Lenf Kanseri Lenfoma Belirtileri Tedavisi

Lenf Kanseri Lenfoma Belirtileri Tedavisi

LENFATİK, İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞMAKTADIR

Lenfatik, immun sistem , vücudun enfeksiyonlara karşı mücadele etmesini sağlayan sistemin içinde yer alır. Lenfatik sistemde lenf bezeleri denilen boyun, koltuk altı, kasık bölgelerimizde normalde erişkinlerde genellikle ele gelmeyen küçük yapılar vardır. Ayrıca lenfatik sisteme dahil olan organlar vardır. Bunlar bademcikler, dalak, karaciğer, kemik iliği ve göğüs boşluğumuzda bulunan ve çocuklukta aktif olan bir organ timusdur. Ayrıca mide, ince barsak ve cildimiz katmanları arasında bu lenfatik yapılar yer almaktadır. Hastalık , yukarda bulunan lenfatik yapılardaki normal hücrelerin yerinde anormal şekil, yada hızlı bölünme özellikleri olan hücrelerin ortaya çıkması ile gelişmektedir. Bu hücreler ayrıca dalağa, karaciğer ve kemik iliğine yayılma özelliği gösterebilmektedir.
lenf
HODGKİN DIŞI LENFOMALAR VE BELİRTİLERi NELERDİR ?

En sık görülen belirti boyun, koltuk altı ve kasık bölgelerindeki lenf bezelerinin ağrısız şişerek ele gelmesidir. Hastalarda diğer bulunabilen belirtiler ise söyledir; sebebi tam açıklanamayan ateş, kilo kaybı, gece terlemesi, halsizlik, ciltte kaşıntı…. Bu şikayetler, grip gibi başka hastalıkların seyrinde de görülebilir. Bu nedenle bu tür bulguları olan hastalarda lenfoma teşhisini ancak doktor koyabilir.

TEŞHİS NASIL KONUR ?

Lenfoma olasılığı düşünülen hastada kesin tanı konulabilmesi için büyüyen lenf bezinin tümünün çıkartılması ya da her hangi bir organda yerleşmiş ise parça alınması ilk işlemdir. Yapılan bu işleme biyopsi denir. Elde edilen dokuların patolog tarafından çeşitli işlemlere tabi tutularak mikroskop altında incelenmesiyle tanı konur.

Hodgkin dışı lenfoma için çok farklı sınıflamalar vardır. Patolog tarafından hangi tipi olduğu tanı raporunda verilir. Bu tiplerin önemi; hangi tedavi seçeneğinin hasta için uygun olacağını göstermesidir. Doktor hangi tedavi seçeneğini uygulayacağına patoloji raporunda belirtilen tiplemeye göre karar verir.

GELİŞİMİ NEDİR VE NASIL YAPILIR ?

Evreleme hastalığın yaygınlığının belirlenmesi işlemidir. Hastada lenf bölgeleri taranmalıdır. Hastanın el ile saptanabilecek boyun, koltuk altı, kasık vb bölgelerindeki lenf bezlerine muayene sırasında bakılır. Elle saptanamıyan diğer bölgelerinde ise basit direkt röntgen grafileri, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi (BT) yada magnetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi çeşitli görüntüleme yöntemleri kullanılır. Görüntüleme yöntemleri ile genellikle boyun, göğüs (toraks), karın (abdomen) ve alt karının (pelvis) bölgeleri incelenir. Ayrıca kemik iliği biyopsisi yapılarak kemik iliğinde yayılım olup olmadığı araştırılır.

TEDAVİSİ ?

Her lenfoma hastası için tedavi kendine özgündür. Çünkü hastalığın evresine, hücre tipine, hastanın yaşına, hastanın tedaviyi kaldırıp kaldıramayacağına ve lenfoma tipinin hızlı yada yavaş seyirli oluşuna göre doktor tedavinin şeklini ve verilecek ilaçları belirler.

