Karaciğer Kanseri Siroz

Karaciğer Kanseri Siroz

Karaciğerin kendine has malign (kötü huylu) tümörleri, bir başka deyişle kanserleri şunlardır: Hepatosellüler karsinom, intrahepatik kolanjiosellüler karsinom, hepatokolanjiokarsinom, hepatoblastom, anjiosarkom, epiteloid hemanjioepitelioma ve diğer sarkomlar (leiomyosarkom, rabdomyosarkom, indiferansiye embriyonel sarkom). Karaciğer kanserlerinin tümüne yakınını hepatosellüler karsinom (HSK) ve intrahepatik kolanjiosellüler karsinom oluşturur.

1- Hepatosellüler Karsinom (HSK) :

Karaciğerin en sık (%75) rastlanan primer tümörüdür. Diğer adı hepatomadır. Erkeklerde kadınlardan 5 misli daha fazla görülür. En sık 40-60 yaşlardadır. Kısacası en fazla orta yaş erkeklerde görülür. Dünyada en fazla Güneydoğu Asya ve Güney Afrika’da görülür. ABD’de ise seyrektir; tüm kanserlerin ancak %2,5’udur.

Etyolojisi bilinmemektedir. Ancak HSK için bazı risk faktörleri mevcuttur: Siroz HSK’li olguların büyük çoğunluğunda (%75-95’inde) risk faktörüdür. Hepatit B enfeksiyonu siroza neden olarak dünyadaki en önemli HSK sebebidir. Hepatit B enfeksiyonu olanlarda olmayanlara göre 20-200 kat daha fazla HSK oluşur. Ayrıca siroz yapan bütün hastalıklar, hepatit C enfeksiyonu, alkol kullanımı, vs. hastalıklar HSK’a yol açabilir.

Postnekrotik sirozlar, alkolik sirozlar, hemokromatosis, alfa-1-antitripsin eksikliğinde kanser olma riski yüksektir. Primer bilier siroz, kardiak siroz, Wilson hastalığında da orta derecede risk vardır. Aspergillus flavus adlı mantar tarafından üretiien Aflatoksin ile kontamine olmuş tahıl ve yer fıstığı yeme sonucu Aflatoksin alınmasıyla HSK gelişme riski vardır. Uzun süreli androjen kullanımında da HSK sıktır. Şistozomiazis ve klonorşiazis denen parazit hastalıklarının sık görülmesi de risk faktörüdür.

Klinik bulguları: Hepatomegali (karaciğer büyümesi) Karaciğer üzerinde üfürüm ve frotman olması Assit (karında sıvı birikmesi). Assit hastaların yarısında kanlıdır. Halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, karın ağrısı (her 3 hastadan birinde) Sirozu olan stabil bir hastada kliniğin aniden bozulması ve ALP artışı Karında kitle olması ve karında sağ üst kadranda ağrı ise karaciğer kanserinde en sık doktora başvurma sebepleridir.

Tanı : ALP (alkalen fosfataz) belirgin ölçüde artar. Transaminazlar ise (SGOT ve SGPT) hafif artar. AFP (alfa feto protein) artar. Galyum sintigrafisi (fokal dolma defekti olur). Ultrason ile kitle görülebilir, portal vene kitlenin invazyonu gösterilir. BT’de (bilgisayarlı tomografi) kitle görülür. Anjiografide hipervasküler ve tümör kızarıklığı gösteren kitle görülür. Karaciğer biyopsisi yapılarak kesin teşhis konur.

Tedavi : Etkin bir tedavi yoktur. Tanıyı takiben ortalama yaşam süresi 6 aydır. Tümör karaciğerin tek bir lobunu tutmuşsa o lob ameliyatla çıkartılır. Bu şekilde hastaların %10’u en az 5 yıl yaşama şansına kavuşur. Lezyon bir odağa lokalize ve 3 cm’den küçük ise tümör çıkartıldıktan sonra hastaların yarısında kanser tekerrür etmez. Ana damarlarda tutulum yoksa karaciğer nakli ve kemoterapi denenebilir. Karaciğer kanserinde (HSK) radyoterapi ve kemoterapi tedavisi ile genellikle başarılı sonuçlar alınamaz. Bazı vakalarda radyoaktif işaretli transferin tedavisi yarar sağlamaktadır.

