Lenf Kanseri Lenfoma Belirtileri Tedavisi

Lenf Kanseri Lenfoma Belirtileri Tedavisi

LENFATİK, İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞMAKTADIR

Lenfatik, immun sistem , vücudun enfeksiyonlara karşı mücadele etmesini sağlayan sistemin içinde yer alır. Lenfatik sistemde lenf bezeleri denilen boyun, koltuk altı, kasık bölgelerimizde normalde erişkinlerde genellikle ele gelmeyen küçük yapılar vardır. Ayrıca lenfatik sisteme dahil olan organlar vardır. Bunlar bademcikler, dalak, karaciğer, kemik iliği ve göğüs boşluğumuzda bulunan ve çocuklukta aktif olan bir organ timusdur. Ayrıca mide, ince barsak ve cildimiz katmanları arasında bu lenfatik yapılar yer almaktadır. Hastalık , yukarda bulunan lenfatik yapılardaki normal hücrelerin yerinde anormal şekil, yada hızlı bölünme özellikleri olan hücrelerin ortaya çıkması ile gelişmektedir. Bu hücreler ayrıca dalağa, karaciğer ve kemik iliğine yayılma özelliği gösterebilmektedir.
lenf
HODGKİN DIŞI LENFOMALAR VE BELİRTİLERi NELERDİR ?

En sık görülen belirti boyun, koltuk altı ve kasık bölgelerindeki lenf bezelerinin ağrısız şişerek ele gelmesidir. Hastalarda diğer bulunabilen belirtiler ise söyledir; sebebi tam açıklanamayan ateş, kilo kaybı, gece terlemesi, halsizlik, ciltte kaşıntı…. Bu şikayetler, grip gibi başka hastalıkların seyrinde de görülebilir. Bu nedenle bu tür bulguları olan hastalarda lenfoma teşhisini ancak doktor koyabilir.

TEŞHİS NASIL KONUR ?

Lenfoma olasılığı düşünülen hastada kesin tanı konulabilmesi için büyüyen lenf bezinin tümünün çıkartılması ya da her hangi bir organda yerleşmiş ise parça alınması ilk işlemdir. Yapılan bu işleme biyopsi denir. Elde edilen dokuların patolog tarafından çeşitli işlemlere tabi tutularak mikroskop altında incelenmesiyle tanı konur.

Hodgkin dışı lenfoma için çok farklı sınıflamalar vardır. Patolog tarafından hangi tipi olduğu tanı raporunda verilir. Bu tiplerin önemi; hangi tedavi seçeneğinin hasta için uygun olacağını göstermesidir. Doktor hangi tedavi seçeneğini uygulayacağına patoloji raporunda belirtilen tiplemeye göre karar verir.

GELİŞİMİ NEDİR VE NASIL YAPILIR ?

Evreleme hastalığın yaygınlığının belirlenmesi işlemidir. Hastada lenf bölgeleri taranmalıdır. Hastanın el ile saptanabilecek boyun, koltuk altı, kasık vb bölgelerindeki lenf bezlerine muayene sırasında bakılır. Elle saptanamıyan diğer bölgelerinde ise basit direkt röntgen grafileri, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi (BT) yada magnetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi çeşitli görüntüleme yöntemleri kullanılır. Görüntüleme yöntemleri ile genellikle boyun, göğüs (toraks), karın (abdomen) ve alt karının (pelvis) bölgeleri incelenir. Ayrıca kemik iliği biyopsisi yapılarak kemik iliğinde yayılım olup olmadığı araştırılır.

TEDAVİSİ ?

Her lenfoma hastası için tedavi kendine özgündür. Çünkü hastalığın evresine, hücre tipine, hastanın yaşına, hastanın tedaviyi kaldırıp kaldıramayacağına ve lenfoma tipinin hızlı yada yavaş seyirli oluşuna göre doktor tedavinin şeklini ve verilecek ilaçları belirler.

Hodgkin dışı lenfomanın tedavisi ilaçlarla (kemoterapi), ışın tedavisiyle (radyoterapi) veya ikisi birlikte olarak yapılmaktadır. Ayrıca hastadan kök hücre toplanarak yüksek doz kemoterapi sonrası bu kök hücreleri tekrar hastaya verme işlemi (yüksek doz kemoterapi ve otolog periferik kök hücre transplantasyonu), biyolojik ilaçlarlai ve cerrahi olarak da tedavi edilebilmektedir. Bazen yavaş seyirli lenfomalarda hastaya tedavi verilmez ve hasta belli aralarla doktor tarafından kontrol edilerek izlenir. Hastanın tedavisine karar veren uzmanlar tıbbi onkolog ve radyasyon onkoloğu olmaktadır.

