Lenf Kanseri Lenfoma Belirtileri Tedavisi

Lenf Kanseri Lenfoma Belirtileri Tedavisi

LENFATİK, İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞMAKTADIR

Lenfatik, immun sistem , vücudun enfeksiyonlara karşı mücadele etmesini sağlayan sistemin içinde yer alır. Lenfatik sistemde lenf bezeleri denilen boyun, koltuk altı, kasık bölgelerimizde normalde erişkinlerde genellikle ele gelmeyen küçük yapılar vardır. Ayrıca lenfatik sisteme dahil olan organlar vardır. Bunlar bademcikler, dalak, karaciğer, kemik iliği ve göğüs boşluğumuzda bulunan ve çocuklukta aktif olan bir organ timusdur. Ayrıca mide, ince barsak ve cildimiz katmanları arasında bu lenfatik yapılar yer almaktadır. Hastalık , yukarda bulunan lenfatik yapılardaki normal hücrelerin yerinde anormal şekil, yada hızlı bölünme özellikleri olan hücrelerin ortaya çıkması ile gelişmektedir. Bu hücreler ayrıca dalağa, karaciğer ve kemik iliğine yayılma özelliği gösterebilmektedir.
lenf
HODGKİN DIŞI LENFOMALAR VE BELİRTİLERi NELERDİR ?

En sık görülen belirti boyun, koltuk altı ve kasık bölgelerindeki lenf bezelerinin ağrısız şişerek ele gelmesidir. Hastalarda diğer bulunabilen belirtiler ise söyledir; sebebi tam açıklanamayan ateş, kilo kaybı, gece terlemesi, halsizlik, ciltte kaşıntı…. Bu şikayetler, grip gibi başka hastalıkların seyrinde de görülebilir. Bu nedenle bu tür bulguları olan hastalarda lenfoma teşhisini ancak doktor koyabilir.

TEŞHİS NASIL KONUR ?

Lenfoma olasılığı düşünülen hastada kesin tanı konulabilmesi için büyüyen lenf bezinin tümünün çıkartılması ya da her hangi bir organda yerleşmiş ise parça alınması ilk işlemdir. Yapılan bu işleme biyopsi denir. Elde edilen dokuların patolog tarafından çeşitli işlemlere tabi tutularak mikroskop altında incelenmesiyle tanı konur.

Hodgkin dışı lenfoma için çok farklı sınıflamalar vardır. Patolog tarafından hangi tipi olduğu tanı raporunda verilir. Bu tiplerin önemi; hangi tedavi seçeneğinin hasta için uygun olacağını göstermesidir. Doktor hangi tedavi seçeneğini uygulayacağına patoloji raporunda belirtilen tiplemeye göre karar verir.

GELİŞİMİ NEDİR VE NASIL YAPILIR ?

Evreleme hastalığın yaygınlığının belirlenmesi işlemidir. Hastada lenf bölgeleri taranmalıdır. Hastanın el ile saptanabilecek boyun, koltuk altı, kasık vb bölgelerindeki lenf bezlerine muayene sırasında bakılır. Elle saptanamıyan diğer bölgelerinde ise basit direkt röntgen grafileri, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi (BT) yada magnetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi çeşitli görüntüleme yöntemleri kullanılır. Görüntüleme yöntemleri ile genellikle boyun, göğüs (toraks), karın (abdomen) ve alt karının (pelvis) bölgeleri incelenir. Ayrıca kemik iliği biyopsisi yapılarak kemik iliğinde yayılım olup olmadığı araştırılır.

TEDAVİSİ ?

Her lenfoma hastası için tedavi kendine özgündür. Çünkü hastalığın evresine, hücre tipine, hastanın yaşına, hastanın tedaviyi kaldırıp kaldıramayacağına ve lenfoma tipinin hızlı yada yavaş seyirli oluşuna göre doktor tedavinin şeklini ve verilecek ilaçları belirler.

