar. Yan etkilerden korunmak için tedavi öncesi ve sonrası yollar önerirler.

Cerrahi Akciğer kanseri için temel tedavi yöntemidir. Akciğer cerrahisinden sonra göğüste hava ve sıvı birikme eğilimindedir.Hastalar genellikle dönmekte, öksürmekte ve derin nefes almada yardıma gerek duyarlar. Bu hareketler tedavi için önemlidir. Çünkü geri kalan akciğer dokusunun genişlemesine yardımcı olur ve fazla hava sıvı birikmesine engel olurlar. Göğüste ağrı, nefes darlığı akciğer cerrahisinin yaygın yan etkileridir. Hastalar eski enerji ve güçlerine kavuşmak için hafta-aylara ihtiyaç duyabilirler.

Kemoterapinin yan etkileri verilen ilaca göre değişir. Genel bir kural olarak kemoterapi hızla çoğalan hücreleri etkiler. Kanama sırasında pıhtılaşmayı sağlayan, hastalıklara karşı savunmamızı yapan ve vücudumuzdaki organlara oksijen taşıyan kan hücreleri hızlı çoğalan hücrelerdir. Bu kan hücreleri kemoterapi aldıktan yaklaşık 1 hafta 10 gün sonra sayıca azalırlar ve bu nedenle çabuk morarma veya diş fırçalama gibi küçük işlemler sonrası kanama olabilir. Normalde vücudumuza girdiklerinde savunma sistemimiz güçlü olduğundan hastalık yaratmayan mikroplar kemoterapi sonrası savunmamızı sağlayan hücreler azaldığından kolaylıkla ateşli hastalıklara yakalanmamıza neden olabilirler.Bu dönemde yıkanarak yediğimiz çiğ sebze ve meyvelere (örneğin salata gibi) en az 10 gün kadar yemekten kaçınmalısınız.Unutmayınız ki bu yasak meyve ve sebzelerin hastalığınız üzerine olan herhangi bir etkisinden dolayı değil, ne kadar temiz yıkasanız da yiyeceğiniz sebze veya meyvenin üzerinde kalmış olması muhtemel mikroplardan kaçınmak içindir. Yiyeceklerinizin bu zaman dilimi içinde pişmiş olmasına dikkat ediniz. Eğer 38.50C in üstünde bir saati geçen ateşiniz olursa mutlaka doktorunuza ulaşınız. Ateşiniz var ve kan hücreleriniz kan sayımında düşük bulunursa antibiyotik tedavisi almanız gereklidir. Kan hücrelerinizin sayısında meydana gelen bu azalma bir hafta ila 10 gün içinde kendiliğinden geçer ve hücreler normal sayılarına ulaşır.

Bir başka hızlı çoğalan hücre grubu sindirim sistemi hücreleri ve kıl kökü hücreleridir. Bu nedenle kemoterapi sonrası genellikle ilk haftadan sonra saçlar dökülür. Hastalarda iştah kesilmesi, bulantı, kusma, ishal ve ağız yaraları gelişebilir, bu yan etkilerin hemen hepsi ilaç tedavisi ile kontrol altına alınabilir. Bu yan etkiler kısa sürelidir, hastaların şikayetleri bir sonraki kemoterapi başlamadan önce geçmiş olur
Kemoterapinin bahsettiğimiz bu yan etkilerinin şiddeti hastadan hastaya değişir. Günümüzde modern kemoterapilerle uzun, kalıcı yan etkilere rastlamak nadirdir. Ancak bazı kemoterapi ilaçları kalp üzerinde olumsuz etkiler yapabilir, bu tür ilaçları kullananlarda doktor periyodik olarak kalbinizin etkilenip etkilenmediğini anlamak için tetkikler ister. Bugün kullanılan kemoterapi ilaç dozları ve kemoterapi kür sayıları kalp üzerinde olumsuz etki yapacak boyutta değildir. Bazı kemoterapi ilaçlarını aldıktan yıllar sonra kan kanseri yani lösemi gelişme riski vardır.
Ayrıca bazı kanser ilaçları yumurtalıkları etkileyerek yumurta hücrelerini öldürürler, böylece yumurtalıklar kadınlık hormonu olan estrojeni üretemez ve hastalar menopoza girerler. Adetler seyrekleşir yada durabilir ve bu durumda kadınlar hamile kalamazlar. Özellikle 35-40 yaşın üzerinde kemoterapi ile meydana gelen kısırlık kalıcıdır. Daha genç hastalarda kemoterapi süresince kesilen adetler bir süre sonra normale dönebilir.

Sağlık personeli kemoterapi sonrasında tedavinin olası yan etkilerini açıklarlar ve şikayetleri yok etmeye yönelik yollar önerirler.

