Lenf Kanseri Lenfoma Belirtileri Tedavisi

Lenf Kanseri Lenfoma Belirtileri Tedavisi

LENFATİK, İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞMAKTADIR

Lenfatik, immun sistem , vücudun enfeksiyonlara karşı mücadele etmesini sağlayan sistemin içinde yer alır. Lenfatik sistemde lenf bezeleri denilen boyun, koltuk altı, kasık bölgelerimizde normalde erişkinlerde genellikle ele gelmeyen küçük yapılar vardır. Ayrıca lenfatik sisteme dahil olan organlar vardır. Bunlar bademcikler, dalak, karaciğer, kemik iliği ve göğüs boşluğumuzda bulunan ve çocuklukta aktif olan bir organ timusdur. Ayrıca mide, ince barsak ve cildimiz katmanları arasında bu lenfatik yapılar yer almaktadır. Hastalık , yukarda bulunan lenfatik yapılardaki normal hücrelerin yerinde anormal şekil, yada hızlı bölünme özellikleri olan hücrelerin ortaya çıkması ile gelişmektedir. Bu hücreler ayrıca dalağa, karaciğer ve kemik iliğine yayılma özelliği gösterebilmektedir.
lenf
HODGKİN DIŞI LENFOMALAR VE BELİRTİLERi NELERDİR ?

En sık görülen belirti boyun, koltuk altı ve kasık bölgelerindeki lenf bezelerinin ağrısız şişerek ele gelmesidir. Hastalarda diğer bulunabilen belirtiler ise söyledir; sebebi tam açıklanamayan ateş, kilo kaybı, gece terlemesi, halsizlik, ciltte kaşıntı…. Bu şikayetler, grip gibi başka hastalıkların seyrinde de görülebilir. Bu nedenle bu tür bulguları olan hastalarda lenfoma teşhisini ancak doktor koyabilir.

TEŞHİS NASIL KONUR ?

Lenfoma olasılığı düşünülen hastada kesin tanı konulabilmesi için büyüyen lenf bezinin tümünün çıkartılması ya da her hangi bir organda yerleşmiş ise parça alınması ilk işlemdir. Yapılan bu işleme biyopsi denir. Elde edilen dokuların patolog tarafından çeşitli işlemlere tabi tutularak mikroskop altında incelenmesiyle tanı konur.

Hodgkin dışı lenfoma için çok farklı sınıflamalar vardır. Patolog tarafından hangi tipi olduğu tanı raporunda verilir. Bu tiplerin önemi; hangi tedavi seçeneğinin hasta için uygun olacağını göstermesidir. Doktor hangi tedavi seçeneğini uygulayacağına patoloji raporunda belirtilen tiplemeye göre karar verir.

GELİŞİMİ NEDİR VE NASIL YAPILIR ?

Evreleme hastalığın yaygınlığının belirlenmesi işlemidir. Hastada lenf bölgeleri taranmalıdır. Hastanın el ile saptanabilecek boyun, koltuk altı, kasık vb bölgelerindeki lenf bezlerine muayene sırasında bakılır. Elle saptanamıyan diğer bölgelerinde ise basit direkt röntgen grafileri, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi (BT) yada magnetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi çeşitli görüntüleme yöntemleri kullanılır. Görüntüleme yöntemleri ile genellikle boyun, göğüs (toraks), karın (abdomen) ve alt karının (pelvis) bölgeleri incelenir. Ayrıca kemik iliği biyopsisi yapılarak kemik iliğinde yayılım olup olmadığı araştırılır.

TEDAVİSİ ?

Her lenfoma hastası için tedavi kendine özgündür. Çünkü hastalığın evresine, hücre tipine, hastanın yaşına, hastanın tedaviyi kaldırıp kaldıramayacağına ve lenfoma tipinin hızlı yada yavaş seyirli oluşuna göre doktor tedavinin şeklini ve verilecek ilaçları belirler.

