Karaciğer Kanseri Siroz

Karaciğer Kanseri Siroz

Karaciğerin kendine has malign (kötü huylu) tümörleri, bir başka deyişle kanserleri şunlardır: Hepatosellüler karsinom, intrahepatik kolanjiosellüler karsinom, hepatokolanjiokarsinom, hepatoblastom, anjiosarkom, epiteloid hemanjioepitelioma ve diğer sarkomlar (leiomyosarkom, rabdomyosarkom, indiferansiye embriyonel sarkom). Karaciğer kanserlerinin tümüne yakınını hepatosellüler karsinom (HSK) ve intrahepatik kolanjiosellüler karsinom oluşturur.

1- Hepatosellüler Karsinom (HSK) :

Karaciğerin en sık (%75) rastlanan primer tümörüdür. Diğer adı hepatomadır. Erkeklerde kadınlardan 5 misli daha fazla görülür. En sık 40-60 yaşlardadır. Kısacası en fazla orta yaş erkeklerde görülür. Dünyada en fazla Güneydoğu Asya ve Güney Afrika’da görülür. ABD’de ise seyrektir; tüm kanserlerin ancak %2,5’udur.

Etyolojisi bilinmemektedir. Ancak HSK için bazı risk faktörleri mevcuttur: Siroz HSK’li olguların büyük çoğunluğunda (%75-95’inde) risk faktörüdür. Hepatit B enfeksiyonu siroza neden olarak dünyadaki en önemli HSK sebebidir. Hepatit B enfeksiyonu olanlarda olmayanlara göre 20-200 kat daha fazla HSK oluşur. Ayrıca siroz yapan bütün hastalıklar, hepatit C enfeksiyonu, alkol kullanımı, vs. hastalıklar HSK’a yol açabilir.

Postnekrotik sirozlar, alkolik sirozlar, hemokromatosis, alfa-1-antitripsin eksikliğinde kanser olma riski yüksektir. Primer bilier siroz, kardiak siroz, Wilson hastalığında da orta derecede risk vardır. Aspergillus flavus adlı mantar tarafından üretiien Aflatoksin ile kontamine olmuş tahıl ve yer fıstığı yeme sonucu Aflatoksin alınmasıyla HSK gelişme riski vardır. Uzun süreli androjen kullanımında da HSK sıktır. Şistozomiazis ve klonorşiazis denen parazit hastalıklarının sık görülmesi de risk faktörüdür.

Klinik bulguları: Hepatomegali (karaciğer büyümesi) Karaciğer üzerinde üfürüm ve frotman olması Assit (karında sıvı birikmesi). Assit hastaların yarısında kanlıdır. Halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, karın ağrısı (her 3 hastadan birinde) Sirozu olan stabil bir hastada kliniğin aniden bozulması ve ALP artışı Karında kitle olması ve karında sağ üst kadranda ağrı ise karaciğer kanserinde en sık doktora başvurma sebepleridir.

Tanı : ALP (alkalen fosfataz) belirgin ölçüde artar. Transaminazlar ise (SGOT ve SGPT) hafif artar. AFP (alfa feto protein) artar. Galyum sintigrafisi (fokal dolma defekti olur). Ultrason ile kitle görülebilir, portal vene kitlenin invazyonu gösterilir. BT’de (bilgisayarlı tomografi) kitle görülür. Anjiografide hipervasküler ve tümör kızarıklığı gösteren kitle görülür. Karaciğer biyopsisi yapılarak kesin teşhis konur.