Metastaz : % 50 olguda metastaz (tümörün başka bir dokuya yayılması) olur. En çok hiler lenf ganglionlarına ve akciğere metastaz yapar.

ak

2- İntrahepatik kolanjiosellüler karsinom :

Karaciğer içi safra kanallarının kanseridir. Karaciğer içi safra kanallarının herhangi bir yerinde oluşabilir. Karaciğerin hilusu veya periferik kısımlarında gelişebilir. Karaciğer primer tümörlerinin % 8-25’ini oluşturur.

Etyoloji : Nedeni büyük ölçüde bilinmemektedir. Hastaların % 10’unda tümör şu etmenlerle ilişkilidir: Kronik ülseratif kolit (tipik olarak primer sklerozan kolanjit ile birlikte oluşur), Caroli hastalığı (idiopatik intrahepatik safra kanalları genişlemesi), konjenital hepatik fibrozis, klonorşiazis, opistorşiazis, hemokromatozis, thorotrast uygulanması, vs. Bu tip kanserlilerin %10’unda siroz vardır. Ancak intrahepatik kolanjiokarsinom’un Hepatit B ile hiçbir ilişkisi yoktur.

Klinik bulguları : Karın ağrısı, halsizlik, ateş ve kilo kaybı olur. Tipik olarak 50-70 yaşlarında görülür.

Tanı : Ultrason, BT, ALP artışı ve biopsi (patolojik tanı).

Tedavi ve prognoz: Hastaların çoğu tanı konulduktan sonra en fazla 1 yıl yaşar. Tümör çıkartılırsa bu süre biraz daha uzayabilir.

Metastaz :
% 75 olguda metastaz olur. En çok lenf ganglionlarına, periton yüzeylerine ve akciğere metastaz yapar.

3- Hepatokolanjiokarsinom :

Bu tümörler hepatosellüler ve safra kanalı farklılaşması gösterir. Karaciğer primer tümörlerinin %5 ‘inden azını oluşturur. HSK’a benzer belirtiler olur.

4- Hepatoblastom :

Çok nadirdir. Çocuklarda en sık görülen karaciğer primer tümörüdür.Genellikle 3 yaşından önce oluşur. Erkeklerde kızlardan 2 misli daha fazladır. Doğuştan anomaliler ve hemidistrofi ile ilişkilidir.

En sık belirtiler (hepatomegali nedeniyle) karında kitle, büyüme geriliği ve kusmadır. Serum AFP değeri olguların %85’inde yükselir ve oldukça yüksek değerlere ulaşır.

Hepatoblastom soliter, iyi sınırlı, grimsi esmer renkte bir kitle şeklinde görülür. Değişik şekillerde olabilir. Ortalama lezyon çapı 10 cm dir. Bazen 20 cm ye kadar olabilir. Nekroz ve kanama sıktır. Siroz oldukça enderdir.

Tedavinin başarısı tümörün (hastaların %75’inde gerçekleşebilen) tamamen çıkartılmasına bağlıdır. Tümörün tamamen çıkartıldığı hastaların yarısı nda hayatta kalma süresi uzar. Ameliyattan önce kemoterapi uygulanarak tümörü çıkarılamayan hastalara da ameliyat olanağı sağlanabilir. Tümüyle fetal kaynaklı olan tümörler en iyi prognoza sahiptir, saf anaplastikler ise en kötü prognozlu olanıdır.

Olguların yarısında metastaz olur. Metastazları genellikle hiler lenf ganglionlarına ve akciğere yapar.

5- Anjiosarkom :

Genel anlamda karaciğer sarkomu enderdir. Karaciğer sarkomunun en sık görüleni ise anjiosarkomdur. Tipik olarak 50-70 yaşlarındaki erkeklerde görülür.

