Lenf Kanseri Lenfoma Belirtileri Tedavisi

Lenf Kanseri Lenfoma Belirtileri Tedavisi

LENFATİK, İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞMAKTADIR

Lenfatik, immun sistem , vücudun enfeksiyonlara karşı mücadele etmesini sağlayan sistemin içinde yer alır. Lenfatik sistemde lenf bezeleri denilen boyun, koltuk altı, kasık bölgelerimizde normalde erişkinlerde genellikle ele gelmeyen küçük yapılar vardır. Ayrıca lenfatik sisteme dahil olan organlar vardır. Bunlar bademcikler, dalak, karaciğer, kemik iliği ve göğüs boşluğumuzda bulunan ve çocuklukta aktif olan bir organ timusdur. Ayrıca mide, ince barsak ve cildimiz katmanları arasında bu lenfatik yapılar yer almaktadır. Hastalık , yukarda bulunan lenfatik yapılardaki normal hücrelerin yerinde anormal şekil, yada hızlı bölünme özellikleri olan hücrelerin ortaya çıkması ile gelişmektedir. Bu hücreler ayrıca dalağa, karaciğer ve kemik iliğine yayılma özelliği gösterebilmektedir.
lenf
HODGKİN DIŞI LENFOMALAR VE BELİRTİLERi NELERDİR ?

En sık görülen belirti boyun, koltuk altı ve kasık bölgelerindeki lenf bezelerinin ağrısız şişerek ele gelmesidir. Hastalarda diğer bulunabilen belirtiler ise söyledir; sebebi tam açıklanamayan ateş, kilo kaybı, gece terlemesi, halsizlik, ciltte kaşıntı…. Bu şikayetler, grip gibi başka hastalıkların seyrinde de görülebilir. Bu nedenle bu tür bulguları olan hastalarda lenfoma teşhisini ancak doktor koyabilir.

TEŞHİS NASIL KONUR ?

Lenfoma olasılığı düşünülen hastada kesin tanı konulabilmesi için büyüyen lenf bezinin tümünün çıkartılması ya da her hangi bir organda yerleşmiş ise parça alınması ilk işlemdir. Yapılan bu işleme biyopsi denir. Elde edilen dokuların patolog tarafından çeşitli işlemlere tabi tutularak mikroskop altında incelenmesiyle tanı konur.

Hodgkin dışı lenfoma için çok farklı sınıflamalar vardır. Patolog tarafından hangi tipi olduğu tanı raporunda verilir. Bu tiplerin önemi; hangi tedavi seçeneğinin hasta için uygun olacağını göstermesidir. Doktor hangi tedavi seçeneğini uygulayacağına patoloji raporunda belirtilen tiplemeye göre karar verir.

GELİŞİMİ NEDİR VE NASIL YAPILIR ?

Evreleme hastalığın yaygınlığının belirlenmesi işlemidir. Hastada lenf bölgeleri taranmalıdır. Hastanın el ile saptanabilecek boyun, koltuk altı, kasık vb bölgelerindeki lenf bezlerine muayene sırasında bakılır. Elle saptanamıyan diğer bölgelerinde ise basit direkt röntgen grafileri, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi (BT) yada magnetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi çeşitli görüntüleme yöntemleri kullanılır. Görüntüleme yöntemleri ile genellikle boyun, göğüs (toraks), karın (abdomen) ve alt karının (pelvis) bölgeleri incelenir. Ayrıca kemik iliği biyopsisi yapılarak kemik iliğinde yayılım olup olmadığı araştırılır.

TEDAVİSİ ?

Her lenfoma hastası için tedavi kendine özgündür. Çünkü hastalığın evresine, hücre tipine, hastanın yaşına, hastanın tedaviyi kaldırıp kaldıramayacağına ve lenfoma tipinin hızlı yada yavaş seyirli oluşuna göre doktor tedavinin şeklini ve verilecek ilaçları belirler.

