Karaciğer Kanseri Siroz

Karaciğer Kanseri Siroz

Karaciğerin kendine has malign (kötü huylu) tümörleri, bir başka deyişle kanserleri şunlardır: Hepatosellüler karsinom, intrahepatik kolanjiosellüler karsinom, hepatokolanjiokarsinom, hepatoblastom, anjiosarkom, epiteloid hemanjioepitelioma ve diğer sarkomlar (leiomyosarkom, rabdomyosarkom, indiferansiye embriyonel sarkom). Karaciğer kanserlerinin tümüne yakınını hepatosellüler karsinom (HSK) ve intrahepatik kolanjiosellüler karsinom oluşturur.

1- Hepatosellüler Karsinom (HSK) :

Karaciğerin en sık (%75) rastlanan primer tümörüdür. Diğer adı hepatomadır. Erkeklerde kadınlardan 5 misli daha fazla görülür. En sık 40-60 yaşlardadır. Kısacası en fazla orta yaş erkeklerde görülür. Dünyada en fazla Güneydoğu Asya ve Güney Afrika’da görülür. ABD’de ise seyrektir; tüm kanserlerin ancak %2,5’udur.

Etyolojisi bilinmemektedir. Ancak HSK için bazı risk faktörleri mevcuttur: Siroz HSK’li olguların büyük çoğunluğunda (%75-95’inde) risk faktörüdür. Hepatit B enfeksiyonu siroza neden olarak dünyadaki en önemli HSK sebebidir. Hepatit B enfeksiyonu olanlarda olmayanlara göre 20-200 kat daha fazla HSK oluşur. Ayrıca siroz yapan bütün hastalıklar, hepatit C enfeksiyonu, alkol kullanımı, vs. hastalıklar HSK’a yol açabilir.

Postnekrotik sirozlar, alkolik sirozlar, hemokromatosis, alfa-1-antitripsin eksikliğinde kanser olma riski yüksektir. Primer bilier siroz, kardiak siroz, Wilson hastalığında da orta derecede risk vardır. Aspergillus flavus adlı mantar tarafından üretiien Aflatoksin ile kontamine olmuş tahıl ve yer fıstığı yeme sonucu Aflatoksin alınmasıyla HSK gelişme riski vardır. Uzun süreli androjen kullanımında da HSK sıktır. Şistozomiazis ve klonorşiazis denen parazit hastalıklarının sık görülmesi de risk faktörüdür.

Klinik bulguları: Hepatomegali (karaciğer büyümesi) Karaciğer üzerinde üfürüm ve frotman olması Assit (karında sıvı birikmesi). Assit hastaların yarısında kanlıdır. Halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, karın ağrısı (her 3 hastadan birinde) Sirozu olan stabil bir hastada kliniğin aniden bozulması ve ALP artışı Karında kitle olması ve karında sağ üst kadranda ağrı ise karaciğer kanserinde en sık doktora başvurma sebepleridir.

Tanı : ALP (alkalen fosfataz) belirgin ölçüde artar. Transaminazlar ise (SGOT ve SGPT) hafif artar. AFP (alfa feto protein) artar. Galyum sintigrafisi (fokal dolma defekti olur). Ultrason ile kitle görülebilir, portal vene kitlenin invazyonu gösterilir. BT’de (bilgisayarlı tomografi) kitle görülür. Anjiografide hipervasküler ve tümör kızarıklığı gösteren kitle görülür. Karaciğer biyopsisi yapılarak kesin teşhis konur.

Tedavi : Etkin bir tedavi yoktur. Tanıyı takiben ortalama yaşam süresi 6 aydır. Tümör karaciğerin tek bir lobunu tutmuşsa o lob ameliyatla çıkartılır. Bu şekilde hastaların %10’u en az 5 yıl yaşama şansına kavuşur. Lezyon bir odağa lokalize ve 3 cm’den küçük ise tümör çıkartıldıktan sonra hastaların yarısında kanser tekerrür etmez. Ana damarlarda tutulum yoksa karaciğer nakli ve kemoterapi denenebilir. Karaciğer kanserinde (HSK) radyoterapi ve kemoterapi tedavisi ile genellikle başarılı sonuçlar alınamaz. Bazı vakalarda radyoaktif işaretli transferin tedavisi yarar sağlamaktadır.