Etyoloji : Vinil klorid, arsenik ve Thorotrast (artık kullanılmayan bir radyolojik kontrast madde), anabolik steroid kullanımı ile yakın ilişkilidir. Tümör, bu maddelere maruz kalmadan 10-25 yıl sonra ortaya çıkar.

Klinik bulgular : Karın ağrısı, halsizlik, kilo kaybı, karında kitle bu hastaların en çok başvuru sebebidir. Hematolojik bozukluklar (anemi, DIC vs) sıktır.

Tanı : Ultrason ve BT’de kitlenin görülmesi, ALP atışı, anjiografide defektin gösterilmesi ile tanı konur. Kesin tanı için gerekli olan biyopsi açık yöntemlerle alınır. Zira kapalı karaciğer biyopsisi sonrası öldürücü kanama olabilir.

Patolojik bulgular : Olguların %75’inde çok sayıda tümör odağı karaciğerin her iki lobunu tutar. Odaklar tek tek, süngerimsi yapıda ve kanamalıdır; büyüklükleri farklıdır.

Tedavi ve prognoz :
Yararlı hiçbir tedavi bulunamamıştır. Hemen hemen tüm olgular tanıdan sonraki 2 yıl içinde (karaciğer yetmezliği ve karın içi kanama nedeniyle) ölürler.

Metastaz :
Olguların %60’ında metastaz olur.

6- Epiteloid hemanjioendotelyoma :

Ender görülen bu tümörün etyolojisi bilinmemektedir. Kadınlarda erkeklerden daha fazladır. Prognozu biraz daha iyidir; 5 yıllık survi (sağkalım) %30’dur. Yakın geçmişe kadar yapısı nedeniyle yanlışlıkla kolanjiokarsinom olarak tanı konulurdu.

7- Diğer sarkomlar :

Leiomyosarkom ve rabdomyosarkom gibi çeşitleri vardır. Oldukça enderdir. Bunlardan indiferansiye (embriyonel) sarkom erişkinlerde ender görülür ama çocuklardaki karaciğer tümörlerinin ancak %10’unu teşgil eder.

Karaciğer kanserinde olası tedavi seçenekleri şunlardır:

• Cerrahi müdahale (kısmi hepatektomi veya karaciğer nakli)
• Ablasyon veya embolizasyon gibi bölgesel tedaviler
• Radyoterapi
• Hedef yönelik tedavi
• Kemoterapi

Bazı vakalarda, bu tedaviler kombine edilerek uygulanabilir.

Bir önceki yazımız olan Lenf Kanseri Lenfoma Belirtileri Tedavisi başlıklı makalemizde Lenf Kanseri ve Lenfoma hakkında bilgiler verilmektedir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

90 yorum

 1. Annem karaciger s vefat nedini gorunuyor bankada kredisi vardi banka kanser olarak algiladi ve kabul etmedi krediyi sigorta karşılamadı benim sorum siroz kanser olarak mi geciyor

 2. Selamlar ve cümle hastalara acil şifalar.
  Kayınbiraderim (43) siroz teşhisi ile hastaneye yatırıldı. Moldova gibi fakirlik ve imkânsızlık ile boğuşan bir ülkede hayata tutunmaya çalışıyor. Bir ayda 3 defa karnından su almışlar. Kaslı kolları erimiş, karnı büyümüş ve yan boşluğuna delik açmışlar. Boynunda hortumu ile dolaşıyor ve gerektiğinde açılan delikteki tıpa gibi şeyi açıp hortumu oradan içeriye takıyor. O bölgede toplanan suyu tahliye etmek ve bir nebze rahatlamak için. Lakin bu işlem yüzünden tahliye edilen suyla beraber, vücudun ihtiyacı olan tüm vitamin ve mineraller de gittiği için dışarıdan takviye alması gerekiyor.
  Ülkesinde bu şekilde giderse ölecek. Turkiyeye getirsem, bu evrede yinede bir umudu var mı sizce? Sanırım onun sirozu alkola bağlı olan türden idi.
  Tekrar acil şifalar olsun InşaAllah