Hodgkin dışı lenfomanın tedavisi ilaçlarla (kemoterapi), ışın tedavisiyle (radyoterapi) veya ikisi birlikte olarak yapılmaktadır. Ayrıca hastadan kök hücre toplanarak yüksek doz kemoterapi sonrası bu kök hücreleri tekrar hastaya verme işlemi (yüksek doz kemoterapi ve otolog periferik kök hücre transplantasyonu), biyolojik ilaçlarlai ve cerrahi olarak da tedavi edilebilmektedir. Bazen yavaş seyirli lenfomalarda hastaya tedavi verilmez ve hasta belli aralarla doktor tarafından kontrol edilerek izlenir. Hastanın tedavisine karar veren uzmanlar tıbbi onkolog ve radyasyon onkoloğu olmaktadır.

TEDAVİ YAN ETKİLERİ NELERDİR ?

Tedavi sırasında kullanılan ilaçları tipine ve dozuna göre bazı istenmeyen etkiler olabilmektedir. Bunlara yan etkiler denir. Burada sık görülenler belirtilecektir. Ancak siz bu tedaviler sırasında fark ettiklerinizi doktorunuza bildirerek bunlarında değerlendirilmesini ve bunlar için yapılabilecek tedavileri öğreneceksiniz.

Hodgkin dışı lenfoma tedavisinde kullanılan ilaçların bulantı ve kusma yan etkisi genellikle hafif ve kısa süreli olmaktadır. Saç dökülmesi bazı tedavilerde hafif bazılarında tamamen dökülme tarzındadır. Ancak tedavi bittikten sonra 6 ay içerisinde genellikle eskisi kadar güzel saçlarınızın geri geleceği bilinmelidir. Kemoterapi sırasında kan hücrelerinin üretim yeri olan kemikiliği de tedaviden etkilenmektedir. Bu karşımıza kırmızı küreciklerin azalması (anemi), beyaz kürelerimizin azalması (lökopeni), enfeksiyonlarla savaşan beyaz küreler içinde önemli bir grup olan nötrofillerin azalması (nötropeni) ve kanama olmasını önleyen trombosit denilen küçük kan hücrelerinin azalması (trombositopeni) olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu kan hücrelerindeki azalma, doktorunuz tarafından belli aralarla yapılan kan sayımları ile izlenecek ve gerekli görülen kan ürünleri başkasından elde edilerek size verilecektir. Kemoterapi böbrek ve karaciğer işlevlerini etkileyebilir ; bu durum gerekli kan tetkikleri ile izlenir. Hastalarda iştahsızlık, damak tat alımında değişiklik, cilt ve tırnaklarda renk koyulaşması, geçici yada kalıcı fertilite(üreyebilirlik) değişiklikleri olabilmektedir. Burada bildirilmiş olan yan etkiler her hastada mutlaka olacak belirtiler olarak düşünülmemelidir.

Radyoterapiye bağlı yan etkiler, ışın yapılan bölge ve verilen doza göre değişkenlik gösterir. Genellikle hastalarda radyoterapinin ilerleyen günlerinde yorgunluk hali gelişmektedir. Hastaya dinlenmesi, yapabildiği kadar hareket etmesi önerilir. Radyaterapi yapılan alanlarda kıl ve saç kaybı, kızarma, kuruluk, duyarlılık ve kaşıntı, cilt koyulaşması sık görülen yanetkilerdir. Boyun ve göğüs bölge radyoterapisi sonrası boğazda kuruluk ve yutma güçlüğü olmaktadır. Karın bölgesine yapılan radyoterapilerde bulantı, kusma, ishal ve idrar şikayetleri ortaya çıkabilmektedir. Kan hücreleri etkilenebileceğinden kan sayımları ile yakın takip edilir.

Ateş yükselmesi ve beklenmeyen kanamalar olduğunda takip eden doktorun hastalar tarafından uyarılması gerekir.

Biyolojik tedaviler aşı tarzında (interferon) uygulanır. Bunların yan etkileri soğuk algınlığı bulgularını andırır. Kırıklık, yorgunluk, titreme, ateş, kas ve eklem ağrıları, iştah kaybı, bulantı, kusma ve ishal olabilir.

Yüksek doz kemoterapi ve periferik kök hücre transplantasyonunda yan etkiler normal dozda kemoterapi tedavisinden daha fazladır. Hastalar kanama, infeksiyon organ yanetkileri açısından yakın takibe alınır.

