Lenf Kanseri Lenfoma Belirtileri Tedavisi

Lenf Kanseri Lenfoma Belirtileri Tedavisi

LENFATİK, İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞMAKTADIR

Lenfatik, immun sistem , vücudun enfeksiyonlara karşı mücadele etmesini sağlayan sistemin içinde yer alır. Lenfatik sistemde lenf bezeleri denilen boyun, koltuk altı, kasık bölgelerimizde normalde erişkinlerde genellikle ele gelmeyen küçük yapılar vardır. Ayrıca lenfatik sisteme dahil olan organlar vardır. Bunlar bademcikler, dalak, karaciğer, kemik iliği ve göğüs boşluğumuzda bulunan ve çocuklukta aktif olan bir organ timusdur. Ayrıca mide, ince barsak ve cildimiz katmanları arasında bu lenfatik yapılar yer almaktadır. Hastalık , yukarda bulunan lenfatik yapılardaki normal hücrelerin yerinde anormal şekil, yada hızlı bölünme özellikleri olan hücrelerin ortaya çıkması ile gelişmektedir. Bu hücreler ayrıca dalağa, karaciğer ve kemik iliğine yayılma özelliği gösterebilmektedir.
lenf
HODGKİN DIŞI LENFOMALAR VE BELİRTİLERi NELERDİR ?

En sık görülen belirti boyun, koltuk altı ve kasık bölgelerindeki lenf bezelerinin ağrısız şişerek ele gelmesidir. Hastalarda diğer bulunabilen belirtiler ise söyledir; sebebi tam açıklanamayan ateş, kilo kaybı, gece terlemesi, halsizlik, ciltte kaşıntı…. Bu şikayetler, grip gibi başka hastalıkların seyrinde de görülebilir. Bu nedenle bu tür bulguları olan hastalarda lenfoma teşhisini ancak doktor koyabilir.

TEŞHİS NASIL KONUR ?

Lenfoma olasılığı düşünülen hastada kesin tanı konulabilmesi için büyüyen lenf bezinin tümünün çıkartılması ya da her hangi bir organda yerleşmiş ise parça alınması ilk işlemdir. Yapılan bu işleme biyopsi denir. Elde edilen dokuların patolog tarafından çeşitli işlemlere tabi tutularak mikroskop altında incelenmesiyle tanı konur.

Hodgkin dışı lenfoma için çok farklı sınıflamalar vardır. Patolog tarafından hangi tipi olduğu tanı raporunda verilir. Bu tiplerin önemi; hangi tedavi seçeneğinin hasta için uygun olacağını göstermesidir. Doktor hangi tedavi seçeneğini uygulayacağına patoloji raporunda belirtilen tiplemeye göre karar verir.

GELİŞİMİ NEDİR VE NASIL YAPILIR ?

Evreleme hastalığın yaygınlığının belirlenmesi işlemidir. Hastada lenf bölgeleri taranmalıdır. Hastanın el ile saptanabilecek boyun, koltuk altı, kasık vb bölgelerindeki lenf bezlerine muayene sırasında bakılır. Elle saptanamıyan diğer bölgelerinde ise basit direkt röntgen grafileri, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi (BT) yada magnetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi çeşitli görüntüleme yöntemleri kullanılır. Görüntüleme yöntemleri ile genellikle boyun, göğüs (toraks), karın (abdomen) ve alt karının (pelvis) bölgeleri incelenir. Ayrıca kemik iliği biyopsisi yapılarak kemik iliğinde yayılım olup olmadığı araştırılır.

TEDAVİSİ ?

Her lenfoma hastası için tedavi kendine özgündür. Çünkü hastalığın evresine, hücre tipine, hastanın yaşına, hastanın tedaviyi kaldırıp kaldıramayacağına ve lenfoma tipinin hızlı yada yavaş seyirli oluşuna göre doktor tedavinin şeklini ve verilecek ilaçları belirler.

Hodgkin dışı lenfomanın tedavisi ilaçlarla (kemoterapi), ışın tedavisiyle (radyoterapi) veya ikisi birlikte olarak yapılmaktadır. Ayrıca hastadan kök hücre toplanarak yüksek doz kemoterapi sonrası bu kök hücreleri tekrar hastaya verme işlemi (yüksek doz kemoterapi ve otolog periferik kök hücre transplantasyonu), biyolojik ilaçlarlai ve cerrahi olarak da tedavi edilebilmektedir. Bazen yavaş seyirli lenfomalarda hastaya tedavi verilmez ve hasta belli aralarla doktor tarafından kontrol edilerek izlenir. Hastanın tedavisine karar veren uzmanlar tıbbi onkolog ve radyasyon onkoloğu olmaktadır.