Hodgkin dışı lenfomanın tedavisi ilaçlarla (kemoterapi), ışın tedavisiyle (radyoterapi) veya ikisi birlikte olarak yapılmaktadır. Ayrıca hastadan kök hücre toplanarak yüksek doz kemoterapi sonrası bu kök hücreleri tekrar hastaya verme işlemi (yüksek doz kemoterapi ve otolog periferik kök hücre transplantasyonu), biyolojik ilaçlarlai ve cerrahi olarak da tedavi edilebilmektedir. Bazen yavaş seyirli lenfomalarda hastaya tedavi verilmez ve hasta belli aralarla doktor tarafından kontrol edilerek izlenir. Hastanın tedavisine karar veren uzmanlar tıbbi onkolog ve radyasyon onkoloğu olmaktadır.

TEDAVİ YAN ETKİLERİ NELERDİR ?

Tedavi sırasında kullanılan ilaçları tipine ve dozuna göre bazı istenmeyen etkiler olabilmektedir. Bunlara yan etkiler denir. Burada sık görülenler belirtilecektir. Ancak siz bu tedaviler sırasında fark ettiklerinizi doktorunuza bildirerek bunlarında değerlendirilmesini ve bunlar için yapılabilecek tedavileri öğreneceksiniz.

Hodgkin dışı lenfoma tedavisinde kullanılan ilaçların bulantı ve kusma yan etkisi genellikle hafif ve kısa süreli olmaktadır. Saç dökülmesi bazı tedavilerde hafif bazılarında tamamen dökülme tarzındadır. Ancak tedavi bittikten sonra 6 ay içerisinde genellikle eskisi kadar güzel saçlarınızın geri geleceği bilinmelidir. Kemoterapi sırasında kan hücrelerinin üretim yeri olan kemikiliği de tedaviden etkilenmektedir. Bu karşımıza kırmızı küreciklerin azalması (anemi), beyaz kürelerimizin azalması (lökopeni), enfeksiyonlarla savaşan beyaz küreler içinde önemli bir grup olan nötrofillerin azalması (nötropeni) ve kanama olmasını önleyen trombosit denilen küçük kan hücrelerinin azalması (trombositopeni) olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu kan hücrelerindeki azalma, doktorunuz tarafından belli aralarla yapılan kan sayımları ile izlenecek ve gerekli görülen kan ürünleri başkasından elde edilerek size verilecektir. Kemoterapi böbrek ve karaciğer işlevlerini etkileyebilir ; bu durum gerekli kan tetkikleri ile izlenir. Hastalarda iştahsızlık, damak tat alımında değişiklik, cilt ve tırnaklarda renk koyulaşması, geçici yada kalıcı fertilite(üreyebilirlik) değişiklikleri olabilmektedir. Burada bildirilmiş olan yan etkiler her hastada mutlaka olacak belirtiler olarak düşünülmemelidir.

Radyoterapiye bağlı yan etkiler, ışın yapılan bölge ve verilen doza göre değişkenlik gösterir. Genellikle hastalarda radyoterapinin ilerleyen günlerinde yorgunluk hali gelişmektedir. Hastaya dinlenmesi, yapabildiği kadar hareket etmesi önerilir. Radyaterapi yapılan alanlarda kıl ve saç kaybı, kızarma, kuruluk, duyarlılık ve kaşıntı, cilt koyulaşması sık görülen yanetkilerdir. Boyun ve göğüs bölge radyoterapisi sonrası boğazda kuruluk ve yutma güçlüğü olmaktadır. Karın bölgesine yapılan radyoterapilerde bulantı, kusma, ishal ve idrar şikayetleri ortaya çıkabilmektedir. Kan hücreleri etkilenebileceğinden kan sayımları ile yakın takip edilir.

Ateş yükselmesi ve beklenmeyen kanamalar olduğunda takip eden doktorun hastalar tarafından uyarılması gerekir.

Biyolojik tedaviler aşı tarzında (interferon) uygulanır. Bunların yan etkileri soğuk algınlığı bulgularını andırır. Kırıklık, yorgunluk, titreme, ateş, kas ve eklem ağrıları, iştah kaybı, bulantı, kusma ve ishal olabilir.