Hodgkin dışı lenfomanın tedavisi ilaçlarla (kemoterapi), ışın tedavisiyle (radyoterapi) veya ikisi birlikte olarak yapılmaktadır. Ayrıca hastadan kök hücre toplanarak yüksek doz kemoterapi sonrası bu kök hücreleri tekrar hastaya verme işlemi (yüksek doz kemoterapi ve otolog periferik kök hücre transplantasyonu), biyolojik ilaçlarlai ve cerrahi olarak da tedavi edilebilmektedir. Bazen yavaş seyirli lenfomalarda hastaya tedavi verilmez ve hasta belli aralarla doktor tarafından kontrol edilerek izlenir. Hastanın tedavisine karar veren uzmanlar tıbbi onkolog ve radyasyon onkoloğu olmaktadır.

TEDAVİ YAN ETKİLERİ NELERDİR ?

Tedavi sırasında kullanılan ilaçları tipine ve dozuna göre bazı istenmeyen etkiler olabilmektedir. Bunlara yan etkiler denir. Burada sık görülenler belirtilecektir. Ancak siz bu tedaviler sırasında fark ettiklerinizi doktorunuza bildirerek bunlarında değerlendirilmesini ve bunlar için yapılabilecek tedavileri öğreneceksiniz.

Hodgkin dışı lenfoma tedavisinde kullanılan ilaçların bulantı ve kusma yan etkisi genellikle hafif ve kısa süreli olmaktadır. Saç dökülmesi bazı tedavilerde hafif bazılarında tamamen dökülme tarzındadır. Ancak tedavi bittikten sonra 6 ay içerisinde genellikle eskisi kadar güzel saçlarınızın geri geleceği bilinmelidir. Kemoterapi sırasında kan hücrelerinin üretim yeri olan kemikiliği de tedaviden etkilenmektedir. Bu karşımıza kırmızı küreciklerin azalması (anemi), beyaz kürelerimizin azalması (lökopeni), enfeksiyonlarla savaşan beyaz küreler içinde önemli bir grup olan nötrofillerin azalması (nötropeni) ve kanama olmasını önleyen trombosit denilen küçük kan hücrelerinin azalması (trombositopeni) olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu kan hücrelerindeki azalma, doktorunuz tarafından belli aralarla yapılan kan sayımları ile izlenecek ve gerekli görülen kan ürünleri başkasından elde edilerek size verilecektir. Kemoterapi böbrek ve karaciğer işlevlerini etkileyebilir ; bu durum gerekli kan tetkikleri ile izlenir. Hastalarda iştahsızlık, damak tat alımında değişiklik, cilt ve tırnaklarda renk koyulaşması, geçici yada kalıcı fertilite(üreyebilirlik) değişiklikleri olabilmektedir. Burada bildirilmiş olan yan etkiler her hastada mutlaka olacak belirtiler olarak düşünülmemelidir.

Radyoterapiye bağlı yan etkiler, ışın yapılan bölge ve verilen doza göre değişkenlik gösterir. Genellikle hastalarda radyoterapinin ilerleyen günlerinde yorgunluk hali gelişmektedir. Hastaya dinlenmesi, yapabildiği kadar hareket etmesi önerilir. Radyaterapi yapılan alanlarda kıl ve saç kaybı, kızarma, kuruluk, duyarlılık ve kaşıntı, cilt koyulaşması sık görülen yanetkilerdir. Boyun ve göğüs bölge radyoterapisi sonrası boğazda kuruluk ve yutma güçlüğü olmaktadır. Karın bölgesine yapılan radyoterapilerde bulantı, kusma, ishal ve idrar şikayetleri ortaya çıkabilmektedir. Kan hücreleri etkilenebileceğinden kan sayımları ile yakın takip edilir.

Ateş yükselmesi ve beklenmeyen kanamalar olduğunda takip eden doktorun hastalar tarafından uyarılması gerekir.

Biyolojik tedaviler aşı tarzında (interferon) uygulanır. Bunların yan etkileri soğuk algınlığı bulgularını andırır. Kırıklık, yorgunluk, titreme, ateş, kas ve eklem ağrıları, iştah kaybı, bulantı, kusma ve ishal olabilir.

Yüksek doz kemoterapi ve periferik kök hücre transplantasyonunda yan etkiler normal dozda kemoterapi tedavisinden daha fazladır. Hastalar kanama, infeksiyon organ yanetkileri açısından yakın takibe alınır.