 3. dayim 2 yıl önce siroz hastalığına yakalandı başlangıcıydısu anda son evrede 1 aya kadar nakil olması gerekiyor ailede de kan gurubu uyanlarin rahatsızlıkları var yapılabilecek birşey var mi allah rızası için yardimlarınızı bekliyorum

 4. Benim babamda siroz artık son evresinde babam hepatit c siroz komaya giriyor ne yapacağımizi bilmiyoruz cook yıpratıcı bir hayat isyan etmiyorum ama dünyada en zor şey Çaresizlik biz 2 kardeşiz birde annemiz var cook zor durumdayız ailemizden hiç bir destek gelmedi babamı göz göre göre kaybediyoruz yardım etdin bize

  • Merhaba suan ayni seyi annemde yasiyorum. 47 yasinda daha. Olumu bekliyoruz. Gercekten caresizlik cok kotu allah sabir versin hepimize. Suan bizi tanimiyor bilinci gitti

 5. merhabalar. babam 12 yıldır brusella hastası ve bu nedenle yatağa bağlıydı. bu yıl artan ağrıları halsizliği idrar sorunları damar kanamaları ve nefes darlıkları yüzünden yılın yarısını hastanede geçirdik. birçok yanlış teşhisin ardından sonunda ne olduğunu buldular. Allah doktorları başımızdan eksik etmesin ama ellerine de düşürmesin!!! babam malesef Siroz denilen ilet hastalığın son evresindeymiş ve hastalık kansere çevirmiş. hastanın yaşı(63) geçirdiği hastalıklar ve şuan ki durumu nedeni ile ne kemoterapi nede nakil mümkün değil dediler. günden güne babamın eriyişini izliyorum. Allah tüm hastalara şifa ve onların ailelerine sabır versin…

  • Kurbanım Aleykum selam. Benim babam da aynı hastalığa yakalandı. Şu anda önkoloji ve Gazı hastanesi arasında mekik doluyoruz. Sabır etmemiz lazım kurbanım. En yakinimiz babamız bile olsa soğuk kanlı davranıp sabır etmeliyiz. Kurban olduğum Rabbim’den ümit kesilmez. Babamin karnında asitler varmış. Karaciğerde tumor veya karaciğere sıçramış bir tümör. Babamız günden güne eriyor ama dediğim gibi Rabbim Şafi isminin hürmetine bizlere ve ümmeti Muhammed şifalar ihsan eylesin. Dua eder dua bekleriz kurbanım.

  • Gözde hanim öncelikle iyi akşamlar ayni sekilde benim babamda siroz hastasi ve kanser ve doktorlar karaciger nakli ve kemoterapi yapilmasi uygun deil dediler sizin babanizin durumu nedir suanki babaniza bi cözüm bulabildiniz mi beni arayip bilgi verirseniz 05344207245

 6. babamda 2 gun once karacıger komasına gırdı yoğun bakımda suan hebatıt b ye endekslı tum karacıgerını tumor kaplamış yazılarda ve doktorların dedıgı gıbı pek yapılacak bısı yok karnından sıvı cekılmesı halsızlık ıstıhsazlık karın ağrısı rengının degısmesı Allahtan umıt kesilmez dıyoruz

  • merhaba hasan bey benımde babam 9 senedır siroz samsuna gıdıp gelıyorduk en son nakil için sırada denmıstı bu ulkemızdekı olaylardan amelıyatı yapacak doktorun acığa alındığını ögrendık ve bızı ankaraya yonlendırdıler.kız kardesım ve amcamın tum değerleri ve kan grupları tutuyordu kabul etmedıler.kılo sorun dedıler.oncekı gun geldık ankaradan 15 gun yatmıştı hastanede geldıkten bır gece sonra kusma hırıltı oldu bugun özel bır hastaneye götürdük serum takıp eve gonderdıler hıcbırsey soylemeden suan yuzu ve ayakları sapsarı hıc ısınmadığını soyledı bilincini acık tutmaya calısıyoruz sureklı uyku halı ne yapacagımızı bılemıyoruz rabbım tum hastalarımıza sıfa versın ınsallah