HODGKİN HASTALIĞI

Lenfomalar içinde yer alan bir alt gruptur. Diğer lenfomalara hodgkin dışı lenfomalar denir. Hodgkin hastalığı lenfomaların yaklaşık dörtte birini ,yani oldukça azını oluşturmaktadır. Vücudumuzdaki lenf organlarından köken alır, genellikle tek veya birkaç adet lenf bezesinin büyümesi hasta tarafından fark edilen ilk olaydır.

RİSK ELEMENTLERİ NELERDİR?

Hastalığın sebebi tam olarak bilinmemektedir. Bulaşıcı değidir. Kardeşlerinde hodgkin hastalığı olanların bu hastalığa yakalanma riski daha fazladır. Ebstein Barr adlı virusun hastalığa yakalanmayı arttırdığı düşünülmektedir. Hastalar genellikle 15 ile 34 yaşları arasındaki genç erişkinlerdir.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ TEŞHİS VE TEDAVİLERİ

Hodgkin hastalığının belirtileri, tanısı, evrelemesi ve tedavisi (kemoterapi ve radyoterapi) ve yan etkileri Hodgkin dışı lenfoma ile benzerdir (bakınız lenfoma).
Ancak tedavide kullanılan ilaç ve şemalar, veriliş zamanları farklıdır. Hastalığın genel seyri hodgkin dışı lenfomalara nazaran daha iyidir. Hastaların büyük çoğunluğu uygun tedaviyle iyileşmektedir.

Güncelleme: 16 Şubat 2016

“Kanser tedavisinde ‘devrim niteliğinde’ gelişme

ABD’de bilim insanları, genetiği değiştirilmiş bağışıklık hücrelerini kullanmaya dayalı olan bir yöntemle kanser tedavisinde devrim yaratabilecek bir gelişmeye imza attıklarını açıkladılar.

Yayılan tümörleri yok etmek için vücudun kendi bağışıklık hücrelerini kullanan tedavi, etkisi uzun süren bir aşı gibi kanserin tekrarlanmasını da önlüyor.

Washington’da Amerikan Bilimin İlerlemesi Derneği toplantısında sunulan araştırmaların sonuçları ‘olağanüstü’ diye nitelendi.

Araştırma kapsamında, beş aydan fazla yaşaması beklenmeyen ölümcül kan kanseri hastalarına uygulanan tedavi, hastaların yüzde 90’ından fazlasının tamamen iyileşmesini sağladı.

18 ay boyunca süren kontrollerde de hastalığın tekrarlamadığı görüldü.

Bunun için laboratuarda hastaların kendi vücutlarından alınan T hücrelerinin genetiği değiştirilerek, tümörleri tanımaları ve yok etmeleri sağlandı.

Bu yöntemin üzerinde denendiği 35 akut lenfoblastik lösemi (ALL) hastasının yüzde 90’ından fazlası tamamen iyileşti.
Hodgkin dışı lenfoma veya kronik lenfositik lösemi (KLL) hastası olan 40 kişi üzerinde yapılan iki ayrı klinik denemede de hastaların yüzde 80’inden fazlası tedaviye cevap verdi. Bunların yaklaşık yarısında 18 aya kadar tam iyileşme görüldü.

İhtiyat çağrısı

Amerikan Bilimin İlerlemesi Derneği toplantısında sadece özetleri tartışılan araştırmaların ayrıntıları bu yıl içinde yayımlanacak.

Ancak uzmanlar, bunların T hücreleri tedavisinin ilk denemeleri olduğunu belirterek ihtiyat çağrısında bulunuyor ve her hastanın tedaviye cevap vermediğini belirtiyorlar.

Bazı hastaların tedaviye karşı toksik yan etkiler geliştirdiği ve öldüğü belirtiliyor.

Diğer tedavi yöntemlerinin hiçbirinin etkili olmadığı bazı hastaların ise şimdiye kadar hiç görülmeyen bir düzeyde iyileştiği kaydediliyor.

Bilim insanları, T hücresi tedavisi için önlerinde kat edilmesi gereken uzun bir mesafe olduğunu, ancak ilk sonuçların kanser tedavisinde paradigma değişikliğine gitmeye neden olacak kadar başarılı olduğunu söylüyorlar.

