Meme Kanserine Aşı

Meme Kanserine Aşı

Güncelleme 10 Ocak 2017

Meme Kanseri Aşısı

Meme kanseri aşısı umut vadediyor.

Kanserle mücadelede kullanılan birçok tedavi edici strateji, vücudun bağışıklık sistemini yeniden harekete geçirmeyi ve kanser hücrelerini tespit ederek onları hedefleyip yok edebilmesini amaçlıyor. Çünkü kanserin gelişmesinde en önemli etkenler den birisinin vücudun sahip olduğu bağışıklık sisteminin deregülasyona ve ihibasyona uğraması.

Moffitt Kanser Merkezi araştırmacılarının raporuna göre, meme kanseri hücrelerindeki HER2 proteini hedef alan bir dendritik hücre aşısı, vücudun bağışıklık sistemini uyararak harekete geçiriyor ve erken evre meme kanserinin gerilemesini sağlıyor. Üstelik aşı son derece güvenli.

Meme Kanseri Aşı Etkenleri

Tüm meme kanser tümörlerinin %20 ila %25’inde bulunan HER2 proteini hastalığın daha agresif ilerlemesi ve öngörülerin doğruluk oranını azaltmakla ilişkilendiriliyor. Daha önce yapılan araştırmalarda bu proteinin bulunduğu kanser hücrelerinin bağışıklık sistemi hücreleri tarafından daha zor tespit edildiği ve hastalığın bu sebeple kolayca yayılarak ileri safhalara ulaşabildiği anlaşılmıştı. Bu sebeple, vücudun bağışıklık sistemini harekete geçirmeyi amaçlayan mücadele stratejilerinin etkili bir tedavi seçeneği olabileceği düşünülüyordu.

Bu sebeple araştırmacılar bağışıklık sistemini harekete geçirecek ve meme kanseri hücrelerindeki HER2 proteinini fark etmesini sağlayacak bir aşı ürettiler. Araştırmacılar, her hastadan dendritik hücreler olarak adlandırılan bağışıklık hücrelerini alarak kişiye özel aşı geliştirme yaklaşımını benimsediler.

Bilim insanları, HER2- dendritik hücre aşısının güvenli ve etkili olup olmadığına karar vermek için HER2 meme kanseri hücresi tanımlanmış 54 erken evre meme kanseri hastası kadın üzerinde klinik deneyler yaptı. Dendritik hücre aşısı, bu kadınlardan alınan kandan izole edilerek elde edilen dendritik hücrelerin HER2 proteini parçacıklarına maruz bırakılması yoluyla üretildi. Bu aşı 6 hafta süreyle haftada bir kez olmak üzere lenf noduna, meme tümörüne ya da her iki bölgeye de enjekte edildi.

Meme Kanseri Aşısı Yan Etkileri

Araştırmacılar, dendritik hücre aşısının iyi tolere edildiğini ve hastalara çok düşük dereceli toksisite tespit etti. En yaygın yan etki olarak yorgunluk hissi, titreme ve enjeksiyon bölgesinde reaksiyon gözlemlenirken, aşının hastaların çoğunluğunda bağışıklık sisteminin reaksiyon göstermesini sağladığı görüldü. Değerlendirilebilen hastaların % 80’inin periferik kanında ve hastalığın sıçraması en muhtemel yer olan sentinel lenf nodlarında bağışıklık sisteminin ciddi oranda aktif bir şekilde çalıştığı tespit edildi. Daha da önemlisi hastaların bağışıklık sisteminin verdiği yanıt, aşının uygulanma yolundan bağımsız olarak hep aynıydı.

Meme Kanseri Aşısından Sonra Gözlemler

Moffitt araştırmacıları aşının etkili olup olmadığını değerlendirmek için ise rezeksiyon sonrası hastalığın tespit edilme oranına baktılar. 13 hasta yapılan testlerin ardından aşıya tam patolojik yanıt(pCR) (hastalığın tamamen yok olması) verdi. Erken evre invasif olmayan meme kanseri türüne yakalana hastalardan, erken dönem invasif tür hastalığa yakalananlara oranla daha yüksek pCR alındığı ifade edildi. İlginç bir şekilde pCR alınan tüm hastalın lenf düğümlerinin tedaviye daha yüksek bağışıklık değerleriyle yanıt verdiği tespit edildi. Bu durum bölgesel lenf nodlarının daha anlamlı bir immünolojik nokta olarak çalışıyor olabileceğini gösteriyor.

Amerikada yapılan araştırmalar, meme kanseriyle mücadele için bağışıklık sistemini tetiklemek üzere tasarlanan aşıyla yapılan küçük çaplı denemelerin, birçok hasta için ölüm riskini azaltabileceğini gösterdiğini bildirdi. San Diego’daki Amerikan Kanser Araştırmaları Birliği’nin toplantısında araştırmayla ilgili olarak verilen bilgiye göre, kadınlarda HER-2 adlı bir proteini gösteren tümörleri tedavi etmek için geliştirilen aşının, “NeuVax” ticari markası adı altında ABD’nin Arizona eyaletindeki Apthera ilaç firmasında deneme çalışmaları sürüyor. 163 hasta üzerinde yapılan denemelerin sonuçları geçerli olduğu takdirde, aşının daha çok sayıdaki meme kanseri hastası için yeni bir tedavi yolu olması umuluyor. Aşının deneme aşamasında olduğuna dikkat çekildi.

Bir önceki yazımız olan Göğüs kanseri ve Genetik test başlıklı makalemizde BRCA geni mutasyonu, BRCA1 ve BRCA2 hakkında bilgiler verilmektedir.

Sosyal Medyada Paylaşın:
  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM
akciğer kanseri | lenf kanseri | yumurtalık kanseri | meme kanseri | mide kanseri | cilt kanseri |