 7. Selam herkese iyi günler babannem yaklaşık 4 ay önce bağırsak tümörü yüzünden ameliyat oldu iyileşiyor gibiydi fakat hastalık karaciğere sıçramış ve doktor isterseniz kemoterapi yapalım dedi babannem 83 yasında artık tedavilerin bir ise yapacağını sanmıyorum ama surekli yanma hissi var uyuyamiyor acaba bu hissi geçirebilecek bir ilaç yada bitkisel bir çözüm varmı babannemin bu şekilde acı çekmesi beni çok uzuyor ve elimden hiç bisey gelmiyor
  Lütfen bana yardım edin..

 8. İyi günler karaciğer de yağlanma var ise yinede nakil olabilirmi yani vericinin karaciğer de yağlanma var yinede verebilirmi aceba ??
  BİLEN Bİ ALLAHIN KULU CEVAP YAZSA

  • Kardeşim annemde ayni sekilde nakil alacakti donörün karacigerini yağlı olmamasi gerekiyor babam bu yuzde veremedi

 9. İyi günler karaciğer de yağlanma var ise yinede nakil olabilirmi yani vericinin karaciğer de yağlanma var yinede verebilirmi aceba ??

 10. Kardeşim karaciğer kanserine yakalandı. Tomografide ana damara tümörün yaptığı baskı var. Karaciğere yayılmış ufak çaplı kitlelerde var. Doktor nakil olasılığının imkansız olduğunu söyledi. Karnında sıvı toplanmaları ve mide bulantıları başladı. İştahı kesildi dolayısı ile zayıflamaya başladı.

  Çaresiz durumdayız. Göz göre göre kardeşim eriyip gidiyor.

 11. Bu hastalıkla 2014 aralık ayında tanıştık. Babamın günden güne eriyişi ve elimizden birşey gelmeden bunu izlememiz korkunç bir şey.
  Çok çaba gösterdik.Tedavisi boyunca pek çok kez biyopsi, suyla dolan karından su çekilmesi işlemleri yapıldı,Bu süreç çok moral bozucu idi.Tek çaremiz organ bağışı idi.
  Türkiye gibi organ bağışının hala günah olduğu zannedilen bir yerde organ nakli beklemek, en yakınınız ölümü beklerken hiçbirşey yapamamak çok korkunç bir deneyimdi.Günümüzde GELİŞEN TIP İLE birlikte yeni tedavi yöntemelerinin BUlunması siroz hastaları için ümit verici olsa da karaciğer nakli bekleyen hastaların durumu dahada zor.
  Hastalığın terminal dönemlerinde babamın karnının su toplaması, renginin siyaha yakın sarı olması, uygulanan diyet beslenme ile hiçbir şey yiyemeyen vücudun zayıf düşmesiyle birleşince dayanılmaz bir hal aldı. Sonuç babamı kaybettik.

  Bu hastalıkla savaşan herkese acil şifalar diliyorum.

  • merhaba kemal bey benımde babam sıroz hastası 9 yıl once tanıstık bu hastalıkla.samsuna gıdıp geldık ılac tedavısı ve sureklı endoskopı kolonoskopı bıyopsı ve serumlar…en son 16 gun once ankarada baskent unıversıtesıne goturduk kız kardesımın ve amcamın hem kan grupları hem dığer dwğwrlerı tutuyorken akcığerınde su topladığını soyledıler 15 gun yattı hasranede ama ne amcamın nede kardesımın olmuyormus nakılı kabul etmedıler oncekı gunn geldık ankaradan ıyı gıbıydı babam dun gece kusma ve horıltıyla uyandı bugun özel bır hastaneye goturduk su toplamıs yıne cığerlerı iştahsız kusma bulantı devam ederken yuzu ve ayakları sapsarı ve buz gıbı sureklı uyku halı bız bılıncını acık tutmak ıcın sorular soruyoruz ama uyku halı devam etmekte sızınde babanızda bunlar oldu mu ınanaın kaybetmekten cok korkuyoruz ellerının ustunde sankı derı çürümüş gıbı kızarıklıklar da olustu bılgı verırsenız memnun oluruz