Tedavi : Etkin bir tedavi yoktur. Tanıyı takiben ortalama yaşam süresi 6 aydır. Tümör karaciğerin tek bir lobunu tutmuşsa o lob ameliyatla çıkartılır. Bu şekilde hastaların %10’u en az 5 yıl yaşama şansına kavuşur. Lezyon bir odağa lokalize ve 3 cm’den küçük ise tümör çıkartıldıktan sonra hastaların yarısında kanser tekerrür etmez. Ana damarlarda tutulum yoksa karaciğer nakli ve kemoterapi denenebilir. Karaciğer kanserinde (HSK) radyoterapi ve kemoterapi tedavisi ile genellikle başarılı sonuçlar alınamaz. Bazı vakalarda radyoaktif işaretli transferin tedavisi yarar sağlamaktadır.

Metastaz : % 50 olguda metastaz (tümörün başka bir dokuya yayılması) olur. En çok hiler lenf ganglionlarına ve akciğere metastaz yapar.

ak

2- İntrahepatik kolanjiosellüler karsinom :

Karaciğer içi safra kanallarının kanseridir. Karaciğer içi safra kanallarının herhangi bir yerinde oluşabilir. Karaciğerin hilusu veya periferik kısımlarında gelişebilir. Karaciğer primer tümörlerinin % 8-25’ini oluşturur.

Etyoloji : Nedeni büyük ölçüde bilinmemektedir. Hastaların % 10’unda tümör şu etmenlerle ilişkilidir: Kronik ülseratif kolit (tipik olarak primer sklerozan kolanjit ile birlikte oluşur), Caroli hastalığı (idiopatik intrahepatik safra kanalları genişlemesi), konjenital hepatik fibrozis, klonorşiazis, opistorşiazis, hemokromatozis, thorotrast uygulanması, vs. Bu tip kanserlilerin %10’unda siroz vardır. Ancak intrahepatik kolanjiokarsinom’un Hepatit B ile hiçbir ilişkisi yoktur.

Klinik bulguları : Karın ağrısı, halsizlik, ateş ve kilo kaybı olur. Tipik olarak 50-70 yaşlarında görülür.

Tanı : Ultrason, BT, ALP artışı ve biopsi (patolojik tanı).

Tedavi ve prognoz: Hastaların çoğu tanı konulduktan sonra en fazla 1 yıl yaşar. Tümör çıkartılırsa bu süre biraz daha uzayabilir.

Metastaz :
% 75 olguda metastaz olur. En çok lenf ganglionlarına, periton yüzeylerine ve akciğere metastaz yapar.

3- Hepatokolanjiokarsinom :

Bu tümörler hepatosellüler ve safra kanalı farklılaşması gösterir. Karaciğer primer tümörlerinin %5 ‘inden azını oluşturur. HSK’a benzer belirtiler olur.

4- Hepatoblastom :

Çok nadirdir. Çocuklarda en sık görülen karaciğer primer tümörüdür.Genellikle 3 yaşından önce oluşur. Erkeklerde kızlardan 2 misli daha fazladır. Doğuştan anomaliler ve hemidistrofi ile ilişkilidir.

En sık belirtiler (hepatomegali nedeniyle) karında kitle, büyüme geriliği ve kusmadır. Serum AFP değeri olguların %85’inde yükselir ve oldukça yüksek değerlere ulaşır.

Hepatoblastom soliter, iyi sınırlı, grimsi esmer renkte bir kitle şeklinde görülür. Değişik şekillerde olabilir. Ortalama lezyon çapı 10 cm dir. Bazen 20 cm ye kadar olabilir. Nekroz ve kanama sıktır. Siroz oldukça enderdir.

Tedavinin başarısı tümörün (hastaların %75’inde gerçekleşebilen) tamamen çıkartılmasına bağlıdır. Tümörün tamamen çıkartıldığı hastaların yarısı nda hayatta kalma süresi uzar. Ameliyattan önce kemoterapi uygulanarak tümörü çıkarılamayan hastalara da ameliyat olanağı sağlanabilir. Tümüyle fetal kaynaklı olan tümörler en iyi prognoza sahiptir, saf anaplastikler ise en kötü prognozlu olanıdır.

Olguların yarısında metastaz olur. Metastazları genellikle hiler lenf ganglionlarına ve akciğere yapar.

