Akciğer Kanseri Belirtileri ve Tedavisi

Akciğer Kanseri Belirtileri ve Tedavisi

Akciğer Kanseri Belirtileri ve Tedavisi, Akciğerde başlayan kanserler iki ayrı tipe ayrılırlar. Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri ve küçük hücreli akciğer kanseri. Bu kanserlerin birbirinden ayırımı, hücrelerin mikroskoptaki görüntülerine göre yapılır. Her iki tip kanserde değişik şekillerde gelişip yayılır ve tedavi edilirler.

Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri

Küçük hücreli akciğer kanserlerinden daha yaygındır ve genel olarak daha yavaş gelişir ve yayılırlar. Bu kanserin 3 ana tipi vardır:Bu tipler arasında tedavi ve yaşam süresi açısından fark yoktur.

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri

Bu kansere bazen de yulaf yulaf hücresi kanseride de denir. Küçük hücreli olmayan akciğer kanserine göre daha az yaygındır. Bu tipdeki kanserler daha hızlı gelişir ve vücudun diğer organlarına yayılması da daha fazladır.

Akciğerlerde başlayan kanserler 2 tipe ayrılırlar. Mikroskop altında hücrelerin görüntüsüne göre küçük olmayan hücreli akciğer kanseri ve küçük hücreli akciğer kanseri. Her tip akciğer kanseri farklı şekilde büyür, gelişir ve tedavi edilir.

Akciğer Kanserinde Risk Elementleri

Akciğer kanser oluşumu tek bir sebebe bağlanamaz. Yapılan araştırmalar sonucu akciğer kanserinin bir çok nedeni bulunmuştur Çeşitli faktörler akciğer kanser oluşumunda rol oynayabilir. . Bunların çoğu tütün kullanımıyla ilişkilidir Kanser bulaşıcı değildir. Bazı insanların akciğer kanser olma riski diğerlerinden daha fazladır. Aşağıdaki durumlarda kanser riski artmaktadır.

Sigara içmek akciğer kanserine neden olur. Tütündeki zararlı maddeler (karsinojen) akciğerdeki hücrelere zarar verir. Zamanla bu zararlı etkiler hücrelerde kansere neden olabilirler. Bir sigara içicisinin akciğer kanseri olması; hangi yaşta sigara içmeye başladığı, ne kadar süredir sigara içtiği, günde içtiği sigara sayısı, sigarayı ne kadar derin içine çektiğiyle alakalıdır. Sigara içmeyi bırakmak bir kişinin akciğer kanseri olma riskini büyük ölçüde düşürür.

Puro ve pipo;puro ve pipo kullananlar bunları kullanmayanlara göre daha çok akciğer kanseri olma riskine sahiptirler. Kişinin kaç yıldır puro veya pipo içtiği , günde kaç adet içtiği ve ne kadar derin içine çektiği, kanser olma riskini etkileyen faktörlerdir. İçlerine çekmeseler de puro ve pipo içicileri akciğer ve ağız kanserinin diğer tipleri için de risk altındadırlar.
Pasif içiciler (tütün dumanına maruzkalanlar); akciğer kanseri olma riski pasif içicilik durumunda da artmaktadır.

Asbest; Belli bazı endüstrilerde kullanılan ve doğal olarak fiberlerde bulunan bir mineral grubudur. Asbest fiberleri partiküllere ayrılmaya meyillidirler ve havada dolaşıp kıyafetlere yapışırlar. Bu partiküller solunduğu zaman akciğerlere yerleşirler ve orada akciğer hücrelerini zarara uğratırlar ve böylece kanser gelişme riskini artırırlar. Çalışmalar asbeste maruz kalan işçilerde akciğer kanseri gelişme riskinin maruz kalmayanlara göre 3-4 kat daha fazla olduğunu göstermiştir. Bu artış gemi inşası, asbest madenleri, izolasyon işi ve fren tamiri gibi endüstrilerde çalışanlarda gösterilmiştir.
asbest
Akciğer kanseri olma riski asbest işçileri sigara içiyorlarsa daha fazladır. Asbest işçileri iş verenleri tarafından temin edilen koruyucu malzemeleri kullanmak ve tavsiye edilen iş ve güvenlik prosedürlerini takip etmek zorundadırlar.

Hava Kirliliği; Akciğer kanseri ile hava kirliliğine maruz kalmak arasında bir ilişki bulunmuştur. Ama bu ilişki açıkca tarif edilememiştir ve daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.
Akciğer Hastalıkları; Verem gibi bazı akciğer hastalıkları kişinin kanser olma riskini artırırlar. Akciğer kanserinin veremle etkilenen bölgelerde daha fazla gelişme eğilimi vardır.

Radon gazı; Radon, renksiz, kokusuz, tatsız doğal olarak meydana gelen radyoaktif bir gazdır. Radon yine radyoaktif bir madde olan uranyumun bozunması sonucu oluşur. Kapalı mekanlarda radon girişinin birinci kaynağı yeraltındaki toprak, ikinci kaynağı ise binalarda kullanılan malzemelerdir. 

radon-gazi

Evlerimizin yapıldığı arazide bulunan doğal uranyumun miktarı ve uranyumdan oluşan radonun ev tabanında bulunan aralıklardan eve sızması, evdeki yapı malzemesinden kaynaklanan radonun havaya karışması maruziyeti etkileyen önemli etkenlerdir. Radon gazının havadaki miktarı bölgeden bölgeye ve ülkeden ülkeye göre değişim gösterir. 

Özellikle soğuk havalarda evlerin ısıtılması sonucu evdeki basınç az ve dışardaki basınç fazla olur ve bu nedenle içerdeki radon oranı yükselir. Aynı durum rüzgarlı havalar için de geçerli olduğu için radon oranı içerde artar. Yaz aylarında ise iyi havalandırılmış işyeri ve evlerde dışarısı ile basınç farkı olmayacağı için ortamdaki radon seviyesi azalır. 

Maruziyet süresi ve maruz kalınan radon seviyesi arttıça risk artar. Sigara içenlerde radona bağlı akciğer kanseri riski sigara içmeyenlere göre daha fazladır. Çocuklar ve yaşlılar yetişkinlere oranla radona karşı daha hassastır. Jeolojik olarak uranyum bulunan arazilerde yapılan evlerde radona maruziyet uranyum miktarı az olan bölgelere göre daha fazladır. Evlerin birinci ve zemin katlarında radon miktarı fazladır. 

ABD’de, her yıl 20 binden fazla insanın radon gazının sebep olduğu akciğer kanseri sonucu yaşamını yitirdiği belirlenmiştir.