Yüksek doz kemoterapi ve periferik kök hücre transplantasyonunda yan etkiler normal dozda kemoterapi tedavisinden daha fazladır. Hastalar kanama, infeksiyon organ yanetkileri açısından yakın takibe alınır.

HODGKİN HASTALIĞI

Lenfomalar içinde yer alan bir alt gruptur. Diğer lenfomalara hodgkin dışı lenfomalar denir. Hodgkin hastalığı lenfomaların yaklaşık dörtte birini ,yani oldukça azını oluşturmaktadır. Vücudumuzdaki lenf organlarından köken alır, genellikle tek veya birkaç adet lenf bezesinin büyümesi hasta tarafından fark edilen ilk olaydır.

RİSK ELEMENTLERİ NELERDİR?

Hastalığın sebebi tam olarak bilinmemektedir. Bulaşıcı değidir. Kardeşlerinde hodgkin hastalığı olanların bu hastalığa yakalanma riski daha fazladır. Ebstein Barr adlı virusun hastalığa yakalanmayı arttırdığı düşünülmektedir. Hastalar genellikle 15 ile 34 yaşları arasındaki genç erişkinlerdir.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ TEŞHİS VE TEDAVİLERİ

Hodgkin hastalığının belirtileri, tanısı, evrelemesi ve tedavisi (kemoterapi ve radyoterapi) ve yan etkileri Hodgkin dışı lenfoma ile benzerdir (bakınız lenfoma).
Ancak tedavide kullanılan ilaç ve şemalar, veriliş zamanları farklıdır. Hastalığın genel seyri hodgkin dışı lenfomalara nazaran daha iyidir. Hastaların büyük çoğunluğu uygun tedaviyle iyileşmektedir.

Güncelleme: 16 Şubat 2016

“Kanser tedavisinde ‘devrim niteliğinde’ gelişme

ABD’de bilim insanları, genetiği değiştirilmiş bağışıklık hücrelerini kullanmaya dayalı olan bir yöntemle kanser tedavisinde devrim yaratabilecek bir gelişmeye imza attıklarını açıkladılar.

Yayılan tümörleri yok etmek için vücudun kendi bağışıklık hücrelerini kullanan tedavi, etkisi uzun süren bir aşı gibi kanserin tekrarlanmasını da önlüyor.

Washington’da Amerikan Bilimin İlerlemesi Derneği toplantısında sunulan araştırmaların sonuçları ‘olağanüstü’ diye nitelendi.

Araştırma kapsamında, beş aydan fazla yaşaması beklenmeyen ölümcül kan kanseri hastalarına uygulanan tedavi, hastaların yüzde 90’ından fazlasının tamamen iyileşmesini sağladı.

18 ay boyunca süren kontrollerde de hastalığın tekrarlamadığı görüldü.

Bunun için laboratuarda hastaların kendi vücutlarından alınan T hücrelerinin genetiği değiştirilerek, tümörleri tanımaları ve yok etmeleri sağlandı.

Bu yöntemin üzerinde denendiği 35 akut lenfoblastik lösemi (ALL) hastasının yüzde 90’ından fazlası tamamen iyileşti.
Hodgkin dışı lenfoma veya kronik lenfositik lösemi (KLL) hastası olan 40 kişi üzerinde yapılan iki ayrı klinik denemede de hastaların yüzde 80’inden fazlası tedaviye cevap verdi. Bunların yaklaşık yarısında 18 aya kadar tam iyileşme görüldü.

İhtiyat çağrısı

Amerikan Bilimin İlerlemesi Derneği toplantısında sadece özetleri tartışılan araştırmaların ayrıntıları bu yıl içinde yayımlanacak.

Ancak uzmanlar, bunların T hücreleri tedavisinin ilk denemeleri olduğunu belirterek ihtiyat çağrısında bulunuyor ve her hastanın tedaviye cevap vermediğini belirtiyorlar.