Bir önceki yazımız olan Akciğer Kanseri Belirtileri ve Tedavisi başlıklı makalemizde Akciğer Kanseri hakkında bilgiler verilmektedir.

Sosyal Medyada Paylaşın:
Etiketler:
Lenf Kanseri Lenfoma

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

827 yorum

 1. Aynı yerdede çalıştığımız bir tanıdığımın boğazının hemen alt kısmında iki parmak genişliğinde bir şişlik oluştu. Genel cerrahi bölümünde şişliğin yağ bezesi olduğu söylediler. Fakat 2 aydır geçmek bilmedi. Biz tümörden şüpheleniyoruz. Umarım ciddi birşey değildir 🙁

 2. Tüm hastalara acil şifa diliyorum. Kızım 19 yaşında iken guatr kanseri teşhisi ile 1996 ve 1997 de 2 kez ameliyat ve atom tedavisi gördü. Devamlı kontrol altında iken 1 yıl önce boynunda bir şişlik nedeniyle doktoruna gitti çekilen ultrason ile kontrol edilmek üzere beklenildi. Bugün yapılan ultrasonda 2 adet şişliğin varlığı saptandı. Perşembe günü yapılacak biyopsi sonucu inşallah iyi çıkarsa mesele yok, eğer kötü çıkarsa ameliyat önerildi. Dilerim iyi sonuç gelir. Tüm hastalara asla doktorlarıyla irtibatı kesmemeleridir.

 3. çok degerli arkadaslarr 2000 yılından beri ugrasıyorum şimdi otolog kök hücre nakli oldum gayet iyiyim çalısıyorum…. facedee bu konularela ilğili soru ve cevaplarımız içinarkadaslık vs grup olabilirizz faydalı olabileçeğini düşünüyorum gecmiş olsun gonul_recetem35@hotmail.com

 4. Merhaba benim kasigimda hemen hemen iki aydir bezeler var ilk basta agri yoktu fakat simdi ara ara agrilarim oluyor. Bezeler ayaktayken belli oluyor yatinca belirgin degil doktora gittim oda yatarak muayene etti anlamadi bise fitik diye ultrasona gonderdi. Ultrasondaki doktora sikayetimi anlatinca ayakta inceledi ve lenflerle alakali dedi sonucu doktora gostermedim ama bezeler buyumuyor. Sancim cok oluyor. Yumurtaliktan supheledim fakat adet duzensizligim yok. Bu konuda bilgi verirmisiniz.
  tesekkurler.

 5. hodgkin lenfoma hastasıyım 2000 de başladı 2003 ve 2010 da tekrarladı 1 yıl once ilik nakli oldum … bu durumda yüzdelik engelli raporu alabilirmiyim bilgisi olan paylaşsın teşekür ederim

 6. Arkadaşlar öncelikle herkese rabbim acil şifa versin. Bende yaklaşık bir yıl önce boynumda çıkan şişlikler nedeniyle servikal lenfadenit ultrason sonucu saptandı. Ve ileri tetkik için araştırma hastanesine gittim. Yaklaşık iki ay kadar günlük hastaneye gittim geldim. Sonucların hepsi doktora göre lenf kanseri olduğumu belirtiyordu. İnanın insan hayattan hiç zevk almıyo, üstelik gecesi gündüzü olmayan polis memuruyum. Neyse en sonunda bir tanıdık bir doktor gel yanıma biopsi yapalım dedi. Bu arada kemoterapi yapılıp yapılmayacağı aşamasındayken gittim biopsi yaptırdım ve çok şükür ki rabbime doktor bi sıkıntı olmadığını söyledi. Doktorun bana bişe yok demesi eğer şuanda hastaysam bile bana yetti. İnsan Moralle yaşar şuan evlendim ve Rabbim Herkese nasip etsin bir de oğlum var. Arkadaşlar Eğer bu hastalık şüphesi varsa elbette endişeleneceksiniz ancak lütfen karamsar olmayın. Rabbimin verdiği canı ancak o isterse alır. Unutmayın ki Kimsesiz Hiç kimse yok, herkesin var kimsesi FSM

 7. nasıl yaa kanser nasıl çabuk dağılıyo anlamadım gitti benim kardeşim de kanser herkesin allah şifasını versin kardeşim daha 4 yaşında