Metastaz : % 50 olguda metastaz (tümörün başka bir dokuya yayılması) olur. En çok hiler lenf ganglionlarına ve akciğere metastaz yapar.

ak

2- İntrahepatik kolanjiosellüler karsinom :

Karaciğer içi safra kanallarının kanseridir. Karaciğer içi safra kanallarının herhangi bir yerinde oluşabilir. Karaciğerin hilusu veya periferik kısımlarında gelişebilir. Karaciğer primer tümörlerinin % 8-25’ini oluşturur.

Etyoloji : Nedeni büyük ölçüde bilinmemektedir. Hastaların % 10’unda tümör şu etmenlerle ilişkilidir: Kronik ülseratif kolit (tipik olarak primer sklerozan kolanjit ile birlikte oluşur), Caroli hastalığı (idiopatik intrahepatik safra kanalları genişlemesi), konjenital hepatik fibrozis, klonorşiazis, opistorşiazis, hemokromatozis, thorotrast uygulanması, vs. Bu tip kanserlilerin %10’unda siroz vardır. Ancak intrahepatik kolanjiokarsinom’un Hepatit B ile hiçbir ilişkisi yoktur.

Klinik bulguları : Karın ağrısı, halsizlik, ateş ve kilo kaybı olur. Tipik olarak 50-70 yaşlarında görülür.

Tanı : Ultrason, BT, ALP artışı ve biopsi (patolojik tanı).

Tedavi ve prognoz: Hastaların çoğu tanı konulduktan sonra en fazla 1 yıl yaşar. Tümör çıkartılırsa bu süre biraz daha uzayabilir.

Metastaz :
% 75 olguda metastaz olur. En çok lenf ganglionlarına, periton yüzeylerine ve akciğere metastaz yapar.

3- Hepatokolanjiokarsinom :

Bu tümörler hepatosellüler ve safra kanalı farklılaşması gösterir. Karaciğer primer tümörlerinin %5 ‘inden azını oluşturur. HSK’a benzer belirtiler olur.

4- Hepatoblastom :

Çok nadirdir. Çocuklarda en sık görülen karaciğer primer tümörüdür.Genellikle 3 yaşından önce oluşur. Erkeklerde kızlardan 2 misli daha fazladır. Doğuştan anomaliler ve hemidistrofi ile ilişkilidir.

En sık belirtiler (hepatomegali nedeniyle) karında kitle, büyüme geriliği ve kusmadır. Serum AFP değeri olguların %85’inde yükselir ve oldukça yüksek değerlere ulaşır.

Hepatoblastom soliter, iyi sınırlı, grimsi esmer renkte bir kitle şeklinde görülür. Değişik şekillerde olabilir. Ortalama lezyon çapı 10 cm dir. Bazen 20 cm ye kadar olabilir. Nekroz ve kanama sıktır. Siroz oldukça enderdir.

Tedavinin başarısı tümörün (hastaların %75’inde gerçekleşebilen) tamamen çıkartılmasına bağlıdır. Tümörün tamamen çıkartıldığı hastaların yarısı nda hayatta kalma süresi uzar. Ameliyattan önce kemoterapi uygulanarak tümörü çıkarılamayan hastalara da ameliyat olanağı sağlanabilir. Tümüyle fetal kaynaklı olan tümörler en iyi prognoza sahiptir, saf anaplastikler ise en kötü prognozlu olanıdır.

Olguların yarısında metastaz olur. Metastazları genellikle hiler lenf ganglionlarına ve akciğere yapar.

5- Anjiosarkom :

Genel anlamda karaciğer sarkomu enderdir. Karaciğer sarkomunun en sık görüleni ise anjiosarkomdur. Tipik olarak 50-70 yaşlarındaki erkeklerde görülür.

Etyoloji : Vinil klorid, arsenik ve Thorotrast (artık kullanılmayan bir radyolojik kontrast madde), anabolik steroid kullanımı ile yakın ilişkilidir. Tümör, bu maddelere maruz kalmadan 10-25 yıl sonra ortaya çıkar.

Klinik bulgular : Karın ağrısı, halsizlik, kilo kaybı, karında kitle bu hastaların en çok başvuru sebebidir. Hematolojik bozukluklar (anemi, DIC vs) sıktır.

Tanı : Ultrason ve BT’de kitlenin görülmesi, ALP atışı, anjiografide defektin gösterilmesi ile tanı konur. Kesin tanı için gerekli olan biyopsi açık yöntemlerle alınır. Zira kapalı karaciğer biyopsisi sonrası öldürücü kanama olabilir.