Hodgkin dışı lenfomanın tedavisi ilaçlarla (kemoterapi), ışın tedavisiyle (radyoterapi) veya ikisi birlikte olarak yapılmaktadır. Ayrıca hastadan kök hücre toplanarak yüksek doz kemoterapi sonrası bu kök hücreleri tekrar hastaya verme işlemi (yüksek doz kemoterapi ve otolog periferik kök hücre transplantasyonu), biyolojik ilaçlarlai ve cerrahi olarak da tedavi edilebilmektedir. Bazen yavaş seyirli lenfomalarda hastaya tedavi verilmez ve hasta belli aralarla doktor tarafından kontrol edilerek izlenir. Hastanın tedavisine karar veren uzmanlar tıbbi onkolog ve radyasyon onkoloğu olmaktadır.

TEDAVİ YAN ETKİLERİ NELERDİR ?

Tedavi sırasında kullanılan ilaçları tipine ve dozuna göre bazı istenmeyen etkiler olabilmektedir. Bunlara yan etkiler denir. Burada sık görülenler belirtilecektir. Ancak siz bu tedaviler sırasında fark ettiklerinizi doktorunuza bildirerek bunlarında değerlendirilmesini ve bunlar için yapılabilecek tedavileri öğreneceksiniz.

Hodgkin dışı lenfoma tedavisinde kullanılan ilaçların bulantı ve kusma yan etkisi genellikle hafif ve kısa süreli olmaktadır. Saç dökülmesi bazı tedavilerde hafif bazılarında tamamen dökülme tarzındadır. Ancak tedavi bittikten sonra 6 ay içerisinde genellikle eskisi kadar güzel saçlarınızın geri geleceği bilinmelidir. Kemoterapi sırasında kan hücrelerinin üretim yeri olan kemikiliği de tedaviden etkilenmektedir. Bu karşımıza kırmızı küreciklerin azalması (anemi), beyaz kürelerimizin azalması (lökopeni), enfeksiyonlarla savaşan beyaz küreler içinde önemli bir grup olan nötrofillerin azalması (nötropeni) ve kanama olmasını önleyen trombosit denilen küçük kan hücrelerinin azalması (trombositopeni) olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu kan hücrelerindeki azalma, doktorunuz tarafından belli aralarla yapılan kan sayımları ile izlenecek ve gerekli görülen kan ürünleri başkasından elde edilerek size verilecektir. Kemoterapi böbrek ve karaciğer işlevlerini etkileyebilir ; bu durum gerekli kan tetkikleri ile izlenir. Hastalarda iştahsızlık, damak tat alımında değişiklik, cilt ve tırnaklarda renk koyulaşması, geçici yada kalıcı fertilite(üreyebilirlik) değişiklikleri olabilmektedir. Burada bildirilmiş olan yan etkiler her hastada mutlaka olacak belirtiler olarak düşünülmemelidir.

Radyoterapiye bağlı yan etkiler, ışın yapılan bölge ve verilen doza göre değişkenlik gösterir. Genellikle hastalarda radyoterapinin ilerleyen günlerinde yorgunluk hali gelişmektedir. Hastaya dinlenmesi, yapabildiği kadar hareket etmesi önerilir. Radyaterapi yapılan alanlarda kıl ve saç kaybı, kızarma, kuruluk, duyarlılık ve kaşıntı, cilt koyulaşması sık görülen yanetkilerdir. Boyun ve göğüs bölge radyoterapisi sonrası boğazda kuruluk ve yutma güçlüğü olmaktadır. Karın bölgesine yapılan radyoterapilerde bulantı, kusma, ishal ve idrar şikayetleri ortaya çıkabilmektedir. Kan hücreleri etkilenebileceğinden kan sayımları ile yakın takip edilir.

Ateş yükselmesi ve beklenmeyen kanamalar olduğunda takip eden doktorun hastalar tarafından uyarılması gerekir.

Biyolojik tedaviler aşı tarzında (interferon) uygulanır. Bunların yan etkileri soğuk algınlığı bulgularını andırır. Kırıklık, yorgunluk, titreme, ateş, kas ve eklem ağrıları, iştah kaybı, bulantı, kusma ve ishal olabilir.