Hastanın hikayesi; Bir kere akciğer kanseri olan kişinin tekrar ikinci akciğer kanseri olma riski, hiç kanser olmamış kişiye oranla daha fazladır. Akciğer kanseri tanısı aldıktan sonra sigara içmeyi bırakmak, ikinci bir akciğer kanseri gelişmesini önleyebilir.
Riskli meslekler; madenciler, tekstil, izolasyon ve tersane işçileri, petro-kimya, baca temizleyiciler, plastik sanayi işçileri, maden ve kaynak işçileri, çamaşır suyu üreticileri,cam seramik,muşamba ve batarya işçileri,boya,dökümhaneler,çelik işçileri

Akciğer kanserinden korunmanın en iyi yolu sigara içmeyi bırakmak veya hiç başlamamaktır.

Akciğer Kanseri Belirtileri

BULGULARIN FARKINA VARILMASI

Akciğer kanserinin belirti ve bulguları:

1- Bitmek bilmeyen ve zamanla daha kötüye giden bir öksürük
2- Kalıcı göğüs ağrısı
3- Kan tükürmek
4- Nefes darlığı
5- Hırıltılı nefes alıp-vermek.
6- Sık sık zatürre veya bronşit olması ve geçmemesi
7- Boyun ve yüzde şişkinlik
8- İştahsızlık ve kilo kaybı
9- Yorgunluk

Bu bulgular akciğer kanserinden veya daha az ciddi durumlardan kaynaklanabilir.Bulguların bir doktor tarafından değerlendirilmesi gerekir.

AKCİĞER KANSERİNİN TANI KONUMU

Belirtilerin nedenlerini bulmaya yardımcı olması için doktor kişinin geçirdiği hastalıkları, tütün kullanma ( sigara,pipo,puro vs.) durumunu, çevresel veya mesleki olarak maruz kaldığı maddeleri ve diğer aile fertlerinde kanser olup olmadığını sorgular. Göğüs röntgeni ve bazı testler isteyebilir. Eğer akciğer kanserinden şüpheleniyorsa balgam tetkiki (sputum sitoloji ; akciğerlerdeki mukozadan derin öksürükle çıkan materyalin mikroskopta incelenmesi) ister.Bu tetkik akciğer kanserini tespit etmek için basit ve yararlı bir testtir. Doktorun kanserden emin olmak için akciğer dokusunu incelemesi gerekebilir.
Biyopsi ile alınan küçük bir doku parçasının patolog doktor tarafından mikroskop altında incelenmesi kişinin kanser olup olmadığını gösterir.

Bu doku parçasını almak için bir çok yöntem vardır.

1)Bronkoskopi: İnce ve ışıklı bir tüp ( bronkoskop) hava yollarını görmek için ağızdan sokulur, hava yolları incelenir ve buradan küçük bir doku parçası alınır.
2)İğne aspirasyonu: Göğüsten bir iğne sokularak tümörden küçük bir doku parçası alınması işlemidir.
3)Torasentez: Bir iğne kullanılarak akciğerleri çevreleyen sıvıdan biraz alınıp bu örneğin incelenmesidir.
4)Torakotomi: Kanseri tanımak için tümörden bir parça almak amacıyla göğüs kafesinin cerrahi müdahale ile açılmasıdır.

HASTALIĞIN EVRELENDİRİLMESİ:

Yapılan tetkikler sonucu hastada kanser saptanırsa doktor hastalığın hangi evrede olduğunu öğrenmek isteyecektir. Bu evrelendirme kanserin yayılıp yayılmadığını yayılmış ise vücudun hangi bölgesine yayıldığını bulmak için yapılır.

Akciğer kanseri genellikle beyin ve kemiklere yayılır. Hastalığın evresini bilmek doktorun tedaviyi planlamasına yardımcı olur. Kanserin yayılıp yayılmadığını bulmak için kullanılan bazı tetkikler şunlardır:

Bilgisayarlı tomografi
Magnetik Rezonans İncelemesi
Kemik sintigrafisi; Kanserin kemiklere yayılıp yayılmadığını gösterir. Az bir radyoaktif madde kan dolaşımına verilir ve anormal kemik gelişimi olan yerde toplanır.Tarayıcı denilen alet bu alanlardaki radyo aktif seviyesini ölçer ve bunu röntgen filmine kaydeder.

Mediastinoskopi / Mediastinotomi: Mediastinoskopi kanserin göğüsteki lenf düğümlerine yayılıp yayılmadığını gösterir.

AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİ

Tedavi bir çok faktöre bağlıdır. Bunlar akciğer kanserinin tipi, hastalığın evresi ve hastanın genel sağlık durumudur. Bir çok değişik tedaviler ve tedavi kombinasyonları tedavide kullanılır.
Ameliyat sonrası gözle görünür, tespit edilecek düzeyde kanseri kalmayan hastalara verilen ek tedaviye adjuvan tedavi denir. Adjuvan tedavi ameliyat sonrası gözle görülmeyen ancak geride kalmış olması muhtemel az sayıdaki kanser hücrelerini öldürmek amacı ile verilir. Adjuvan tedavi verilip verilmeme kararı patoloji raporundaki özelliklere, hastanın yaşına, ve genel durumuna göre belirlenir. Hastalar ameliyat sonrası adjuvan tedavi olarak sadece kemoterapi veya sadece radyoterapi veya hem kemoterapi hem radyoterapi tedavisi alabilirler. Bazen, çok erken evrede olan hastalarda ameliyat sonrası adjuvan tedavi gerekmeyebilir.
Cerrahi Kanseri yok etmek için yapılan operasyondur. Cerrahi müdahalenin tipi kanserin akciğerdeki yerleşimine bağlıdır. Akciğerdeki küçük bir parçayı almak için yapılan operasyon ‘wedge’ veya ‘segmental’ rezeksiyon olarak adlandırılır.

Eğer cerrahi olarak tüm lob alınırsa (lobektomi), sağ veya sol akciğerin biri alınırsa (pnomonektomi) olarak adlandırılır. Bazı tümörler yerleşimi, büyüklüğü ve hastanın genel sağlık durumu nedeniyle ameliyat edilemez.

