Karaciğer Kanseri Siroz

Karaciğer Kanseri Siroz

Karaciğerin kendine has malign (kötü huylu) tümörleri, bir başka deyişle kanserleri şunlardır: Hepatosellüler karsinom, intrahepatik kolanjiosellüler karsinom, hepatokolanjiokarsinom, hepatoblastom, anjiosarkom, epiteloid hemanjioepitelioma ve diğer sarkomlar (leiomyosarkom, rabdomyosarkom, indiferansiye embriyonel sarkom). Karaciğer kanserlerinin tümüne yakınını hepatosellüler karsinom (HSK) ve intrahepatik kolanjiosellüler karsinom oluşturur.

1- Hepatosellüler Karsinom (HSK) :

Karaciğerin en sık (%75) rastlanan primer tümörüdür. Diğer adı hepatomadır. Erkeklerde kadınlardan 5 misli daha fazla görülür. En sık 40-60 yaşlardadır. Kısacası en fazla orta yaş erkeklerde görülür. Dünyada en fazla Güneydoğu Asya ve Güney Afrika’da görülür. ABD’de ise seyrektir; tüm kanserlerin ancak %2,5’udur.

Etyolojisi bilinmemektedir. Ancak HSK için bazı risk faktörleri mevcuttur: Siroz HSK’li olguların büyük çoğunluğunda (%75-95’inde) risk faktörüdür. Hepatit B enfeksiyonu siroza neden olarak dünyadaki en önemli HSK sebebidir. Hepatit B enfeksiyonu olanlarda olmayanlara göre 20-200 kat daha fazla HSK oluşur. Ayrıca siroz yapan bütün hastalıklar, hepatit C enfeksiyonu, alkol kullanımı, vs. hastalıklar HSK’a yol açabilir.

Postnekrotik sirozlar, alkolik sirozlar, hemokromatosis, alfa-1-antitripsin eksikliğinde kanser olma riski yüksektir. Primer bilier siroz, kardiak siroz, Wilson hastalığında da orta derecede risk vardır. Aspergillus flavus adlı mantar tarafından üretiien Aflatoksin ile kontamine olmuş tahıl ve yer fıstığı yeme sonucu Aflatoksin alınmasıyla HSK gelişme riski vardır. Uzun süreli androjen kullanımında da HSK sıktır. Şistozomiazis ve klonorşiazis denen parazit hastalıklarının sık görülmesi de risk faktörüdür.

Klinik bulguları: Hepatomegali (karaciğer büyümesi) Karaciğer üzerinde üfürüm ve frotman olması Assit (karında sıvı birikmesi). Assit hastaların yarısında kanlıdır. Halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, karın ağrısı (her 3 hastadan birinde) Sirozu olan stabil bir hastada kliniğin aniden bozulması ve ALP artışı Karında kitle olması ve karında sağ üst kadranda ağrı ise karaciğer kanserinde en sık doktora başvurma sebepleridir.

Tanı : ALP (alkalen fosfataz) belirgin ölçüde artar. Transaminazlar ise (SGOT ve SGPT) hafif artar. AFP (alfa feto protein) artar. Galyum sintigrafisi (fokal dolma defekti olur). Ultrason ile kitle görülebilir, portal vene kitlenin invazyonu gösterilir. BT’de (bilgisayarlı tomografi) kitle görülür. Anjiografide hipervasküler ve tümör kızarıklığı gösteren kitle görülür. Karaciğer biyopsisi yapılarak kesin teşhis konur.

Tedavi : Etkin bir tedavi yoktur. Tanıyı takiben ortalama yaşam süresi 6 aydır. Tümör karaciğerin tek bir lobunu tutmuşsa o lob ameliyatla çıkartılır. Bu şekilde hastaların %10’u en az 5 yıl yaşama şansına kavuşur. Lezyon bir odağa lokalize ve 3 cm’den küçük ise tümör çıkartıldıktan sonra hastaların yarısında kanser tekerrür etmez. Ana damarlarda tutulum yoksa karaciğer nakli ve kemoterapi denenebilir. Karaciğer kanserinde (HSK) radyoterapi ve kemoterapi tedavisi ile genellikle başarılı sonuçlar alınamaz. Bazı vakalarda radyoaktif işaretli transferin tedavisi yarar sağlamaktadır.