HODGKİN HASTALIĞI

Lenfomalar içinde yer alan bir alt gruptur. Diğer lenfomalara hodgkin dışı lenfomalar denir. Hodgkin hastalığı lenfomaların yaklaşık dörtte birini ,yani oldukça azını oluşturmaktadır. Vücudumuzdaki lenf organlarından köken alır, genellikle tek veya birkaç adet lenf bezesinin büyümesi hasta tarafından fark edilen ilk olaydır.

RİSK ELEMENTLERİ NELERDİR?

Hastalığın sebebi tam olarak bilinmemektedir. Bulaşıcı değidir. Kardeşlerinde hodgkin hastalığı olanların bu hastalığa yakalanma riski daha fazladır. Ebstein Barr adlı virusun hastalığa yakalanmayı arttırdığı düşünülmektedir. Hastalar genellikle 15 ile 34 yaşları arasındaki genç erişkinlerdir.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ TEŞHİS VE TEDAVİLERİ

Hodgkin hastalığının belirtileri, tanısı, evrelemesi ve tedavisi (kemoterapi ve radyoterapi) ve yan etkileri Hodgkin dışı lenfoma ile benzerdir (bakınız lenfoma).
Ancak tedavide kullanılan ilaç ve şemalar, veriliş zamanları farklıdır. Hastalığın genel seyri hodgkin dışı lenfomalara nazaran daha iyidir. Hastaların büyük çoğunluğu uygun tedaviyle iyileşmektedir.

Güncelleme: 16 Şubat 2016

“Kanser tedavisinde ‘devrim niteliğinde’ gelişme

ABD’de bilim insanları, genetiği değiştirilmiş bağışıklık hücrelerini kullanmaya dayalı olan bir yöntemle kanser tedavisinde devrim yaratabilecek bir gelişmeye imza attıklarını açıkladılar.

Yayılan tümörleri yok etmek için vücudun kendi bağışıklık hücrelerini kullanan tedavi, etkisi uzun süren bir aşı gibi kanserin tekrarlanmasını da önlüyor.

Washington’da Amerikan Bilimin İlerlemesi Derneği toplantısında sunulan araştırmaların sonuçları ‘olağanüstü’ diye nitelendi.

Araştırma kapsamında, beş aydan fazla yaşaması beklenmeyen ölümcül kan kanseri hastalarına uygulanan tedavi, hastaların yüzde 90’ından fazlasının tamamen iyileşmesini sağladı.

18 ay boyunca süren kontrollerde de hastalığın tekrarlamadığı görüldü.

Bunun için laboratuarda hastaların kendi vücutlarından alınan T hücrelerinin genetiği değiştirilerek, tümörleri tanımaları ve yok etmeleri sağlandı.

Bu yöntemin üzerinde denendiği 35 akut lenfoblastik lösemi (ALL) hastasının yüzde 90’ından fazlası tamamen iyileşti.
Hodgkin dışı lenfoma veya kronik lenfositik lösemi (KLL) hastası olan 40 kişi üzerinde yapılan iki ayrı klinik denemede de hastaların yüzde 80’inden fazlası tedaviye cevap verdi. Bunların yaklaşık yarısında 18 aya kadar tam iyileşme görüldü.

İhtiyat çağrısı

Amerikan Bilimin İlerlemesi Derneği toplantısında sadece özetleri tartışılan araştırmaların ayrıntıları bu yıl içinde yayımlanacak.

Ancak uzmanlar, bunların T hücreleri tedavisinin ilk denemeleri olduğunu belirterek ihtiyat çağrısında bulunuyor ve her hastanın tedaviye cevap vermediğini belirtiyorlar.

Bazı hastaların tedaviye karşı toksik yan etkiler geliştirdiği ve öldüğü belirtiliyor.

Diğer tedavi yöntemlerinin hiçbirinin etkili olmadığı bazı hastaların ise şimdiye kadar hiç görülmeyen bir düzeyde iyileştiği kaydediliyor.

Bilim insanları, T hücresi tedavisi için önlerinde kat edilmesi gereken uzun bir mesafe olduğunu, ancak ilk sonuçların kanser tedavisinde paradigma değişikliğine gitmeye neden olacak kadar başarılı olduğunu söylüyorlar.

Bir önceki yazımız olan Akciğer Kanseri Belirtileri ve Tedavisi başlıklı makalemizde Akciğer Kanseri hakkında bilgiler verilmektedir.