TEDAVİ YAN ETKİLERİ NELERDİR ?

Tedavi sırasında kullanılan ilaçları tipine ve dozuna göre bazı istenmeyen etkiler olabilmektedir. Bunlara yan etkiler denir. Burada sık görülenler belirtilecektir. Ancak siz bu tedaviler sırasında fark ettiklerinizi doktorunuza bildirerek bunlarında değerlendirilmesini ve bunlar için yapılabilecek tedavileri öğreneceksiniz.

Hodgkin dışı lenfoma tedavisinde kullanılan ilaçların bulantı ve kusma yan etkisi genellikle hafif ve kısa süreli olmaktadır. Saç dökülmesi bazı tedavilerde hafif bazılarında tamamen dökülme tarzındadır. Ancak tedavi bittikten sonra 6 ay içerisinde genellikle eskisi kadar güzel saçlarınızın geri geleceği bilinmelidir. Kemoterapi sırasında kan hücrelerinin üretim yeri olan kemikiliği de tedaviden etkilenmektedir. Bu karşımıza kırmızı küreciklerin azalması (anemi), beyaz kürelerimizin azalması (lökopeni), enfeksiyonlarla savaşan beyaz küreler içinde önemli bir grup olan nötrofillerin azalması (nötropeni) ve kanama olmasını önleyen trombosit denilen küçük kan hücrelerinin azalması (trombositopeni) olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu kan hücrelerindeki azalma, doktorunuz tarafından belli aralarla yapılan kan sayımları ile izlenecek ve gerekli görülen kan ürünleri başkasından elde edilerek size verilecektir. Kemoterapi böbrek ve karaciğer işlevlerini etkileyebilir ; bu durum gerekli kan tetkikleri ile izlenir. Hastalarda iştahsızlık, damak tat alımında değişiklik, cilt ve tırnaklarda renk koyulaşması, geçici yada kalıcı fertilite(üreyebilirlik) değişiklikleri olabilmektedir. Burada bildirilmiş olan yan etkiler her hastada mutlaka olacak belirtiler olarak düşünülmemelidir.

Radyoterapiye bağlı yan etkiler, ışın yapılan bölge ve verilen doza göre değişkenlik gösterir. Genellikle hastalarda radyoterapinin ilerleyen günlerinde yorgunluk hali gelişmektedir. Hastaya dinlenmesi, yapabildiği kadar hareket etmesi önerilir. Radyaterapi yapılan alanlarda kıl ve saç kaybı, kızarma, kuruluk, duyarlılık ve kaşıntı, cilt koyulaşması sık görülen yanetkilerdir. Boyun ve göğüs bölge radyoterapisi sonrası boğazda kuruluk ve yutma güçlüğü olmaktadır. Karın bölgesine yapılan radyoterapilerde bulantı, kusma, ishal ve idrar şikayetleri ortaya çıkabilmektedir. Kan hücreleri etkilenebileceğinden kan sayımları ile yakın takip edilir.

Ateş yükselmesi ve beklenmeyen kanamalar olduğunda takip eden doktorun hastalar tarafından uyarılması gerekir.

Biyolojik tedaviler aşı tarzında (interferon) uygulanır. Bunların yan etkileri soğuk algınlığı bulgularını andırır. Kırıklık, yorgunluk, titreme, ateş, kas ve eklem ağrıları, iştah kaybı, bulantı, kusma ve ishal olabilir.

Yüksek doz kemoterapi ve periferik kök hücre transplantasyonunda yan etkiler normal dozda kemoterapi tedavisinden daha fazladır. Hastalar kanama, infeksiyon organ yanetkileri açısından yakın takibe alınır.

HODGKİN HASTALIĞI

Lenfomalar içinde yer alan bir alt gruptur. Diğer lenfomalara hodgkin dışı lenfomalar denir. Hodgkin hastalığı lenfomaların yaklaşık dörtte birini ,yani oldukça azını oluşturmaktadır. Vücudumuzdaki lenf organlarından köken alır, genellikle tek veya birkaç adet lenf bezesinin büyümesi hasta tarafından fark edilen ilk olaydır.

RİSK ELEMENTLERİ NELERDİR?