Bazı hastaların tedaviye karşı toksik yan etkiler geliştirdiği ve öldüğü belirtiliyor.

Diğer tedavi yöntemlerinin hiçbirinin etkili olmadığı bazı hastaların ise şimdiye kadar hiç görülmeyen bir düzeyde iyileştiği kaydediliyor.

Bilim insanları, T hücresi tedavisi için önlerinde kat edilmesi gereken uzun bir mesafe olduğunu, ancak ilk sonuçların kanser tedavisinde paradigma değişikliğine gitmeye neden olacak kadar başarılı olduğunu söylüyorlar.

Bir önceki yazımız olan Akciğer Kanseri Belirtileri ve Tedavisi başlıklı makalemizde Akciğer Kanseri hakkında bilgiler verilmektedir.

Sosyal Medyada Paylaşın:
Etiketler:
Lenf Kanseri Lenfoma

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

827 yorum

 1. tugce hanim galiba kilolu birisiniz kiloniz fazlaysa gece terlemeleri gizli seker yada kolestrolden olabiliyor kalp rahatsizligida ole. koltuk altindaki bezeler bastirinca agriyorsa yada agri yapiyorsa iltihabi bir durum olabilir lenfoma hizli yayilan agrisiz sisliklerle kendini gosteren bir hastalik Allah herkezin tum hastalarin sifasini versin icinizin rahat etmesi icin doktora gitseniz iyi olur elle muayeneyle bile bilgi verebiliyorlar suphelenirse zaten foto ve kan testi yaptiriyorlar saglikli beslenin islenmis gidadan hormonlu gidadan ve stresten uzak durun stres butun hastaliklarin baslangici

 2. arkadaslar hepinize gecmis olsun benim hanimimda gecirdi bu hastaligi mediastal b hucreliydi 8 kt 15 rt aldi tedavisi bitti bu hastalikta oncelikle Allah a siginin ole yada bole bir sinavdan geciyorsunuz moral yeme icme cok onemli anti kanserojen beslenin sekerden uzak durun doktorun tavsiyelerine kesinlikle uyun disaridan sahte insanlara guvenip paranizi kaptirmayin dua cok onemli tedavisi agir bir surec kemoterapi yada radyoterapi alirkene Tarik suresini okuyun bolca ihlas suresi sifa ayetleri var onlari okuyun ne kadar zor donem gecirsenizde Allah a siginin kesinlikle isyan etmeyin gece hacet namazlari var onlari kilin hastanin yakinlari Yasini Serifi okuyun sabirla Allah a siginin DERDI VEREN aLLAH DERMANIDA VERIYOR GECMIS GUNAHLARINIZA BOLCA TOVBE ISTIGFAR EDIN GORECEKSINIZ RABBIMIN IZNIYLE atlatacaksiniz ama kesinlilkle korkmayin kanseri kabul edin moralle yeneceginizi bilin moral cok onemli bastan korkar pes ederseniz zaten kaybedersiniz hastanin yakinlarinada burda cok gorev dusuyor onlarda hastaymis gibi dAVRANMAYIP DIK DURMALILARKI HASTA ONLARDAN GUC ALIYOR saglicakla kalin

 3. Yaklasik 2 aydan beri koltuk altlarimda ve boynumun iki tarafinda da bezeler var . Boynumdaki bezelerde herhangi bir buyume yok. Fakat koltuk altimdaki bezelerde buyume var. Bunun yani sira kalp ritmim cok hizlj ve kalbim surekli sıkısıyor. Gece terlemerimde var. Acikcasi cok korkuyorum. Hastaneye gidemiyorum. Bu hastaliga yakalanipta bendeki bulgulari olan var mi bana yardim edebilirmisinz

 4. dostlar annem 2012de aniden agır hastalandı . lenfoma oldugunu ögredigimizde dünya başımıza yıkıldı 76 yaşındaydı doktorlar 1 haftalık ömrü var götürün dediler hiç birşey yiyemiyordu tesadüf kavun verdik agzı tatlansın diye yedigini görüncede devam ettik canım annem günde 1 veya 2 kavun yedi. yıl 2015yaklaşıyorken 2yıl daha yaşadı .bu yazıyı kavundan gördüğümüz fayda için yazdım ..