Sosyal Medyada Paylaşın:
Etiketler:
Lenf Kanseri Lenfoma

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

827 yorum

 1. Selam önceherkeseacil sifa diliyorum Şunuiyi bilmeliyiz ki her hastalığın ilacı moral dir moral bağışıklık sistemimizi güçlendirir ben beyin kanaması geçirdim beynimde stent var 2 tanede takip edilen anevrizmam [baloncuk] var bir hafta öncede boynumun sağ tarafında bir kitle oluştu bu araştırılırken troit de kitle tesbit edildi parça alınması gerektigi söylendi hemde acil bir kaç dr gittim hala araştırıp gidiyorum Bayram önceside biyopsimi yaptıracağım HASTALIKTAN KORKMA GEÇ KALMAKTAN KORK HERKESE ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM.

 2. Benimde kasık bölgemde boynumda ve kaburgaların arasında lenf nodu sislikleri var doktor kan sonuclarıma baktı ayrıca kanlarımı stogenetige yolladı kanlarda bi sıkıntı yok ayrıca tomografiye girdim enfeksiyon hastalıklarına görün dedi enfeksiyona gittim önceden tularemi gecirmisim. Tomografi sonucunda da bunların hepsi relatif felan dedi yani korkulacak bise yok dedi enfeksiyon sonucu bunlar olusmus dedi ama bunların tedavisi yok dedi kalacak dedi bunlar sende bende gitmedigi icin sislikler durmadan huyylanıyorum. Allah herkese şifalar versin tekrar herkese gecmis olsun

  • canım kardeşim aynılarını bana söylüyorlar adeta yıkıldım. 2 kez bt torax girdim kanda enfeksiyon olduğunu söylüyorlar antibiyotik verip yolluyorlar
   ne yapacağımı şaşırdım allahtan başka kimsem yok

 3. Merhaba benim beş yaşında bi oğlum var boynunda realist lap oldugu söylendi ikibucuk santim boyundaymis on gün sonra kontrole istedi biyopsi gerekebikirmis yardimci olabikirmisiniz boyut olarak biyopsi gerekiyormu acaba

  • acil sifalar dilerim biyopsi yaptirmaya mecbursunuz ne oldugunu bilmeniz gerek bir an önce baslatin

 4. Benım 24 yasındakı kız yegenım lenfomadan tedavı gordu( kemoterapı ve radyo terapi) şimdı cok iyi şükürler olsun..kemo nun tam şifa sagladıgı bır kanser turuymuş…korkulacak bişi yok yanı…yegenıme uyguladıgımız bazı dogal tedavılerı soylıyım: hamam,sauna masaj lenf sıstemını harekete gecırıyor cok yararlı,hacamat ilactan sonra derıdeki kirli toksık kanın atılması için..bunlar uygulandı,nar suyu içildı…hımalaya tuzlu sole sudan gunde 2 lt içiyor hergun ,yucel aydemirın kıtabını okuyun lutfen(kanser öldurmek için degıl,yasatmak içindır) bol bol probıyotıklı ev yogurdu tuketın…bagışıklık sıstemını herdaım guçlu tutun…herkese geçmişler olsun.

  • Size ulaşabilirmiyim Meltem Hanım, ben 27 yaşındayım lenf bezlerim şişmiş ve doktorum antibiyotik verdi …ama ilaçla geçermi bilmiyorum

   • lef bezlerinin sismesi iyi veya kötü huylu hastalik olabilir en iyisi gec olmadan biyopsi yaptirin ne oldugunu ögrenin gecmis olsun

 5. Herkese acil şifalar benimde babam da lenf teshişi konuldu ilk adım ne yapmak gerekiyor bitkisel çözümü varmı bu işin kendini çok çabuk saldı çok üzülüyorum ona gelecek şey keşke bana gelseydi

  • Hemen panik yapmayin tedavisi olan bir hastalik hastaliginin tam teshisi ne sikayetleri ne kacinci evre tumor tam olarak nerde doktorunuzun dediklerini uygulayin meyveyi kan tapici seyleri sirkeli suda bekletip yedirin hijyene gripe dikkat edin en onemlisi moral morali yuksek tutun

