Lenf Kanseri Lenfoma Belirtileri Tedavisi

Lenf Kanseri Lenfoma Belirtileri Tedavisi

LENFATİK, İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞMAKTADIR

Lenfatik, immun sistem , vücudun enfeksiyonlara karşı mücadele etmesini sağlayan sistemin içinde yer alır. Lenfatik sistemde lenf bezeleri denilen boyun, koltuk altı, kasık bölgelerimizde normalde erişkinlerde genellikle ele gelmeyen küçük yapılar vardır. Ayrıca lenfatik sisteme dahil olan organlar vardır. Bunlar bademcikler, dalak, karaciğer, kemik iliği ve göğüs boşluğumuzda bulunan ve çocuklukta aktif olan bir organ timusdur. Ayrıca mide, ince barsak ve cildimiz katmanları arasında bu lenfatik yapılar yer almaktadır. Hastalık , yukarda bulunan lenfatik yapılardaki normal hücrelerin yerinde anormal şekil, yada hızlı bölünme özellikleri olan hücrelerin ortaya çıkması ile gelişmektedir. Bu hücreler ayrıca dalağa, karaciğer ve kemik iliğine yayılma özelliği gösterebilmektedir.
lenf
HODGKİN DIŞI LENFOMALAR VE BELİRTİLERi NELERDİR ?

En sık görülen belirti boyun, koltuk altı ve kasık bölgelerindeki lenf bezelerinin ağrısız şişerek ele gelmesidir. Hastalarda diğer bulunabilen belirtiler ise söyledir; sebebi tam açıklanamayan ateş, kilo kaybı, gece terlemesi, halsizlik, ciltte kaşıntı…. Bu şikayetler, grip gibi başka hastalıkların seyrinde de görülebilir. Bu nedenle bu tür bulguları olan hastalarda lenfoma teşhisini ancak doktor koyabilir.

TEŞHİS NASIL KONUR ?

Lenfoma olasılığı düşünülen hastada kesin tanı konulabilmesi için büyüyen lenf bezinin tümünün çıkartılması ya da her hangi bir organda yerleşmiş ise parça alınması ilk işlemdir. Yapılan bu işleme biyopsi denir. Elde edilen dokuların patolog tarafından çeşitli işlemlere tabi tutularak mikroskop altında incelenmesiyle tanı konur.

Hodgkin dışı lenfoma için çok farklı sınıflamalar vardır. Patolog tarafından hangi tipi olduğu tanı raporunda verilir. Bu tiplerin önemi; hangi tedavi seçeneğinin hasta için uygun olacağını göstermesidir. Doktor hangi tedavi seçeneğini uygulayacağına patoloji raporunda belirtilen tiplemeye göre karar verir.

GELİŞİMİ NEDİR VE NASIL YAPILIR ?

Evreleme hastalığın yaygınlığının belirlenmesi işlemidir. Hastada lenf bölgeleri taranmalıdır. Hastanın el ile saptanabilecek boyun, koltuk altı, kasık vb bölgelerindeki lenf bezlerine muayene sırasında bakılır. Elle saptanamıyan diğer bölgelerinde ise basit direkt röntgen grafileri, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi (BT) yada magnetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi çeşitli görüntüleme yöntemleri kullanılır. Görüntüleme yöntemleri ile genellikle boyun, göğüs (toraks), karın (abdomen) ve alt karının (pelvis) bölgeleri incelenir. Ayrıca kemik iliği biyopsisi yapılarak kemik iliğinde yayılım olup olmadığı araştırılır.

TEDAVİSİ ?

Her lenfoma hastası için tedavi kendine özgündür. Çünkü hastalığın evresine, hücre tipine, hastanın yaşına, hastanın tedaviyi kaldırıp kaldıramayacağına ve lenfoma tipinin hızlı yada yavaş seyirli oluşuna göre doktor tedavinin şeklini ve verilecek ilaçları belirler.

Hodgkin dışı lenfomanın tedavisi ilaçlarla (kemoterapi), ışın tedavisiyle (radyoterapi) veya ikisi birlikte olarak yapılmaktadır. Ayrıca hastadan kök hücre toplanarak yüksek doz kemoterapi sonrası bu kök hücreleri tekrar hastaya verme işlemi (yüksek doz kemoterapi ve otolog periferik kök hücre transplantasyonu), biyolojik ilaçlarlai ve cerrahi olarak da tedavi edilebilmektedir. Bazen yavaş seyirli lenfomalarda hastaya tedavi verilmez ve hasta belli aralarla doktor tarafından kontrol edilerek izlenir. Hastanın tedavisine karar veren uzmanlar tıbbi onkolog ve radyasyon onkoloğu olmaktadır.