Kemoterapi ilaçları çoğunlukla damardan verilir ve verildikleri damara zaman içinde zarar verip, damarın sertleşmesine ve dışarıdan bakıldığında gözle fark edilebilir hale gelmesine neden olabilirler. Kemoterapi alırken veya aldıktan sonraki gün ilacı aldığınız kolda kızarıklık şişme ve yanma olursa hemen doktorunuza haber vermelisiniz.
Kemoterapi alırken herhangi bir nedenle ağrı kesici kullanmanız gerekirse doktorunuza danışınız. Çünkü bazı ağrı kesiciler vücuttaki kan hücrelerinde sayıca veya işlevce azalmaya neden olabilirler. Bunun dışında kalp, akciğer ve böbrek hastalığınız için kullandığınız ve hayati önemi olan ilaçlarınıza kemoterapi süresince devam edebilirsiniz. Kullanmak zorunda olduğunuz bu ilaçları doktorunuza yaptığınız ziyaretlerde göstererek bir sakınca olup olmadığını sormanız uygun olur.
Radyoterapi kemoterapi gibi hem kanserli hem de normal hücreleri etkiler.Radyoterapi aldıkları süre içinde hastalar mümkün olduğunca istirahat etmelidir.
Tedavi gören bölgedeki cilt kızarabilir, kuru, hassas ve kaşıntılı olabilir.Tedavinin sonuna doğru aynı bölge daha ıslak ve akıntılı hale gelir. Bu derinin ışına karşı verdiği bir reaksiyondur. Bu alan mümkün olduğunca hava ile temas edecek şekilde olmalı, sıkı iç çamaşırı ve kıyafetlerden bu dönemde kaçınılmalıdır. Işın tedavisi aldığı süre içinde bu bölge suyla temas ettirilmemelidir. Doktora sormadan bu bölge için herhangi bir losyon ya da krem kullanılmamalıdır.Işın tedavisinin deri üzerindeki etkileri geçicidir. Fakat etkilenmenin derecesi hastadan hastaya değişir. Bazen ışın tedavisi almış alan bölgede cilt rengi normale göre daha koyu renkte kalabilir.
Metastatik hastalıkta özellikle beyin metastazlarında beyin ışınlaması yapılır.Bu işlem 1 hafta veya 10 gün kadar sürer, ışın tedavisine bağlı bulantı ve kusma gibi yan etkiler gelişebilir.Bu durumlar için radyoterapist tedavi öncesinde ve tedavi devam ederken alınması gereken ilaçları hastaya anlatır

Beyine radyoterapi alan hastalar baş ağrısı, deride değişiklikler, yorgunluk, bulantı, kusma, saç dökülmesi, hafıza ve düşünme süresiyle ilgili problemle karşılaşalabilirler.Bir çok yan etki zamanla geçer.

Radyoterapinin diğer yaygın yan etkileri boğazda kuruluk ağrı, yutma zorluğu, yorgunluk, tedavi olan bölgede doku değişiklikleri ve iştah kaybıdır.

DİĞER YAN ETKİLER

Kanser iştah azalmasına neden olabilir. Bazı hastalarda ağızda tatsızlık oluşur. Çoğunlukla tedavilerin yan etkileri olan bulantı, kusma ve ağızda yaralar hastanın yemek yemesini güçleştirir. Fakat beslenme çok önemlidir. Öğünler mutlaka yeterli kalori ve protein içermelidirler. Böylece kilo kaybı ve dokuların kendini tekrar tamir etmesi sağlanabilir. Tedavi alan hastalar, düzenli ve yeterli beslenirlerse kendilerini daha enerjik ve iyi hissedeceklerdir ve ilaçların yan etkileri daha az görülecektir.

Verilen tedavi ile iyileşme şansı nedir?
Bazen hastalar iyileşme şanslarının rakamlarla ifade edilmesini isterler. Aslında yapılan büyük çalışmalarda hangi evredeki hastanın ortalama ne kadar süre yaşayabileceğine dair rakamsal yüzde değerleri mevcuttur. Ancak unutulmamalıdır ki bu istatistiksel değerler binlerce hastaya ait değerlerin bir ortalamasıdır, yani herhangi bir kanser hastasına ne olacağını önceden kestirmek için kullanılması tam olarak doğru olmaz. Kanseri olan iki hastanın gelecekte ne olacağı birbirinden farklıdır, tümörün ve hastanın kendisine ait bugün henüz bilemediğimiz pek çok faktör aynı hastalığa yakalanan iki kişinin farklı seyirler göstermesinde etkili olmaktadır. Bu nedenle kendinizi başka hastalarla kıyaslamayınız

HASTALARIN TAKİBİ :

Akciğer kanseri tedavisinden sonra hastanın takibi de çok önemlidir. Düzenli kontroller sağlık durumundaki değişiklikleri ortaya çıkarır. Böylece eğer kanser tekrarlar ya da yeni kanser oluşursa bu mümkün olduğunca çabuk tedavi edilebilir. Bu kontroller muayene, göğüs filmi ve çeşitli laboratuar testlerini içerir. Kontroller arasında ortaya çıkan herhangi bir sağlık problemi hemen doktora bildirilmelidir.
Tedavi sonrası önerilen özel bir diyet yoktur, dengeli beslenme, fazla yağlı yiyeceklerden kaçınma, düzenli egzersiz yapmak yani normal şartlar altında her sağlıklı insanin uyması gereken kurallar sizin için de geçerlidir.
Kilo kaybı, iştahsızlık, aşırı yorgunluk, bulantı-kusma, baş dönmesi, karın ağrısı ve dolgunluk, kemik ağrısı, iki haftadan fazla süren öksürük, baş ağrısı olduğunda normal periyodik kontrol zamanınızı beklemeden doktorunuza ulaşmanız gereklidir.