Kemoterapi kanser hücrelerinin ilaçlarla öldürülmesidir. Genellikle birden fazla ilaçtan oluşur. Kemoterapiyi yalnız bu konuda özel eğitimi olan hemşireler verir. Kemoterapinin verilme sayısı kür diye ifade edilir (1. kür, 2. kür gibi) ve genellikle aynı ilaçlar 21 veya 28 günde bir tekrarlanarak verilir. Kemoterapi çoğunlukla damardan sıvı şeklinde ayaktan tedavi merkezlerinde veya ağızdan hap olarak verilir. Bazen hastanın genel durumundaki bozukluk , verilen ilaçlar veya ilaçların veriliş şekillerine göre hastaların tedavilerini hastanede yatarak almaları gerekebilir. Her kür sonrası hastalar medikal onkoloji polikliniğinde kontrol edilirler. Bu kontrollerde hastalar muayene edilir, şikayetleri dinlenir, ilaçların yan etkileri sorgulanır ve vücuttaki diğer organlara bir zarar verip vermediğini araştırmak için bazı kan tetkikleri istenir. Her kür öncesi kan sayımının yapılması ve bu sayımın kemoterapiyi veren yetkili hemşirelere gösterilmesi gerekmektedir. Bir hastanın ameliyat sonrası kemoterapi alıp almayacağını, eğer alacaksa kaç kür alacağını patoloji raporundaki tümöre ait özellikler belirler. Ancak bu kararların verilmesinde hastanın yaşı, genel durumu da önemli rol oynar.
Bir gün içinde 12 saatten fazla zamanını yatarak geçirecek kadar genel durumu kötü olan hastalara kemoterapi verilmesi, yan etkilere tahammül edeme yeceklerinden uygun değildir. Kemoterapi yapılması planlanan hastalar, ameliyat olmuşlarsa ameliyattan sonraki 3 hafta içinde kemoterapinin başlanması tercih edilir.

Kemoterapi alan hastalar her kemoterapiden yaklaşık bir hafta kadar sonra medikal onkoloji polikliniğinde doktor kontrolünden geçmelidir. Bu kontrolde hastalar muayene edilir, şikayetleri dinlenir, kemoterapinin yaptığı yan etkiler değerlendirilerek gerekirse ilacın dozunda yeniden ayarlama yapılır.
Işın tedavisi:Aynı zamanda radyoterapi de denir. Kanser hücresini öldürmek için yüksek enerjili ışınlar kullanılmasıdır. Sınırlı her alana uygulanır ve bu alandaki kanser hücrelerini etkiler.Radyoterapi bir tümörü küçültmeye yönelik olarak cerrahiden önce veya kanser hücresini yok etmek için yapılan bir müdahaleden sonra uygulanabilir. Doktorlar radyoterapiyi genellikle kemoterapi ile birlikte cerrahi tedaviye karşı birinci alternatif olarak kullanırlar. Nefes darlığı gibi belirtilerin giderilmesi için de kullanılabilir.

Foto dinamik terapi Bu özel bir kimyasal maddenin kan dolaşımına verilmesi ve hücreler tarafından alınmasıdır. Bu kimyasal madde normal hücreleri hızla terk eder. Fakat kanserli hücrelerde daha uzun bir süre kalır. Daha sonra bu hücrelere lazer ışığı uygulanarak maddenin aktif hale geçmesi sağlanır ve hücreler öldürülür.

Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri tedavisi:

Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri hastaları bir çok değişik yolla tedavi edilebilirler. Tedavinin seçimi hastalığın yaygınlığı ile ilgilidir. Cerrahi müdahale en yaygın tedavi şeklidir. Radyoterapi ve kemoterapi de hastalığın süresini yavaşlatma ve semptomları kontrol etmede kullanılabilir.

Küçük hücreli Akciğer kanseri tedavisi:

Küçük hücreli akciğer kanseri hızlı yayılır. Bir çok vakada hastalık tanı konduğunda vücudun diğer bölümlerine de yayılmıştır. Doktorlar vücuda yayılmış kanser hücrelerine ulaşmak için hemen hemen her zaman kemoterapi kullanırlar. Kemoterapi içeren tedavi de akciğerdeki tümörler veya vücudun diğer bölümlerindeki tümörler hedeflenerek uygulanabilirler.Bazı hastalara beyine yönelik radyoterapi orada kanser olmasa da uygulanabilir. Bu tedaviye koruyucu beyin ışınlaması denir. Bu beyinde tümör oluşmasını engellemek için verilir. Cerrahi tedavi küçük hücreli akciğer kanserinde çok az uygulanır.

YAN ETKİLER

Kanser tedavisinin yan etkileri tedavi tipine bağlıdır ve her hasta için farklı olabilir. Doktor ve hemşireler tedavinin muhtemel yan etkilerini hastalara açıklarlar. Yan etkilerden korunmak için tedavi öncesi ve sonrası yollar önerirler.

Cerrahi Akciğer kanseri için temel tedavi yöntemidir. Akciğer cerrahisinden sonra göğüste hava ve sıvı birikme eğilimindedir.Hastalar genellikle dönmekte, öksürmekte ve derin nefes almada yardıma gerek duyarlar. Bu hareketler tedavi için önemlidir. Çünkü geri kalan akciğer dokusunun genişlemesine yardımcı olur ve fazla hava sıvı birikmesine engel olurlar. Göğüste ağrı, nefes darlığı akciğer cerrahisinin yaygın yan etkileridir. Hastalar eski enerji ve güçlerine kavuşmak için hafta-aylara ihtiyaç duyabilirler.

Kemoterapinin yan etkileri verilen ilaca göre değişir. Genel bir kural olarak kemoterapi hızla çoğalan hücreleri etkiler. Kanama sırasında pıhtılaşmayı sağlayan, hastalıklara karşı savunmamızı yapan ve vücudumuzdaki organlara oksijen taşıyan kan hücreleri hızlı çoğalan hücrelerdir. Bu kan hücreleri kemoterapi aldıktan yaklaşık 1 hafta 10 gün sonra sayıca azalırlar ve bu nedenle çabuk morarma veya diş fırçalama gibi küçük işlemler sonrası kanama olabilir. Normalde vücudumuza girdiklerinde savunma sistemimiz güçlü olduğundan hastalık yaratmayan mikroplar kemoterapi sonrası savunmamızı sağlayan hücreler azaldığından kolaylıkla ateşli hastalıklara yakalanmamıza neden olabilirler.Bu dönemde yıkanarak yediğimiz çiğ sebze ve meyvelere (örneğin salata gibi) en az 10 gün kadar yemekten kaçınmalısınız.Unutmayınız ki bu yasak meyve ve sebzelerin hastalığınız üzerine olan herhangi bir etkisinden dolayı değil, ne kadar temiz yıkasanız da yiyeceğiniz sebze veya meyvenin üzerinde kalmış olması muhtemel mikroplardan kaçınmak içindir. Yiyeceklerinizin bu zaman dilimi içinde pişmiş olmasına dikkat ediniz. Eğer 38.50C in üstünde bir saati geçen ateşiniz olursa mutlaka doktorunuza ulaşınız. Ateşiniz var ve kan hücreleriniz kan sayımında düşük bulunursa antibiyotik tedavisi almanız gereklidir. Kan hücrelerinizin sayısında meydana gelen bu azalma bir hafta ila 10 gün içinde kendiliğinden geçer ve hücreler normal sayılarına ulaşır.