 8. sevgılı dostlar, herkese selam, ALLAH TUM KULLARINA ÖMÜR BICMISTIR. BU BIR SEKILDE NIHAYETLENECEK.AMA DERT VERIRKEN DERMANINI DA ARASTIRMAMIZI ISTER.YANİ ÇABALAMAMIZ GEREKIR. TIBBIN YANI SIRA BITKILSE DESTEKLERDE ALIN,ÖRNEK ÇÖREK OTU,BAL AYRICA MARI TREBEN+IN KITABINDA OKUDUM LENF HASTALIKLARI ICIN DIL VB.KANSERLER ICIN YOGURT OTU CAYINI TAVSIYE EDIYOR. LUTFEN ARASTIRIN. ALLAH BITKILERI ,HAYVANLARI INSANLAR ICIN YARATMISTIR. LUTFEN BAGISIKLIK SISTEMINIZI GUCLENDIREN, ZERDECAL,ZENCEFIL,BAL ÖZELLIKLE ÇÖREK OTU VE MEYVELERI BOL TUKETIN.KIMSE HANGI SEBEBTEN ÖLECEGINI BILEMEZ.AMA MORALINIZI BOZMAYIN.BOL DUA VE ALLAHTAN SIFA DILEYIN VE SIZDE BOLCA IYILESME ICIN SEBEBLERINI YERINE GETIRIN.DERTTE ,ŞİFASIDA ALLAHTANDIR.

 9. herkese acil şifalar boynumda şişlikler vardı doktorlara gittimdefalarca ama b iyanıt alamadım en sonlenf büyümesidışardan bellioluyordu doktora gittim lenfoma dediler ama yinede dimdik ayaktayım ve ailem bilmiyor söyleyemedim

 10. öncelikle herkese acil şifalar.
  babam mide kanseriydi. şimdi iyi 2 yıl oldu. fakat bir anda kötüleşti şimdi lenfoma teşgisi konu. biopsi sonucunu bekliyorum.
  fakat babamın kasıklar bölgesinde çok ağrısı var. 52 yasında cocuk gibi ağlıyor.

  sizlerden ricamağrıları için bi ilaç bilen ağrı kesici iğne yada bitkisel ilaç bilen varsa irtibata geçebilir mi

  selcukcakirci@gmail.com

 11. benim boynum var doktrlenfoma dedi ama biyopsi yartırmadım verdigi antibiyotik birini eriti ama hala bir tanesi duruyor allah nerirse razıyız herkese geçmiş olsun

 12. Merhaba. Su koltuk altı bezesi demissiniz,bende de var fakat agrı yapıyor. Beze mi sivilce mi baska bir sey mi bilmiyorum ama korkuyorum iste. Agrı yapmazsa da olma riski var mı? Bilgi sahibi olanlar lütfen acil cevaplasın!!

 13. Sevgili Arkadaslar cümlenize gecmis olsun Rabbim acil sialar versin.bakin doktorlar KANSER diyince insada korku basliyor.bu zamanda,Allaha sükür tedavilerde umut sansi yuksek duzeyde,evvela korkmayin ki Tedavi olumlu gecsin,Oglum 15 yasinda gecen sene Nonhodgind lenfome diftuz B EN TEHLIKELISINI gecirdi.Almanyadayi iz burda ALCL 99 diger adi,yani yüksek dz 6 kemoterapi aldi.simdi sükürler olsun,atlatti.yani kendinizin iyilesmeye inanmaniz gerekiyor.eger yüksek duzeyde metasatz yapmamissa o biraz sorunlu ama simdi kombi kemoterapi ile yok ediliyor,yani LENFKNSERI kanser turleri icinde yüzdesi en yüksek tedavi olan hastalikAllaha siginin-sifa ondan doktor ilac sadece araci.bunu kesin bilin.size su kadarini söyleyim abartmayimben ilk duydugumda sigindim dua ettim.baba olarak yarabbi hastaligi verende sensin sifada sensin.bu hastaligin serrinden sana siginioyr ogluma sifa magfiret et.kullanacagi agir doz kemo terapide yan etkisini göstertme dedim,inanin kan eksilmesi haric ne yemekten kesinl di ne kustu nede baska ateslendi.profösürün dedgioglunuzun saci dökülmemis olsa kimse kemoterapi aldgini anlamaz dedi.yani kardesler ALLAHA siginin sifayi ondan isteyin.insanlar doktorlar ilaclar o istedikten sonra sifaya dönüyor.Allah cümle yakininiza acil sifalar tedaviye olumlu cevaplar versin