Yüksek doz kemoterapi ve periferik kök hücre transplantasyonunda yan etkiler normal dozda kemoterapi tedavisinden daha fazladır. Hastalar kanama, infeksiyon organ yanetkileri açısından yakın takibe alınır.

HODGKİN HASTALIĞI

Lenfomalar içinde yer alan bir alt gruptur. Diğer lenfomalara hodgkin dışı lenfomalar denir. Hodgkin hastalığı lenfomaların yaklaşık dörtte birini ,yani oldukça azını oluşturmaktadır. Vücudumuzdaki lenf organlarından köken alır, genellikle tek veya birkaç adet lenf bezesinin büyümesi hasta tarafından fark edilen ilk olaydır.

RİSK ELEMENTLERİ NELERDİR?

Hastalığın sebebi tam olarak bilinmemektedir. Bulaşıcı değidir. Kardeşlerinde hodgkin hastalığı olanların bu hastalığa yakalanma riski daha fazladır. Ebstein Barr adlı virusun hastalığa yakalanmayı arttırdığı düşünülmektedir. Hastalar genellikle 15 ile 34 yaşları arasındaki genç erişkinlerdir.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ TEŞHİS VE TEDAVİLERİ

Hodgkin hastalığının belirtileri, tanısı, evrelemesi ve tedavisi (kemoterapi ve radyoterapi) ve yan etkileri Hodgkin dışı lenfoma ile benzerdir (bakınız lenfoma).
Ancak tedavide kullanılan ilaç ve şemalar, veriliş zamanları farklıdır. Hastalığın genel seyri hodgkin dışı lenfomalara nazaran daha iyidir. Hastaların büyük çoğunluğu uygun tedaviyle iyileşmektedir.

Güncelleme: 16 Şubat 2016

“Kanser tedavisinde ‘devrim niteliğinde’ gelişme

ABD’de bilim insanları, genetiği değiştirilmiş bağışıklık hücrelerini kullanmaya dayalı olan bir yöntemle kanser tedavisinde devrim yaratabilecek bir gelişmeye imza attıklarını açıkladılar.

Yayılan tümörleri yok etmek için vücudun kendi bağışıklık hücrelerini kullanan tedavi, etkisi uzun süren bir aşı gibi kanserin tekrarlanmasını da önlüyor.

Washington’da Amerikan Bilimin İlerlemesi Derneği toplantısında sunulan araştırmaların sonuçları ‘olağanüstü’ diye nitelendi.

Araştırma kapsamında, beş aydan fazla yaşaması beklenmeyen ölümcül kan kanseri hastalarına uygulanan tedavi, hastaların yüzde 90’ından fazlasının tamamen iyileşmesini sağladı.

18 ay boyunca süren kontrollerde de hastalığın tekrarlamadığı görüldü.

Bunun için laboratuarda hastaların kendi vücutlarından alınan T hücrelerinin genetiği değiştirilerek, tümörleri tanımaları ve yok etmeleri sağlandı.

Bu yöntemin üzerinde denendiği 35 akut lenfoblastik lösemi (ALL) hastasının yüzde 90’ından fazlası tamamen iyileşti.
Hodgkin dışı lenfoma veya kronik lenfositik lösemi (KLL) hastası olan 40 kişi üzerinde yapılan iki ayrı klinik denemede de hastaların yüzde 80’inden fazlası tedaviye cevap verdi. Bunların yaklaşık yarısında 18 aya kadar tam iyileşme görüldü.

İhtiyat çağrısı

Amerikan Bilimin İlerlemesi Derneği toplantısında sadece özetleri tartışılan araştırmaların ayrıntıları bu yıl içinde yayımlanacak.

Ancak uzmanlar, bunların T hücreleri tedavisinin ilk denemeleri olduğunu belirterek ihtiyat çağrısında bulunuyor ve her hastanın tedaviye cevap vermediğini belirtiyorlar.

Bazı hastaların tedaviye karşı toksik yan etkiler geliştirdiği ve öldüğü belirtiliyor.