Bir başka hızlı çoğalan hücre grubu sindirim sistemi hücreleri ve kıl kökü hücreleridir. Bu nedenle kemoterapi sonrası genellikle ilk haftadan sonra saçlar dökülür. Hastalarda iştah kesilmesi, bulantı, kusma, ishal ve ağız yaraları gelişebilir, bu yan etkilerin hemen hepsi ilaç tedavisi ile kontrol altına alınabilir. Bu yan etkiler kısa sürelidir, hastaların şikayetleri bir sonraki kemoterapi başlamadan önce geçmiş olur
Kemoterapinin bahsettiğimiz bu yan etkilerinin şiddeti hastadan hastaya değişir. Günümüzde modern kemoterapilerle uzun, kalıcı yan etkilere rastlamak nadirdir. Ancak bazı kemoterapi ilaçları kalp üzerinde olumsuz etkiler yapabilir, bu tür ilaçları kullananlarda doktor periyodik olarak kalbinizin etkilenip etkilenmediğini anlamak için tetkikler ister. Bugün kullanılan kemoterapi ilaç dozları ve kemoterapi kür sayıları kalp üzerinde olumsuz etki yapacak boyutta değildir. Bazı kemoterapi ilaçlarını aldıktan yıllar sonra kan kanseri yani lösemi gelişme riski vardır.
Ayrıca bazı kanser ilaçları yumurtalıkları etkileyerek yumurta hücrelerini öldürürler, böylece yumurtalıklar kadınlık hormonu olan estrojeni üretemez ve hastalar menopoza girerler. Adetler seyrekleşir yada durabilir ve bu durumda kadınlar hamile kalamazlar. Özellikle 35-40 yaşın üzerinde kemoterapi ile meydana gelen kısırlık kalıcıdır. Daha genç hastalarda kemoterapi süresince kesilen adetler bir süre sonra normale dönebilir.

Sağlık personeli kemoterapi sonrasında tedavinin olası yan etkilerini açıklarlar ve şikayetleri yok etmeye yönelik yollar önerirler.

Kemoterapi ilaçları çoğunlukla damardan verilir ve verildikleri damara zaman içinde zarar verip, damarın sertleşmesine ve dışarıdan bakıldığında gözle fark edilebilir hale gelmesine neden olabilirler. Kemoterapi alırken veya aldıktan sonraki gün ilacı aldığınız kolda kızarıklık şişme ve yanma olursa hemen doktorunuza haber vermelisiniz.
Kemoterapi alırken herhangi bir nedenle ağrı kesici kullanmanız gerekirse doktorunuza danışınız. Çünkü bazı ağrı kesiciler vücuttaki kan hücrelerinde sayıca veya işlevce azalmaya neden olabilirler. Bunun dışında kalp, akciğer ve böbrek hastalığınız için kullandığınız ve hayati önemi olan ilaçlarınıza kemoterapi süresince devam edebilirsiniz. Kullanmak zorunda olduğunuz bu ilaçları doktorunuza yaptığınız ziyaretlerde göstererek bir sakınca olup olmadığını sormanız uygun olur.
Radyoterapi kemoterapi gibi hem kanserli hem de normal hücreleri etkiler.Radyoterapi aldıkları süre içinde hastalar mümkün olduğunca istirahat etmelidir.
Tedavi gören bölgedeki cilt kızarabilir, kuru, hassas ve kaşıntılı olabilir.Tedavinin sonuna doğru aynı bölge daha ıslak ve akıntılı hale gelir. Bu derinin ışına karşı verdiği bir reaksiyondur. Bu alan mümkün olduğunca hava ile temas edecek şekilde olmalı, sıkı iç çamaşırı ve kıyafetlerden bu dönemde kaçınılmalıdır. Işın tedavisi aldığı süre içinde bu bölge suyla temas ettirilmemelidir. Doktora sormadan bu bölge için herhangi bir losyon ya da krem kullanılmamalıdır.Işın tedavisinin deri üzerindeki etkileri geçicidir. Fakat etkilenmenin derecesi hastadan hastaya değişir. Bazen ışın tedavisi almış alan bölgede cilt rengi normale göre daha koyu renkte kalabilir.
Metastatik hastalıkta özellikle beyin metastazlarında beyin ışınlaması yapılır.Bu işlem 1 hafta veya 10 gün kadar sürer, ışın tedavisine bağlı bulantı ve kusma gibi yan etkiler gelişebilir.Bu durumlar için radyoterapist tedavi öncesinde ve tedavi devam ederken alınması gereken ilaçları hastaya anlatır

Beyine radyoterapi alan hastalar baş ağrısı, deride değişiklikler, yorgunluk, bulantı, kusma, saç dökülmesi, hafıza ve düşünme süresiyle ilgili problemle karşılaşalabilirler.Bir çok yan etki zamanla geçer.

Radyoterapinin diğer yaygın yan etkileri boğazda kuruluk ağrı, yutma zorluğu, yorgunluk, tedavi olan bölgede doku değişiklikleri ve iştah kaybıdır.

DİĞER YAN ETKİLER

Kanser iştah azalmasına neden olabilir. Bazı hastalarda ağızda tatsızlık oluşur. Çoğunlukla tedavilerin yan etkileri olan bulantı, kusma ve ağızda yaralar hastanın yemek yemesini güçleştirir. Fakat beslenme çok önemlidir. Öğünler mutlaka yeterli kalori ve protein içermelidirler. Böylece kilo kaybı ve dokuların kendini tekrar tamir etmesi sağlanabilir. Tedavi alan hastalar, düzenli ve yeterli beslenirlerse kendilerini daha enerjik ve iyi hissedeceklerdir ve ilaçların yan etkileri daha az görülecektir.