5- Anjiosarkom :

Genel anlamda karaciğer sarkomu enderdir. Karaciğer sarkomunun en sık görüleni ise anjiosarkomdur. Tipik olarak 50-70 yaşlarındaki erkeklerde görülür.

Etyoloji : Vinil klorid, arsenik ve Thorotrast (artık kullanılmayan bir radyolojik kontrast madde), anabolik steroid kullanımı ile yakın ilişkilidir. Tümör, bu maddelere maruz kalmadan 10-25 yıl sonra ortaya çıkar.

Klinik bulgular : Karın ağrısı, halsizlik, kilo kaybı, karında kitle bu hastaların en çok başvuru sebebidir. Hematolojik bozukluklar (anemi, DIC vs) sıktır.

Tanı : Ultrason ve BT’de kitlenin görülmesi, ALP atışı, anjiografide defektin gösterilmesi ile tanı konur. Kesin tanı için gerekli olan biyopsi açık yöntemlerle alınır. Zira kapalı karaciğer biyopsisi sonrası öldürücü kanama olabilir.

Patolojik bulgular : Olguların %75’inde çok sayıda tümör odağı karaciğerin her iki lobunu tutar. Odaklar tek tek, süngerimsi yapıda ve kanamalıdır; büyüklükleri farklıdır.

Tedavi ve prognoz :
Yararlı hiçbir tedavi bulunamamıştır. Hemen hemen tüm olgular tanıdan sonraki 2 yıl içinde (karaciğer yetmezliği ve karın içi kanama nedeniyle) ölürler.

Metastaz :
Olguların %60’ında metastaz olur.

6- Epiteloid hemanjioendotelyoma :

Ender görülen bu tümörün etyolojisi bilinmemektedir. Kadınlarda erkeklerden daha fazladır. Prognozu biraz daha iyidir; 5 yıllık survi (sağkalım) %30’dur. Yakın geçmişe kadar yapısı nedeniyle yanlışlıkla kolanjiokarsinom olarak tanı konulurdu.

7- Diğer sarkomlar :

Leiomyosarkom ve rabdomyosarkom gibi çeşitleri vardır. Oldukça enderdir. Bunlardan indiferansiye (embriyonel) sarkom erişkinlerde ender görülür ama çocuklardaki karaciğer tümörlerinin ancak %10’unu teşgil eder.

Karaciğer kanserinde olası tedavi seçenekleri şunlardır:

• Cerrahi müdahale (kısmi hepatektomi veya karaciğer nakli)
• Ablasyon veya embolizasyon gibi bölgesel tedaviler
• Radyoterapi
• Hedef yönelik tedavi
• Kemoterapi

Bazı vakalarda, bu tedaviler kombine edilerek uygulanabilir.

Bir önceki yazımız olan Lenf Kanseri Lenfoma Belirtileri Tedavisi başlıklı makalemizde Lenf Kanseri ve Lenfoma hakkında bilgiler verilmektedir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

90 yorum

 1. babam once akciger kanseri oldu bunu duydugumuzda sanki canimdam dan bir parca almis gibi olduk sonra tedeavi gordu allaha sukur 10 sene yasadi dunde baska bir rahatsizligini duyduk simdede karaciger kanseri oldugunu ogrendik yine yikildik allahim sen bize sabir ver allah kimsenin basina vermesin yanliz allahtan umut kesilmez allah her seyin iyisini hayirlisini versin

 2. selam arkadaşlar allah hepimizin yardımcısı olsun bana askerlik yaptıgım birlikte aşı sırasında hepatit b mikrobu bulaştı 3 aylık tedavi sonunda gata askeri hastanesi tarafından kronik enfeksiyoz hepatit b tanısıyla askerlik yapamaz raporu verildi yıl 1982. idi….şimdi bir takım tahliller ve biyopsi sonunda hepatit b ye baglı d.delta sirozu oldugum ortaya çıktı dokuz ay interferon tedavisi gördüm sgk yönetmeliği degiştigi için ,lacım kesildi ne yapacağım konusunda beni aydınlatırsanız çok sevinirim bitkisel ilaçlar kullansammı tabii taktiri ilahi allah hepimize yardım ederv inşallah.şimdiden teşekkür ler……imeyl..muzafferaltuner@hotmail.com tel.0533 591 47 07