Hastalığın sebebi tam olarak bilinmemektedir. Bulaşıcı değidir. Kardeşlerinde hodgkin hastalığı olanların bu hastalığa yakalanma riski daha fazladır. Ebstein Barr adlı virusun hastalığa yakalanmayı arttırdığı düşünülmektedir. Hastalar genellikle 15 ile 34 yaşları arasındaki genç erişkinlerdir.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ TEŞHİS VE TEDAVİLERİ

Hodgkin hastalığının belirtileri, tanısı, evrelemesi ve tedavisi (kemoterapi ve radyoterapi) ve yan etkileri Hodgkin dışı lenfoma ile benzerdir (bakınız lenfoma).
Ancak tedavide kullanılan ilaç ve şemalar, veriliş zamanları farklıdır. Hastalığın genel seyri hodgkin dışı lenfomalara nazaran daha iyidir. Hastaların büyük çoğunluğu uygun tedaviyle iyileşmektedir.

Güncelleme: 16 Şubat 2016

“Kanser tedavisinde ‘devrim niteliğinde’ gelişme

ABD’de bilim insanları, genetiği değiştirilmiş bağışıklık hücrelerini kullanmaya dayalı olan bir yöntemle kanser tedavisinde devrim yaratabilecek bir gelişmeye imza attıklarını açıkladılar.

Yayılan tümörleri yok etmek için vücudun kendi bağışıklık hücrelerini kullanan tedavi, etkisi uzun süren bir aşı gibi kanserin tekrarlanmasını da önlüyor.

Washington’da Amerikan Bilimin İlerlemesi Derneği toplantısında sunulan araştırmaların sonuçları ‘olağanüstü’ diye nitelendi.

Araştırma kapsamında, beş aydan fazla yaşaması beklenmeyen ölümcül kan kanseri hastalarına uygulanan tedavi, hastaların yüzde 90’ından fazlasının tamamen iyileşmesini sağladı.

18 ay boyunca süren kontrollerde de hastalığın tekrarlamadığı görüldü.

Bunun için laboratuarda hastaların kendi vücutlarından alınan T hücrelerinin genetiği değiştirilerek, tümörleri tanımaları ve yok etmeleri sağlandı.

Bu yöntemin üzerinde denendiği 35 akut lenfoblastik lösemi (ALL) hastasının yüzde 90’ından fazlası tamamen iyileşti.
Hodgkin dışı lenfoma veya kronik lenfositik lösemi (KLL) hastası olan 40 kişi üzerinde yapılan iki ayrı klinik denemede de hastaların yüzde 80’inden fazlası tedaviye cevap verdi. Bunların yaklaşık yarısında 18 aya kadar tam iyileşme görüldü.

İhtiyat çağrısı

Amerikan Bilimin İlerlemesi Derneği toplantısında sadece özetleri tartışılan araştırmaların ayrıntıları bu yıl içinde yayımlanacak.

Ancak uzmanlar, bunların T hücreleri tedavisinin ilk denemeleri olduğunu belirterek ihtiyat çağrısında bulunuyor ve her hastanın tedaviye cevap vermediğini belirtiyorlar.

Bazı hastaların tedaviye karşı toksik yan etkiler geliştirdiği ve öldüğü belirtiliyor.

Diğer tedavi yöntemlerinin hiçbirinin etkili olmadığı bazı hastaların ise şimdiye kadar hiç görülmeyen bir düzeyde iyileştiği kaydediliyor.

Bilim insanları, T hücresi tedavisi için önlerinde kat edilmesi gereken uzun bir mesafe olduğunu, ancak ilk sonuçların kanser tedavisinde paradigma değişikliğine gitmeye neden olacak kadar başarılı olduğunu söylüyorlar.

Bir önceki yazımız olan Akciğer Kanseri Belirtileri ve Tedavisi başlıklı makalemizde Akciğer Kanseri hakkında bilgiler verilmektedir.