TEDAVİ YAN ETKİLERİ NELERDİR ?

Tedavi sırasında kullanılan ilaçları tipine ve dozuna göre bazı istenmeyen etkiler olabilmektedir. Bunlara yan etkiler denir. Burada sık görülenler belirtilecektir. Ancak siz bu tedaviler sırasında fark ettiklerinizi doktorunuza bildirerek bunlarında değerlendirilmesini ve bunlar için yapılabilecek tedavileri öğreneceksiniz.

Hodgkin dışı lenfoma tedavisinde kullanılan ilaçların bulantı ve kusma yan etkisi genellikle hafif ve kısa süreli olmaktadır. Saç dökülmesi bazı tedavilerde hafif bazılarında tamamen dökülme tarzındadır. Ancak tedavi bittikten sonra 6 ay içerisinde genellikle eskisi kadar güzel saçlarınızın geri geleceği bilinmelidir. Kemoterapi sırasında kan hücrelerinin üretim yeri olan kemikiliği de tedaviden etkilenmektedir. Bu karşımıza kırmızı küreciklerin azalması (anemi), beyaz kürelerimizin azalması (lökopeni), enfeksiyonlarla savaşan beyaz küreler içinde önemli bir grup olan nötrofillerin azalması (nötropeni) ve kanama olmasını önleyen trombosit denilen küçük kan hücrelerinin azalması (trombositopeni) olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu kan hücrelerindeki azalma, doktorunuz tarafından belli aralarla yapılan kan sayımları ile izlenecek ve gerekli görülen kan ürünleri başkasından elde edilerek size verilecektir. Kemoterapi böbrek ve karaciğer işlevlerini etkileyebilir ; bu durum gerekli kan tetkikleri ile izlenir. Hastalarda iştahsızlık, damak tat alımında değişiklik, cilt ve tırnaklarda renk koyulaşması, geçici yada kalıcı fertilite(üreyebilirlik) değişiklikleri olabilmektedir. Burada bildirilmiş olan yan etkiler her hastada mutlaka olacak belirtiler olarak düşünülmemelidir.

Radyoterapiye bağlı yan etkiler, ışın yapılan bölge ve verilen doza göre değişkenlik gösterir. Genellikle hastalarda radyoterapinin ilerleyen günlerinde yorgunluk hali gelişmektedir. Hastaya dinlenmesi, yapabildiği kadar hareket etmesi önerilir. Radyaterapi yapılan alanlarda kıl ve saç kaybı, kızarma, kuruluk, duyarlılık ve kaşıntı, cilt koyulaşması sık görülen yanetkilerdir. Boyun ve göğüs bölge radyoterapisi sonrası boğazda kuruluk ve yutma güçlüğü olmaktadır. Karın bölgesine yapılan radyoterapilerde bulantı, kusma, ishal ve idrar şikayetleri ortaya çıkabilmektedir. Kan hücreleri etkilenebileceğinden kan sayımları ile yakın takip edilir.

Ateş yükselmesi ve beklenmeyen kanamalar olduğunda takip eden doktorun hastalar tarafından uyarılması gerekir.

Biyolojik tedaviler aşı tarzında (interferon) uygulanır. Bunların yan etkileri soğuk algınlığı bulgularını andırır. Kırıklık, yorgunluk, titreme, ateş, kas ve eklem ağrıları, iştah kaybı, bulantı, kusma ve ishal olabilir.

Yüksek doz kemoterapi ve periferik kök hücre transplantasyonunda yan etkiler normal dozda kemoterapi tedavisinden daha fazladır. Hastalar kanama, infeksiyon organ yanetkileri açısından yakın takibe alınır.

HODGKİN HASTALIĞI

Lenfomalar içinde yer alan bir alt gruptur. Diğer lenfomalara hodgkin dışı lenfomalar denir. Hodgkin hastalığı lenfomaların yaklaşık dörtte birini ,yani oldukça azını oluşturmaktadır. Vücudumuzdaki lenf organlarından köken alır, genellikle tek veya birkaç adet lenf bezesinin büyümesi hasta tarafından fark edilen ilk olaydır.