Tedavi sırasında ve sonrasında cinsel yaşamınıza eskiden olduğu gibi devam etmenizde bir sakınca yoktur. Kemoterapinin yumurtalık hücreleri üzerinde olan mutajenik (bebekte ciddi anormallikler olabilmesi) etkileri nedeni le tedavi süresince gebeliği önlemek için doğum kontrol yöntemlerinden biri tercih edilmelidir. Verilen kemoterapi ilaçlarının çoğu yumurtalıkların çalışmasını bozar ancak bu etkilenmenin derecesi hastadan hastaya değişir.Genç erkek hastalar gelecekteki yapay döllenme yada invitro fertilizasyon için kemoterapiden önce spermlerinin saklanmasını isteyebilirler.Bazı kemoterapik ilaçlar periferik sinirlerdeki duyuları etkilediğinden ereksiyon yeteneğini yada ereksiyon sağlamayı ve sürdürmeyi engelleyebilirler.

Tanı sonrası tedavi planı ile yaşadığınız fiziksel ve ruhsal sıkıntılar, hastalığa veya tedaviye bağlı yorgunluk, halsizlik hissi, cinsel yaşamınızın, istek ve heyecan duyma gibi duygularınızı etkileyebilir. Cinsel yaşamınız ile ilgili bu tür sorunlar , bu dönemde yaşadığınız ve tedavi sonrası geçen diğer sorunlar gibi zaman içinde geçecektir.
Cinsel yaşamınıza yönelik kaygılarınız olduğunu ve bu konuda yardım almak istediğinizi tedavi aldığınız kemoterapi ünitesindeki doktor ve hemşirelere belirtmekten çekinmeyiniz.

KANSER HASTALARINA DESTEK

Ciddi bir hastalıkla beraber yaşamak kolay değildir. Kanser hastaları tıbbi ve fiziksel değişikliklerle baş etmek bir yana hayatlarını zorlaştıran bir çok endişe, duygu ve düşüncelere sahiptir. Kanser hastaları işlerini sürdürebilme, ailelerinin geleceği ve günlük aktivitelerini yapabilme konusunda endişelidirler. Yapılan tetkikler, tedaviler, hastanede yatma gerekliliği, tedavi ücretleri onları endişelendirir. Bu duygusal durumla baş etmek içinde yardıma ihtiyacı vardır. Aslında bir hastanın bu duygusal durumuna dikkat etmek tedavinin bir parçasıdır. Sağlık personelinin desteği, destek grupları, hastadan hastaya ilişkiler kişinin kendisini daha az yalnız hissetmesini önler ve az stresli olmasını sağlar. Hayatlarının kalitesini artırır. Kanser destek grupları kanser hastalarının tecrübelerini paylaşmak ve konuşmak için güvenli ortamlar sağlar. Hastalar sağlık personeline böyle bir grup bulmak için danışabilirler.

Doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları onların tedavi, çalışma ve diğer faaliyetleri konusundaki sorularına yardımcı olurlar. Bunun yanı sıra dernekler, danışmanlar, dini topluluklar ve üyeleri hastaların kişisel problemleri ve gelecekleri ile ilgili olarak onların kaygılarını giderici yaklaşımlarda bulunabilirler.
Arkadaşlar ve akrabalar hastalara destek olabilir. Hasta, onunla dertleşecek diğer kanserli hastalarla tanışabilir. Kanser hastaları destek grupları oluşturup onlarla tedavinin etkileri ve kanser konusunda bildiklerini paylaşabilir. Bu konuda akılda tutulması gereken her hastanın farklı olduğudur. Her ikisi de aynı kanser hastası olmasına rağmen bir hasta için doğru olan tedavi ve yaklaşım diğeri için yanlış olabilir. Daima doğru olan arkadaşların ve diğer aile üyelerinin önerilerinin doktora danışıldıktan sonra uygulanmasıdır.

Akciğer kanseri evreleri

Akciğer kanseri 1. evre
Akciğer kanseri 2. evre
Akciğer kanseri 3. evre
Akciğer kanseri 4. evre

YAZAN: Prof. Dr. Serdar Turhal Onkoloji Uzmanı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Bir önceki yazımız olan Böcek ilaçlarında beyin tümörü riski başlıklı makalemizde böcek ilaçları, Beyin Kanseri ve beyin tümörü hakkında bilgiler verilmektedir.

