Lenf Kanseri Lenfoma Belirtileri Tedavisi

Lenf Kanseri Lenfoma Belirtileri Tedavisi

LENFATİK, İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞMAKTADIR

Lenfatik, immun sistem , vücudun enfeksiyonlara karşı mücadele etmesini sağlayan sistemin içinde yer alır. Lenfatik sistemde lenf bezeleri denilen boyun, koltuk altı, kasık bölgelerimizde normalde erişkinlerde genellikle ele gelmeyen küçük yapılar vardır. Ayrıca lenfatik sisteme dahil olan organlar vardır. Bunlar bademcikler, dalak, karaciğer, kemik iliği ve göğüs boşluğumuzda bulunan ve çocuklukta aktif olan bir organ timusdur. Ayrıca mide, ince barsak ve cildimiz katmanları arasında bu lenfatik yapılar yer almaktadır. Hastalık , yukarda bulunan lenfatik yapılardaki normal hücrelerin yerinde anormal şekil, yada hızlı bölünme özellikleri olan hücrelerin ortaya çıkması ile gelişmektedir. Bu hücreler ayrıca dalağa, karaciğer ve kemik iliğine yayılma özelliği gösterebilmektedir.
lenf
HODGKİN DIŞI LENFOMALAR VE BELİRTİLERi NELERDİR ?

En sık görülen belirti boyun, koltuk altı ve kasık bölgelerindeki lenf bezelerinin ağrısız şişerek ele gelmesidir. Hastalarda diğer bulunabilen belirtiler ise söyledir; sebebi tam açıklanamayan ateş, kilo kaybı, gece terlemesi, halsizlik, ciltte kaşıntı…. Bu şikayetler, grip gibi başka hastalıkların seyrinde de görülebilir. Bu nedenle bu tür bulguları olan hastalarda lenfoma teşhisini ancak doktor koyabilir.

TEŞHİS NASIL KONUR ?

Lenfoma olasılığı düşünülen hastada kesin tanı konulabilmesi için büyüyen lenf bezinin tümünün çıkartılması ya da her hangi bir organda yerleşmiş ise parça alınması ilk işlemdir. Yapılan bu işleme biyopsi denir. Elde edilen dokuların patolog tarafından çeşitli işlemlere tabi tutularak mikroskop altında incelenmesiyle tanı konur.

Hodgkin dışı lenfoma için çok farklı sınıflamalar vardır. Patolog tarafından hangi tipi olduğu tanı raporunda verilir. Bu tiplerin önemi; hangi tedavi seçeneğinin hasta için uygun olacağını göstermesidir. Doktor hangi tedavi seçeneğini uygulayacağına patoloji raporunda belirtilen tiplemeye göre karar verir.

GELİŞİMİ NEDİR VE NASIL YAPILIR ?

Evreleme hastalığın yaygınlığının belirlenmesi işlemidir. Hastada lenf bölgeleri taranmalıdır. Hastanın el ile saptanabilecek boyun, koltuk altı, kasık vb bölgelerindeki lenf bezlerine muayene sırasında bakılır. Elle saptanamıyan diğer bölgelerinde ise basit direkt röntgen grafileri, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi (BT) yada magnetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi çeşitli görüntüleme yöntemleri kullanılır. Görüntüleme yöntemleri ile genellikle boyun, göğüs (toraks), karın (abdomen) ve alt karının (pelvis) bölgeleri incelenir. Ayrıca kemik iliği biyopsisi yapılarak kemik iliğinde yayılım olup olmadığı araştırılır.

TEDAVİSİ ?

Her lenfoma hastası için tedavi kendine özgündür. Çünkü hastalığın evresine, hücre tipine, hastanın yaşına, hastanın tedaviyi kaldırıp kaldıramayacağına ve lenfoma tipinin hızlı yada yavaş seyirli oluşuna göre doktor tedavinin şeklini ve verilecek ilaçları belirler.