Metastaz : % 50 olguda metastaz (tümörün başka bir dokuya yayılması) olur. En çok hiler lenf ganglionlarına ve akciğere metastaz yapar.

ak

2- İntrahepatik kolanjiosellüler karsinom :

Karaciğer içi safra kanallarının kanseridir. Karaciğer içi safra kanallarının herhangi bir yerinde oluşabilir. Karaciğerin hilusu veya periferik kısımlarında gelişebilir. Karaciğer primer tümörlerinin % 8-25’ini oluşturur.

Etyoloji : Nedeni büyük ölçüde bilinmemektedir. Hastaların % 10’unda tümör şu etmenlerle ilişkilidir: Kronik ülseratif kolit (tipik olarak primer sklerozan kolanjit ile birlikte oluşur), Caroli hastalığı (idiopatik intrahepatik safra kanalları genişlemesi), konjenital hepatik fibrozis, klonorşiazis, opistorşiazis, hemokromatozis, thorotrast uygulanması, vs. Bu tip kanserlilerin %10’unda siroz vardır. Ancak intrahepatik kolanjiokarsinom’un Hepatit B ile hiçbir ilişkisi yoktur.

Klinik bulguları : Karın ağrısı, halsizlik, ateş ve kilo kaybı olur. Tipik olarak 50-70 yaşlarında görülür.

Tanı : Ultrason, BT, ALP artışı ve biopsi (patolojik tanı).

Tedavi ve prognoz: Hastaların çoğu tanı konulduktan sonra en fazla 1 yıl yaşar. Tümör çıkartılırsa bu süre biraz daha uzayabilir.

Metastaz :
% 75 olguda metastaz olur. En çok lenf ganglionlarına, periton yüzeylerine ve akciğere metastaz yapar.

3- Hepatokolanjiokarsinom :

Bu tümörler hepatosellüler ve safra kanalı farklılaşması gösterir. Karaciğer primer tümörlerinin %5 ‘inden azını oluşturur. HSK’a benzer belirtiler olur.

4- Hepatoblastom :

Çok nadirdir. Çocuklarda en sık görülen karaciğer primer tümörüdür.Genellikle 3 yaşından önce oluşur. Erkeklerde kızlardan 2 misli daha fazladır. Doğuştan anomaliler ve hemidistrofi ile ilişkilidir.

En sık belirtiler (hepatomegali nedeniyle) karında kitle, büyüme geriliği ve kusmadır. Serum AFP değeri olguların %85’inde yükselir ve oldukça yüksek değerlere ulaşır.

Hepatoblastom soliter, iyi sınırlı, grimsi esmer renkte bir kitle şeklinde görülür. Değişik şekillerde olabilir. Ortalama lezyon çapı 10 cm dir. Bazen 20 cm ye kadar olabilir. Nekroz ve kanama sıktır. Siroz oldukça enderdir.

Tedavinin başarısı tümörün (hastaların %75’inde gerçekleşebilen) tamamen çıkartılmasına bağlıdır. Tümörün tamamen çıkartıldığı hastaların yarısı nda hayatta kalma süresi uzar. Ameliyattan önce kemoterapi uygulanarak tümörü çıkarılamayan hastalara da ameliyat olanağı sağlanabilir. Tümüyle fetal kaynaklı olan tümörler en iyi prognoza sahiptir, saf anaplastikler ise en kötü prognozlu olanıdır.

Olguların yarısında metastaz olur. Metastazları genellikle hiler lenf ganglionlarına ve akciğere yapar.

5- Anjiosarkom :

Genel anlamda karaciğer sarkomu enderdir. Karaciğer sarkomunun en sık görüleni ise anjiosarkomdur. Tipik olarak 50-70 yaşlarındaki erkeklerde görülür.

Etyoloji : Vinil klorid, arsenik ve Thorotrast (artık kullanılmayan bir radyolojik kontrast madde), anabolik steroid kullanımı ile yakın ilişkilidir. Tümör, bu maddelere maruz kalmadan 10-25 yıl sonra ortaya çıkar.

Klinik bulgular : Karın ağrısı, halsizlik, kilo kaybı, karında kitle bu hastaların en çok başvuru sebebidir. Hematolojik bozukluklar (anemi, DIC vs) sıktır.

Tanı : Ultrason ve BT’de kitlenin görülmesi, ALP atışı, anjiografide defektin gösterilmesi ile tanı konur. Kesin tanı için gerekli olan biyopsi açık yöntemlerle alınır. Zira kapalı karaciğer biyopsisi sonrası öldürücü kanama olabilir.

Patolojik bulgular : Olguların %75’inde çok sayıda tümör odağı karaciğerin her iki lobunu tutar. Odaklar tek tek, süngerimsi yapıda ve kanamalıdır; büyüklükleri farklıdır.