 14. babam lenf kanseri doktor tedaviye baslayacak ,pazartesi bilmiyom ne gibi seyler basimiza gelecek hic bilgisi olan varmi lutfen kurtulma sansimiz …tesekkurler

 15. Merhabalar, Ben de 21 yasindayim. yaklasik 1 haftadir boynumda sol kulagimin alt kismina yakin lenf buyumesi basladi. Ilk gunlerde agriliydi am suan hicbirsey hissetmiyorum. Kronik orta kulak iltihabim var cocukluk yillarimdan beri acaba onunla alakali olabilir mi? Yanliz kasinti yapiyor nadiren yada yazilari okudugumdan psikolojik olabilir mi? Doktora Gidemiyorum cunku finallerim var suaralar… Sislikte 1 haftadir hicbi kuculme yok aksine hafifce buyudu.. Sizce ne yapmaliyim? Ayni belirtileri yasayan arkadaslar biraz bilgilendirir misiniz? Simdiden tesekkurler…

  • ben 1998 yılındanberi hodhgin lenfomayla ugrasıyorum en son 5 bucuk sene önce otolog ilik nakli oldum kurtuldum azminiz bırakmayın mail adresmden faceden ulaşabilirsiniz bana

 16. herkese çok geçmiş olsun diyorum. arkadaşlar lenf le ilgili şişme hissediyorsanız doktora hemen gözükün bence. çünkü yaklaşık 5 yıl önce bende lenf şişmesi olmuştu, hemen hastaneye gidip muayene oldum. ilk gittiğim hastane lenf kanseri riskinin olduğunu ama tam tahliller sonucunda kesin bişey söyleyebileceğini söyledi. başımdan aşağı kaynar sular dökültü. siz siz olun düzgün bilindik bir doktora gözükün. yani iyi bir hastaneye gidin çünkü doktorlar çok rahat şüphelendikleri hastalıkları hastanın yüzüne pat diye söylerler. hemen o hastaneden uzaklaşıp tavsiye üzerine adana metro hastanesine gittim. çok iyi bir doktorla karşılaştım.allah razı olsun tanıyı hemen koydu. ve dediki vücudun herhangi bir yeri veya organın da oluşan iltihaplanma lenflerin şişmesine neden olabilir dedi. ürolog yumurtalıklarımı kontrol edince iltihaplanmanın orda olduğunu farketti. orjit denen bir rahatsızlık erkek hastalığı yani. 1 aylık iğneli ve ilaçlı tedavi den sonra allaha şükür geçti. erken teşhis herzaman için çok önemli. internette yorumları okuyup moralinizi alt üst etmenize deymez. herkese acil şifalar inşallah

 17. herkese geçmiş olsun.. benimde annem lenf kanseri.. ne zaman kemo terapisi bitse 1 ay sonra hastalık tekrarlıyor.. doktorda pek memnun değil bu durumdan. başkalarında daha geç sürelerde nüks olayının başladığını söyledi. acaba bu normal mi.. her lenf hastasında olabilecek birşey mi? birde şu lenf hastalarının ilik nakil olayı konusunda beni aydınlatırsanız sevinirim.

 18. merhaba herkese geçmiş olsun diyorum benimde bi sorunum var boğazımın sağ tarafında lenf var iyi huylu 2 aydır sesim kısık ilaçlarımı kullanmadım acaba bunun netür sakıncası olur ilerleyen zamanlarda lenf kötü bir hastalıkmıdır msjınızı bekliyorum iyi günler…

 19. Bende 5 yıl önce ameliyat oldum beyinden sonra radyo terepi gördüm şu andada anlama dikkat eksiğim var bundan nasıl kurtulacağım bilmiyorum bana yardımcı olursanız sevinirim

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM
akciğer kanseri | lenf kanseri | yumurtalık kanseri | meme kanseri | mide kanseri | cilt kanseri |