RİSK ELEMENTLERİ NELERDİR?

Hastalığın sebebi tam olarak bilinmemektedir. Bulaşıcı değidir. Kardeşlerinde hodgkin hastalığı olanların bu hastalığa yakalanma riski daha fazladır. Ebstein Barr adlı virusun hastalığa yakalanmayı arttırdığı düşünülmektedir. Hastalar genellikle 15 ile 34 yaşları arasındaki genç erişkinlerdir.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ TEŞHİS VE TEDAVİLERİ

Hodgkin hastalığının belirtileri, tanısı, evrelemesi ve tedavisi (kemoterapi ve radyoterapi) ve yan etkileri Hodgkin dışı lenfoma ile benzerdir (bakınız lenfoma).
Ancak tedavide kullanılan ilaç ve şemalar, veriliş zamanları farklıdır. Hastalığın genel seyri hodgkin dışı lenfomalara nazaran daha iyidir. Hastaların büyük çoğunluğu uygun tedaviyle iyileşmektedir.

Güncelleme: 16 Şubat 2016

“Kanser tedavisinde ‘devrim niteliğinde’ gelişme

ABD’de bilim insanları, genetiği değiştirilmiş bağışıklık hücrelerini kullanmaya dayalı olan bir yöntemle kanser tedavisinde devrim yaratabilecek bir gelişmeye imza attıklarını açıkladılar.

Yayılan tümörleri yok etmek için vücudun kendi bağışıklık hücrelerini kullanan tedavi, etkisi uzun süren bir aşı gibi kanserin tekrarlanmasını da önlüyor.

Washington’da Amerikan Bilimin İlerlemesi Derneği toplantısında sunulan araştırmaların sonuçları ‘olağanüstü’ diye nitelendi.

Araştırma kapsamında, beş aydan fazla yaşaması beklenmeyen ölümcül kan kanseri hastalarına uygulanan tedavi, hastaların yüzde 90’ından fazlasının tamamen iyileşmesini sağladı.

18 ay boyunca süren kontrollerde de hastalığın tekrarlamadığı görüldü.

Bunun için laboratuarda hastaların kendi vücutlarından alınan T hücrelerinin genetiği değiştirilerek, tümörleri tanımaları ve yok etmeleri sağlandı.

Bu yöntemin üzerinde denendiği 35 akut lenfoblastik lösemi (ALL) hastasının yüzde 90’ından fazlası tamamen iyileşti.
Hodgkin dışı lenfoma veya kronik lenfositik lösemi (KLL) hastası olan 40 kişi üzerinde yapılan iki ayrı klinik denemede de hastaların yüzde 80’inden fazlası tedaviye cevap verdi. Bunların yaklaşık yarısında 18 aya kadar tam iyileşme görüldü.

İhtiyat çağrısı

Amerikan Bilimin İlerlemesi Derneği toplantısında sadece özetleri tartışılan araştırmaların ayrıntıları bu yıl içinde yayımlanacak.

Ancak uzmanlar, bunların T hücreleri tedavisinin ilk denemeleri olduğunu belirterek ihtiyat çağrısında bulunuyor ve her hastanın tedaviye cevap vermediğini belirtiyorlar.

Bazı hastaların tedaviye karşı toksik yan etkiler geliştirdiği ve öldüğü belirtiliyor.

Diğer tedavi yöntemlerinin hiçbirinin etkili olmadığı bazı hastaların ise şimdiye kadar hiç görülmeyen bir düzeyde iyileştiği kaydediliyor.

Bilim insanları, T hücresi tedavisi için önlerinde kat edilmesi gereken uzun bir mesafe olduğunu, ancak ilk sonuçların kanser tedavisinde paradigma değişikliğine gitmeye neden olacak kadar başarılı olduğunu söylüyorlar.

Bir önceki yazımız olan Akciğer Kanseri Belirtileri ve Tedavisi başlıklı makalemizde Akciğer Kanseri hakkında bilgiler verilmektedir.