Patolojik bulgular : Olguların %75’inde çok sayıda tümör odağı karaciğerin her iki lobunu tutar. Odaklar tek tek, süngerimsi yapıda ve kanamalıdır; büyüklükleri farklıdır.

Tedavi ve prognoz :
Yararlı hiçbir tedavi bulunamamıştır. Hemen hemen tüm olgular tanıdan sonraki 2 yıl içinde (karaciğer yetmezliği ve karın içi kanama nedeniyle) ölürler.

Metastaz :
Olguların %60’ında metastaz olur.

6- Epiteloid hemanjioendotelyoma :

Ender görülen bu tümörün etyolojisi bilinmemektedir. Kadınlarda erkeklerden daha fazladır. Prognozu biraz daha iyidir; 5 yıllık survi (sağkalım) %30’dur. Yakın geçmişe kadar yapısı nedeniyle yanlışlıkla kolanjiokarsinom olarak tanı konulurdu.

7- Diğer sarkomlar :

Leiomyosarkom ve rabdomyosarkom gibi çeşitleri vardır. Oldukça enderdir. Bunlardan indiferansiye (embriyonel) sarkom erişkinlerde ender görülür ama çocuklardaki karaciğer tümörlerinin ancak %10’unu teşgil eder.

Karaciğer kanserinde olası tedavi seçenekleri şunlardır:

• Cerrahi müdahale (kısmi hepatektomi veya karaciğer nakli)
• Ablasyon veya embolizasyon gibi bölgesel tedaviler
• Radyoterapi
• Hedef yönelik tedavi
• Kemoterapi

Bazı vakalarda, bu tedaviler kombine edilerek uygulanabilir.

Bir önceki yazımız olan Lenf Kanseri Lenfoma Belirtileri Tedavisi başlıklı makalemizde Lenf Kanseri ve Lenfoma hakkında bilgiler verilmektedir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

90 yorum

 1. 9 aylık hamileyim ve 2 ay önce karaciğer kanseri denen illetle tanıştık.hayatımda bana bi kere bile sesini yükseltmemiş olan melek babamı kaybettim.o kadar sabırlı bi insandı ki bi kere bile of demeden dayandı o acılara ve ne olduğunu bilmeden.

 2. mrb ben annemi 13 ocakta bu illete karaciğer kanserine kurban verdim.3 sene boyunca mücadele edildi.bir sürü paralar döküldü. alınan bitkiseller girilen işlemler. bununla savaşmak bilindiği kadar kolay değil.ancak biraz daha ömür uzuyor ama bu sıradada hastaya verilen acıların haddi hesabı olmuyor.ne yapılan kemoterapiler ne de diğer ameliyatlar faydalı.sonunda karaciğer iflas edip siroza dönüyor ve acı son gerçekleşiyor. bunları kimseyi üzmek için yazmıyorum ama benim gibide kimsenin umutlanıp sonradan şoka uğramasını istemiyorum. çünkü böylesi daha büyük acı…… bu site için teşekkür ederim…

 3. mrb lar benım annemde kolon kanserıydı sımdı metastas yaptı karacıgerınde cıktı kemoterapı goruyor ve ben sıtede okudum 6 ıle 1 sene yasıyor dıye moralım cok bozukkkk elımden bırsey gelmıyor ne yapıcamı bılmıyorum cıkmazlardayım

 4. merhaba arkadslar hepinize öncelikle geçmiş olsun diliyor. ve allahtan acil şifa vermesi için dua edioorum.
  bende bügün ögrendim annemin karraciğer hasta oldugunu(karaciğerinde kötü huylu timör varmıs )ben nasıl bakılıor hiç bilgim yok internettten aratıra arastıra bir hal oldum. ve ne yapacagımı bilmiiyrum ne olur biri bana yardımcı olsun akıl versin.ve önerebileceginiz nu hastalıgın doktorları varsa yazarsanız duacı olurum size:( haber bekliyorum hepinizden:(

 5. herkese allah şifa versin .benimde babamın tesadüfen kontrol sonucu karaciğerinde 3 tane tümör çıktı biri 30mm biri 20mm diğeri 10mm biopsi dedi dr.bizi çapaya yolladı.çok korkuyorum kanser diyecekler diye henüz biyopsi yapılmadı.bu konuda çok tecrubesiziz ne yapacağımızı ne olacağını bilmiyorum bu durumda olan herkese allah yardım etsin çok kötü bir psikoloji.çok araştırma yapıorum netten.ama hep kötü şeyler okuyorum.karaciğer tümoru olanların hepsi kansermi demek lütfen bir cevap bekliyorum.