Diğer tedavi yöntemlerinin hiçbirinin etkili olmadığı bazı hastaların ise şimdiye kadar hiç görülmeyen bir düzeyde iyileştiği kaydediliyor.

Bilim insanları, T hücresi tedavisi için önlerinde kat edilmesi gereken uzun bir mesafe olduğunu, ancak ilk sonuçların kanser tedavisinde paradigma değişikliğine gitmeye neden olacak kadar başarılı olduğunu söylüyorlar.

Bir önceki yazımız olan Akciğer Kanseri Belirtileri ve Tedavisi başlıklı makalemizde Akciğer Kanseri hakkında bilgiler verilmektedir.

Sosyal Medyada Paylaşın:
Etiketler:
Lenf Kanseri Lenfoma

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

827 yorum

 1. Oğlumda ultrason sonucu bu çıktı korkuyorum bilgisi olan varsa yazsın arkadaşlar sol üst servikal zincirde büyüğü 25×15mm olan kalın korteksli hiler vaskülaritesi artmış multipl lap kar izlendi yaziyor lütfen bilgisi olan yazsın

 2. Ben iki ay önce tesadüfen öğrendim sırtımda oluşan şişlik ve kalın bağırsakta şişme öğrenmeden önce gittiğim bütün doktorlar?(fiziktedavi ve dahiliye)uzmanları kas spazmı kabızlık deyip beni 3ay oyalandım kas spazmı diye sürekli masaja gittim tabii lenfomayıda yaydık işin ilginç tarafı beni farklı bir bölüme gönderen çıkıkçı sende kas spazmı yok bu başka birşey deyip beyin cerrağisine yönlendirdi sağ olsun gittiğim doktor benimle ilgilendi pazartesi gittim cuma günü öğlende ameliyat oldum sırtımdan 17-7-2.5kalınkığında 1*1-15 cm omur ilikten kazıdılar şuanda kemoterapi görmekteyim allah herkesin yardımcısı olsun doktora denk gelmessen yandın

 3. Benimde tırnağımda baş parmağımda boydan siyah bi leke war internette gördüm lenf kanseriymiş kadın nasıl anlatım

 4. Selam abim 47 yaşında sol çenesinde lenf kanseri teşhisi konuldu kemoterapi ve radyo terapi uygulandı. Sonucunda bu gün ki sonucunda vücudunun çeşitli yerlerine sardığı ve maximum 1 sene ömrü olabileceği söylenildi. Allah’ını seven bu illetten kurtulan birileri var ise yol gösterbilirmi? Teşekkür ediyorum cevap bekliyorum .

 5. Allah herkese şifa versin 15.04.2017 benim dünya güzeli kardesim uzun süredir çenesi kapalı çok doktora götürdük 20mik diş denildi kas gevşetici ilaç krem verildi uzun zamandır bunu yaptı ve bu tarihte gazi gitti kardesim ve lenf kanseri denildi lütfen bu kanserin tedavisi nedir neler yapılmalı ne gerekiyor kardesim 19 yaşında Allahını seven birsey yazsın yardımcı olun

  • KORKULAÇAK BIR SEY YOK KANSER TÜRÜNDE İYLEŞME ORANI EN YÜKSEK OLAN HASTALIKTIR CANINIZI SIKMAYINIZ ALLAH İZNİYLE İYLEŞEÇEKTİR BEN DE LENFOMA 3 EVREYIM

  • Çetin Vural Maltepe üniversitesi hastanesi kulak burun Boğaz profesörü lütfen ona gösterin.