TEDAVİ YAN ETKİLERİ NELERDİR ?

Tedavi sırasında kullanılan ilaçları tipine ve dozuna göre bazı istenmeyen etkiler olabilmektedir. Bunlara yan etkiler denir. Burada sık görülenler belirtilecektir. Ancak siz bu tedaviler sırasında fark ettiklerinizi doktorunuza bildirerek bunlarında değerlendirilmesini ve bunlar için yapılabilecek tedavileri öğreneceksiniz.

Hodgkin dışı lenfoma tedavisinde kullanılan ilaçların bulantı ve kusma yan etkisi genellikle hafif ve kısa süreli olmaktadır. Saç dökülmesi bazı tedavilerde hafif bazılarında tamamen dökülme tarzındadır. Ancak tedavi bittikten sonra 6 ay içerisinde genellikle eskisi kadar güzel saçlarınızın geri geleceği bilinmelidir. Kemoterapi sırasında kan hücrelerinin üretim yeri olan kemikiliği de tedaviden etkilenmektedir. Bu karşımıza kırmızı küreciklerin azalması (anemi), beyaz kürelerimizin azalması (lökopeni), enfeksiyonlarla savaşan beyaz küreler içinde önemli bir grup olan nötrofillerin azalması (nötropeni) ve kanama olmasını önleyen trombosit denilen küçük kan hücrelerinin azalması (trombositopeni) olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu kan hücrelerindeki azalma, doktorunuz tarafından belli aralarla yapılan kan sayımları ile izlenecek ve gerekli görülen kan ürünleri başkasından elde edilerek size verilecektir. Kemoterapi böbrek ve karaciğer işlevlerini etkileyebilir ; bu durum gerekli kan tetkikleri ile izlenir. Hastalarda iştahsızlık, damak tat alımında değişiklik, cilt ve tırnaklarda renk koyulaşması, geçici yada kalıcı fertilite(üreyebilirlik) değişiklikleri olabilmektedir. Burada bildirilmiş olan yan etkiler her hastada mutlaka olacak belirtiler olarak düşünülmemelidir.

Radyoterapiye bağlı yan etkiler, ışın yapılan bölge ve verilen doza göre değişkenlik gösterir. Genellikle hastalarda radyoterapinin ilerleyen günlerinde yorgunluk hali gelişmektedir. Hastaya dinlenmesi, yapabildiği kadar hareket etmesi önerilir. Radyaterapi yapılan alanlarda kıl ve saç kaybı, kızarma, kuruluk, duyarlılık ve kaşıntı, cilt koyulaşması sık görülen yanetkilerdir. Boyun ve göğüs bölge radyoterapisi sonrası boğazda kuruluk ve yutma güçlüğü olmaktadır. Karın bölgesine yapılan radyoterapilerde bulantı, kusma, ishal ve idrar şikayetleri ortaya çıkabilmektedir. Kan hücreleri etkilenebileceğinden kan sayımları ile yakın takip edilir.

Ateş yükselmesi ve beklenmeyen kanamalar olduğunda takip eden doktorun hastalar tarafından uyarılması gerekir.

Biyolojik tedaviler aşı tarzında (interferon) uygulanır. Bunların yan etkileri soğuk algınlığı bulgularını andırır. Kırıklık, yorgunluk, titreme, ateş, kas ve eklem ağrıları, iştah kaybı, bulantı, kusma ve ishal olabilir.

Yüksek doz kemoterapi ve periferik kök hücre transplantasyonunda yan etkiler normal dozda kemoterapi tedavisinden daha fazladır. Hastalar kanama, infeksiyon organ yanetkileri açısından yakın takibe alınır.

HODGKİN HASTALIĞI

Lenfomalar içinde yer alan bir alt gruptur. Diğer lenfomalara hodgkin dışı lenfomalar denir. Hodgkin hastalığı lenfomaların yaklaşık dörtte birini ,yani oldukça azını oluşturmaktadır. Vücudumuzdaki lenf organlarından köken alır, genellikle tek veya birkaç adet lenf bezesinin büyümesi hasta tarafından fark edilen ilk olaydır.