Hodgkin dışı lenfomanın tedavisi ilaçlarla (kemoterapi), ışın tedavisiyle (radyoterapi) veya ikisi birlikte olarak yapılmaktadır. Ayrıca hastadan kök hücre toplanarak yüksek doz kemoterapi sonrası bu kök hücreleri tekrar hastaya verme işlemi (yüksek doz kemoterapi ve otolog periferik kök hücre transplantasyonu), biyolojik ilaçlarlai ve cerrahi olarak da tedavi edilebilmektedir. Bazen yavaş seyirli lenfomalarda hastaya tedavi verilmez ve hasta belli aralarla doktor tarafından kontrol edilerek izlenir. Hastanın tedavisine karar veren uzmanlar tıbbi onkolog ve radyasyon onkoloğu olmaktadır.

TEDAVİ YAN ETKİLERİ NELERDİR ?

Tedavi sırasında kullanılan ilaçları tipine ve dozuna göre bazı istenmeyen etkiler olabilmektedir. Bunlara yan etkiler denir. Burada sık görülenler belirtilecektir. Ancak siz bu tedaviler sırasında fark ettiklerinizi doktorunuza bildirerek bunlarında değerlendirilmesini ve bunlar için yapılabilecek tedavileri öğreneceksiniz.

Hodgkin dışı lenfoma tedavisinde kullanılan ilaçların bulantı ve kusma yan etkisi genellikle hafif ve kısa süreli olmaktadır. Saç dökülmesi bazı tedavilerde hafif bazılarında tamamen dökülme tarzındadır. Ancak tedavi bittikten sonra 6 ay içerisinde genellikle eskisi kadar güzel saçlarınızın geri geleceği bilinmelidir. Kemoterapi sırasında kan hücrelerinin üretim yeri olan kemikiliği de tedaviden etkilenmektedir. Bu karşımıza kırmızı küreciklerin azalması (anemi), beyaz kürelerimizin azalması (lökopeni), enfeksiyonlarla savaşan beyaz küreler içinde önemli bir grup olan nötrofillerin azalması (nötropeni) ve kanama olmasını önleyen trombosit denilen küçük kan hücrelerinin azalması (trombositopeni) olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu kan hücrelerindeki azalma, doktorunuz tarafından belli aralarla yapılan kan sayımları ile izlenecek ve gerekli görülen kan ürünleri başkasından elde edilerek size verilecektir. Kemoterapi böbrek ve karaciğer işlevlerini etkileyebilir ; bu durum gerekli kan tetkikleri ile izlenir. Hastalarda iştahsızlık, damak tat alımında değişiklik, cilt ve tırnaklarda renk koyulaşması, geçici yada kalıcı fertilite(üreyebilirlik) değişiklikleri olabilmektedir. Burada bildirilmiş olan yan etkiler her hastada mutlaka olacak belirtiler olarak düşünülmemelidir.

Radyoterapiye bağlı yan etkiler, ışın yapılan bölge ve verilen doza göre değişkenlik gösterir. Genellikle hastalarda radyoterapinin ilerleyen günlerinde yorgunluk hali gelişmektedir. Hastaya dinlenmesi, yapabildiği kadar hareket etmesi önerilir. Radyaterapi yapılan alanlarda kıl ve saç kaybı, kızarma, kuruluk, duyarlılık ve kaşıntı, cilt koyulaşması sık görülen yanetkilerdir. Boyun ve göğüs bölge radyoterapisi sonrası boğazda kuruluk ve yutma güçlüğü olmaktadır. Karın bölgesine yapılan radyoterapilerde bulantı, kusma, ishal ve idrar şikayetleri ortaya çıkabilmektedir. Kan hücreleri etkilenebileceğinden kan sayımları ile yakın takip edilir.

Ateş yükselmesi ve beklenmeyen kanamalar olduğunda takip eden doktorun hastalar tarafından uyarılması gerekir.

Biyolojik tedaviler aşı tarzında (interferon) uygulanır. Bunların yan etkileri soğuk algınlığı bulgularını andırır. Kırıklık, yorgunluk, titreme, ateş, kas ve eklem ağrıları, iştah kaybı, bulantı, kusma ve ishal olabilir.