Sosyal Medyada Paylaşın:
Etiketler:
Akciğer Kanseri

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

614 yorum

 1. Arkadaşlar, bilindiği üzere akciğer kanseri dünya da en çok ölüme sebebiyet veren bir hastalıktır. Lakin Evreleme bu konuda çok önemlidir. Evre1, Evre2 de eğer hastalığı yakalarsanız kurtulma şansınız %60 ile 70 arasıdır. Doktor değilim. Ancak bu hastalığa 3 yıl önce anneme bulaşmasıyla tanıştık. Evre3 de yakaladık. Eskişehir tıp fakültesinin anneme 6 ay ömrü var diyeli tam 3 yıl oldu. Umudunuz asla yitirmeyin. Hasta olan kişiye o hastalığı unutturun. Kemoterapi alıyorsa eğer, zor da olsa spor yaptırın. Beraber yapın ona sürekli iyi olacağını bu hastalığı çok kişinin yendiğini sizinde o yenenlerin için de neden olamayacağına onu inandırın. İnanmak başarmanın yarısıdır. Ben inandım ve biricik anneme inandırdım. Bitkisel tedaviler de uyguladım. Annemin sol akciğeri alındı. Tek ciğerle yaşıyor ama hiç bi problemi Yok. Normal de yaptığı günlük işlerini hâlâ yapmaya devam ediyor. Çok şükür rabbime onu bize bağışladı. Arkadaşlar moral çok önemli. Ama evre de çok önemli. Başta söylediğim gibi doktor değilim ama akciğer kanseriyle ilgili bilmediğim hiç bir şey kalmadı. Çok araştırdım. Bir de en az 3 tane hastaneye gösterin sonuçlarınızı. Tek doktorla kalmasın. Birisi özel hastane olsun bir diğeri tıp fakültesi olsun. Ama İnan’ın bana işinin ehli en iyi doktorlar özel de. Bizim ameliyat ettirdiğimiz yer İstanbul Nişantaşın da Amerikan hastanesi. Prof. Dr Yusuf bayrak. Ama doktorumuz başka bir özel hastaneye geçti. Şuan İstanbul Koç üniversitesi hastanesin de Doç. Dr Serhan Tanju doktora kontrole gidiyoruz. Amerikan hastanesinde ki Ameliyatımıza kendisi de girmişti. İkisi hastane de Koç’un. Bitkisel tedavi konusun da size yardımcı olmak isterim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Herkese acil şifalar dilerim. WhatsApp numaram. 0535 316 3906

 2. Ahsen hanim hastanizin durumu nasıl bende bu ilaçları almak istiyorum birde Amerika’da ki yakinim kargoyla gonderse sıkıntı oluyor mu PTT kargo ile

 3. Merhabalar arkadaşlar. Kanser tedavilerinde sürecin hızı ve moral çok önemlidir. Umarım hepimiz bir an önce sağlığımıza kavuşuruz. Bende de 3. evre akciğer kanseri var. İstanbul’da Prof. Ahmet Fırat Güngör hocamızdan lutesyum diye bir tedavi alıyorum aynı zamanda radyoterapi de görüyorum. Bu tedavinin Türkiye’de çok yeni olduğunu ve çok başarılı olduklarını duydum. Hiçbir ücret de ödemiyoruz. Hatta hep gelip evden alıp geri bırakıyolar. Dilerseniz asistanının numarasını veriyim. Arayabilirsiniz çok iyi karşılıyorlar. 05534135617

 4. Selamlar.kemoterapi ve radyotrapi tedavi şeklini uygulayan dunya tibbi karşisinda olan kemoterapinin radyoterapinin bir cinayet oldugunu savunan karsit gorusunde var oldugu aşikardir.araştiriniz lutfen sayin hastalar hasta yakinlari.kemoterapi radyoterapisiz tip tedavisi ile beraber alternatip tedavileri ozellikle gümus suyunu ve karbonat olayini arastirin isterim bitki tedavilerini arastirin.alkali beslenme ph degerimizi yukselterek kanseri ve tum hastaliklari ALLAH in izniyle yenebilecegimizi arastiralim.bagisikligin azaldigi zamanda kanserin vucuda yayildigi bir zamanda onu oldurmek yok etmek adina alinan kemoterPi ile bagisikligi tamamen sifira indirmek ve saglam dolularimizida oldurmek nasil bir tedavi olabilirki diye hep dusunurum ve onkologlarin bile kemotepiye karsi olanlarinin oldugunu okudum anlatimlarini dinledim .nedenmi o zamn var bu tedavi sekli iste bunlari arastiralim neden dunyada unlu zenginler ozellikle yahudiler kanser tedavisnde uygulazlarda.alkali su ve besinler tuketir ve gumuşsuyu kollaidal silver icerler karbonat ben sadece dikkat cekip arastirmanizi istedim bir doktor yada bilim adami deilim selamlar.

 5. Merhaba,ablamda tomografi sonucunda her iki akcigerde yama tarzi periferik ödem de bulunan konsolide gorunumler üst izlenmistir izlenmistir.diye sinuc cikmistir tam olarak aciklamasini anlatabilirmisiniz? Tesekkurler.