Sosyal Medyada Paylaşın:
Etiketler:
Lenf Kanseri Lenfoma

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

827 yorum

 1. Arkadaşlar Merhaba,
  5 yıl evvel non hodking lenfoma 3. evre de atlattım kalın bağırsağımın yarısı alındı.
  3 – 4 senedir hastaneye bile gitmedim. Şu an hiç bir sorunum yok.
  Sizlere tavsiyem bu rahatsızlıktan korkmayın.Kanseri yenme oranının en yüksek olduğu hastalık.. Sadece moralli olun, hastalığı kabullenin ve savaşın..
  Herkese acil şifalar diliyorum.

 2. Herkese acil şifalar,

  Bana lenfoma hodking 2 evre teşhisi koydular.Fakat çalışma şartlarım bu hastalıkla beraber yürümüyor.
  6 kür kemoterapi alacağım çalışmak istiyorum ama malesef işim ağır ve bedeni efor gerektiriyor.
  Bilgisi olan var ise malulen emekli olabilirmiyim? Cevaplayan herkese sonsuz teşekkürler

 3. Merhaba, 2011 yılında boynumdaki şişlik nedeni ile KBB polikliniğine gittiğimde ameliyat edildim ve patoloji raporlarımda hodgkin lenfoma olduğum tespit edildi. Onkoloji hastanesine sevk edildim 6 kür kemoterapi gördüm ve akabinde radyoterapi gördüm hastalığım 2013 yılında bitti .6 ay arayla kontrollerime gidiyorum. Şu anda herşey yolunda. Tüm insanlara acil şifa diliyorum.

 4. Ben 20 yaşımdayım 20gundur halsizlik ve terleme ve boynuma sisliklerle basladi lemfoma kanseri dediler bakalim yarin biyopsi sonucu sonrasi tedavimi soyliycekler cok merak ediorum hangi tedavi uygulanacak diye. Rabbim herkeze safi adiyla sifa versin

 5. S.A Arkadaşlar herkese rabbim acil şifalar nasip eylesin. Benim babama da lenfoma şüphesi ile büyopsi ve kolonoskopi yapıldı ayrıca karaciğerde 4 tane kitle tespit edildi dalakta büyüme var denildi ve yayılma olduğnu söylediler.. ama hastalığın evresi ve tedavi şekli belirlenmedi onun dışında babamın şikayetleri vücudunun her yerinde kaşıntı ve kaşıntıya bağlı yaralar kızarıklıklar kol ve bacaklarında ateşlenme vücunun çeşitli yerlerinde küçük küçük bezeler var. Doktorlar tüm belirtilerin lenfomaya bağlı olabileceğini düşünüyor. Ailece çok korkuyoruz babama belli etmemeye moralini yüksek tutmaya çalışıyoruz ama ümitsizliğe düşmekten çok korkuyoruz Annem kardeşim ben çok üzgünüz hep ağlıyoruz sürekli düşünmekten karamsarlığa kapılmakdan çok korkuyoruz rabbime sığınmaya çalışıyoruz tanıdık tanımadık herkesten dua istiyorum rabbim kalbimize ferahlık nasip eylesin tüm hastalara şifalar nasip eylesin hasta yakınlarına sabır ve dayanma gücü nasip eylesin :((

 6. Birkac yorum okudum ve sizden Allah razi olsun ..yigenim suan istanbulda kemoterapiye basladi ve ona bisey olucak diye cok korkuyorum ama birkac yorum okudum sukurler olsun bu hastaligi atlatann cok insan varmis ..isAllah yigenim e kisa zamanda atlatir saglina doner…Kosovali

 7. hastalık belirtileri yorgunluk, yüksek ateş, lenf bezlerindeki şişlikler hatta bazen ağrı, terlemeler ve üşümeler gibi her hastalıkta karşınıza çıkabilecek türden belirtiler olduğu için genellikle geç tehşis edilebilen bir rahatsızlıktır. tedavi oranı çok yüksek bir kanserdir. radyoterapi ya da kemoterapi uygulaması ve ameliyatla aşılabilinir. hastalık süresinde kullanılan ilaçlar bulantı ve baş dönmesine sebep olur ve terapi dönemleri aşırı yorgunluk gözlenebilinir.