RİSK ELEMENTLERİ NELERDİR?

Hastalığın sebebi tam olarak bilinmemektedir. Bulaşıcı değidir. Kardeşlerinde hodgkin hastalığı olanların bu hastalığa yakalanma riski daha fazladır. Ebstein Barr adlı virusun hastalığa yakalanmayı arttırdığı düşünülmektedir. Hastalar genellikle 15 ile 34 yaşları arasındaki genç erişkinlerdir.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ TEŞHİS VE TEDAVİLERİ

Hodgkin hastalığının belirtileri, tanısı, evrelemesi ve tedavisi (kemoterapi ve radyoterapi) ve yan etkileri Hodgkin dışı lenfoma ile benzerdir (bakınız lenfoma).
Ancak tedavide kullanılan ilaç ve şemalar, veriliş zamanları farklıdır. Hastalığın genel seyri hodgkin dışı lenfomalara nazaran daha iyidir. Hastaların büyük çoğunluğu uygun tedaviyle iyileşmektedir.

Güncelleme: 16 Şubat 2016

“Kanser tedavisinde ‘devrim niteliğinde’ gelişme

ABD’de bilim insanları, genetiği değiştirilmiş bağışıklık hücrelerini kullanmaya dayalı olan bir yöntemle kanser tedavisinde devrim yaratabilecek bir gelişmeye imza attıklarını açıkladılar.

Yayılan tümörleri yok etmek için vücudun kendi bağışıklık hücrelerini kullanan tedavi, etkisi uzun süren bir aşı gibi kanserin tekrarlanmasını da önlüyor.

Washington’da Amerikan Bilimin İlerlemesi Derneği toplantısında sunulan araştırmaların sonuçları ‘olağanüstü’ diye nitelendi.

Araştırma kapsamında, beş aydan fazla yaşaması beklenmeyen ölümcül kan kanseri hastalarına uygulanan tedavi, hastaların yüzde 90’ından fazlasının tamamen iyileşmesini sağladı.

18 ay boyunca süren kontrollerde de hastalığın tekrarlamadığı görüldü.

Bunun için laboratuarda hastaların kendi vücutlarından alınan T hücrelerinin genetiği değiştirilerek, tümörleri tanımaları ve yok etmeleri sağlandı.

Bu yöntemin üzerinde denendiği 35 akut lenfoblastik lösemi (ALL) hastasının yüzde 90’ından fazlası tamamen iyileşti.
Hodgkin dışı lenfoma veya kronik lenfositik lösemi (KLL) hastası olan 40 kişi üzerinde yapılan iki ayrı klinik denemede de hastaların yüzde 80’inden fazlası tedaviye cevap verdi. Bunların yaklaşık yarısında 18 aya kadar tam iyileşme görüldü.

İhtiyat çağrısı

Amerikan Bilimin İlerlemesi Derneği toplantısında sadece özetleri tartışılan araştırmaların ayrıntıları bu yıl içinde yayımlanacak.

Ancak uzmanlar, bunların T hücreleri tedavisinin ilk denemeleri olduğunu belirterek ihtiyat çağrısında bulunuyor ve her hastanın tedaviye cevap vermediğini belirtiyorlar.

Bazı hastaların tedaviye karşı toksik yan etkiler geliştirdiği ve öldüğü belirtiliyor.

Diğer tedavi yöntemlerinin hiçbirinin etkili olmadığı bazı hastaların ise şimdiye kadar hiç görülmeyen bir düzeyde iyileştiği kaydediliyor.

Bilim insanları, T hücresi tedavisi için önlerinde kat edilmesi gereken uzun bir mesafe olduğunu, ancak ilk sonuçların kanser tedavisinde paradigma değişikliğine gitmeye neden olacak kadar başarılı olduğunu söylüyorlar.

Bir önceki yazımız olan Akciğer Kanseri Belirtileri ve Tedavisi başlıklı makalemizde Akciğer Kanseri hakkında bilgiler verilmektedir.