 6. Benm abim 54 yaşlarında akciğerinde nödul bulgularina rastlandı fakat beni ve ailemi ciddi bir endişe sardı çok korkuyoruz lütfen bana bu konu hakkında yardimci olabilirmisiniz abim hayatı boyunca sıgara alkol kullanmadi bu nödul tedavisi uzun ve zor diye söylediler lütfen bana cvp yazarsaniz çok sevinirim saygilar

  • Selamlar nuray hanim
   Allahtan hastanıza şifa siz sevenlerinede sabır diliyorum. Bizde aynı süreçten geçtik ve maalesef üzülerek belirtiyorum babamı 2 hafta önce kaybettik. Babama akciger kanseri teşhisi konulmuştu. Ama babam gayet saglikli gorunume sahipti iştahi yerindeydi sigara ve alkol bile kullaniyordu. Doktorlarinin istegi uzerine kemoterapi ve isin tedavisi almaya basladi. Ve 2-3 ay icersinde yavaş yavas erimeye kilo kaybetmeye basladi. İsin ve kemoterapi bittiginde babam 80 kilo iken 30-40 kilo kaldi. Yataktan cikamaz ve wc ye dahi kendi gidemez hale geldi. Ama vefat edene kadar bilinci yerindeydi ve vefat ederken bizi uzen kotu bir goruntu oldu kan kusarak ve akcigerinin son parcalari azina gelerek vefat etti. Tarif edilemez uzuntu icindeyiz bir turlu alisamadik yokluguna cok ozledik. İnsallah yuce Allah sizlere boyle bir aci yasatmaz. Benim fikrimi soracak olursaniz 3 yada 4.evrede ise hasta hic isin ve kemoterapi aldirmayin hastaya. Yasabildigi kadar yasasin. Emin olun kemoterapi uygulanirsa daha uzun olmayacaktir yasam suresi. İstem disi kemoterapi kansersiz olan hucrelerede zarar verebiliyor. Ben bin pismanim bu kemoterapiyi babama uygulamalarina izin verdigim icin. 3 ay boyunca kendi gitti geldi hastaneye babam. Hic aklimizin ucundan gecirmezdik. Cok uzulduk. Allah sizlere bu aciyi yasatmasin. Abinize acil sifalar dilerim. Murat

 7. Merhaba oncelikle babaniz icin cok gecmis olsun.kuzenimin yumuşak dokusunda dev hücreli tümör tespit edilmişti.ankara ve istanbulda 3 adet ameliyat oldu.şu an akcigerine de sıçradı kanser teşhisi koyamiyorlar.2 gundur radyoterapiye başlandı.zayıfladı aynı zamanda sürekli kusmaya başladı.ne yapabiliriz.doktoru bile ne yapılacağını bilemiyor.taniyi koyamadığını belirtiyor.

  • Selam tülay hanım. Öncelikle Kuzeniniz için acil şifalar dilerim. Eğer doktorunuzun tedavide yetersiz kaldığı düşünüyorsanız hiç tereddüt etmeden başka bir uzman prof. dan hastanız için yardım almanızı öneririm. Kulaktan dogma bilgiler bitkisel enerji v.s bu tarz durumlar hem maddi açıdan hem manevi açıdan hastayı ve hasta yakınlarını üzmektedir. İlaçlarda bitki den oluşmaktadır ama bilim adamları katkılarıyla yararlı hale getırılmektedir. Maalesef üzülerek belirtmek isterimki o kadar çok umut taciri varki onlara imkan vermeyelim.Konusunda uzman diğer bir doktora danışın. Ben radyoterapi ve ışın tedavisine karşıyım hasta yaşamını kaliteli hale getiriyor ama ömrünü çok kısaltıyor. Kısa sürede yataga bagımlı hale getiriyor. Agrısız sızısız uyur halde hayatla baglantısı kesıyor. Ben pişmanım keşke babamın ışın tedavisi almasına izin vermeseydim. Sanki bu tedaviyi almasaydı uzun yıllar daha aramızda kalacak düşüncesindeyim. Tekrar kuzeninize Allahtan acil şifalar sevenlerine sabır dilerim.

 8. Merhabalar ahsen hanim.amcam 5,6hafta once oksurukden sikayet ediyordu ve dokdorlar akciger kanseri teshisi koydular,fakat yapacak fazla biseyin olmadigini soylediler yasindan dolayi,yasi 80 ama hic gosdermiyor.n yapabiliriz kurtarmak icin bize fikir verebilirmisin lutfen.tesekkur ederim esen kalin..