 6. merhaba allah herkese şifa versin.benimde annemin karaciğerinin arkasındaki lenf bezinde 4cm kitle bulundu.iki kere biyopsi sonuç alınamadı.şimdi ameliyat deniyor.çok korkuyorum acaba kitle kötü huylumu diye.anlayamıyorum 2 kere biyopside nasıl sonuç çıkmaz.lütfen bana yardım edin yoksa düşünmekten çıldırıcam

 7. Merhaba, benim de kayınpederim karaciğer kanseriydi. yaklaşık iki ay önce öğrendik. Karaciğerinin sol lobunda 6 cm büyüklüğünde tümör ve safra yollarının sol tarafında tümör vardı. Dört gün önce Acıbadem maslak hastanesinde ameliyat oldu. Şu an çok iyi maşallah. Herkese doktorunu tavsiye ederim. Doktor: İstanbul Üniversitesi Genel Cerrahı Prof. Dr. Orhan BİLGE . Ameliyatlarını Acıbademde yapıyor. Bir ümit bence bu konuda hastalığı olan gidip başvursun. Herkese acil şifalar.

 8. Benimde babam karaciğer kanseri, kalın bağırsaktan metastaz, tanı koyulalı 7 ay oluyor, ve tanı koyulmadan önceside var, babam 5 aydır kemoterapi görüyor, ve şuanda durumu o kadar iyi ki ben şaşırıyorum Allaha çok şükür. Burada yazdığına göre yaşam süresi 6 aydır diyor, tamam bunu bu site yazmıyor ama kaynağı kimse inanmayın yok öyle birşey… hastalar okuyupta moralini bozmasın… Kemoterapide işe yarıyor arkadaşlar yaramıyor diyenler, ot tur yapraktır satabilmek için uyduruyor.

 9. arkadaslar öncelikle allah hepinize sifalar versin dilerim allahdan hepiniz cok yakinda sagliniza kavusursunuz, ben yurt disinda kaliyorum, birini seviyorum kendisi türkiyede ilk tanisdigimda böbrek nakli olmaya hazirlaniyordu ve ben ona umud oldum basardi ameliyati ve tedavileri hayata yeniden gelmiscesine tutuldu, onu hic yalniz birakmadim yurt disinda olmama ragmen yoklugumu hic hissettirmedim, ilk bastan karar verdimiz gibi artik evlenelim istedik bir yuvamiz olsun istedik cok bisey istemedik hayattan güzelbir yuvamiz vede oglumuz olsun adi umud olsun dedik ama bundan iki bucuk ay önce ögrendik ki karaciger kanserine kapilmis, tedavi olmak icin sizlerinde bildigi gibi cok paraya ihtiyac var kemotedavisi felan filan ama zaten böbrek nakli icin varini yogunu ailesi vermisdi saglina kavusmasi icin bu tedavi icin cokda bir sansimiz yok gibi görünüyo cünkü artik elde avucda birsey kalmadi, ben hala kavusmak icin dualar ediyorum allahima elimden bir tek bu geliyo cünkü oda üzülüyo bu duruma ama bana belli etmemeye calisiyor benim ona belli etmemeye calisdigim gibi, nolursa olsun genede evlenmek oglumuzu umudumuzu dünyaya getirmek istiyorum sevdigim kisi eninde sonunda bizlerden ayrilacani bilmeme ragmen büyütürüm tek basima diyorum onunla hayatta kala bilirim diyorum ama korkuyorum bu hastalik oglumuzada daha dogmadan bulasirmi diye… icimde ne firtinalar kopuyo bi allah birde benim cekdigim bu derdi ceken sizler anlarsiniz. allahim bu kabuz bitsin artik uyanalim hersey cok güzel olsun… allahim bir sans ver ikimize ve tüm bu hastaligi ceken insanlara