Sosyal Medyada Paylaşın:
Etiketler:
Lenf Kanseri Lenfoma

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

827 yorum

 1. Herkese geçmiş olsun. Öncellıkle 25 yaşındakı kız kardeşimin başına geldi kan değerleri mükemmel agrı sızı kaşıntı hiç biri yok
  tv izlerken büyük ablamın farketmesi sonucu guater diye şüpelendık lenfoma tehşisi koydu. ailecek morelimiz yerınde tavsıye edılen ilaçlar hakkında diyeceklerım var her ınsanın bünyesi aynı değildir. bazı insanların bunyelerınde ters etkı yapabılır doktorunuza danışın derim acil şifalar herkese

 2. Benim de boynumun her iki tarafında bezeler var, köprücük kemiği yakını dahil. Ancak boyları çok büyük değil, dışarıdan bakıldığında belli olmuyor. Aylar öncesi fark ettim birini ve doktora gösterdim, acele ultrason çekti ve bezenin olduğu yere doğru düzgün bakmadan kas o sana öyle geliyodur dedi, hipotiroid yazmış bir de raporuma, aslında pek ilgilenmedi, acele iş yaptı. Şu anda baya çoğalmış bezeler. Kasığımda da uzunlamasına var bir tane, o da pek belli olmuyor. Bezeler ağrısız. Bunların dışında halsizlik, yorgunluk, kollar ve bacaklarda ara ara vuran ağrılar (bu ağrılar bazen göğüsüme veya sırtıma veya kalbime vuruyor), nefes darlığı (ciğerlerime hava gitmiyor gibi oluyor), nadir de olsa baş dönmesi, geceleri daha bi çok bastıran ve tüm vücudumda yayılan kaşıntı, kalp sıkışması gibi şeyler var. Bunun dışında ateş, terleme vs yok.

  Sorum şu ki doktorun dediği gibi kas olan yuvarlak ele gelen şişlikleri beze zannetmiş olabilir miyim?

 3. 2 yildir sislikler var doktora gidiyoruz gecen sene hepsi onemsiz dediler 1 cm altinda cikti simdi tekrar gittik ama bu sefer baya sisti ve ultrasonla bakilacak kanim temiz daha 17 yasindayim boynumda kasikta var bana yardim edin korkuyorum

 4. 26 hazirandan beri göztepe ssk hastanesinde yatıyoruz.İSTANBUL DA eşime hodging lenfoma teşhisi kondu.3 veya 4 evre dediler.hergün TROMBOSİTE yani beyaz kana ihtiyacımız var. kan grubu A RH NEGATİF kan bağışında bulunmak isteyenlerin 0505 400 13 61 no.lu telefonla irtibata geçmelerini rica ederim.şu an yarın 17 ağustos için trombositim var 18 AĞUSTOS VE SONRAKİ GÜNLER İÇİ KANIMIZ YOK.ÇOK ZOR DURUMDAYIZ.DUYARLILIĞINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM. EMEL

 5. Sayın dhc. Önerileriniz için çok tşk ederiz. Umarım eşinize tamamen iyileşmiştir. Doktor öneriniz için de tşk ederim. Ancak florence nightingale sanırım özel hastane. Maliyet konusunda da biraz fikir verebilir misiniz.

 6. bende lenfoma cıktı cok korkuyorum 6 kur kemoterabi görecem başlangıç aşamasındayım hacetepe üni. tedavıye başlayacam yakın bır zamanda lütfen dualarını esirgemeyınız

 7. 5ay once gece terlemesi gogus ve sirtimda agrilar vardi doktora gittim.lenfoma hodkig dediler ve tedaviye basladim.uc ay kemoterapi aldim gecen hafta kontrolum vardi sonuclarim temiz cikti coksukur allah butun hastalara acil sifalar versin oncelikle inancli olmak gerek tevekkul etmek gerek ben kemoterapi tedavisini alirken hint keneviri yagi ictim yani esrarin yagini cok arastirdim cok eskilerde kanser hastalari bu yag ile tedavi ediliyormus tedavi oldugum doktora soyledim kullnabilirsin dedi kemoterapi aldigimda beni hic etkilemedi normal hayatima devam ettim ve calistim kanser hastalarinin bu yagi kesin kullanmalarini tavsiye ederim bilmiyorum turkiyede varmi ben avrupada yasiyorum ve burada elde yapanlar var zaten resmiyette yasak bu yag allah herkeze acil sifalar versin

 8. Merhabalar,

  Öncelikle herkese geçmiş olsun ve acil şifalar dilerim…

  Kız arkadaşım 8 yasinda kaldıklarında lenfoma hastalığını geçirdi Cerrahpaşa da yapılan tedavilerin ardından iyileşti (şimdi 20 yaşinda (( 3 ay önce yapılan tüm testleri temizdi))) ve daha sağlıklı ama universiteden mezun olduktan sonra ailesi istanbulda yaşamasına izin vermedi ve kendi yanlarına aldı son 2 3 ayda çok üzüldü ve şimdi mide bulantısı ve baş dönmesi sikayetleriyle hastaneye gittik doktor lenf bezlerinin şiştiğini söyledi ama hala bulantı var sizce 12 yıl aradan sonra tekrar etme olasılığı nedir bilgisi olan varsa paylaşabilir mi lütfen şimdiden teşekkürler…