Yüksek doz kemoterapi ve periferik kök hücre transplantasyonunda yan etkiler normal dozda kemoterapi tedavisinden daha fazladır. Hastalar kanama, infeksiyon organ yanetkileri açısından yakın takibe alınır.

HODGKİN HASTALIĞI

Lenfomalar içinde yer alan bir alt gruptur. Diğer lenfomalara hodgkin dışı lenfomalar denir. Hodgkin hastalığı lenfomaların yaklaşık dörtte birini ,yani oldukça azını oluşturmaktadır. Vücudumuzdaki lenf organlarından köken alır, genellikle tek veya birkaç adet lenf bezesinin büyümesi hasta tarafından fark edilen ilk olaydır.

RİSK ELEMENTLERİ NELERDİR?

Hastalığın sebebi tam olarak bilinmemektedir. Bulaşıcı değidir. Kardeşlerinde hodgkin hastalığı olanların bu hastalığa yakalanma riski daha fazladır. Ebstein Barr adlı virusun hastalığa yakalanmayı arttırdığı düşünülmektedir. Hastalar genellikle 15 ile 34 yaşları arasındaki genç erişkinlerdir.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ TEŞHİS VE TEDAVİLERİ

Hodgkin hastalığının belirtileri, tanısı, evrelemesi ve tedavisi (kemoterapi ve radyoterapi) ve yan etkileri Hodgkin dışı lenfoma ile benzerdir (bakınız lenfoma).
Ancak tedavide kullanılan ilaç ve şemalar, veriliş zamanları farklıdır. Hastalığın genel seyri hodgkin dışı lenfomalara nazaran daha iyidir. Hastaların büyük çoğunluğu uygun tedaviyle iyileşmektedir.

Güncelleme: 16 Şubat 2016

“Kanser tedavisinde ‘devrim niteliğinde’ gelişme

ABD’de bilim insanları, genetiği değiştirilmiş bağışıklık hücrelerini kullanmaya dayalı olan bir yöntemle kanser tedavisinde devrim yaratabilecek bir gelişmeye imza attıklarını açıkladılar.

Yayılan tümörleri yok etmek için vücudun kendi bağışıklık hücrelerini kullanan tedavi, etkisi uzun süren bir aşı gibi kanserin tekrarlanmasını da önlüyor.

Washington’da Amerikan Bilimin İlerlemesi Derneği toplantısında sunulan araştırmaların sonuçları ‘olağanüstü’ diye nitelendi.

Araştırma kapsamında, beş aydan fazla yaşaması beklenmeyen ölümcül kan kanseri hastalarına uygulanan tedavi, hastaların yüzde 90’ından fazlasının tamamen iyileşmesini sağladı.

18 ay boyunca süren kontrollerde de hastalığın tekrarlamadığı görüldü.

Bunun için laboratuarda hastaların kendi vücutlarından alınan T hücrelerinin genetiği değiştirilerek, tümörleri tanımaları ve yok etmeleri sağlandı.

Bu yöntemin üzerinde denendiği 35 akut lenfoblastik lösemi (ALL) hastasının yüzde 90’ından fazlası tamamen iyileşti.
Hodgkin dışı lenfoma veya kronik lenfositik lösemi (KLL) hastası olan 40 kişi üzerinde yapılan iki ayrı klinik denemede de hastaların yüzde 80’inden fazlası tedaviye cevap verdi. Bunların yaklaşık yarısında 18 aya kadar tam iyileşme görüldü.

İhtiyat çağrısı

Amerikan Bilimin İlerlemesi Derneği toplantısında sadece özetleri tartışılan araştırmaların ayrıntıları bu yıl içinde yayımlanacak.

Ancak uzmanlar, bunların T hücreleri tedavisinin ilk denemeleri olduğunu belirterek ihtiyat çağrısında bulunuyor ve her hastanın tedaviye cevap vermediğini belirtiyorlar.

Bazı hastaların tedaviye karşı toksik yan etkiler geliştirdiği ve öldüğü belirtiliyor.

Diğer tedavi yöntemlerinin hiçbirinin etkili olmadığı bazı hastaların ise şimdiye kadar hiç görülmeyen bir düzeyde iyileştiği kaydediliyor.