Tedavi ve prognoz :
Yararlı hiçbir tedavi bulunamamıştır. Hemen hemen tüm olgular tanıdan sonraki 2 yıl içinde (karaciğer yetmezliği ve karın içi kanama nedeniyle) ölürler.

Metastaz :
Olguların %60’ında metastaz olur.

6- Epiteloid hemanjioendotelyoma :

Ender görülen bu tümörün etyolojisi bilinmemektedir. Kadınlarda erkeklerden daha fazladır. Prognozu biraz daha iyidir; 5 yıllık survi (sağkalım) %30’dur. Yakın geçmişe kadar yapısı nedeniyle yanlışlıkla kolanjiokarsinom olarak tanı konulurdu.

7- Diğer sarkomlar :

Leiomyosarkom ve rabdomyosarkom gibi çeşitleri vardır. Oldukça enderdir. Bunlardan indiferansiye (embriyonel) sarkom erişkinlerde ender görülür ama çocuklardaki karaciğer tümörlerinin ancak %10’unu teşgil eder.

Karaciğer kanserinde olası tedavi seçenekleri şunlardır:

• Cerrahi müdahale (kısmi hepatektomi veya karaciğer nakli)
• Ablasyon veya embolizasyon gibi bölgesel tedaviler
• Radyoterapi
• Hedef yönelik tedavi
• Kemoterapi

Bazı vakalarda, bu tedaviler kombine edilerek uygulanabilir.

Bir önceki yazımız olan Lenf Kanseri Lenfoma Belirtileri Tedavisi başlıklı makalemizde Lenf Kanseri ve Lenfoma hakkında bilgiler verilmektedir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

90 yorum

 1. Merhaba,bende yaklasik 1,5 yil once annecigimi safra yollari kanserinden kaybettim.Karacigere metastas yapmıstı.Hastaligini ogrendikten 2 ay sonra kaybettik.Karacigerin nerdeyse %70 ine yayılmıstı hastalık.37 gun hastanede kaldik ve orada koptu bizden.Simdi dusunuyorum da o kadar cok seye kiziyorum ki.Annem olmeden yaklasik 1 yil once karin agrisi sikayetiyle birkac kez dr a gitmis,her seferinde agri kesici verip eve gondermisler.Oysaki agri karnin sag ust batinda idi,kilo kaybi ve halsizlik vardi,rengi de sari idi.Hic mi insan suphelenmez ya…hastaligin en onemli belirtileri,biz bile ogrendik ve bu adamlar bu isi okumus,bilen adamlar… neyse iste agrilar dinmeyince,bu sefer baska bi dr a gidiliyor ve orda endoskopi de suphelenilinceye ortaya cikiyor hersey.Cok aci cekti canim annem,biyopsi de iki defa parca alindi,zaten halsiz ve agrisi oldugu icin cok cani yanmisti.Sonra hastanede safrasindan suyu almak icin drenaj takildi,sira icin gitti geldi,bekledik,hergun sabah aksam kan alindi,damar yolu kalmadi artik..tabi ki bunlar artik hastanin son zamanlarinsa konforunu saglamak icin yapildi ama ne oldu kaybettik.Demek istedigim dr larin her dedigini yaptirmayin,eger sonunda olum varsa birakin bari daha fazla aci cekmesin.simdi ki aklim olsa biyopsiye bile izin vermezdim,drenaj da takdirmaz,hergun kan ornegi alinmasina musade etmezdim.cok pismanim,o anlardaki sersemlik ve umutsuzluk ile her mudahaleye bi umut deyip izin verdim.Canim annecigim seni kurtaramadim

  • Sevgili Derya hanım bu doktorları Allah’a havale ediyorum bunların ÇOĞU nasıl can verecek merak ediyorum ,aynı şeyleri bizde yaşadık inanın 20 doktorun 15/16 tı yanlış tedavi uyguladılar ,sadece egoları ve kompleksleri var ve şikayet bile edemiyor ANCA Allah’a kahveler ediyoruz ..şikayeti değerlndirebilecek mercide aynı terane.anacığımı güya en iyi proflara en iyi hastanelere defalarca getirdik sonuç koskoca bir 0 ve kaybettik 26. Günündeyiz sanki 2600 gündür yok yanımda ne yapacağımı şaşırdım bu aşağılık Dr ların hepsine nasıl ceza verebilirim .tek tesellimiz Allah bunlara gereken cezayı verir diye düşünmek.inanın çok çok azında insan sevgisi,merhamet var ve çok azı ne yaptığını biliyor ÇOĞU sizden benden daha az bilgili

 2. gecmıs olsun.karacıgere gecıs yapalı nekadar oldu ve neden onlenmedı.yayılmasına ızınmı verıldı.kemo uygulamadılarmı.bize amelıyat yok kemo dedıler..