Verilen tedavi ile iyileşme şansı nedir?
Bazen hastalar iyileşme şanslarının rakamlarla ifade edilmesini isterler. Aslında yapılan büyük çalışmalarda hangi evredeki hastanın ortalama ne kadar süre yaşayabileceğine dair rakamsal yüzde değerleri mevcuttur. Ancak unutulmamalıdır ki bu istatistiksel değerler binlerce hastaya ait değerlerin bir ortalamasıdır, yani herhangi bir kanser hastasına ne olacağını önceden kestirmek için kullanılması tam olarak doğru olmaz. Kanseri olan iki hastanın gelecekte ne olacağı birbirinden farklıdır, tümörün ve hastanın kendisine ait bugün henüz bilemediğimiz pek çok faktör aynı hastalığa yakalanan iki kişinin farklı seyirler göstermesinde etkili olmaktadır. Bu nedenle kendinizi başka hastalarla kıyaslamayınız

HASTALARIN TAKİBİ :

Akciğer kanseri tedavisinden sonra hastanın takibi de çok önemlidir. Düzenli kontroller sağlık durumundaki değişiklikleri ortaya çıkarır. Böylece eğer kanser tekrarlar ya da yeni kanser oluşursa bu mümkün olduğunca çabuk tedavi edilebilir. Bu kontroller muayene, göğüs filmi ve çeşitli laboratuar testlerini içerir. Kontroller arasında ortaya çıkan herhangi bir sağlık problemi hemen doktora bildirilmelidir.
Tedavi sonrası önerilen özel bir diyet yoktur, dengeli beslenme, fazla yağlı yiyeceklerden kaçınma, düzenli egzersiz yapmak yani normal şartlar altında her sağlıklı insanin uyması gereken kurallar sizin için de geçerlidir.
Kilo kaybı, iştahsızlık, aşırı yorgunluk, bulantı-kusma, baş dönmesi, karın ağrısı ve dolgunluk, kemik ağrısı, iki haftadan fazla süren öksürük, baş ağrısı olduğunda normal periyodik kontrol zamanınızı beklemeden doktorunuza ulaşmanız gereklidir.

Tedavi sırasında ve sonrasında cinsel yaşamınıza eskiden olduğu gibi devam etmenizde bir sakınca yoktur. Kemoterapinin yumurtalık hücreleri üzerinde olan mutajenik (bebekte ciddi anormallikler olabilmesi) etkileri nedeni le tedavi süresince gebeliği önlemek için doğum kontrol yöntemlerinden biri tercih edilmelidir. Verilen kemoterapi ilaçlarının çoğu yumurtalıkların çalışmasını bozar ancak bu etkilenmenin derecesi hastadan hastaya değişir.Genç erkek hastalar gelecekteki yapay döllenme yada invitro fertilizasyon için kemoterapiden önce spermlerinin saklanmasını isteyebilirler.Bazı kemoterapik ilaçlar periferik sinirlerdeki duyuları etkilediğinden ereksiyon yeteneğini yada ereksiyon sağlamayı ve sürdürmeyi engelleyebilirler.

Tanı sonrası tedavi planı ile yaşadığınız fiziksel ve ruhsal sıkıntılar, hastalığa veya tedaviye bağlı yorgunluk, halsizlik hissi, cinsel yaşamınızın, istek ve heyecan duyma gibi duygularınızı etkileyebilir. Cinsel yaşamınız ile ilgili bu tür sorunlar , bu dönemde yaşadığınız ve tedavi sonrası geçen diğer sorunlar gibi zaman içinde geçecektir.
Cinsel yaşamınıza yönelik kaygılarınız olduğunu ve bu konuda yardım almak istediğinizi tedavi aldığınız kemoterapi ünitesindeki doktor ve hemşirelere belirtmekten çekinmeyiniz.

KANSER HASTALARINA DESTEK

Ciddi bir hastalıkla beraber yaşamak kolay değildir. Kanser hastaları tıbbi ve fiziksel değişikliklerle baş etmek bir yana hayatlarını zorlaştıran bir çok endişe, duygu ve düşüncelere sahiptir. Kanser hastaları işlerini sürdürebilme, ailelerinin geleceği ve günlük aktivitelerini yapabilme konusunda endişelidirler. Yapılan tetkikler, tedaviler, hastanede yatma gerekliliği, tedavi ücretleri onları endişelendirir. Bu duygusal durumla baş etmek içinde yardıma ihtiyacı vardır. Aslında bir hastanın bu duygusal durumuna dikkat etmek tedavinin bir parçasıdır. Sağlık personelinin desteği, destek grupları, hastadan hastaya ilişkiler kişinin kendisini daha az yalnız hissetmesini önler ve az stresli olmasını sağlar. Hayatlarının kalitesini artırır. Kanser destek grupları kanser hastalarının tecrübelerini paylaşmak ve konuşmak için güvenli ortamlar sağlar. Hastalar sağlık personeline böyle bir grup bulmak için danışabilirler.

Doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları onların tedavi, çalışma ve diğer faaliyetleri konusundaki sorularına yardımcı olurlar. Bunun yanı sıra dernekler, danışmanlar, dini topluluklar ve üyeleri hastaların kişisel problemleri ve gelecekleri ile ilgili olarak onların kaygılarını giderici yaklaşımlarda bulunabilirler.
Arkadaşlar ve akrabalar hastalara destek olabilir. Hasta, onunla dertleşecek diğer kanserli hastalarla tanışabilir. Kanser hastaları destek grupları oluşturup onlarla tedavinin etkileri ve kanser konusunda bildiklerini paylaşabilir. Bu konuda akılda tutulması gereken her hastanın farklı olduğudur. Her ikisi de aynı kanser hastası olmasına rağmen bir hasta için doğru olan tedavi ve yaklaşım diğeri için yanlış olabilir. Daima doğru olan arkadaşların ve diğer aile üyelerinin önerilerinin doktora danışıldıktan sonra uygulanmasıdır.

Akciğer kanseri evreleri

Akciğer kanseri 1. evre
Akciğer kanseri 2. evre
Akciğer kanseri 3. evre
Akciğer kanseri 4. evre

YAZAN: Prof. Dr. Serdar Turhal Onkoloji Uzmanı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Bir önceki yazımız olan Böcek ilaçlarında beyin tümörü riski başlıklı makalemizde böcek ilaçları, Beyin Kanseri ve beyin tümörü hakkında bilgiler verilmektedir.

Sosyal Medyada Paylaşın:
Etiketler:
Akciğer Kanseri

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

614 yorum

 1. Gamze Kaya, babanın tümör tipi nedir bilemiyorum ama öncelikle yapılması gereken beyin radyoterapisi, ardından hemen kemoterapiye başlanması gerekli çünkü tümör yayılıyor,yani benim babamda böyle söylediler,sen bence başka bir doktora daha götür raporlarını, belki yatarak kemoterapi verirler,herkese acil şifalar.