 5. Merhaba arkadaslar.Ben de bu non hodgkin lenfoma hastaligina yakalandim maalesef.Kesinlikle sislikleri hafife almayin tavsiyem bu.Bi de sizi hayata baglayacak bi seyler bulun derim.Ben bundan 2 sene once kopmustum zaten yasamdan.Belki de bu tetikledi hastaligimi bilmiyorum.Henuz Yasim 21.Buradan son mesajim belki.Goren olur belki mesajimi kimi uzduysem hakkini helal etsin.Seni olene kadar sevecegim demistim,oluyorum ve sevmeye devam ediyorum seyma nur

 6. Benimde oğlum NHL DBBH 3. evreye yakalandı. Yaklaşık 10 ay KT ve RT aldı. Şuan idame dönemindeyiz. Allah herkese acil şifalar versin.

 7. merhabalar bende sol tarafta cene altında bır beze var elleyınce agrı yok agrısız ama zaman dıstan o bolgede hafıf sızlama gıbı agrı var dıs etı hastalıgımda var ondan kaynaklı olabılırmı allah korusun lenf kanserınden korkuyorum alkol sıgara kulanımım yok aıleden gelende yok artı 4 ay once benzer sıkayetle doktora gıtmıstım orada muayene olmustum normal demıstı doktor zaman zaman buyur demıstı 4 ay gectı aradan ama agrı olmaması korkutuyor benı sızce tekrar doktora gıdeyımmı bırazda evhamlıyım sanırım

 8. Yorumlari okuyunca endiselendim benimde cenemde sert bi sislik var cenemi kipirdatinca veya dokununca agriyo yarin doktora gidecem insallah birsey cikmaz herkese saglikli gunler.

 9. Selam aleyküm arkadaşlar Kolumda nerden baksan 4 senedir yağ bezesi var daha önce hastaneye gittim ve doktor yağ bezesi olduğunu söyledi kendinden emin bir şekilde rahatsız ediyorsa ayak üstü aldırmamı teklif etti şimdide çenemin altında boğaz kısmında 2 tane şişlik var hareket ediyolar ağrı sızı falan yok kesin lenfoma olduğumu düşünüyorum doktora gidicem inşallah birşeyim yoktur tabiki herşeye hazırlıklı olmak lazım derdi veren RABBİM Çaresinide verir inşallah ….

 10. sağ kotukaltımda bir miktar içten şişlik var gibi . Yaşım henüz 12 kansere yakalanmış olailirmiyim ?

 11. merhaba arkadaşlar.Allahım herkese acil şifalar versin.Babamın boynunda beze gibi birşey çıktı.boyun ağrıları olmaya başladı doktora gitti.ağrı kesici verip gönderdiler birkaç sefer tekrar gitti kan testi yaptılar.CA-19-9 çok yüksek çıktı Ankarada tanıdık doktora yönlendirik.Ve sonuç LENF BEZİ KANSERİ yani LENFOMA KANSERİ çıktı.bütün boğazlarını sardı ve vücuduna hızlı bir şekilde yayılmaya bşladı.Alahım kimseyi zor durumda bırakmasın.

 12. Merhaba arkadaşlar benimde boynumda ve kasığımda şişlikler ile hastahaneye gittim. 1 ayda 15 kilo verdiğimi söyledim. Kan testi ve ultrason istedi yarın çektiricem inşallah bir sorun çıkmaz.