 3. arkadaslar eşime karaciğer kanseri tesisi kondu tümörün cinsi embiyonal sarkam cok nadır görunen bu tümörün tedavi sansını bilen var mı

 4. 47 yaşında 15 yıldır diyabet hastaı hepatit b si var hcc var afpsi yüzbinlerin üstünde emarda karaciğerde 6 santimlik kitle gözüktü bunun için tedavisi varmı karaciğer kanseri diye teşhis kondu ameliyat söz konusu değil dediler kemoterapiyi kaldıramaz diyolar bunun tedavisi varmı

 5. Merhaba;

  Öncelikle herkese büyük geçmiş olsun .Rabbim hepimize acil şifalar versin..bu konu hakkında bilgisi olanlar lütfen ban a açıklama yapsın.Babam 70 yaşında ve henüz ameliyat olalı 1 ay oldu.Kolon CA teşhisi konuldu bağırsağın 50 cm kadarı alındı ve tetkikler yapıldı ameliyat iyi güzel de karaciğerde metastaz yapmış ve ameliyat olamayacak durumda dedi doktorlar.kendini toplaması gerekiomuş kemoterapi şart ama henüz tam iyileşemedi dikişleri yeni alındı doktorlara göre yaşam süresi 6 ay kadar belki de daha azmiş babanızı hoş tutun demekle yetiniyolar yapılacak hiç bişi yok mu???? bize son evrede olduğunu da söylediler, kemoterapi sadece ağrısını giderir iyileşme sağlamaz hazırlıklı olun deyip duruyorlar bu hastalık evresinde neler yaptınız arkadaşlar ya da yakınlarınız nasıl bi yol izledi öylece beklmek istemiorum araştırıorum sürekli sizlerden de cvp bekliorum tşk.

 6. öncelikle allah bütün hastalara sifa versin .ben40 yasında bagırsak kanseri bir hastayım karaciğerimdede metaztaslarım vardı hemde hatrı sayılır önce bağırsak ameliyatı 6 ay kemoterapi sonra damar tıkama kemoembilizasyon sonra sağ lob tamamen alındı kemoterapiye devam 5 seansım kaldı temografi emar vs sonuçları temiz 5hafta sonra tedavinin biteceğini söylüyor doktorum bunları neden anlattım arkadaşlar bu işin başlangıcıda psikolojik kurtuluşuda önce allahın izni gerekli tabi.kendime hiç hastayım demedim dedirtmedimde bence birazda bişeyler bizim elimizde.doktorlarıma tesekkür etmeden gecemiyecegim dc dok musa akoğlu dc dok erdal birol bostancı ve kartal kosuyolu hastane personeli kartal devlet hastanesı onkoloji bölümü şef yardımcısı taflan sahlepçi allah hepinizden razı olsun size sevdiklerinize bu acıları yaşatmasın gastro bölümünden cerrah arayanlar kartal koşuyolu bence yeni bir hayat demek allah günahlarımızı affetsin

 7. Yazdıklarınızı okudum herkese geçmiş olsun ve acil şifalar dilerim.Benimde babam siroz oldu.Doktor nakil olabilir dedi benimde kan grunum aynı ama 1 yıl bekletecekmiş.Nedeni sirozun alkole bağlı olmasıymış.Yeniden içersin diyerek tedaviyi uzattılar.Şimdide biz günden güne tükendiğini görüyoruz.En kötüsü bilincini kaybetmesi hastalığın daha başında davranışlarında aksaklıklar vermeye başladı.Umutlu olmak her zaman gerekiyor ama en önemlisi kişinin akıl sağlığı bunu gidiyor olması bize nasıl moral verebilir.