 9. Arkadaslar Allah herkeze acil sifalar versin insallah. kanser gercekten zor bir hastalik. sizlere tavsiyem bioenerjiyi arastirin. uzun zamandir bioenerji uygulamasi yapiyorum uzaktan ve yakindan. cevrenizde bu isi fahis fiyat karsiligi yapmayan insanlar bulabilirseniz direk seanslara katilin. ben denizliden yaziyorum. ve 15 20 kisiyi uzaktan ucretsiz uygulama yapabilirim. erkek bayan yasli genc farketmez. eger kisi manevi olarak guclu ise alkol sigara almiyorsa sonuna kadar bende elimden geleni yaparim. Sizlerden ricam bioenerjiyi iyce arastirin ve gercekten bu enerjiden sifa bulabileceginizi hissediyorsaniz benimle iletisime gecin. macera olsun diye iletisime gecipte baskasinin hakkini gasp etmeyin. reklam olmasin diye admi yada telimi dahi vermiyorum. floki_258@hotmail.com adresine yazin ordan daha detayli haberlesiriz. Allah herkezin sifasini versin insallah. inancimizi kaybetmeyelim tez sagliginiza kavusmaniz dilegiyle.

 10. Merhaba,

  Babamiz kanser hastasi. Aylardir mucadele halindeyiz. Oncelikle gecmis olsun. Biz psiko nero immunterapi uyguluyoruz hastamiza. Doktorumuz Prof Dr. Leo Pruimboom.
  Kendisini arastirabilirsiniz Youtube, google vs gibi yerlerden. Biz hastamizin hala hayatta olmasini kendisine borcluyuz. Size de yardim etmek isterim. Bizim kanserle savaş programimiz sudur:

  Oncelikle size Ethos endymion (L- carnosine) ve Marine Phytoplankton kullanmanizi tavsiye ederim.

  Peki, nasil kullanacaksiniz?

  Bir litrelik maden suyu içine 10 gram Ethos Endymion (L- Carnosine) tozdan koyacaksınız. Türkiye’de yaşıyorsanız, 1 maden suyu şişesinin miktari 200 gr’dır. Hergün 5 adet alın. Ancak maalesef L- carnosine’i ABD’den siparis etmeniz gerekecektir. Gonderdikleri L- carnosine, powder yani toz seklinde olmalidir. Biz hastamiza Ethos-Healt marka ABD menşe’li urunu kullaniyoruz. Siparisiniz size ulastiginda Urunun bir olcu kasigi cikacak icinden. 0.5 ml’lik bir kasik bu. Bu kaşıkla her bir 200 gr’lik maden suyu icerisine 4 kasik ethos koyun karistirin. Boylelikle 5 adet maden suyu icine 10 gr L- carnosine (ethos) koymuş olursunuz. Bu siviyi sabahtan başlayarak yarım saatte bir, bir yudum iceceksiniz. Bazen 20 dakikada bir bazen unutulup saatte bir de bir yudum verdiğimiz oluyor bizim. Akşam yatana kadar, icinde 10 gr L- Carnosine (Ethos Endymion) bulunan bu bir litrelik maden suyunu bitirmeniz gerekecek. Son yudumu yatmadan once alin. Marine Phytoplankton’u ise 3 ogun yemeklerden yarim saat once midesi bos iken alin. Bunun tadi biraz kotudur. yogurt icine karistirarak alabilirsiniz. İngilizce biliyorsaniz su siteden bakin L- Carnosine kullanimina:

  http://11-11-11-natural-cancer-cure.com/

  Eger İngilizce bilmiyorsaniz su da Turkce google cevirisi:

  https://translate.google.com/translate?hl=tr&sl=en&u=http://11-11-11-natural-cancer-cure.com/&prev=search

  Kanserde batida kullanimi cok artmis 2 urundur bunlar. Kanser dahil, kalp hastaligindan alzheimer’i kadar genis bir skalada kullanimi vardir. Google’dan bol bol arastirin. Ama her urunu almayin. Ucuza sahteleri de var. Benim onerim Ethos Health markadir. Urunu, www. amazon.com’dan siparis edebilir ya da ABD’de bir yakininiz varsa getirtebilirsiniz. Boylece gumruk el koymaz. Urunu yakininizdan PTT kargo ile gondermesini isteyebilirsiniz. Biz Turkiye’ye gonderirken gumruk sikintisi yasadik bir kac kere. Bu sebeple urunu elden alabilirseniz cok iyi olur. Olmadi ABD’de degil de farkli bir ulkede (Almaya mesela) yasayan bir tanidiginiz varsa http://www.amazon.com‘dan o siparis etsin. sonra size Almanya’dan PTT kargo ile gondersin. PTT kargo diyorum cunku diger kargo firmalari paketleri didikliyor ve el koyuluyor maalesef. 2010’dan sonra yurtdisindan Turkiye’ye supplement getirtmek cok guclesti. Adamlar bunlari satacak misiniz vs gibi sacma gerekcelerle el koyabiliyorlar.