 3. allah tum hastalara acıl sıfalar versın allah ıyılyık versın abım kolon kanserınden amelıyat oldu 26.09.2010 tarıhınde 6 ay kemoterapi aldı 3 ay sonradafıtıktan amelıyat oldu agrıları hıc kesılmedı ve sonra karacıgerıne sıcradısuan ıse vucudunun cogu yerınde uruyo ne yapabılırız nasıl bı tedavı yada amelıyat ettırebılırız lutfennn yardımcı olun

 4. ben ankaradan yakup öncelikle acil sifalar dilerim derdini veren allah şifasınıda verir ben 16 yasındayım annem karaciyer siros hastası hepatit C ye bağlı dedi doktor nakil olması lazım nakil icin karaciyer lazım aileden tutan olmadı karaciyer bulmak için nerelere başvurmam lazım lütfen yardımcı olun annem için cok korkuyorum ve onun iyileşmesi için elimden geleni yaraım yardımcı olmak isteyenler için mail aderesin sweemboy@hotmail.com şimdiden tesekkürler

 5. annemin burnunda 1 senedır gecmeyen bır yara var patalojıye yollandı bu neyın habercısı olabılır ??

 6. merhaba, öncelikle tüm hasta ve hasta yakınlarına allahtan acil şifalar diliyorum.
  antalya medikal park hastanesinde prof dr alper demirtaş ve ekibi tarafından yapılan organ naklinde inanılmaz sevinçler yaşanıyor.bende yaklaşık 1 ay önce dayıma karaciğerimin bir kısmnı verdim. yaşın ve kilonun verici için önemi çok. verici içinde hiçbir riski yok. sadece operasyon riski kadar.ben 1 ayda toparladım kendimi.ikinci ayda ağır kaldırabileceğimi ve üçüncü ayda ise karaciğerin eski halini alacağını söylediler.bakın ben karaciğerimin sağ lobunu verdim,%36 bende %60 kadarında dayıma nakil oldu.karnımda bir mercedes amblemini taşıyorum ewewt biraz büyük ama herşey yolunda. demek istediğim hiç korkmayın ve organ naklinde bulunun. bu nakilde yaş ve kiloda önmeli ben 24 yaşında ve 58 kilodayım. hiçbir sakıncası yok sadece enfeksiyon kapmamak için dikkat etmeniz gerekior. eğer bu yazdıklarımla faydalı olabildiysem ne mutlu bana…

 7. selam öncelikle tüm hastalara allah tan şifa diliyorum. ögrendigime göre karaciyer vericisinin riskleri sadece operasyon riski kadarmıs ve 6 ay da kendini yeniliyormus.bu konuda ne yapmam lazım bılmıyorum ama ben karacigerimin bir kısmını bagıslamak isterim. mail: mertkan_035@hotmail.com

 8. selamlar ben sivasli recep 9mayis 2010 da yorumumda babamin hastaligini yazmistim ben fransada yasiyan bir gurbetci babam bu sene turkiye izine gitti ama karaciger kanseri idi ama babam bilmiyordu hastaligini sonra turkiyede hastalandi ben babami sivas cumhuryet hastanesine yatirdim babam once 12 gun komada yatti sonra biraz duzeldi sonra da cok fenalasti agzindan ve makattan kan gelmeye basladi gittikce bu kanlar cogalmaya basladi sap sari idi gozlerinin ici bile sarardi karni cok sismisti ve sonra 27 07 2010 tarihinde ruhunu teslim etti allah kimseye gostermesin allah herkese acil sifalar versin amin

 9. HOCAM BENİM GÖĞÜS ARIM VAR BİDE KURU ÖKSÜRÜK NEFES DARLIĞIM VAR BUNLAR GEÇMİYO SEBEBİ NEDİR

 10. BEN KAZIM:
  HANIM KANAT HANIM GEÇMİŞ OLSUN
  MESAJINIZI OKUDUM
  HAKKINIZDA BİRAZ BİLGİ VERİRSENİZ BELKİ YARDIMCI OLABİLİRIM. tel:0534 419 2002
  ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM.
  ADRES : acan41 yahoo