Bilim insanları, T hücresi tedavisi için önlerinde kat edilmesi gereken uzun bir mesafe olduğunu, ancak ilk sonuçların kanser tedavisinde paradigma değişikliğine gitmeye neden olacak kadar başarılı olduğunu söylüyorlar.

Bir önceki yazımız olan Akciğer Kanseri Belirtileri ve Tedavisi başlıklı makalemizde Akciğer Kanseri hakkında bilgiler verilmektedir.

Sosyal Medyada Paylaşın:
Etiketler:
Lenf Kanseri Lenfoma

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

827 yorum

 1. Slm arkadaşlar.
  2 hafta önce lenfoma şüphesi ile çeşitli tetkikler yapıldı (ultrason – tomografi – kan vs…) 24.11.2008 de biopsi için bir parçayı komple aldılar.Sonuç elime ulaşmasada dr ların söylediği lenfoma nın kesin gibi oluşu. Şu an aileme belli etmesemde ciddi anlamda zor günler geçiriyorum. Dr umun söylediğine göre lenfoma cinslerine göre en fazla %95 en düşük %65 başarı şansı olan bir kanser türü. Bu oranlar diğer kanser türlerine göre sanırım ciddi anlamda yüksek oranlar. Ölüm kesinlikle aklıma gelmemekle birlikte tek düşündüğüm ailem ve tedavi süreci. Bu rahatsızlığı yaşamış olan arkadaşlarla irtibata geçmek istiyorum. Herkese sağlıklı bir yaşam. Tşk ler

 2. arkadaşlar merhaba. bende lenfomadan şüpheleniyorum. ama doktora gitmeye çekiniyorum. benim kasıklarımda ağrısız beze var. dengesiz kilo alıp veriyorum ve bazı günler işe bile gitmek istemiyorum. geceleri terden sırılsıklam oluyorum. birde istanbul veya ankarada hangi hastane ya da hangi doktora gideyim. afyonda oturuyorum burada galiba bu işlerle uğraşan bi hastane yok bildiğim kadarıyla yardımcı olursanız sevinirim. herkese acil şifalar.

 3. tesadüfen buldum bu siteyi, lenfoma hakkında yapılan yorumları okudum. bu hastalıktan şüpheleniyorsanız derhal doktora gidin ve tedaviye başlayın, 5 ay önce eşimi kaybettim, çok iyi doktorlara gittik, her tedavi denendi emin olun. son 15 senedir ölen yok diyen bir arkadaş vardı, sırf ben geçen sene 3 kişinin lenfomadan ölümüne şahit oldum. özellikle gece terlemesi, kilo kaybı, ağrısız beze, kaşıntı gibi şikayetleri bir arada olanlar hiç vakit kaybetmesin.

 4. Bir doktor olarak her hastalığın yorumunu uzmanına bırakmanın doğru olacağını düşünüyorum. Bu şekilde yapılan yorumlar sadece hastalara umutsuzluk verir.

 5. merhaba,
  okuduklarıma inanamadım,arastırmadan, ezbere yazılmış oyle cok sey var ki,üzüldüm cehaletimize.
  Ben hodgkin lenfoma hastasıyım.boynumda ve koltuk altında suphelendigim agrısız bezeler beni doktora surukledi. tomografide bi cok bezem oldugu gorundu ve derhal biyopsi ile parcalardan biri alındı. cerrahpasadan patoloji sonucu alındı ve hodgkin lenfoma oldugumu ogrendim. kabul etmek gercekten zordu.hala zorluklarını yasıyorum ama umitsiz degilim. derhal doktora gittim,Burhan Ferhanoglu,ardından 1. kemoterapimi aldım gecen salı.Lutfen zaman kaybetmeyin:!!!!Bu hastalıktan kacamazsınız,kacsanız da o sizi kovalar.Kendinizi yoklamaktan korkmayın.