   • Merhaba bizimde teyzemiz 43 yasında lenf kanserine yakalandı Boğaz’ında beze gibi birsey vardı onu aldılar sonra bir kac bölgeye sıçradı dedıler vücudu iltihap sarmış mikrop temızlenmeden kemoterapıye giremez dedıler şimdide 3 evrede dedıler kemoterapıyi kaldıramayabilir dedıler tercıhı aıleye bıraktılar bunun bir çözümü varmıdır var ise bilen yazarsa cok sevınırım

    • Kemoterapi ve radyoterapiyle tedavisi olan bir hastalik 4. Evreden kurtaranlari biliyorum moral iyi beslenme iyi bir destege ihtiyaci var guclu olun bol bol dua edin Rabbim yardimciniz olsun

    • sevgili kardesim.cok gecmis olsun ben 64 yasindayim benim boynumun her iki tarafindaki tükürük bezleri alindi 10 sefer kemo terapi 33 seferde isik yani radyo terapi gördüm dogru cok zor geciyor ama yasam icin mücadele sart yapilmassa altindan kalkayamacaginiz sorunlarla karsilasirsiniz benim durumum iyiye gidiyor aglamak zizlamak ise yaramiyor yapilmasi ne varsa yaptirin sonra pisman olursunuz benimkide 2 ay oldu terapilerin bitisi.tekrar gecmis olsun Allah yardimciniz olsun şifalar dilerim surulariniz olursa bildigim kadar yardimci olurum.

     • Benim de babamın lenfoma olduğunu öğrendik 67 yaşında son evre ilk kemoterapi yapıldı düşük dozda verildi fakat kalp ve böbrek sorunları çıktı bu sefer ayakları sisti

      • Doktorlar tedaviye yanıt vermiyor dedi sizce ne yapmalıyım kafayı yemek üzereyim ve babam hastalığını bilmio

 6. Arkadaslar aranizda nediastinal b hucreli nhl lenfoma gecireniniz varmi bu hastaligin geri gelme olasiligi nekadar ve belirtileri nedir benim esimin tedavisi biteli 2 sene oldu ana hala zaman zaman gogus bolgesinde agrilar oluyor sizdede bole agrilar oluyormu

 7. Arkadaşlar hiç sikintiya gerek yok tamamen moralinizi yuksek tutun ve doktorunuza güvenin 1 sene önce kasık bölgemde lenf sisti komple lenf bezini aldılar sonuç lenfositten zengin predominat hodking lenfoma olduğumu öğrendim 4 evre üstelik yaklaşık 6 ay önce tamamen bitti allah şükür şimdi 3 ayda bir kontrol bu hastalığın yüzde 80 morelle yenersiniz kafanıza takmayın allah şifa versin soru sormak için ve konuşmak için telefon 0541 425 58 90 her zaman arayabilirsiniz herkese geçmiş olsun

 8. Bu alanda en iyi doktor Prof.Dr Faik Sarıalioğlu tavsiye ederim arkadaşlar bu alandaki Türkiyede ilklerdendir. iyi günler

 9. merhabalai benim 6 yaşinda bir kizim var. kizim da cok yogun karin agrisi vardi cocuk doktorun gōtürdüm ultrasano girdi. lenf büyümesi varmiş 15.8 de dediler şimdi ben ne yapmaliyim. doktor hicbir ilac vermedi kötü birşey mi? ne yapmam lazim bana yardimci olun lütfen.

 10. Merhaba bende 29 yaşındayım ilaçlı tomografi çektirdin orada bir kaç tane lap izledi yazıyor ve bende aynı zamanda dalak büyümesi var ve kraçiğer kanalların genişleyip açılmış bu testi göğüs doktorun istedi oda bana bir genel cerrahlar görüşmen gerek dedi 2 ay olacak hala gidemedim . bu ciddi bir şeymi lütfen yardımcı olur musunuz.
  Şimdiden teşekkürler

 11. Slm önçelikle tüm hastalara açil şifalar diliyorum bende cok sevdigim bi arkadaşımındün akşam bu hastalıga yakalandıgını ögrendim inanın onun ilkdefa bukadar yıkıldıgını gördüm iyi huylu olub olmadıgı alınan parcasonucu bilinecek inşallah daha iyi olacak yanlız cok pahalı bi tedafisi var diyolarmış dogrumuki olsada gitsin o yeterki iyi olsun