 11. bir buçuk sene oldu 26 kür kemoterafi aldım ama sonuç hiç birşeye yaramadı yara halen büyümekte şimdiyse avrupadan ilaç gelecek onu kullanacam allahın dedigi olur 40 yaşımdayım 5 çocugum var onlara üzülüyorum yoksa ölümden korkmuyorum dogdukki ölecegiz allahım çektirmesin kimseye muhtaç etmesin en önemlisi bu hastalıgın ilacı morel başkası yalan allahım tüm hastalarımıza şifalar versin kardeşlerim allaha emanet olun

 12. bütün hasta olan bay ve bayan ve kücüklere acil sifalar dilerim ben 57 yedi yaşımdayım 2007 yedide konturoller esnasında tesadüfen karacigerde kist tespit edildi dna 15000000 üzeri idi alt cok yüksekti sgot cok yüksekti sgpt zaten yüksek cıktı biyopsi sonucunda sayın cok degerli hocam prof adil kartal ameliyatta 7 saat sonrası sol lop alınmış ve patoleji sonucu evre 7 siroz denildi ve karaciger nakline karar verildi akdeniz ünüversite has sıraya yazıldım 12 7 2010 tarihinde 3 yıl oldu kendime iyi baktım en cok yedigim kırmızı olanlar başta enginar birokilo lahana ve yeşillerin tümü ile daha bazı yiyecekler şimdi karaciger naklimi iptal ettiler cünki dna negatf diger sonuclar her ayın ilk salısı heyet konturolu yapılmaktadır cok iyiyim isteyene yardımcı olurum herkeze acil şifalar tel 03323420660 05364001252 sayglar konyadan nevzat ber ber

 13. merhaba acil şifalar diliyorum herkese babam hepatit b hastasıydı 3 sene iğne vuruldu ve değerleri düştü şu an raporunda siroz başlangıcı yazıyor bu ne demek istanbulda ssk da tedavi oluyoruz ne yapabilirim babam için bana yardımcı olurmusunuz teşekkürler

 14. karaciger hastaligina bu ortalikta gecinen herbalisler gercektenmi ise yariyo yoksa bunlar kendi cikarlarimi lutfen birileri alip kullandiysa ve bir sifa gorduyse bana yazarmisiniz simdididen tesekkurler recep.biz@free.fr

 15. slm. ben size bişey danışmak istiyorum babam 3 yıldır karaciğer sirozu.3 kere kriz geçirdi 20 gün hastanede yattı.para olmadığı için alkol yerine kolonyayı suyla karıştırıp içiyor. bu yüzden doktorun verdiği ilaçları kullanmayı ihmal ediyor .yaşam ömrü sizce ne kadardır?o bizi hiç düşünmüyor çok üzülüyorum bu konuda beni bilgilendirirseniz sevinirim.şimdiden sağolun
  en yakın zamanda cvp bekliyorum

 16. selamun aleykum arkadaşlar öncelikle ALLAH hepimize ve yakınlarımıza sağlıklı uzun ömürler versin . karaciğer hastalıkları konusunda sadece türkiyede değil avrupa’da da birinci olan prof. dr. Yaman Tokat ve ekibini mutlaka bulmanızı tavsiye ediyorum kendileri ege üniversitesi ve istanbul florence nıhtingale hastanesinde görev yapıyor.kesinlikle ve kesinlikle onu bulun .acil şifalar ..

  • Bakın bulduk gittik bize hastamız için ne önerdiğini söylim.ben hadtanın yerinde olsam öte nazi yapardım diyecek kadar .böyle bişey olabilirmi .canımız o bizim .bence tam tersi dikkat edin .sırf iki kelime duymak için 710 tl ödedik .

 17. herkese geçmiş olsun.ben hepatit b taşıyıcısıyım malesef nasıl bulaştığı konusunda en ufak bir fikrim yok.15 gündür sağ göğsüme ağrı giriyor.1 dk bi ağrı sonrada gidiyor.geçen akciğer grafisi ve ekg,kan testlerine bakıldı hatta karaciğerle ilgili olan AST-ALT yede bakıldı normal çıktı.bu ağrı karaciğerle ilgili olabilirmi bilgisi olan varmı.doktora gidicem tekrar ama içim içimi yiyor…

 18. Belma hanim benim annemde karaciger kanseri nisan 2009 dan beri bizde bu lanet hastalikla savasiyoruz.Size sorum tedavi surecinde neler yaptilar ogrenmek istiyorum.Simdiden tesekkuler kirmak50@hotmail.com mail adresim

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM
akciğer kanseri | lenf kanseri | yumurtalık kanseri | meme kanseri | mide kanseri | cilt kanseri |