Sosyal Medyada Paylaşın:
Etiketler:
Lenf Kanseri Lenfoma

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

827 yorum

 1. BENİMDE EŞİM LENF KANSERİ OLDU 1 AY OLDU TEŞHİS KONALI.ÇOK ÜZGÜNÜM.HERKES TEDAVİ EDİLEBİLİR KANSER TÜRÜ OLDUĞUNU SÖLÜYORLAR AMA.EŞİME BİR KERELİK KEMOTERAPİ UYGULANDI AYIN 25İNDE BİR DEFA DAHA KEMOTERAPİ UYGULANACAK ONA MORAL VERMEYE ÇALIŞŞSAMDA ÇOK KORKUYORUM KÖTÜ BİRŞEY OLACAK DİYE . LENFOMA KARACİĞER VE MİDEDE SAPTANDI DOKTORLAR AMELİYATA GEREK DUYMADILAR 1 SENE TEDAVİ UYGULAYACAKLARINI SÖLEDİLER. BU KONUDA BİLGİSİ OLANDAN YORUM BEKLİYORUM LÜTFEN

 2. ben lef kanseriyim ameliyat oldum midemi tamamen aldılar bir seneyi geçti kont yaptırıyorum çok iyi gidiyor tetavisini yaparsanız kurtulmak münkün

 3. ben lenfoma hastasıyım ama bu hastalık hakkında hıc bısey bılmıyorum 1 ay ıcınde tedavım baslıcak benım naapmam gerekıyo kendım ıcın doktorlar hıc bısey demıyo hep tahlıl yapılıyo ama konusan yok ben bundan krkmuyorum ama doktorlar bence yannıs işler yapıyo tedavıye baslamadan egıtım süsresi olmalı. allah herkese acıl sifalar versin

 4. Lenfoma kanseri kanser turlerinin en kolay tedavi edilendir. Bu konuda google dan butun bilgileri bulabilirsiniz.

 5. Ermec, botnunda sislik varsa hemen lenfoma kanseri olmaz, ama tabiki bir hekime gitmelisin, supheleniyorsa hekim zaten biopsi yapar. Benim arkadasimdada boynunda ve kasiklarinda sislikler vardi ama bu kendiliginden gecti, vede doktor kanser olmadigini soyledi. gecmis olsun

 6. Abiniz kac yasinda? Genelde yasi 65 den kucukse, ve vucudun direnci varsa, agir kemo terapi veriyorlar ve bunun hemen ardindan kendi kanindan alinmis kok hucre nakli yapabiliyorlar. Doktorunuz bunu konusmadimi sizinle? Ayrica acil sifalar diliyorum herkeze

 7. BENİM İSMİM AHMET

  arkadaşlar suan abim lenfoma hastası ayrıca akçigerinde ve dalagındada kanserli hücreler görüldü bu hastalık beynindede tumör oluşturdu, ben suna inanıyorum bizler inançlı insalarız insanlar kanserden değil eceli geldiği için ölürler biz abimle mucadeleye devam ediyoruz bu uzun ve mesakkatli bir yol Yüce Rabbim hepinize acil sifalar versin umudunuzu kaybetmeyim mucadeleye devam

 8. benim babamda lenfoma lütfen umutsuzluğa kapılmayın tam 2 sene oldu şu anda sadece yakın takıp ediliyor. herhangı bir ilaç tedavsi başlamadı dr. Sizlerinda böyle bir şüpesi varsa ihmal etmeden lütfen. Bizler bu hastalığı kötünün iyisi diye değerlendiriyoruz. Emin olunki böylesi daha iyi çünkü yüksek moral en iyi tedavi başlangıcı.

 9. benmde çok değer verdiğim bir insann lenf kanseri olduğundan şüpheleniliyor boynunda fln şişiklikler olduğundan şikayetçi tam olarak hangi özellik sonucunda tamm bu hasta kesinlikle lenf kanseridir diyebiliyorsunuz bir bilen varsa cevap bekliyorum :(((

 10. merhaba ben ismail benim yengemde lenfoma kemo terapi görecek doktoru iyi huylu olduğunu söylüyor allah tüm hastalara şifa versin bana bir cevap yazarsanız sevinirim

 11. slm arkadaslar benimde annnem lenf kanseri 2 gun oncesine kadr bende bu durum a uzul muodum çunku atlatmıştı ama bu son tahlılleri hiç de iç açıçı değil ve surekli yorgunluk var ayrıca ilk defa beliren nedensiz ateş terleme offf offf ne olur beni bırakama anne