 9. merhaba herkese şuan buraya yazmamın nedeni bu olayı 12 yaşımdaki kardeşimin kanser olmasından dolayıdır,1 sene önce mide bölgesinde ağrıdan dolayı hastaneye gitti kendisi normeldede zayıftı doktor ameliyatı uygun gördü 15 cmlik bağırsaktan kesilerek kitle alındı sonrasında kürlük kemoterapi uygun görüldü.kür alım sürecinde çok zor şeyler yaşadık gerek duygusal olarak gerek ilacın etkileriyle beraber kardeşimin yaşadığı süreç ama allaha şükür bitti dua edin ve en sonunda biteceğini düşünün ay geçti allaha şükür bir şey daha yok ,hastanın morelini düşünmekten kendinizide askıya almayın çünkü onların her zaman size ihtiyacı var allah tüm hastalara şifalar versin rabbim kimseye acısını bu şekilde göstermesin

 10. Selam 12 yasında bir oglum var bundan yaklasık bir yıl önce ic baldırında yanyana mercimek büyüklügünde sivlceler cıktı kasıntıyla bir süre sonra renkleri siyahlastı doktora göturdüm krem verdi kabarıklık biraz gecti renk pembelesti bir tanesi siyah kaldı daha sonra tekrar kasınmaya basladı gezmek icin gittigi yerde hemsire olan bir tanıdımızın dikkatini cekmis bu neden oldu niye gecmedi demis ve hocasına götürmüs oda bir seyden süpeleniyorum ama parca almam lazım diyerek igneyle parca alıp patolojiye yollamıs lütfen sorun ne sizce neden süpelendi

 11. Tüm hastalara geçmiş olsun. ben 10 yıl önce non hocking lenfoma geçirdim. dr un verdiği ilaç tedavileri ile iyileştim. lütfen dr unuza söylemeden bitkisel yada başka ilaç kullanmayın . hastalıkların seyri herkeste farklı olduğu için başka hastalarla kendinizi karşılaştırmayın. Ankarada ibrahim Halil Güllü tedavi etmişti

 12. Eşimin koltuk altından parça alındı ve patolojiye gönderildi inşallah sonuç iyi çıkar ALLAH tüm hastalara acil şifalar versin

 13. Bütün hastalarımıza ilk önce Allahtan acil şifa dileyerek annemizin de aynı belirtiler ile bugün biyopsisi yapıldığını bildirmek istedim. Sonuca ve evresine göre biz de mücadelemize başlayacağız. Kötünün iyisi bir hastalık olması ve iyileşme şansının fazla olması ümidimiz. Herkese acil şifalar ve de sabırlar dilerim..

 14. Slm bütün hasta larımıza Allahtan şifa diliyorum ben de 2 yıl mezenter alanda lenf lap lar var son 2ay beni zayıflattı halsizlik aşırı solgunluk ısınamama eller ayak lar laplar büyüdü 5cm en büyüğü ameliyat riskli zor yerde biyopsi teşhis güvenilir değilmiş o tahlil bu tahlil zaman gidiyor
  Kilo kaybı son2ayda 7 kilo sürekli istirahat ediyorum hastaneye gidiyorum geliyorum bitiyorum pet cd taraması yaptırıcam saygılar

 15. Kefir, Zerdeçal ve Isırgan çayı üçlüsünden sonra, ameliyatta tümör tamamen yok olmuştu, bunlarınar araştırıldığında, birinin tümörü yok edici, diğerinin küçültücü, ısırganında vücuttan atıcı temizleyici özellikleri vardır. Sertaç beye çok üzüldüm, herkes bu üçlüyü tedavinin yanı sıra uygulasa derim, sağlıklı insana bile önleyici, ısırgan hariç.

 16. Amcam Lenfoma dan tabiki radyoterapi kemoterapi nin yani sıra bal ile birlikte verdigimiz zerdecal, zorla icirdigimiz kefir ve ağrılarına iyi gelen kantoron yağı nin yani sıra kantoron çayı ile kurtuldu. Birde güneşte kurutulmuş kayısı, murdum eriği ve tabiki ilgi ve şefkat

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM
akciğer kanseri | lenf kanseri | yumurtalık kanseri | meme kanseri | mide kanseri | cilt kanseri |