 2. Annemi kanserden kaybettim…Allah beteri ile sınamasın aile içinde hasta içinde çok zor Allah rahmet etsin. Devlett kanserli hastalarına sahip çık.belki bugün sağlıklı devlet yönetiyorsunuz ama yarın ne olacak bilmiyorsunuz…Bu hastalığa yakalnıp ah keşke demeden bu insanların kendinizi yerine koyarak daha fazla en fazlasını yapın lütfen

 3. Herkese öncelikle acil şifalar diliyorum ,
  size bir konu hakkında danışmak istiyorum , yaklaşık 2 ay önce bu hastalıkla karşı karşıya kaldık.babam 54 yaşında 4.evre akciğer kanseri , kemik ve beyin metastazı var , ayakta sürekli gezebilen bir durumda olmadığı için doktorumuz kemoterapi için beklememiz gerektiğini söyledi. Sadece radyoterapi gördü. İmmünoterapi (aşı) tedavisi denilen bağışıklık sistemini kuvvetlendiren bir yöntem varmış , bu tedavi onaylandı mı , hangi hastane tarafından hangi evredeki hastalara uygulanabiliyor bu konuda en ufak bilgisi olan bana yardımcı olabilir mi ?

 4. ARKADAŞLAR BABAMIN AKCİĞER KANSERİ OLDUĞUNU 3 GÜN ÖNCE ÖĞRENDİK, BİLEN BİLMEYEN NOLUR YARDIMCI OLSUN, PATOLOJİ SONUCUNDA ŞUNLAR YAZIYOR,
  TANI : MALİGN TBİİA SİTOLOJİSİ;SAĞ ORTA LOB
  MALİGN BRONŞ ASPİRASYON SİTOLOJİSİ
  YORUM: Sitolojik bulgular öncelikle skuamöz hücreli karsinomu desteklemektedir.Biyopsi örneği fibrin kütlesi arasına dökülmüş diskeratotik atipik skuamöz hücrelerden oluşmaktadır.Doku izlenmedi

  bunlar ne demek hiç bilmiyorum, bilen varsa açıklasın nolur, evresi falan belli mi burda, ömrü nedir, ne bileyim bişeler biliyosanız nolur yazın 🙁

 5. sevdiklerinizin ellkerinizden kayarken ,hicbirsey yapamamanin caresizligi acilarin en buyugu ,Annecigim iki bucuk yil once ozel bir hastanedeki rutin kontrollerinde cigerlerinde duman oldugu soylendi ve bir leke var ama onemli degil denildi , uzun yillardir sigara kullanicisi oldugundan doktora gittigi zamanlarda duyabiliceklerinden korktugundan daha tesekkullu. bir baska hastaneye gitmek istemedi ,aradan 1.5 yil sonra soguk alginligi ve sirtta agri sikayetiyle daha once gitmis oldugu hastaneye gitti ve antibiotic tedavisi uyguladilar ama agrilari gecmiyordu israrlarimla bir baska hastaneye gitti cigerden su aldilar test sonuclari 4 evre akciger kanseri ve mazisi en at iki yil dediler lenflerede siramisti ,2 yil once leke teshisi koyduklarinda Annem kansermis , Annecim hastalagi cok iyi tanidigi halde duymak istemedi onkoloji servisinde bitmeyen tedaviler ,korkunc agrilar ,kollar ignelerden mosmor her gecen gun acilar icinde eridi ,bende Annecigimle beraber eridim,her gecen gun tukendim ,caniniz ,cigeriniz gidiyor yavas yavas,acilardan kivraniyor ama birsey yapamiyorsunuz,Annecigim agrisinin olmadigi kisa zamanlarda agrisiz yasamak ne guzelmis ,yasamayi cok seviyorum diyordu ,zaman zaman sesizce bana veda ediyordu ,bir gun sana vasiyetim beni evin yakinlarina gomun ilerde sende yanimda gelirsin dedi ,,sigara icmeye devam etti,bu kadar zormuydu Annecim bunca agrina ragmen birakmadin icmeyi dedim,yapamadim zordu dedi,biz birbirimize cok bagliydik ,Annecigim benim obur yanimdi ,onu kaybedicegime kendimi zaman zaman hazirlamaya calistim ,ama nasil olurki?insan yarisi olmadan yasayabilirmi? doktor yardimi ve ilac destegi aldim ,Annecigimin agrilarinin yaninda kalbine siddetli agrilar,ve nefes darligi artti hastanedeki yatmayi istemiyordu ,en son 22agustosta nefes alamaz halde hastaneye kaldirdik ,ben olucem galba dedi ,hemen uyuttular ,iki gun sonra septic sok dediler ,kanser hastalarinin bagasiklak sistemi zayin oldugundan bu vurusu almasi kolay olurmus ,burdan dolayi bokrek ,karaciger de hasar gormus ,br ay direndi Anacigimi 20 eylulde 69 yasinda kaybettim ,3 cocuk Annesiyim ben onsuz kaldigin ilk gun buyudum ,cocuklarimda olsa hicbirseyin eskisi gibi olmiycagini biliyorum ,Annem cennete gitti beni Hu cehennemde yanliz birakti ,ben Annemin hastaligi esnasinda sitelere girip okurdum ,simdi hasta yakinlarinin yazilarini gozyaslariyla okudum ,Allah tum sevdiklerinize saglik sizlerede dayanma gucu versin .

 6. herkese iyi günler bizde 10 aylık bir akcier kanseri ile mücadele maratonu geçirdik kaybettik mi desem kazandık mı desem öncelikle ölüm eceldir.inançlarımıza göre insana verilen ömür bellidir.biz babamızı 1 hafta önce kaybettik ama ona iyi bakmakla asli görevimiz olan evlatlık görevimizi yerine getirebildiysekte kazandık grip belirtisi ile başlıyan hızla kilo kaybıyla meydana çıkan bu hastalıkla ne gerekiyorsa o şekilde mücadele ettik bizde yeni gören arkadaşlar gibi acaba varmıdır bi çaresi diye çok aradık araştırdık bursanın en iyi hastahanesi en iyi doktoru dedik paramız olmasın ama sağlık olsun dedik özel hastanede kontrolllere devam ettik tam iyi oldu kurtuldu dedik bi zature 1 ay herşey bitti ölümden kaçış yok bu hastalığada çare yok üzülerek söylüyorum bize söylendiğinde bizde inanmak istemedik ama gerçek 1 yıl götürmüyor ama tedavilerinizi iyi yaptırırsanız hastanızın daha az acı çekmesine yardımcı olursunuz.10 aylık süreçte sürekli ağrısı olması gereken rahmetli babamın sadece 5 gün kemoterapi de 8-10 gibi ise son süreçte ağrıları ldu eğer düzensiz tedavi olsa 10 ayda acı içinde geçerdi biz özlemimizi giderdik sayılır okuduğumuz yorumlar hep aklımızın bir köşesindeydi bekliyorduk allah mekanını cennet etsin onu çok seviyoruz