 10. sevgili kardesim cok cok gecmis olsun Allahtan acil sifalar diliyorum insan allahtan umidini kesmemeli bol bol dua etmeliyiz allah hepimiz icinde ölumun hayirlisini nasip etsin bende bir hepatit b hastasiyim anne sutunden bana ve 3 kardesime gecti daha 6 senedir biliyorum ama hic birzaman bu hastaligim icin isyan etmedim rabbimin bana layik gördugu hastalik buymus ammenna dedim kimse ömrunden ekstemedigi gibi ömrune ömurde katamaz allahin taktiri olur daha 2 ay öncede annemin hepatit c oldugunu duydum arkasindanda hepatit b yani her iki virusude tasiyor yasi 45 cok uzulduk ama yinede sukur ettik cok arastirma yaptim ve anam icin alternatif tedavi uyguladik su an cok iyi ama tabiki 6 ayda bir ailece kontrolden gecmemiz lazim cunku bu hastaligin kötu sonucu siroz karaciger kanseri yada karaciger yetmezligi ile sonuclanabiliyor maalesef sinsi bir virus belirtileri cok az lutfen hepiniz hepatiti tahlili olun gurbette olupta yakinlarinin kötu haberini duymak cok kötu ama allah onunda sabrinida bize veriyor sizinde dertlestim kardeslerim biraz rahatladim sagolun allah butun derman bekleyenlere sifa versin rabbimin yarattigi butun nimetler icin ona binlerce kez sukur ediyorum hepiniz allaha emanet olun saygilarimla

 11. Öncelikle acil şifalar diliyorum size ve sizin gibi tüm hastalarımıza.Benim babamda karaciğer kanseri bunu daha 2 gün önce öğrendim sizin duygularınızı çok iyi anlayabiliyorum.Ben ve ailem henüz babama söyleyemedik ama o hissediyor.Biz umudumuzu kaybetmedik siz de kaybetmeyin her şey iyiye gidecek iyileşeceksiniz.Eğer olumsuz düşünürseniz ve kanserim öleceğim diye umudunuzu kaybederseniz asla iyileşemezsiniz.Ama düşününki bu bir rüya bir gün bitecek herşey yoluna girecek.İnanmak başarmanın yarısıdır. Sevgiyle kalın.))))))))))

 12. iyi gunler..bu soruma cevap veren olursa cok sevinirim..anneme kan kaybinda kadin hastaligi ile ilgili olunca 30 sene once icerisinde sarilik gecirmis birinin kanini vuruyorlar..ne ise cok kotu tabi…ben evin en kuchuk ogluyum…annemde benim her sheyim..tedavisi icin rusyada doktorlara gosterdim…xroniki gepatit c dediler…zarari yox tedavi olmasi gerekir.dediler ..ben onu turkiyeye getirmek istiyorum.shu an annemin ciger tarafi shishmish…ayaklarinda hafifden shishkinlik var….korkuyorum bi shey ola diye…lutfen bi doktor..professor olabilir..azerbaycandan yusuf ismail

 13. mrh. hocam yazım biraz uzun olacak kusuruma bakmayın lütfen. Babamın namaz kılarken dahi nefesi daralıyor. Biraz yol yürüyünce nefesi daralıyor ve yoruluyor. 54 yaşında sigara kullanıyor. Göğüs hastanesine gitti(Kayseri). Göğüs hastanesi ciğerinden su alıp tahlil etmiş ve temiz çıkmış birdaha su almışlar yinetemiz çıkmış. Sonra Erciyes üniversitesi tıp fakültesine sevk ettiler orda bronkoskopi yapıldı su ve küçük parça alındı. Sonra ciğerinden iğneyle de parça almaya çalıştılar. Ama alamadılar parça gelmedi ağrımış olmalı ki 10-15 dk sonra aldırmadan bıraktılar. Bu bronkoskopi sonuçlarıda temiz geldi. Ama şimdide hocalar ciğerden parça alınsa iyi olur demişler. Riski var işte ciğer zarı falan zarar görebilir falan demişler. Hocam bütün tahliller temiz çıkmış bu dıştan parçayı neden almak istiyorlar ve yaptıralım mı? ne dersiniz zararı olur mu? Bu bronkoskopi de belli olmaz mı? Oturtatak sırtında ciğerinde parça almaya çalıştılar ama parça alınamadı. Şimdide uyuşturup alacaz denildi. Teşekkür ediyorum