 6. slm yine ben sonuçlar çıktı ve sanırım iyi yine seyrine bırakılabilir tabi doktor karar verecek ama biz kutlama yaptık bile çünkü neredeyse bir hekim kadar anlıyoruz artık.lütfen şüpheniz varsa doktora gidin erken teşhis çok önemli sevgiler

 7. ablam bu hastalığa yakalandı ve çok zor günler geçirdi. şüphesi olanlar burda birilerine sormak yerine bir an önce dr. başvurmalılar. çünkü biz anladıkki dakikalar bile bu hastalıkta çok önemli. hem içinizde o düşünceyle değilseniz bile Allah korusun yakalanırsınız. tedavisi olan bir hastalık ve moralin çok etkili olduğu bir hastalık. biz ablamı kaybettik ama dilerim bu ve benzeri hastalıkla uğraşan insanlar en kısa zamanda az zararla atlatırlar. hayatınız umutla dolsun…

 8. benim annem de 8 sene önce yakalandı bizde çok korktuk bugün tekrar kontrol var tedavisi çok yıpratıyor ama hep umut lazım ve ailenle kenetlenmek bu arada 2 yıl tedavi gördü hastalık ilerlemeyince hastalığın seyrine bırakıldı bugün çıkacak sonuç için çok heyecanlıyım

 9. merhaba arkadaşlar burdaki tüm yorumları okudum ve bu hastalığı yaşamış ve tedavisini görmüş biri olarak fazla korkmamanızı tavsiye ederim.önemli olan bu hastalığı yeneceğinize inanmanız ve moralinizi hep yüksek tutmanızdır.2001 yılında yakalandım ve 2002 mart ayında tedavim bitti.hem kemoterapi hemde radyoterapi aldım.ama şu an yine boynum altında hafif şişlik oluştu tekrar ihtimali olduğu için doktoruma tekrar danışacağım.hayırlısı olsun inş

 10. arkadaşlar ölümle sonuçlanır falan die yorum yapmışsınız asla bu böyle diil bunun tedavisi war we lenfoma alt edılebılır bır hastalık….lütfen araştırın öle tek düze konuşmayın.tabıkı kanser tehlıkelı ve rısklı ama herseyın bı tedavısı we lenfomada tedavi sonra uzun ömür ve saglıklı haayatın %70 olma ihtimali war…

 11. neden benım msj cıkmıyor yok 15 yıldır olen olmamısmıs ben dıyoumkı benım babama teshıs konuldukdan 6 ay sonra oldu ılla raporlarınımı yayınlayayımmı lutfen gercekcı olalım mutlaka tedavı edılmelı

 12. arkadaşlar bilemiyorum neden ama bende aşırı şekilde halsizlik ateş ve terleme ayrıca unutkanlık var ne yapacağımı bilmiyorum bu belirtiler neyin nesi

 13. En başta allah bu durumda olanların yardımcısı olsun..Herşeyin çaresi artık günümüzde var..Öncelikli şey moral..Dilerim dünyada artık tek bir insan bile bu hastalığa yakalanmaz…..allah hepinizin yardımcısı olsun arkadaşlar

 14. arkadaşlar burada kimsenin moralini bozmaya gerek yok NEYMİŞ EN KÖTÜ KANSERMİŞ FALAN FELAN. siteyi adam akıllı okuyun lütfen. başlangıcta çaresi en kolay kanser yazıyo. burada herkes sevdikleri için kendi sağlığı için endişeleniyo ortalığı welweleye vermenin anlamı yok. benim babam bu hastalığa yakalandı ben uzun zamandır araştırıyorum. son 15 yılda bu hastalıktan ölen yok. herkes rahat olsun. ama doktor şart en ufak belirtide.

 15. sevgilim böle bi hastalığa yakalandı sanırım cok üzücü bi durum ama kurtulacak ben buna inanıorum umarım böle hasatlıklarla uğrasan insanlara allah acil şifalr versin..:(:(:(

 16. slm geniz eti ameliyatı oldu ordan alınan patoloji sonuçlarında lenf kanseri olduğu söylenildi acaba yanılma payı olunabilirmi? negibi tedavi uygundur acaba

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM
akciğer kanseri | lenf kanseri | yumurtalık kanseri | meme kanseri | mide kanseri | cilt kanseri |