 8. Sevgili arkadaşlar benim bababda karaciğer kanseri şu an Ankarada Hacettepe Has.Dr.Gülten Tekuzman’a tedavi görüyor .yaklaşık 2 yıl olmak üzere çok şükür iyi gidiyor doktorumuza çok güveniyoruz.Her an hasta olan herkese dua ediyorum sevdiklerimizi bizden ayırmasınn diye

 9. Sevgili arkadaşlar ben de bir yaşanmışı aktararak yön vermeyi uygun gördüm Babam 4 sene bu hastalıkla benimle birlikte savaş verdi ve tedavisi sürelerini kaliteli yaşadı o yüzden mutluyum.Tanı Kolon kanseri ve karaciğere metaztaz.Sağ lop pastoriörde ilk seferdeki ölçümlerde 5x7x11 cm tümör sol lob da 2 cm 2 adet kemoterapi sonucu tümör 3x3x2 ebatlarına geldiğinde rezeke edildi.Bundan evvel kolon sigmoid 25 cm rezeke edildi.Hasta operasyondan sonra 2,5 yıl yaşadı.Hastamızı devamlı moralli tuttuk.Beslenmesine azami önem gösterdik.Örneğin zerdaçal hiç eksik etmedik ama bir gün kemoterapi alamaz konuma geldi,halsizlik ayakta şişme,vücutta assit yoğunlaşmasına iştinaden aşırı şişme,tuvalete sık çıkma,ve yanaklarda kızarmalar,ve deri dökülmelini bizzat izledim.Sonuç siroza döndü ve ağızdan ve makattan kanama GIS oluşumu 15 gün yoğun bakım ve son hiç kimse kendini kandırmasın sonuç bellidir mühim olan hastanın ve yakınlarının kaliteli yaşayarak süreyi kullanmalarıdır.Hastalığı hastanızdan gizlemeyin, neyle mücadele ettiğini bilsin, uzman eşliğinde destek alın, arabesk düşünmeyin.Umut iyidir umudunuzu yitirmeyin.Sabırlı olun Saygılarımla

 10. Arkadaşlar lütfen doktorların 3 ay yaşar 6 ay yaşar laflarına inanmayın.Herşeyden önce bunu sadece Allah bilir.Bu hastalıkta en öenmli şey moral.Akciğer kanseri sayfasına da yazdım,buraya da yazıyorum.O ömür biçmeyi çok seven doktorların bir dostumuza “hastalık çok ilerlemiş,hazırlıklı olun” demesinin üzerinden 8 yıl geçti ve dostumuz hala hayatta Allah a şükür.Onkolojide konuştuğum doktor ve hemşirelerden de buna benzer çok şey duyuyorum.

  Her hastalıkta olduğu gibi kanserde de kayıplar oluyor maalesef.Ama biz hala hayatta olanları görelim lütfen.Yakınlarını kaybeden dostlarıma da sabır ve başsağlığı diliyorum.

  Allah a dua etmekten hiçbir zaman vazgeçmeyin ve umudunuzu yitirmeyin.Allah hepimize sabır şifa versin.

  Saygılar..

 11. merhaba benim babamda kolon kanseri ve karaciğere metastaz yapmış durumda..ameliyat oldu 2 ay önce..şuanda gayet iyi durumu.tedaviye başladığımızda durumu kötüydü..ama amelyt we kemotrpiden snr gayet iyi.neyse ben sitelerde yazan metastazdan snr bir kaç aylık ömürlere inanmıyoum.. çünkü yaşamayan insanlar bilemezler!!!haslığın sadece adı kötü iyileşilmicek bi hastalık kesİNLİKLE değil.tabi allah izin verirse..ben doğru ilaç ve en önemlisi beslenme ile iyi olunabileceğine inanıyorum…ve en önemlisi çevrenizde köstekçiler değil destekçiler olması gerektiğini düşünüyorummMM…ayrıca bu hastalığın ilaçı çaresi var insanlar ne ilaçı olmayan hastalıklarla yaşıyolarr…