 12. ben lenfomayım korkacak bişeyi yok sadece yüksek moral yasama sansım %70 lenfomayı yenecegime inanıyorum bu arada bilmeyenler yorum yapmasın lütfen:))

 13. benim yengem 20 yasında ve lenfome diffuz + b diye adlandırılan kanser hastası kemoterapi ve radyo terapi gördü ve şimdi doktorlar vucut ilaclara cevap vermiyor diyorlar napacagımız bilmiyoruz bu konuda bilgisi olan biri varsa yazabilirse çok sevinirim :(( mail adresim aSiLy@windowslive.com

 14. Merhabalar Lenfoma dıger kanser turlerıne gore kurtulma oranı oldukca yuksek olan bır hastalıktır hastalıgın tedavısı radyolojı ve kemtoterapıdır bunların yan etkıleryle bırlıkte tedavı surecı mesakatlı fakat basarı oranı yuksektır lutfen lenfoma suphenız varsa en erken surede tedavı alın ve unutmayın kı uzulmek aglamak care olmaz care yuksek moral ve yasama sevıncıdır lenfomayı karsınıza cıktıgına pısman edın hepınıze acıl sıfalar dılıyorum kendınıze mukayet olun….

 15. Geçen yıl boynumda bir lenf nodu çıktı. Gece terlemesi, halsizlik, kilo kaybı yok.
  radyoloji raporunda inguinal ve servikal bölgelerde elle hissedilmeyen milimetrik reaktif nodlar belirlendi. önemsemedim. tam bir senen sonrasında kasığımda boynumdakinden daha sert bir şişlik var. gece terlemesi, kilo kaybı, halsizlik, iştahsızlık yok. sadece iki adet şişliğim var.
  Doktora gidince kanser psikolojisine girip derslerimi aksatıyorum. o yüzden bir ay sonrasına ertelemek istedim. acaba hemen mi gitsem, ufff, işte öyle…

 16. merhaba benimde eşim çocukluğunda lenf bezi kanseri geçirmş ve şuanda yeniden şüpheleniyor çok endişeleniyorum doktora gittik ve voleflok isimli ilacı verdiler bu ilaca karşılık verirse eğer problem olmayacağını söyledi doktorumuz şuanda kullanmaya devam ediyor ölümcül olacağı söleniyor bu rhatsızlığın ne derce doğru lütfen beni bilgilendirimisiniz ve bu rahatsızlığı yenmek için nasıl bir beslenme uygulanmalı çok teşekkür ederim ve sabırsızlıkla sizden yanıt bekliyorum

 17. Öncelikle acil sifalar dilerim. tüm bu aciyla hayatlari tehtit altindaki kisi ve yakinlarina.tam bundan 8 yil önce sag yanagimin altinda boyun bölgemd.uyuz yani sidetli olmayan agri ve bezecikler geldi elime hemen doktora gittim.korkma belki bagdemcik yada dis agrisi olabilir icim rahat etmedi büyük kan tahlili yaptirdim.sonuc malesef iyi huylu olmakla beraber kesilip bicilmeyecek.kötü huylu olmamasi icin cok sakin yorulmadan üzülmeden yasayip gidecekmisim.okey ama nasil aradan bir yil gecti bir aksam yürüyüsü esnasinda sag kasigima agri girdi o gündür bu gündür bende kaliyor isin tuaf tarafi kendimde yillar önce masaj yoluyla lenf masaji yapan ve meslegin yapmistim en cok korktugum sey bu masaji yaparken hastaya zarar vermekti.bu yilin nisan ayinda kasigimdaki agri ve sislik beni canimdan bezdirdi doktor arkadas cevremden tutun doktorlarimla konusma yapiyoruz kan kontroleri beni tatmin etmiyor.simdi 4 yildir sevip sevildigim bir beraberligim var ona bahsetmedim cünkü ben bile emin degilim kabul etmiyorum sizlerin yazilarinida okuyunca iyce karistim gimedigim doktor kalmadi.ama demiyorlarki sen kansersin benim agrim var yalniz isim geregi cok sitresli bir hayatim var.neyse herkese ALLAH YARDIM ETSIN ELIMDEN GELENI YAPIYORUM

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM
akciğer kanseri | lenf kanseri | yumurtalık kanseri | meme kanseri | mide kanseri | cilt kanseri |