 6. Slm arkadaslar oglumda diffuz buyuk b hucreli lenfoma cikti bu nedemek ayrica tedavisi ne kadar surer iylesirmi kesin cevaplarinizi bekliyorum tsk

 7. Slm arkadaslar diffuz b buyuk hucreli lenfoma nedir acaba tedavisi ne kadar surer oglumda cikti daha yeni cevaplarinizi bekliyorum

 8. Kızimda dün ultrasonunda sağ batık ta 11x12cm lenf nodül izlemiştir diyo bana aciklarmisiniz nedir bu kızim11 yaşında kilo kaybı yorgunluk ve karın ağrısı sikayetinden gittik

 9. merhaba,
  Portal hilus çölyak turunkus interaortakaval parailiak ve her iki inguinal bölgede büyüğü yaklaşık 25*15 mm boyutlarında multiple lenf nodlari seçilmektedir
  Bilateral aksille bölgesinde 21*11 boyutlarında multiple lenf nodlari sağ akciğer orta lap ta 7 mm çapında parankimal modül mevcuttur
  Sağ akciğer orta lap ve sol akciğer inferior sekmentinde palevral cekintiler her iki akciğer üst loblarda havalanma artışı mevcuttur
  Hocam bu tomografi raporlarına gore hastamizin lenfome kanseri olma ihtimali yüzde kaçtır ? Eğer böyle bir ihtimal varsa kaçıncı evrede ve neler yapılmalıdır ? Bilgi verebilrmsinz

  • RABIA HANIM HEMOTOLİJİ BÖLÜMÜNE GİDİNİZ PET ÇEKTİRİNİZ

   HACETTEPE ÜNİ.HASTANESİ VEYA GAZİ HASTANESİNE GİDİNİZ

 10. Selamlar sizden bir ricada bulunacagim ben almanyada yasiyan 64 yasinda bir bayim sikayetim burnumun sol tarafindan gelen akinti icin gittigim hasranedeki doktor bey bir burun alerjesi oldugunu verdigi burun spreyili kullanmami vede sigara ictigimi sordu bende bazen günde 2 pakete kadar ictigimi sigaradan sesimde biraz bogukluk oldugunu söyledi muayeneler yapti her sey iyi fakat girtlagimin altina kamera ile bakmalari icin bayitmamiz gerekiyor dedi kabul ettim ameliyat haneye gittim hazirliklara baslandi bayitma igne yeri hazirlamasi icin hemsire 3 sefer denedi damari bulamadi kötülestim zaten igneden korkarim dr yapsin dedi yarim saat sonra dr geldi bana bakarbakmaz boynumdaki sisligin ne oldugunu sordu sasirdim zaten böyle bir sey olsaydi o kadar dr.lar bakti görürlerdi dedimbende buraya gelene kadar bir seyimin olmadigini burda oldugunu söyledim simdiye kadar olmayan ani bir sekilde kulagimin altindan asagiya dogru muz seklinde ani bir sislik olustu dr bu sekilde bayiltamam deyip odama geri gönderdi tabiki dr lar beni bu sekilde eve göndermeyip tuttular ettikleri muayeneler sonrasinda neticeler kötü huylu kanser dediler amaliyatla aldilar terapiler derken sikintiyi atlattim cok sükürler olsun heryerimi taradilar hic bir yerimde tömör bulamadilar simdi ise esas sormak isdedigim yarim saat icinde aniden boyunda sislik olurmu yoksa bir seyler tersmi gitti hastanede mikropmu kaptim aydinlatirsaniz cok memnun olurum cünki dava acmaya hazirlaniyorum maf ettiler beni .saygilarimla iyi günler dilerim

  • İi günler bende lenf kanseri atlattım şişlik boynumda oyle durup dırurken birden cıktı ve sonrasında hmn teşhis kondu

   • Geçmiş olsun özge hanım. Şimdi iyimisiniz. Benim arkadaşım da böyle bir sorum var. Tedavisi uzun sürermi.bilgilendirirmisiniz acaba. Tşk

  • Ahmet bey evet anidenn sislik bendede olusdu dr gittim en feksiyon olabilr dedi ama kanser hastasi oldugum icin tetkikler yapilacak hayirlisiyla bakalim size gecmişolsun

 11. Merhabalar babam da lenf kanserine yakaldındı malesef kasığında ceviz büyüklüğünde bir şişme meydana geldi bunun tedavisi mümķünmüdur hayattan koptuk resmen kemiğe sıçrama olasılığı olabilir sıçrasıçrarsa ne yapılabilir