 12. sevgili arkadaşlar yorumlarınızın hepsini okudum,yanlız unutmamamız gereken bir gerçek gidenler gittiler şimdi sırada olanlar yani bizler!onlarında babası gitmişti,yani bu dünya bir penceredir her geçen sadece o pencereden bakar ve geçmiş olur.ölüm bir son değildir.ölüm asıl hayattır.tıpkı anne karnındaki bebeğin anne karnındayken bulunduğu yeri kendi dünyası sanması anne karnında beslenmesi parmağını emerek keyif sürmesi orayı bitmez tükenmez bir yer sanır ama zamanı dolunca hiç bilmediği bir mekana gelir yani dünyaya ve ağlamaya başlar o rahat yerden tak dünyaya 🙂 bakar ki meğer korkulacak birdurum yokmuş,yani anne karnından dünyaya gelişi sadece mekan değiştirmeymiş,sonra ölüm için aynı şeyi düşünür ağlamaya başlar halnu ki aynı şey şimdide geçerli
  bunu o an geldiğinde göreceğiz.ve hepimiz…
  şimdi şifa dilemek gerek Allah c.c dan.Allaha yönelmek işte en önemli olanı bu
  selam ve dua ile kalın

 13. sevgili arkadaşlar hepinizin yazisini okudum vede çok ağladim hasta olanlara allah şifa versin hastasini kaybedenlere sabir diliyorum benimde arkadaşim hastasafra kesesini aldirdi karaciğerinde sorun varmiş ısın tedavisi oluyor şuan çok üzülüyorum ona göstermemeye çalişiyorum ama bende çok yufka yürekliyim :(((hepinize duaciyim

 14. slm arkadaşlar yazılanları tek tek okudum.ALLAH yardımcımız olsun öncelikle.yakınlarını kaybedenlere sabır diliyorum.Bugun babamın karaciğerinde leke olduğunu öğrendim.internetten biraz bilgi edinmeye çalıştım fakat çokta bişey bulamadım.anlamadım ne demek bu leke.babamdan ayrı yaşadığım için bana çok anlatmıyorlar.annemide 13 yıl önce kaybettim.üzmek istemiyorlar anlıyorum.lütfen bu konu hakkında bilgisi olan bişeler yazsın.teşekkür ederim

 15. slm arkadaşlar biz bu hastalıkla 25 mart günü tanıştık 8 ekime kadar mücadele ettik ama kazanan o oldu benim canım babacım öldü.onu çok seviyorum.izmirde ulus salih akarca diye dr.var çok iyi bize herşeyi anlattı başımıza ne gelcekse hepsini yapılacak şeyler çok az dedi bekleyin dedi.
  O kadar zorki beklemek.BABAMI ÇOK SEVİYORUM.

 16. hepinizin yorumlarini ayri ayri okudum ve hepinize ayri ayri cok üzüldum. allah hepinize acil sifalar versin. yakinlarini kaybedenlerede sabirlar diliyorum. allahtan ümit kesilmez. insaalah allahim hepinize acil sifalar versin allahim herkezi sevdiklerine bagislasin.