 8. bir bayan doktor.. lenf kanseri hastalarını tedavi ediyor. farkında olmadan kendisi de bu hastalığa yakalanıyor ve klinik 4. evrede tedaviye başlanıyor. ve kendisi de nasıl farkına varamadığını anlayamıyor?
  sonuçta hanımefendi iyileşmiş.

  ancak beni bu durum korkuya düşürdü. bir doktor dahi bu hastalığın erken safha semptomlarını anlayamıyorsa biz nasıl farkedip kontrole gideceğiz?
  tıp okuyan birileri varsa yahut doktor yardımcı olursa memnun olurum. hangi durumlarda şüphelenilmeli?

 9. 2005 yılında başıma gelen hastalık. ilaç bulma yöntemi eczaneler yada ilaç simsarları değildir. eczacılar birliğine raporunuzla ulaşmanız durumunda tüm kemoterapi kürleri için ilaçları bedavaya alırsınız. sakın simsarlara para kaptırmayın. ben de zamanında çok kaptırdım, tedavi sırasında oradaki bir genç söylemişti de hayatımız kurtulmuştu

 10. hastalığı atlattıktan sonra bile en ufak bir enfeksiyonda sizi sanki dün bu hastalığa yakalanmışsınız gibi yorgun düşüren hastalık. bu yüzden yüzde yüz iyileşme sağlandıktan sonra ilk beş sene içinde kontroller asla aksatılmamalı, ev dışında yemek yerken dikkat edilmeli, aşısız hayvanlarla temas kurarken dikkat edilmelidir.

 11. Yakın bir dostumun yakın zamanda kemoterapi ile atlattığı hastalık. bu hastalıktan muzdarip tüm insanlara acil şifa diliyorum.

 12. Boynumda ve koltuk altımda bezeler var ama boynumdaki git gide küçülüyor. Koltuk altımdaki nohut küçüklüğündeyken yumruk büyüklüğü kadar oldu. ilk zamanlarda beze cok sert bir haldeydi ama gün geçtikçe yumuşuyor içindekiler dagılıp sıvı hale geldi cok büyük ağrılar yaratıyo ve söylenen tüm belirtiler var ateş , kaşıntı (ateşden dolayı ama vücudum ısındığında kaşınıyo sadece) gece terlemeside vardı geçti cok nadir oluyor. Zayıflama var nedeni yasaklandığı için hiç bir şey yiyememem.halsizlikte vardı hepsi geçti. Beze ve agrısı kaldı. benim ne yapmam gerekiyo bilgi verir misiniz ?