  • merhabalar babanizin kansere yakalandigini kim söyledi kendinizmi karar verdiniz yoksa dr. gidip bütün kontroller sonrasimi ögrendiniz sayet bas vurmadi iseniz hic vakit kaybetmeden bas vurunuz gec kalinirsa tedavisi biraz daha zor olabiliyor,saygilarimla gecmis olsun

   • Evet doktor kontrolleri sonrasında öğrendik b hücreli hockin 2.evre lenfoma tedavi sonrası düzelme şansı nedir acaba 3.kemoterapiyi gördük kasığında şişme indi biraz ama iceridede 2 adet hücre olunduğu biliniyor tedavi sonra bunlar geccermi teşekkürler herkese Allah şifa versin

 12. Merhaba bende ilk önce tek tek yap bezeleri çıkmaya başladı vücudum da sonra ensemde çıktı ense tehlikeliymiş ve sürekli kasıklarım kaşınmaya başladı bu aralar ayak parmaklarımın içide maya oldu kolumda sürekli kaşınıyor . Hastaneye gidecektim normalde 1 hafta önce her sabah ısırganla karıştırılmış bal yemeye başladım ve ensemdeki şişlik baya küçüldü önceden kolumdakiler kadar büyüktü . Kolumdakilerde ise hiçbir küçülme vs yok sizce orası kanserli hücre olduğu için mi etki oraya şuan baya küçüldü hastaneye gitmeme gerek var mı sizce ?

 13. allah hepinize şifa versin kardeşlerim abilerim ablamdada left kanseri allah hepimizin derdine derman olsun insallah

 14. mereba allakh herkeze şifa versin öncelikle kasıgımda içinde beze vardı bende ucunu patlattım ve kan aktı 2 gün sonra kasık bölgemin ve çevresini kırmızı bişiyler çıkkmaya başladı ve çok kaşııyo merak ediyorum ne olabilir

 15. Slm bende bugün sonuclar geldi.evre 1 3cm Civarinda büyük hücreli non hodgkin lenfom.allaha bin sükür hicbiryerde baska birsey cikmadi.acaba tedavisi nasil iyilesme oluyor mu? Tamamen gidiyormu?cok korkuyorum.bu hastaligi atlatmis olan arkadaslar var mi acaba? Bana yazarsiniz cok sevinirim.herkese iyi Günler .allahtan herkese sifalar diliyorum.

 16. BEN 3 EVRE LENFOMA KANSERİNE YAKALANDIM 6 KÜR KEMOTREPI ALDIM
  25/01/2016 BİTİ
  3 AYLIK KONTROLDE BİRSEY CIKMADI SADECE KASIKTA 3CMM*2CMM GENİŞLİGİNDE LENF OLUŞMUŞ BİYOBSİ YAPTIRDIM SONUCU DAHA CIKMADI DUALARINIZI BEKLIYORUM BİYOPSİ SONUCUNDA TANI KONULMADIGI İÇİN EKSİYONEL BİYOPSİ YAPTIRACAKLAR EKSİYONEL BİYOPSİ NEDİR YAPTIRAN OLDUMU ÖNCEDEN

  • slm
   eksiyonel biyopsi kasıgındaki bezeyi ameliyatla alacaklar ve patolojiye gönderecekler.Allah yardımcın olsun.bana da yaptılar bu işlemi 2 kürü alacam tedavim devam ediyor.

   • Benim esim 2 sene once atlatti bu hastaligi ama simdi iki kasiktada lenf sismesi var 2cm reaktif dendi ama bizi korku aldi sizdede anladigim kadar kasikta lenf sismesi vardi baska ne sikayetler yapiyor

    • benım kasıgımda 3 cmm 2cm genişliginde lenf bezı vardı ama iç kısımda şişme olayı yoktu
     ultrasyomda cıktı iğne bıyopsıyle parca aldılar kesın bır sonuc cıkmayınca eksiyonel bıyopsı ıstedıler yanı amelıyatla parca alma ve temızle o kısmını temızleme patoloji sonucu temız cıktı 3 aylık kontrol önerdiler