  Biz su urunu kullaniyoruz:

  http://www.amazon.com/100-Ethos-Endymion-Sport-trade/dp/B00MK4JJEW

  Hastamiza kullandigimiz Marine Phytoplankton da su urundur, linkini vereyim :

  http://www.amazon.com/Ethos-Organic-Marine-Phytoplankton-Freeze-dried/dp/B00MG8EM44

  2- Bu arada “Marine Phytoplankton'”u yogurda karistirin demistim, bu cok az bir yogurt olsun. Ev yogurdu olsun. Kendiniz mayalayin. Sut urunu normalde hic kullanmayin. baska zamanlarda yogurt, sut ve peynir asla yememelisiniz. Kanser hucreleri sut urunleri sever, unutmayin. Kanatli hayvanlari ve kirmizi et urunlerini tamamen kesin. Bol bol sebze ve balik tuketin. Kabuklu midye cok yiyin, hergun en az 5 adet yiyin.

  3- Ethos endymion (L- carnosine) ve Marine Phytoplankton disinda, “zerdecal tarcin sivi extrati” var. bu siviyi Turkiye’de yasiyorsaniz su siteden temin edebilirsiniz:

  http://www.fitonatural.com.tr/Home/Urun/70

  Bu sividan sabah akşam tok karina bir bardak (icemiyorsa yarim su bardagi) suya bir tatli kasigi karistirarak icmelisiniz. cok faydalidir.

  4– Diger onerim ari sutu ve toz propolis kullanmaniz.

  Ari sutunu sabah kalkarkalkmaz ac karina bir cay kasigi (kasik tahta kasik olmali) ve aksam hemen yatmadan once yine bir cay kasigi alin. Dilinizin altina koyun erisin ve yutun.

  Turkiye’de yasiyorsaniz ithal en iyi ari sutunu ari dunyasi satar en az 2.3 HDA degerinde olmalidir. Daha azi isinize yaramaz. Su siteden kiloluk siparis edebilirsiniz:

  https://www.aridunyasi.net/Products/Ari-Sutu-235Gr/

  Propolis toz halde kullanilmali. Yine “ari dunyasi” adli siteden siparis edebilirsiniz. Linki su:

  https://www.aridunyasi.net/Products/Propolis/

  Propolisi sabah aksam tok karina bir bardak suda, silme bir tatli kasigi toz propolis eritilerek icilmelidir. Tadi kotu biraz maalesef.

  (surekli ari dunyasi diyorum, cunku burasi ithal urun getirir ve guvenilirdir. Biz cok arastirdik, baska markalara kesinlikle itibar etmeyin, Turkiye’de bu urunlerin cogu saf degil ve ticari urun niteliginde.)

  4- Bir de immunfort diye bir ilac var. Baska bir immun sistem koruyucusu. hastaniz tok karina gunde 3 defa bu ilaci almalisiniz. Siparis etmek isterseniz linki sudur:

  http://www.fitonatural.com.tr/home/Urun/5

  5- Bunlara ilaveten siddetle kullanmanizi tavsiye edecegim bir uclu var:

  L- glutamine, D- Ribose ve Probiotic. L- Glutamine & D-Ribose adli bu iki supplement de Turkiye de var ve powder (toz) halde bulunabiliyor. Kapsullerini sakin kullanmayin. L- Glutamine de L- Carnosine gibi cok onemli bir amino asittir. Ve bu iki amino asit de bizim kendi vücudumuzda bulunur ve yillar icinde yasa ve hastaliklara bagli olarak azalir. Hele ki kanserseniz… L- Glutamine’in bir ozelligi de DNA hucrelerini yenilerken odemi de cozmesidir. Muhteşem bir hucre yenileyicidir. Ve DNA onaricidir. Mutlaka kullanin.

  Kullanma sekliniz soyle olmali:

  Sabah, oglen ve aksam ac karina bir bardagin icine 2 cay kasigi dolu dolu L- Glutamine ve bir cay kasigi da D- Ribose koyun az bir suda eritin, kasikla iyice karistirin, icin. Tadi guzeldir. Glutamine ve ribose icin hard line urunlerini tercih edebilirsiniz. Turkiye’de cok firmada var bu iki urun. Turkiye’deki hastamiz GNC adli firmadan siparis etti ikisini de. Baska yerlerden de alabilirsiniz. yalniz kapsul degil, toz halde olsunlar mutlaka.

  6- L- Glutamine ve D- Ribose’ye ilaveten mutlaka probiotic kullanmalisiniz. Cunku Kemoterapi ve radyoterapi goreceginden bagirsaktaki iyi huylu mantar dedigimiz probiotik hizla tukenecektir. Muthis bir bagirsak sikintisi baslayacaktir. Hatta kanser, bagirsaka metastaz da yapabilir. Bu sebeple bagirsak’i hemen koruyum. Sabah -oglen -aksam L- Glutamine ve D- Ribose ile ayni anda yani ac karina birer kapsul alin mutlaka. Probiotic’in icinde pre-biotik de varsa cok daha iyi olur. Bizim Turkiye’deki hastamiz su marka kullaniyor:

  http://www.botanikecza.com/ntbiotic-kapsul#0

  7- Diger takviyemiz ozellikle karaciger ile ilgili. Karaciger, metastaz yapmak icin kanserin en sevdigi organdir. Derhal bu organi koruyun. Buradaki en iyi yardimciniz “Sam- e” olacak. Ozellikle de karaciger icin. Unutmayin kemoterapi ve radyoterapi toksitite nedenidir. Kemoterapi yolu ile vucuda giren toksik zehirin yukunu de tabi olarak karaciger cekecektir. Organi derhal muhafaza edin.