 7. Selamlar
  Ben anıl 19 yasındayım bu sene mekatronik mühendisligi kazandım. Hersey güzel giderken birden babamın bel agrısı cıktı ve hastaneye gittik akcigerinin 2 tarafında 2cm homojen kist cıktı ve ne yapıcagımı bilmiyorum bircok sorum var bu akcigerdeki kist bel gbi yerlere agrı yaparmı / yada bu akciger kanseri kemiklere sıcradı ise kurtulma sansı nedir kurtulan varmıdır ? lütfen cevaplarmısınız suanda zihin olarak öldüm

 8. 42 yaşındayım.Burada yazılanları okudum tek tek.
  Sonuçta hepimiz bir şekilde öleceğiz. Yaşama tutunmak için insanın nedeni olmalı.Eşim boşanma davası açmış. Sigara üstüne üstüne sigara yakıyorum.Borçlar bir yandan dağ gibi olmuş.Ailem olmalı ki yaşama sevincim amacım olsun.
  Olmadığı için ha kanser ha trafik kazasında ölmüşüm ne farkeder bu saatten sonra.
  Hayat boş bunu anladım.Umarım bir an önce ben de yakalanırım bu hastalığa da kurtulurum dertlerimden.
  Ha öyle tedavi, kemo felanda istemem..Kimseye yük olmaya niyetim yok.Ne devlete ne de başka insanlara.
  Yine de bu illetle savaşanlara Allah yardım etsin derim.
  ( Bu yazımı belki yayınlamaz editör ama benim bakış açımda böyle. Diyebilirsiniz git kendini at bir yerden diye ama günah, yapamam. Sigara içerek de kendini yavaş yavaş öldürüyorsun bu da aynı şey diyebilirsiniz ama değil.)

 9. beni sorunum nefes alınca sağ kürek kemiğimin alt kısmında batma oluyor acaba kansermi oldum açıklamanızı bekliyorum zahmetinize şimdiden teşekkür ederim

 10. S.a Yüce allah herkesin hastalarına acil şifalar versin..(amin) Arkadaslar Bende Amcamı Kaybettim yaş (67) günde 2 paket sigara içiyordu bırak diyorduk anlamıyordu ılk önce dişi kanser beline vurdu yürüyemedi çok acılar çekti ayakları gitmiyordu daha dogrusu uyuyamıyordu bile o bel fıtıgı zannediyordu manisa cellabayar unv izmir ege unv sürekli gittik geldik kandırdık onu kolay mı öle yüzüne sen kansersin demek hiç bir şey yemıyor dag gibi adam eriyordu 90 kılo adam 47 kiloya düştü cok acılar cekti kemoterapide bagrıslarını duydum elden bısey gelmıyor doktorlar alın götürün evıne son anlarını iyi geçirsin diyor evet bir çözüm olmalı ölüm bu kadar olay olmalı 3 ay içerisinde amcamı kaybettık bugazına kadar balgam ve su doluydu azına hiç bir şey alamıyordu evet amcam öldü yıkadık kefenledık çok büyük bir acı akciger kanseri metaztas içmeyin şu lanet sigarı ama kime anlatıyosun kardeşim içiyor ona bile laf dınletemıyorum

 11. Bende geçen ay testis kanserinden ameliyat oldum ve 1 kür kemoterapi gördüm. Allah tüm hastalara şifalar versin.

 12. arkadaşlar öncelikle hepimize geçmiş olsun.7 aydan beri akçiger kanseri ile mücadele ediyoruz .4 aşamasında .kanser karaciger beyin ve kemige gecmiş.buna ragmen şu anki sıkıntımız mide bulantısı.mide bulantısını kesemiyoruz.lütfen bildiginiz önemli tavsiyelerinizi bekliyorum 05056745939

 13. En yakin zamanda doktora gidecegim ama bugun 30 agustos ve uc hastane kapali sizden ricam `sag akciger orta zonda nodüler dansite artışı izlendi’ ne demek bilen biri varmi acaba

 14. benimde arkadaşım akciger kanseri oldugunu ögrendi ve kaçtı benden ama ben onu aramaktan sormaktan asla vargeçmedim oda cok sigara içiyordu ben kullanmıyorum ama onu kullanmakla tehdit ettigimde sakın diyor 2. kez karacigerinden ameliyat oldu.cok sinirli laf dinlemiyor hala sigara içiyor beni ne kadar itsede onu sevmekten ve destek olmaktan vargeçmeyecegim çünkü onu cok seviyorum ve o bunu bildigi için beni kendinden uzaklaştırmaya calışıyor ama başaramayacak.sevgi herşeyin üstesinden gelir ne olur sevdiklerinizin yanında olun allah herkeze acil şifalar versin……..

 15. benim adım alperen gaziantepte yaşıyoruz buse hanım anneniz zaman geçirmeden bir akciger filmi çektirin siz kendinizi teselli ediyosunuz zaman kaybetmeden götürünüz