 13. lenfoma şüphesi olan hastalar tanı aşamasında, eğer mümkünse “cerrahi operasyon” ile parça çıkarttırarak biyopsi yaptırsınlar. Çünkü iğne biyopsi doğru sonuç vermiyor, hatta bazen numune yetersiz kaldığı için tekrar tekrar iğne biyopsi gerekebiliyor. Lenfomanın agresif türlerinde zaman herşeyden önemli. Bu sebeple cerrahi olarak imkan var ise kesinlikle parça çıkarttırın, iğne biyopsiden uzak durun! Ayrıca vücutta ekstranodal tutulumlar için kesinlikle PET-CT ve kemik iliği biyopsi taramaları yaptırın! Bu işlem evreleme ve tedavi seçimi konusunda çok önemlidir.
  Eşim 27 yaşında 175 boyunda 59 kilo bayan, hastalığı ise ön mediastende yerleşik non-hodking diffüz büyük B hücreli lenfoma, evre 2.
  Eşim hafta aşırı 6 kür R-CHOP (immünokemoterapi) ve 2 kür R (immünoterapi) tedavisi gördü ve tedavisi iki hafta önce tamamlandı.
  Doktor bey immünokemoterapi tedavisi sırasında çok sık kan testi (haftada iki kez) yaptı ve gerekli gördüğü zamanlarda neupogen iğnesi desteğiyle eşime tedaviyi 2 haftada bir verebildi. (Normalde 3 hafta ara ile veriliyordu) Böylelikle gençliğin ve güçlü bünyenin avantajı ile çok yoğun bir tedavi sürecini atlattı.
  Doktor bey 3. kürden sonra BT taraması yaptı ve 6×6,5x13cm’lik tümörün %75’ten fazla küçüldüğü görüldü. Bunun üzerine 3 kür daha immünokemoterapi gördü ve üzerine 2 kür de sadece immünoterapi gördü.
  Çok şükür şu anda normal hayatına, işine gücüne devam ediyor.
  Tam sonucu öğrenmek için PET taraması Mart’ın ikinci haftası yapılacak. İnşallah orada temiz çıkarsa sadece rutin kontroller için gideceğiz hastaneye. Eğer kalıntı birşeyler görülürse ozaman yaklaşık bir ay radyoterapi alacak. Radyoterapiyi de sadece hastalığın olduğu bölgeye lokal olarak alacak.
  Hastaya bakarken en önemli şey moralini yüksek tutmak Hijyen kurallarından taviz vermeyin. Yediğine içtiğine çok dikkat edin, ara öğünlerini aksatmayın, bol su içirin, zorla içirin. Haplarını takip edin, saatini kaçırmayın. Doktorun tavsiyelerini yazın ve yanınızdan ayırmayın. Hastayı devamlı takip edin, ateşini tansiyonunu kilosunu ölçün ve kaydedin, vücudunu soyun kontrol edin döküntü yara bere var mı diye. Kıyafetlerini ve yastık kılıfını günlük değiştirin. havlu kullandırmayın, kağıt havlu kullansın. 500ml’lik erikli su alın koliyle onu içsin. Maskesiz dışarı çıkarmayın. Eve misafir almayın. Devamlı egzersiz yaptırın, havalar iyiyse dışarı çıkarın yürüyüş yaptırın, yapabiliyorsa yoga ya da pilates yaptırın. Dışarıdan kesinlikle yemek yedirmeyin, evde günlük pişirin. Et ve baklagil ağırlıklı beslenecek. Şekerden ve yoğun antioksidanlardan uzak duracak. Çiğ sebze yemeyecek, eti iyi pişmiş yiyecek, çiğ sebze yiyecekse bol sirkeli suda çok iyi yıkayın. İmkan varsa toplu ulaşım kullanmayın. Evde canlı çiçek bulundrumayın. Bebeğe bakar gibi bakmalısınız.
  Komedi filmleri izleyin, sürükleyici romanlar alın okuması ve kafa dağıtması için. Kesinlikle kendisini dinlemesine fırsat vermeyin, kötü şeyler düşünmesine fırsat vermeyin (siz de düşünmeyin). Kafasını hep değişik şeylerle meşgul edin. Ondan önce uyanın ve ondan sonra uyuyun.Hasta yakınları herzaman sabırlı ve güler yüzlü olun, hastanın gözlerinin içine bakın, tedavi alırken yanında olun ve hiç yalnız bırakmayın, her zaman yanında olduğunuzu hissettirin. Moral bunların hepsinden önemli. Şükredin ki tedavisi en kolay kanser türü lenfoma. Ve unutmayın ki iyi de kötü de, hayı da şer de insan için.
  Doktorun dediklerinden şaşmayın.
  Bizim doktorun ismi Mutlu Arat. İstanbul Florence Nightingale hastanesinde. Çok bilgili ve ilgili bir doktor.
  Allah herkese acil şifa versin.

 14. benımde karsıklarımda koltuk altımda ve çene altımda şişlik var. sürekli halsızım sort ağrım var ve arada ciğerime hava gitmiyo sanki.çıkıp dışarı temz hava alıyorum. hastaneye gitmeyede korkuyorum.sol kolum ve baş parmağımın arasnda güçsüzlük var. var da var…

 15. tugce hanim gecmis olsun soledikleriniz dusundurucu halsizlikte eklenince hemen doktora gidin test yaptirin vakit kaybetmeyin moralinizi bozmayin ve korkmayin gecmis olsun

 16. Merhaba, koltuk altımda misket büyüklüğünde bir şişlik fark ettim bugün. Dokunduğum zaman acı hissediyorum, ilk önce sivilce çıkacak ya da iltihap falan diye düşündüm. Burada da lenfomanın ağrısız bir şekilde kendini gösterdiği belirtilmiş ama benim içime bir kurt düşmedi değil. Şişliği biraz sıkıştırdığımda içinden bir miktar irin ve biraz sıvı çıktı gerçi ama yine de kuruntu yapıyor insan bu kadar şişlik birden ortaya çıkınca. Sizce yine de bir doktora gitmeli miyim??

 17. Fatih bey yasim 21 boyum 157 ve kilom 38. Bu gun fark ettik ayni sekilde kasiklarimda da ayni sekilde bezeler var ve surekli halsizim

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM
akciğer kanseri | lenf kanseri | yumurtalık kanseri | meme kanseri | mide kanseri | cilt kanseri |