 12. Yorumları okudum şükürler olsun korkulacak bir durumun olmadığını gördüm her kese allahtan şifalar dilerim

 13. Arkadaslar, Oncelikle bu hastlaliga yakalanmis olan yakinlariniz varsa veya kendiniz hasta iseniz unutmayin ki Lenfoma tedavisi en kolay,iyilesme orani en yuksek kanser turudur. Bunu daima aklinizda bulundurun ve sakin ola ki umitsizlige kapilmayin. Bir yakininiz bu hastalik ile mucadele ediyorsa lutfen ona uzulen gozlerle bakmayin. Dramatize etmeyin. Bu konu yerine havadan sudan konular, en cok da eglenceli konulardan konusmaya calisip dikkatini dagitin,moralini yukseltin. Hastaligi gozunuzde buyutmeyin. Tum hastlara acil sifalar dilerim 🍀

 14. LUTFEN AMA LUTFEN!!! BENIM FILANCA YAKINIMDA BU KANSERE YAKALANDI AMA VEFAT ETTI GIBI SACMA SAPAN,KIMSEYE ZERRE FAYDASI OLMAYAN VE MORAL BOZMAKTAN BASKA BIR HALTA YARAMAYAN YORUMLAR YAPMAYIN!!! NEDIR BU YANI? AMACINIZ NEDIR?? HASTAMISINIZ NESINIZ??

 15. Merhabalar öncelikle herkese geçmiş olsun allahım acil şifalar versin benimde sağ çene altında 1cm den küçük lenf nodu var antibiyotik verdi dr. İki haftadır kullanıyorum ama herhangi bir küçülme olmadı yorumlarınızı okurken korkmaya başladım tiroidlerde de nodüllerim var onlarla alakalı mı acaba bu beze

 16. İlk basta sol ayak bas parmagimda kahverengi leke cikti ve simdide bogazimda beze var 18yasindayim halsizlik iştahsizlik cok fazla kafamda yaralar var ve yolup kanatiyorum strestendir diyorum ama korkuyorumda

  • aman ihmal etme o leke sıkıntılı olabiliyor bazen biz yaşıyoruz sız yasamayın aynı derdi lütfen hemen gidin doktora

 17. MERHABALAR SELCUK BEY BENDE LENFOMA 3 EVRESİNDEYIM SUAN 6 KUR KEMOTERAPOİ ALIYORUM 1,5 AY SONRA BİTECEK NELERE DİKKAT ETMELEYIM BANA ÖNERECEGİNİZ BİLGİLER VARSA BANA EMAIL ATABILIRMISINIZ
  onatta@hotmail.com

  • Guzel ülkemin güzel insanları bende2012 senesinde 6 kür kemoterapi aldim 15 günde radioterapi aldim şu an hic birseyim yok allaha çok şükür benim size tavsiyem kendinizi hiç bırakmayın ümitsizliğe kapılmayın ve canınız ne isterse onu yiyin morelinizi yuksek tutun ben belcikada yaşıyorum burdaki doktor larda ayni tedaviyi uyguluyor.

 18. Merhaba herkese acil sifalar dilerim. Bende hodkinh lenfoma noduler sklerozan evre 3 tanisi kondu gecen sene. 8 kur kemoterapi aldim. Surec cok zordu. Ama sukurler olsun vucudum tedaviye cevap verdi iyilestim. 3 aylik kontrollerim var. Demem oki hodjlking lenfoma iyilesiyor. Ben kanser oldum demeye bile degmez. Moralinizi bozmayin. Yuksek moral iyi beslenme. Herkese acil sifalar dilerim.

  • merhaba selcuk bey 3 yasındakı oglumun kolunda ve koltuk altında şişmeler oldu doktoru bize bısey acıklamıyor sadece duydugum bu lap dendi lenfomamı oluyor evresını de soylemedı cuma gunu amelıyat olacak korkuyorum bı bılgı verebılırmısınız nezaman farkettınız bu şişligi dıye sordu gecmı kaldık acaba lutfen bılgı verın lap nedır.