  • Evre 3 hodghin lenfomayim tam 17 yildir mucadele ediyorum en son 5 yil önce otolog kök hücre nakli oldum sanirim kurtuldum moral moral moral gonul_recetem35@hotmail.com Facebook tanışmak isterim değerli dostlarim gonuldaslarimla

  • İyi geceler Şirvan bey eksiyonel biyopsi o bölgede oluşan lenf nodların 4/1’lik yada 4/4’lük kısmını alınmasına denir…
   Bende lenfoma kanser hastalığı yaşamaktayım.
   Allah bütün hastalara acil şifalar nasip etsin inşallah

 17. BEN 3 EVRE LENFOMA KANSERİNE YAKALANDIM 6 KÜR KEMOTREPI ALDIM
  25/01/2016 BİTİ
  3 AYLIK KONTROLDE BİRSEY CIKMADI SADECE KASIKTA 3CMM*2CMM GENİŞLİGİNDE LENF OLUŞMUŞ BİYOBSİ YAPTIRDIM SONUCU DAHA CIKMADI DUALARINIZI BEKLIYORUM

 18. Merhaba ben 35 yasindayim.daha gegen hafta ögrendim.lenfoma disi kanseri oldugumu b hücreli daha Ilk evresiymis.ince bagirsagin sonunda baska bir yerde allaha bin sükür cikmadi.kemoterapi dediler .3 Haftada bir 6 kez yapilacak.cok korkuyorum.ne yapmamlazim bilmiyorum.herkese allahin acil sifalar diliyorum.

  • Sevgili karedesim gecmis olsun ne mutluki sana önceden fark edilmis ve hic bir yaninda cikmamis hic korkmana gerek yok tedavilerini hic gec kalmadan basla korkunun ecele faydasi yok dinc dur ben 65 yasinda yakalandim ameliyatla sagli sollu tükürük bezleri alindiktan sonra hem isik yani radyo terapi hemde kemoterapi oldum benimde baska yerimde cikmadi cok sükür biraz zahmetli oluyor ama yapacak hic bir sey yok takma kafana kanser oldunu nu kabul etme gönlünü hos tut gecmis olsun

   • Cok tesekkürler cevibiniz icin.insallah kemoterapi Iyi gecer ondan korkuyorum.acaba kesin iyilesiyor mu ?selamlar

 19. selm benim kızım 4 yaşında başında ekzama başlangıcı var ve kulak arkasında bilye büyüklüğünde şişlik meydana geldi dr götürdüm beze şişliği olduğunu söyledi antibiyotik verdi ama hala geçmedi 4 gündür kullanıyor doktor ekzama ile ilgli dedi ama bilmiyorum başından gecen arkadaşlar varsa ve bir anlayan varsa bilgi verme şansınız varmı

  • baska bir dr veya en iyisi hastaneye emar cektirin derim kizimiza gecmis olsun dileklerimle ALLAH yardimcisi olsun

   • slm benım babamın koltuk altına yag bezesı var ama sımdı kasıkta da cıkmıs otekı kolunun altındada cıkmıs hızla ılerlı doktora gıttı lenf kanserı dedıler sonuçlar çıkmadı ama sonuç çıkana kadar heryerını kaplıyacak esas sorum benım cınsı organıda sıstı onuda kapladı bu normalmı sızce

  • Tecrubeli biri olarak söylüyorum böyle durumlarda hematoloji pediatrik onkoloji. Gidin direk sonuc

 20. benimde kasıklarımda lenf bezi şişmesi var …dr antibiyotik verdi …antibiyotikle geçiyormu acaba? …herkeze Allah acil şifalar versin.

  • Merhaba.ben 5 aydir nisanlyim nisanlim lenf hastlgini.yenmisti ve.karninda bi sislik cikti ve lenf buyume.yapmis dedi doktor bana.biraz.bilgi verirmisniz lutfen onu cok seviyorum

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM
akciğer kanseri | lenf kanseri | yumurtalık kanseri | meme kanseri | mide kanseri | cilt kanseri |