 17. merhaba ben 2 ay önce annemi karaciğer kanseri nedeniyle kaybettim.Hastalık ve ölüm süresi sadece 3 aycıkk bu kadar kısa süre içerisinde hayatımız alt üst oldu darmadağın olduk. bütün çabalarımız çırpınışlarımız boşa gitti bana söylemediler son 1 ay haberim oldu hastalığından. zaten sorularıma dayanamayarak canım annem söyledi kanser olduğunu tam bir yıkılış. beni teselli etti ölmeyeceğim diyee sizi asla bırakmayacağım diye ama olmadı yapamadı ve gittiii….aslında 2 yıldır doktora gidiyordu göğsünde ve koltuk altında kitle var diye ama doktor 3 ay sonra gel 6 ay sonra gel diye diye zamanı geçirmiş oldu bi tüp kan almadan. 2 yıl sonunda farklı bi dr gidincee dr annemin rengine bakıpp anlıyorr ve sadece bi tüp kan alıyorr sonuççç karaciğerde kitlleee adana ve istanbulda en ünlü profosörlere götürdük ameliyat olmaz dediler 3 ay ömür biçtilerr ama biz yine çırpındık bi umut diye malatyaya getirdik ordaki dr ameliyat yapabilirim dedi ve sonuçta yaptı amaaaa karaciğerin her tarafını sarmış dedi, taşlaşmış dedii ama bunu filmlerde tomografi sonucunda görüyordu boşuna ameliyat yapmış olduu ve bize moral ameliyatı!!! dediiii yani bu kadar duyarsız ve ameliyat sonrası hastane ortamı kötü olduğu için enfeksiyon kaptı birinci ameliyatında bağırsağını delmişler tekrar ameliyata aldılar ve ameliyattan cıkamadı. hep bize yanlış bilgi vererek umutlarımız arttırdılarr. 3 aylık yaşam süresinide böylece kısaltmış oldularr doktorların ihmalkarlığı yüzünden ben canımı her şeyimi kaybettimmm. Doktorluk en önemli meslek bu kadar duyarsız olmamalılarr asla doktorların peşini bırakmayın ve sadece bir doktorla kalmayınn sizin canınızı yakmalarına izin vermeyinnnn annem can çekişirken 6 saat pansuman bekledikk direninden bağırsak pisliği akıyordu tam 6 saat kimse gelmediiii kavga ile gelddilerrr lanet ıolsunnn böyle doktorlara

 18. merhaba;15 gün önce babamın da karaciğer kanseri olduğunu nakil olamayacağını öğrendik.şu an çok yeni bir teknik olan 1 yıldır yapılan bir tedaviyi yaptırıcaz tıp dilinde boncuk tedvisi diye geçen yöntemi ankara hacettepe tıp fakültesinde prof dr ömer uğur bey yapacak bu konuda bilgi almak isteyenlere telefonda bile yardımcı oluyor çok iyi bir dr inşallah hayırlı sonuçlar alırız.herkese Allah’tan şifalar dilerim.

 19. hepinize gecmis olsun ben hemsireyim.3gun once beni buyuten inasin babamdan daha da degerli ve canimdan cok sevdigim dedemin karaciger kanseri oldugunu ogrendim.ancak doktorlar bunu sadece ultrason bakip testler sonucu soyluyor.ustelik cok yasayamayacagini da belirtiyorlar.ben de saglikciyim ne biyopsi yapildi ne tomografi cekildi bu taniyi bi dahiliye doktora nasil bu kadar emin koyar anlamiyorum.benm tek merak ettigim metastaz sonucunu da alinca cerrahi operasyon falan isteyip bi sans belki %1 de olsa yasar demezler mi bunun icin cabalanmaz mi 2aydr belirti veriyo bizde 6ay sayip olmesin izleyecez.lutfen herkes dua etsin.simdiden sagolun

 20. selam benim 28 yasinda bi arkadasimin siroz hastasi oldunu ögrendim. ve 2 yil gibi bir zaman vermis dr 2 yil daha yasarsin demis bu yaslardada normalmi siroz hastaligi benim arastirmalarimda hep orta yaslarda genelde oldugu söyleniyor… lütfen bu konu hakkinda bana bilgi verirseniz cok sevinirim tesekkürler

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM
akciğer kanseri | lenf kanseri | yumurtalık kanseri | meme kanseri | mide kanseri | cilt kanseri |