 14. Arkadaşalar bizde 2 aydır babamın rahatsızlığı ile uğraşıyoruz. Bir kaç hastaneden sonra Marmara Üniversitesi Hastanesinde bir Profesör bulduk. Yapılan bir çok tetkikten sonra Hepatit B ye bağlı siroz dedi. Ve karaciğerin %70 e yakın bir bölümünde tümör olduğunu söyledi. 4-6 ay ömür biçti. Daha sonra bizi onkoloğa yönlendirdiler. Onkolog bir çekim yapılacağını ve bu çekimle vücutta hangi bölümde kanserli hücre olduğunu görebileceğini söyledi. Sizlere tavsiyem bu bahsettiğim hastane A’dan Z’ye herşeye bakıyor ve inceliyor. Aklınızda soru işareti kalmıyor. Detaylı bir tetkikten geçiyorsunuz. Ama önce bir Prof. bulmanız. Özlem hn. özellikle gözüm kapalı önerebileceğim bir Prof var Neşe İmeryüz kendisi hem Academic Hospitalda hemde Marmara Üniversitesi Hastanesinde görev yapıyor. Bilginiz olsun. Hepinize acil şifalar dilerim özellikle Gurbetçi adıyla giren kişiye.

 15. Rabbim dert verip de derman aratmasın…Babam şu an karaciğer kanseriyle savaşıyor.Galip geleceğine inanmak istiyoruz.Ama bazen bazı şeyler için çok geçtir…Keşkeler başlıyor umudun tükendiği yerde…Rabbim ölümün de hayırlısını nasip etsin.

 16. SİZE BENİMDE BİR SORUM OLACAK EŞİMİN BİRKAÇ GÜNDÜR TETKİKLERİ YAPILIYOR. HASTALIĞIN BELİRTİLERİ ÖNCELİKLE KİLO KAYBI,CİLT RENGİNDE SOLUKLUK VE BEYAZLAMA,HALSİZLİK OLARAK GÖRÜLDÜ. DOKTOR ULTRASON TOMOGROFİ VE EN SON BİYOPSİ YAPTI ŞİMDİ BİYOPSİNİN SONUCU BEKLENİYOR. TOMOGROFİ VE ULTRASONDA KARACİĞERDE LEKELER GÖRÜLDÜ AYRICA DALAKTA BÜYÜME TESPİT EDİLDİ.SİZCE BUNLAR NEYİN BELİRTİSİ OLABİLİR

 17. evet bende haftalar önce halsizlik karin agrisi kilo kaybi(kilo kaybini isterek verdim cünkü bundan 5 ay önce seker fazla cikti kilomda fazlaydi 3 ay icinde yaklasik 20 kilo düsdüm) bunun sonucunda fazla kilonun düsmesiyle doktora bas vurdum kan tahlilleri yapdirdim sonucda bir durum cikmadi.. yalniz ben tekrardan akciger filmi cektirmek icin bas vurdum ve cektirdim sonucda ertesi gün hastaneden tlf edip acilen gelmemi istediler gittim bende benim karnimda ve akcigerlerde su toplanmis. mr ve sikeyine girdim orda apacik gørüyordu. sonra hastanede midemden girip suyun birazini aldilar karacigerlerden arastirmalar sonucunda yine bir durum cikmadi. tekrardan bir gün verdiler bu sefer hem akcigerlerden hemde karacigerden sulari cektiler arastirmalar sonucunda karacigerlerde kücük benekler olusmus oldugunu gördük ve sonucda karaciger kanseri olduguna karar verdiler simdilik tedavi altindayim yarin yine hastaneye gidecegim böbrekleri inceleyecekler kimobiyoloji tedavisini kaldirip kaldirmiyacagimi saptayacaklar. iste hayat devam ediyor biraz gec kalmis gibiyiz ama yinede savasa devam ediyorum bugün ögrendim kanser oldugumu. ne gibi duygular icindeyim bende bilmiyorum yasamla ölüm arasinda bir duygu bu^:-)evet gülüyorum yasasam ne olacak yasamazsam ne olacak su egoist dünyada..sevgilimde yanimdaydi agliyordu bende dedim aglama metin ol bak ben agliyormuyum sakin ol tesellesinde bulundum. ailem bilmiyor daha….ben yurt disinda yasayorum saygi ve sevgilerimle

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM
akciğer kanseri | lenf kanseri | yumurtalık kanseri | meme kanseri | mide kanseri | cilt kanseri |