 13. Allah herkese acil şifalar versin öncelikle çok araştırdım ve bütün belirtiler bende bulunuyor en belirginide ayıptır söylemesi günde yaklaşık 3,5 ekmek yiyorum fakat hiç kilo almıyorum.17 yaşındayım boyum 1.68 kilom 51.Aileme rahatsızlığımı söyleyip onları üzmek istemiyorum.Kendim doktora başvurmak istiyorum hangi bölüme gitmem lazım ve bu hastalığın tedavisi yokmudur,Teşekkür ederim.

 14. oncelikle hepinize gecmis olsun tum hastalarimiza Allah tan acil sifalar dilerim.Arkadaslar ben hollandada yasamaktayim benim esim bundan yaklasik 3yada 4 ay once gogsunun ortasinadan baslayarak sag cene ve basaina dogru agri ve ses kisikligi suphesiyle doktora gitti doktor sag bademcigi sismis olmasindan dolayi 2 kez antibiyotika verip eve gonderdi esim 1 sene once sismanligindan dolayi gasdtrik pypass ameliyati oldu ve nerdeyse 30 kilo verdi biz bu ameliyattanda suphelendik saglik sorunlarindan dolayi ama sonrasinda vucudunun rontgeni fotografi cekildi ve iki cigerinin ortasinda kalp damarinin ustunde oldukca buyuk bir kitle bulundu teshisler sonucu lenf kanseri oldugu saplandi ve kalb damarina baski yaptigi icin cok zor bir operasyonla stent takildi chop diye gecen hafta kemoterapi uygulandi 8 kur verilecekmis istahsizlik yok kilo kaybi yok ama terapi sonrasi oldukca togun halsizlik ve mide bulantisi var kitle oldukca buyuk ve zor yerdeymis arka iki cigerin ortasinda kemik iligi testleri temiz cikti tavsiyelrinize cok ihtiyacimiz var lutfen yardim edin bana facebooktan ulasabilirsiniz facebook ismim Anotherearth Kngc Allah hepinizi sifasini versin destek ve mesajlariniza cok ihtiyacimiz var lutfen yardim edin yol gosterin esim daha cok genc 34 yasinda onun icin cok uzuluyorum ama herzaman yaninda destek ve dik duruyorum moral icin

 15. mrb arkadaslar allah hepınıze sıfa versın benım kardesımde yaklasık bır yıldır ates ve terleme+ kılo kaybı vardı antıbıyotıkle gecıyor yalnız 15 gunde bır tekrar edıyordu malatyada ne kadr doktr varsa goturduk ama kımse teshıs koymuyor bogaz enfeksıyonu dıyorlardı sonra kendısı boynunda kucuk bezeler hıssetmıs kbb doktoruna goturduk lenf bezlerınde kıtleler sagda ve solda varmıs bıyopsı ve bt ıstedı onların sonucuna gore amelyat yapıcam dedı bılgısı olan varmı amelyat olmalımı bırde bu hastalıgı olanlarda bel agrısı varmı aydınlatırsanız sevınırım

 16. selam arkadaslar ben 14 senedir lenfomayım sürekli tekrarlıyordu 2 sene önce kök hücre nakli oldum allah nasip ederse insallah sanırım kurtuluyorum…bi ortam olusturalım görüşelim faceden bulabilirsiniz beni gonul_recetem35@hotmail.com sorularınız varsa görüşelim yardımcı olabilir inşallah….allah şifa versinn hepimize moralinizi bozmayın

 17. bende lenf kanseriyim soluk borumun hemen üstünde bütün leflerin olduğu yerde şişlikler oluştu allah hepimize şifa versin

 18. hepinize acil şifalar.. aylardır boynumdaki ve boğazımdaki lenf bezlerimin şişip inmesiyle, ağrılarıyla, antibiyotiklerle uğraşıyorum. hala antibiyotik kullanıyorum ama geçmedi.röntgen çektireceğiz. antibiyotikle geçmemesi bana lenfomayı düşündürdü. bilgisi olan var mı basit bir lenf şişmesinin de antibiyotikle giderilemeyebileceği hakkında?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM
akciğer kanseri | lenf kanseri | yumurtalık kanseri | meme kanseri | mide kanseri | cilt kanseri |