  Hastanizin gunluk, 1600 gr sam-e almaniz gerekiyor. Fakat Maalesef 2010’dan sonra Turkiye Sam- e getirmeyi de kesti. ABD’den siparis gerekecek yine. www. amazon.com’u ya da bir yakininizi ise dahil etmeniz gerekecek. Size firma olarak “Nature Made” firmasini tavsiye edecegim. Linkini gondereyim:

  http://www.amazon.com/Nature-Made-Complete-400mg-Tablets/dp/B0002D150Y

  Nature Made’in linkte gordugunuz Sam-e complete urununde her bir kapsul 400 mg’dir . Bu durumda sabah erken bir saatte ac karina Mesela ari sutunden hemen sonra Ve L-Glutamine, D- Ribose ve Probiotik uclusunden hemen once 4 adet Sam-e tablet icin. Bunun sebebi sudur: Kanser hucreleri yapilan arastirmalara gore sabah saat 11’e kadar buyurler. Bu sebeple en erken saatte alinmalidir.

  8- Son olarak D3 vitamini. Kanserde en onemli silahlardan birisidir. Damla olarak almanizi tavsiye ederim. Bulamazsaniz kapsul jel olarak da Turkiye de bulursunuz. Hastaniz gunde 8000 iu D3 vitamini alinmalidir. Damla olarak alirsaniz, sabah aksam tok karina bir bardak suya 10’ar damla damlatip, icebilirsiniz. Bizim hastamiz “Maxi vitamin D3 1 damlasi 400 iu olan urunu kullaniyor. Eczanelerde rahatlikla bulabilirsiniz. Bulamazsaniz solgarin kapsul jeli de seceneginiz olabilir:

  http://www.solgar.com.tr/urun/vitamin-d3-1000-iu/3340

  Yukaridaki linkteki jel kapsulden alirsaniz eger, hastanizin sabah tok 4, aksam tok 4, yani 8 adet kapsul jel almaniz lazim. Bence damla kullanin daha rahat edersiniz.

  Bizim hastamiz Kucuk hucreli akciger ca ve beyin metastazlı. Biz tedaviden cok memnunuz. Olecek denen hastamiz ayakta cok sukur. Size yazdiklarimi kendiniz de arastirin lutfen. Her bir supplement hakkinda bilgisayar yardimi ile yuzlerce yaziya ulasabilirsiniz.

  Gecmis olsun..

  • Ahsen hanim öncelikle çok çok geçmiş olsun,umarım babanız bir an önce sağlığına kavuşur..Burada çok onemli ve değerli bilgileri,hasta ve hasta yakınları ile paylasmistiginiz ve yol gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim..benim sorum bu tedavi yöntemi tüm kanser tanı ve hastalarına aynen uygulanıyor. .
   çok teşekküeler.

   • İyiyiz cok sukur. Evet, tum kanser hastalarina uygulaniyor. Cunku kanser hastaligi aslinda bagisiklik sorunu olarak ortaya cikar. Yazmis oldugum her sey hastanizin metabolizmasini duzene koyup, kansere karsi savasmaya yoneliktir. Metastazlari engellemek ve hastanin genel yani klinik durumunu iyi etmeye yoneliktir. Hele ki hastaniz radyo&kemo aliyorsa bagisiklik sistemini ayakta tutacak cok fazla seceneginiz yok. cunku radyo ve kemo terapilari sonrasi hastanizin ayakta kalmasini istiyorsaniz uygulayin. unutmayin ki kanser hastalari genellikle kanserden degil, uygulanan ortodoks onkolojik tedavilerin vucutta yarattigi yikim yuzunden cok baska hastaliklar sebebi ile hayatlarini kaybederler. pnömoni, ani kardiyak arrest vs gibi. Sifalar dilerim.

  • Ahsen hanım merhaba
   Babanızın durumu nasıl?
   Benim annem akciğer ca 6 Kür kemoterapi işe yaramadı annem son bir ayda 11 kilo verdi çok korkuyorum

   • İyiyiz cok sukur. Korkmayin. Dedigim gibi annenizin immun sistemini harekete gecirin. Kemoterapiden sonra kilo kayiplari gorunuyor maalesef. Unutmayin ki, size sifayi doga gonderecek. vucuda yabanci hatta zehir hukmunde olan yani dogal olmayan ilaclar tumor odakli kullanilir. yani hastanin genel durumu goz ardi edilir. Bu sebeple kemoterapi ve radyo terapi ile Vucutta eksilen vitamin, iyi bakteri ve amino asitleri hemen yerine koyun. Sifalar dilerim.

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM
akciğer kanseri | lenf kanseri | yumurtalık kanseri | meme kanseri | mide kanseri | cilt kanseri |