 12. Slm yakup izgi arkadaşım banada siroz teşhisi koyuldu o macunu yapan kişinin adresini yada ulaşabileceğim telefonunu iletebilrimisn

 13. Bende Babamı karaciğer kanserinden kaybettim.
  öyle yada böyle insan hayatı birgün son bulacak.
  biz geride kalanlar mutlaka hepatit testlerimizi yaptırmalıyız ve bu konuda çevremizi orgütlemeliyiz.
  herkese acil şifalar..

 14. merhaba yakup izgi Says acaba o dediğiniz karışımı hazırlayan hocayla nasıl iletişime geçebiliriz. sitede bi iletişim adresi yok sizde bi telefon numarası falan varmı acaba altinay-06@hotmail.com
  verebilirseniz çok sevinirim.rahatsızlıgımız aynı diyebilirim

 15. merhabalar benimde babamın safra kesesinde kitle oluşumu tespit edilmişti pataloji sonucu kötüydü ameliyatla alınmıştı sonra kontrole gitdigimizde karacigere metastas yaptığı anlaşıldı kemoterapi gördü 4 kür sonra babam artık asla doktora gitmeyiceğim evimde öleyim ölüceksem diye tutdurdu yorulmuş ve asabileşmişti çaresizlik içindeydik artık yapılıcak bir şey yok gibiydi ,,kız kardeşimde çikolata kisti teşhisi konmuştu onada ameliyat denmişti herşey sanki üst üste geliyordu kardeşim bir arkadaşınında çikolata kisti teşhisi konmuşluğunu ve ameliyat olmadan bitkisel bir macun kullanıp kistinin kaybolduğunu öğrenmişti temin edip kullandı van ilinden gelmişti bu macun kardeşimin ameliyat denilen kisti tamamen kayboldu şiddetli ağrılarından ve kistinden kurtulmuştu acaba babam içinde bir şey varmı diye bu macunu yapan kişiye sorduk durumunu izah etdik babamada bir ürün gönderdi sonra yeniden yeniden derken babam 6,7 ay kullandı bu macunu başlamadan önce lavaboya gidicek takati olmayan babam şimdi sabah evden çıkıp akşam eve geliyor maşallah eskisi gibi gerçi yine doktora gitmeme ısrarı devam ediyor ama olsun gözle görülür kısmı bile mutlu ediyor insanı bu macunları yapan şahsın farklı bir rahatsızlık için oluşturmuş olduğu bir veb sitesi var çikolatakistiçözümkulübü.com diye uğur bey şahsın ismi ben mutlu oldum bana faydası oldu belki sizin hastalarınızada faydası olur ümidiyle paylaşmak istedim rabbim tüm hastalara şifa versin …

 16. Herkese merhabalar canımdan çok sevdiğim 72 yaşındaki dedem karaciğer kanseri şuphesiyle hastanede kaldıktan sonra nakil için beklemeye aldılar lütfen bana bitkisel çözüm ve başka çözüm yolları söliyin… Lütfen !

  • Yanma intihaplı oldugundan eger yapacak bişe kalmadıysa bol bol kırmızı mantar çayı içir iyileşebilir

 17. öncelikle herkeze çok geçmiş olsun.babamada siroz teşhisi kondu ve bu süreç çok yıpratıcı.hiçbişey yapamamak çok zor.Allahım kimseyi sevdiklerine karşı çaresiz bırakmasın.gönüllü bağışçılardan Allah rızası için bende yardım bekliyorum.kan grubu AB+
  arzukaranfil@hotmail.com

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM
akciğer kanseri | lenf kanseri | yumurtalık kanseri | meme kanseri | mide kanseri | cilt kanseri |