  benim dedem hasta dedem toprak agası gibi biişydi yani günlük sabah ları 25 km rahat yürürdü zaten lubat ayı olsun güneş yeter sıcaklık farketme tüfegini alır jipine biner gider di ne zaman giedrdi söliym sabah namazına kalkardı kılardı sert bir kahve ile sigara içerdi çıkardı saat 8-9 gibi de eve geri gelirdi 6-7 seneden beri böyle yapardı geçen sene haziran gibi şu bitkisel ilaçlar varya onlardan aldı sonra kilo vermeye başladı aşırı ama dedeik doktora gözük oda yok dedi ilaçtan dedi ilaçın bi zararı olmamış o bitkisel şeyin ama o ilaçı kulandıktan sonra kanser gösterdigi için ilaç verddiriyo sandık tamam dedik rahat 15 kilo vermişti 1 ayda sonra oksürük başladı arada ateşlendi hafif 38 derece gibi bizde grip sandık yine bişi olmadı bu sene yaklaşık kasım gibi çarşıda arabadan indi 500 metre yürümemişti çökmiş annem le giderken ben yoktum annem anlattı paltosunu taşıyamamış annem paltosunu almış eline demiş eve gidilim yok işlerimizi halledelim demiş dedem ama hep of pf demiş annem baba gel gidek demiş dedem yok demiş eve geldik söledi bu kaburgalarım omurgam sanki pıçak batırıyolar dedi sonra dedik yürü doktora !! yok mok dedi götürdük ben tam bilmyiroum küçük oldugumdan anlatmadılar sonra ögrenilmiş amalyat edeceklermiş su çıkacak demişler 2 hafta poşetle dolaştı 5 litre su çıkdı desem yeridir sonrada amalyat etmediler kemetoropi başladı raddyo terapi ve dinlemiyo sigarada içiyo tabi ama günlük 2 yi geçittirmiyoduk yavaşa zayıfladı paltononları geniş gelmeye başaladı o kol kasları erimiş sanki sarkyolar yürüyemeyi fln gidip geldi onkolojiye işte bundan 2 hafta önce benim sbs den çıaklım 4-5 gün oldu bende glem dedim onkolojiye direniyo arabayla giderik işte gidiyoruz cevre yolun da kendisini eskisi gibi genç zannediyo holandada çalışmış kendine hep 0 alman lüks araçlar almış onlarla gelirkne 160 altına düşmezmiş 1985 lerde fln 150 ye fln çıkdı dede yavaş gid hava rüzgarlı dedim yav yok sen de ne yaptın beni dedi onkolojiye gidmek için çıkacagımız yolayrımına girdik işte fren basacak gücü yok diye biirim bariyerlerden sıfırf geçyoz bi tanesi sürttü elimi attıp direksiyyonu hafiften kırdım belli etmeden alltan yoksa çıkardık yolun dışına işte girdi doktorun yanına fln eve gidiyok şehire geldik evin oralar yoldan çıkdık işte direksiyonu kıvırdı gücü yetmedi galiba koskoca duran kamyona girdi daha frene basmadı yani basamadı ben elfrenine atıldım araba deişti arabayı bıraktırdık kulandıttırmıyozu annem de dediki 1 gün önce kahvaltıda çay bardagını kaldıramamış dökmüş hali yok yani artık eniştemle babm götürüyo artık dün yani 4 ay olmuşdur konuşamıyo zorla ve resmen bizi düşünüyo bizle ilgili sorular soruyo dedi bana sınav nası açıklanacakdı hani temuzda dedi ama bu cümleyi 2 dk da bitirmiştir bende iyi dede dedim beni biliyon giderim bi fene dedim sen iyi ol dedim gülümsedim oda dedi olum dedi daha iyisine giderdin sen annen baban beni taşımakan bakamakdan size zaman ayıramadı dedi böle gözleri doldu benimde doldu gülümsedim neyse sen annem gille sohbet et dedim bende biraz bilgisiyara bakayım dedim çıktım şimdi yine onkolojiye götürdüler bu gecede rüyamda gördüm çok istedigim bi araba var benim ehliyetimi lise 2 de alıcam 16 yaşındamı ne kefil birisine onu istiyorum hep 🙂 rüyamda babam o spor arabayı almış adamın teki sürtmüş boyası mah volmuş baba diyom şunu götüttürekde sanayide boyaak hani lüks araç boyasını bulamıyoz neyse fabrikasından istetiriz böle kalsın diyorum sonra biniyoruz diyorum eve giderken sen sür de şu 700 beygirin gücünü hisset diyorum babam sürüyo bende yanına oturuyorum araba 2 kşilik adı lamburghini lp 700-4 arka koltuk yok 2 kişilik tekrar tekrar söylüyorum çünkü babam bi virajı dönüyo ben gözümü açıp kapatıyoruu m dedm eski haklinde sürücü koltugunda babam yan koltuta bende arka koltuktayyım 🙂 sonra dedem babama kızıyo lan buna böle araba alınırmı anca hız yapar antepte gidermi antepi bırak türkiyede bile gitmez bu araç düzgün yüksek bişi alsaydın fln bagırıyo yani kızıyo bende hafif sırıtıyorum dedem gerçek deil şakasından babama kızıyo sonra benim afamı okuşuyo 🙂 işte sürat 210 muydu neydi ibredededem direksdiyonu kıvırıyo hafif birvirajı dönüyoruz rüya bitiyo 🙂 ama dün çok üzüldüm dedem konuşamıyo bile bile bile …

 16. LÜTFEN OKUMAYA ÜŞENMEYİN YARDIMCI OLUN LÜTFEN arkadaşlar yazdıklarınızı okudum ve çok üzüldüm yakınlarınızı kaybetmişsiniz başınız sağ olsun öncelikle bende sizinle bir şey paylaşmak istiyorum lütfen bana bir fikir verin benim annem yaklaşık 25 yıldır sigara içiyor kardeşim babam ben hepimiz bıraktırmayı denedik ama başaramadık bu aralar biraz çoğalttı sigarayı günde bir paket içiyor ve dikkatimi çekti annem artık eskisi gibi öksürmüyor sanki ciğerleri sökülecek gibi oluyor ben dikkat etmeye çalışıyorum kan geldiğini falan görmedim akciğer kanseri belirtilerine bakıyorum kaç kere okudum belki de ben kendimi rahatlatmak için böyle düşünüyorum ama öksürükten başka belirti yok gibi ama bunca yıl sigara içmiş kanser olmaması zor gibi geliyor bana bunları düşünüp hiçbir şey yapmıyorum Allah göstermesin sonradan bir şey olursa vicdan azabı duyarım annemi çok seviyorum annem her öksürdüğünde içimden bir parça kopuyor sanki çok üzülüyorum öksürürken ciğerlerine bir el yapışmış da bırakmıyor gibi nasıl anlatabilirim bilmiyorum annemi çok seviyorum lütfen bana fikir verin ne olur

 17. benim amcam akciğer kanseri buna çok üzülüyorum kemoterapi görüyo inşallah iyi olur allah herkeze şifa versin inşallah

 18. Babam 2 ay önce şiddetli baş ağrısı nedeniyle mr çekildi<3cm kitle varmış. daha sonra babamdan bütün vucudu kapsayan bir mr istendi.Akciğerinde 2 cm nodül olduğunu öğrendik ve babam acilen beyin ameliyatı oldu. Daha sonra akciğere broskopi yapıldı patoloji temiz çıktı. pet ct ve pet bt çekildi lenf noduna sıcrama olmamıs Çıkan beyin patolojisinde akciğer ca yazıyor AKCİĞER KANSERİ İLK EVREDE BEYİNE METAZTAS YAPAR MI?

 19. merhabalar,

  2012 Şubat ayında babamın bu hastalığa yakalandığını öğrendik. kemoterapi, radyoterapi derken tam düzeldi, bedeni arındı dedik ama birden fenalaştı ve 1 ay geçmeden kaybettik. tüm hastalığı boyunca toplam süreç 8 aydı. tam 8 ay bir gün.. Allah herkese sabır versin. bu siteye ilk öğrendiğim aylarda yazmıştım. Ekim ayında kaybettik babamı ve ancak şimdi yazabiliyorum.. bu hastalıkla uğraşan kişilere tavsiyem, sadece moral. benim babam derdinden uyumadı, yemedi, içmedi. ama aslında moral, beslenme çok önemli. ve tabi ki sevgi. sevdigini her zaman dile getirmeniz dileğiyle.
  onu çok özlüyorum

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM
akciğer kanseri | lenf kanseri | yumurtalık kanseri | meme kanseri | mide kanseri | cilt kanseri |