 19. 22 yasındayım klasık hodgkın lenfoma oldum.boyun bölgemde agrısız cıkan beze yuzunden doktora gittim ve en sonunda lenfoma oldugumu ögrendim cok şükür ki evresi 2 idi.ilerleyen evrelerde bile lenfin tedavsi zaten cok kolay.12 kur kemoterapi 20 gün radyoterapi aldım ( düşük dozda ).tedavim biteli 2 ay oldu ve suan hiçbirseyim yok .kemoterapi zor evet ama gözünüzü korkutmasın bir haftada eski halinize dönüyorsunuz.bagışıklık sisteminizi korudugunuz sürece sıkıntı yok.şimdiden geçmiş olsun

  • merhaba gizem hanım benım yıgenım 16 yasında onunda boyun bolgesınde 2 adet lenf cıkdı 2 evredeydı kematerapi gordu şuan radyoterapi goruyor bugun ıkıncı gunu ve lenfler şişdi 1 saat once bunu araşdırmak ıcın buraya gırdım ve yorumunuzu okudum bu sızdede olmuşmuydu ? bu arada capa devlet hastanesınde tedavı goruyor

  • Merhabalar gizem hanim benim 6aydir boğaz bölgemde böyle bir sikinti var,oda hiç yaramıyor, biobsi olman gerekir dediler, biobsi yapacak doktorda leftin tamamı alınsakesin sonuc alırız dedi bogazimda iz kalsın istemiyorum, siz kesin teşhise nasıl ulastiniz,

   • Doktora gittim ilaç antibiyotik verdiler leflerde küçülme olmuyor,sürekli büyüme ve çoğalma oluyor, doktorda hastaligin ne oldugunu anlamadı , sizce ne yapmam lazım

    • Gerçekten çok can sıkıcı bir durum, herkese çok geçmiş olsun, Allah acil şifalar versin. Bu konuda onerebileceginiz bir doktor varsa yardimci olsaniz sevinirim, 3sehire ve 20 ye yakin doktora gorundum ama hala iyilesmis degilim ve sikintinin ne olduguda bilinmiyor, bogaz bolgesinde sag tarafta cogunlukta,sol tarafta da okmak uzere aktif left var diyorlar, antibiyotik ve ilac veriliyor,onunda bir faydasini gormedim,yardimci olsaniz sevinirim,artanmihriban@gmail.com

     • Aynı sıkıntı bende vardı aktif lenf bezesi dediler doktorum biraz üstüne düşelim dedim lenf bezini aldılar istanbul Marmara laboratuvar ina gönderdik bin lira falan tutuyor 1 ay sonra sonuç geldi trombositten zengin noduler predominat hodking lenfoma üstüne düşmenizi tavsiye ederim geçmiş olsun

 20. Öncelikle Herkese Geçmiş Olsun

  23 yaşındayım Nisan ayında lenfoma 3 b teşhisi kondu ardından kemoterapi gördüm fakat kemoterapi bazı bölgelerdeki lenflerı büyüttü bu sefer kemoterapinin en ağır ilaçlarından birini aldım kök hücre nakli sonrasında oldum 20 gün önce tedavim bitti şuan çok iyiyim kemoterapininde korkulan bi yanı yok yaşınız ne olursa olsun moralinizi yüksek tutup enfeksiyon kapmamaya özen gösterdiğiniz sürece güle oynaya atlatabilirsiniz

   • bursa uludag üniversitesğinde tedavi oldum 7 yıl oldu kök hücre nakliyle kurtuldum inşallah değerli gönül dostlarım ben mihracem yıllar önce sohbetlerimiz oldu 7 yıl oldu kök hücre nakli olalı hamdolsun mevlaya iyiyim nüks olmadı 2 cocugum var kız ve oğlan temmuz 4 2018 de eşimi karım sevgilim cocuklarımın anasını cerrahpaşada beyin kanamasından kaybettim hidrosefalisi vardı.

  • Merhaba amcam şuanda tedavinin 3.evresinde 10 kilo verdi herhangi bir ilaç tedavisi daha görmedi yeni öğrendik teşhis yeni konuldu yemek yiyemiyor öksürüyor ama çok ümitli sizce tedavi imkansız mı hayatta kalır mı yaşı 63

   • Tedavinin değil hastalığının 3.evresinde yanlış yazmışım bugün hastaneye yatırıldı ama doktor ümitsiz dedi

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM
akciğer kanseri | lenf kanseri | yumurtalık kanseri | meme kanseri | mide kanseri | cilt kanseri |